Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
ostatnia migracja danych: ok. 7 godzin temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 146 dni temu
ZAPISY NA PRZEDMIOTY OGÓLNOUCZELNIANE
Zapisy na przedmioty ogólnouczelniane,realizowane w Studium Języków Obcych i Nauk Humanistyczno-Społecznych oraz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu odbywają się drogą elektroniczną w systemie UL.

Zapisy na przedmioty ogólnouczelniane na semestr letni rozpoczynają się 25 lutego 2021 i odbywają się zgodnie z harmonogramem określonym w Zarządzeniu Rektora nr 242/2020r. w sprawie zasad organizacji roku akademickiego 2020/2021:

Zapisy odbywają się na stronie Zarządzeniu Rektora nr 242/2020 r.

Terminarz zapisów na semestr letni 2020/2021:

Zapisy na zajęcia ogólnouczelniane dla wszystkich kierunków studiów stacjonarnych i dla studiów niestacjonarnych na kierunku Weterynaria:

• przedmioty ogólnouczelniane: od 25 II od godz. 8.00 do 26 II 2021r. do godz. 23.59;
termin dodatkowy: 9 III od godz. 8.00 do 10 III 2021 r. do godz. 15.00

Zapisy na zajęcia ogólnouczelniane dla pozostałych kierunków studiów niestacjonarnych:
• przedmioty ogólnouczelniane: od 5 III od godz. 8.00 do6 III 2021 r. do godz. 23.59;
termin dodatkowy: 20 III 2021 r. w godz. 8.00- 15.00

Każdy student/studentka ma obowiązek wpisania się na przedmiot. Jeśli nie dokona wpisu nie może uczestniczyć w zajęciach.

Student/studentka dokonuje zapisu na przedmiot, w semestrze, w którym przewidziana jest jego realizacja (informacja ta zawarta jest w rozkładzie zajęć dla danego kierunku).


Zapisy odbywają się na stronie https://ul.upwr.edu.pl/ Jak zapisać się? Instrukcja szczegółowa.

Oferta kursów ogólnouczelnianych i reguły organizacyjne:

języki obce

Oferta SJO

zajęcia WF

Oferta SWFiS

przedmioty humanistyczno-społeczne

Oferta przedmiotów humanistyczno-społecznych

Student niezapisany na zajęcia nie uzyskuje zaliczenia z tego przedmiotu.

Zapisy na przedmioty obowiązkowe – „Przedsiębiorczość akademicka” i „Innowacje”
Zapisy odbywają się drogą elektroniczną w systemie USOSweb.

Przedsiębiorczość akademicka
Zapisują się wszyscy studenci 6 semestru wszystkich kierunków studiów stacjonarnych licencjackich i 8 semestru studiów niestacjonarnych inżynierskich.

Innowacje
Zapisują się wszyscy studenci 1 semestru wszystkich kierunków studiów stacjonarnych magisterskich po studiach inżynierskich i 2 semestru studiów magisterskich po studiach licencjackich.

Rozpoczęcie zajęć na studiach stacjonarnych od 3 tygodnia, 4 spotkania po 3,5 h co dwa tygodnie.

Na studiach niestacjonarnych od 2 zjazdu, 3 spotkania 3h co drugi zjazd.

Zapisy na zajęcia odbywają się:

od 1 marca od godziny 8.00 do 5 marca 2021 r. do godziny 12.00; termin dodatkowy: 9 marca 2021 r. w godz. 8.00 – 15.00.

Każdy student/studentka ma obowiązek wpisania się na przedmiot. Jeśli nie dokona wpisu samodzielnie zostanie losowo przydzielony do grupy.

Student niezapisany na zajęcia nie uzyskuje zaliczenia z tego przedmiotu.

Będzie możliwość po zapisie przeniesienia do innych grup w miarę wolnych miejsc po I turze zapisów – proszę zgłaszać uwagi na adres: sekretariat.sp@upwr.edu.pl

Studenci powtarzający przedmiot mogą dopisywać się do dowolnej grupy ćwiczeniowej, jeżeli nie będą mieli takiej możliwości proszę zgłaszać ten problem na adres: sekretariat.sp@upwr.edu.pl

Zapisy odbywają się na stronie https://usos.upwr.edu.pl/ Zakładka DLA STUDENTÓW/REJESTRACJA

UWAGA!

Wzorem poprzedniego roku zajęcia z przedmiotów Przedsiębiorczość akademicka i Innowacje prowadzone są na naszym Uniwersytecie dzięki dofinansowaniu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach projektu POWR.03.05.00-00-ZR48/18. Dzięki temu dofinansowaniu możemy zaprosić do prowadzenia tych zajęć wyjątkową kadrę złożoną z doświadczonych edukatorów i innowacyjnych przedsiębiorców. Z tego względu każdy Student/uczestnik projektu będzie zobowiązany do wyrażenia zgody na przystąpienie do ww. projektu. Takie przystąpienie jest jednoznaczne m.in. z dobrowolnym informowaniem nas, po zakończeniu studiów, od Państwa o dalszej karierze zawodowej po to, żebyśmy mogli obserwować efekty projektu. Dokumenty projektowe zostaną przesłane Państwu droga mailową po rozpoczęciu semestru.
ZAPISY NA PRZEDMIOTY OBIGATORYJNE I FAKULTATYWNE
Terminarz zapisów na przedmioty obligatoryjne i fakultatywne.

Jednocześnie informujemy, że o godzinie 12:00 oraz 16:00 wykonywane są migracje danych, których czas wynosi 10-15min.
W tym czasie system jest niedostępny.

SEMESTR ZIMOWY 2020/2021

Wydział Medycyny Weterynaryjnej: studia stacjonarne, niestacjonarne i English Division.

Kierunkowe przedmioty obligatoryjne.
Rozpoczęcie zapisów: 24.09.2020 roku, o godzinie 10:00.
Zakończenie zapisów: 26.09.2020 roku, o godzinie 23:59.

Termin dodatkowy.
Rozpoczęcie zapisów: 08.10.2020 roku, o godzinie 08:00.
Zakończenie zapisów: 10.10.2020 roku, o godzinie 23:59.

Kierunkowe przedmioty fakultatywne.
Rozpoczęcie zapisów: 03.11.2020 roku, o godzinie 8:00.
Zakończenie zapisów: 04.11.2020 roku, o godzinie 23:59.
Zapisy na przedmioty obowiązkowe - Przedsiębiorczość akademicka i Innowacje realizowane przez Studium Przedsiębiorczości (wyjątkowo na kierunku Weterynaria sem. 10 - Innowacje są przedmiotem do wyboru)

Zapisy odbywają się drogą elektroniczną w systemie USOSweb.

Zapisują się wszyscy studenci:

wszystkich kierunków studiów stacjonarnych licencjackich sem. 6 oraz studiów stacjonarnych magisterskich sem. 1 (wyjątkowo na kierunkach: Bioinformatyka, Biologia i Biologia człowieka sem. 2) + sem. 10 Weterynaria

wszystkich kierunków studiów niestacjonarnych inżynierskich sem. 8 oraz studiów niestacjonarnych magisterskich sem. 2 (kierunek Rolnictwo – grupa 1, kierunek Zootechnika – grupa 2)

Zapisy na zajęcia odbywają się:

od 2 marca od godziny 8.00 do 6 marca 2019 r. do godziny 15.00 dla studentów studiów stacjonarnych;

od 4 marca od godziny 8.00 do 6 marca 2019 r. do godziny 15.00 dla studentów studiów niestacjonarnych;

Każdy student/studentka ma obowiązek wpisania się na przedmiot. Jeśli nie dokona wpisu samodzielnie zostanie losowo przydzielony do grupy.

Student niezapisany na zajęcia nie uzyskuje zaliczenia z tego przedmiotu.

Wszystkie pytania oraz wątpliwości proszę kierować na adres: bn.power3.5@upwr.edu.pl

Zapisy odbywają się na stronie https://usos.up.wroc.pl/. Zakładka DLA STUDENTÓW/REJESTRACJA

Na studiach stacjonarnych przedmioty są finansowane z projektu POWR 03.05.00-IP.08-00-REG/18o tytule Zrównoważony rozwój uczelni w celu realizacji Programu „Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia” na rzecz Rozwoju Regionalnego – Zadanie Uniwersytet 4.0
Zapisy na przedmioty ogólnouczelniane
Zapisy na przedmioty ogólnouczelniane, realizowane w Studium Języków Obcych i Nauk Humanistyczno-Społecznych oraz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu odbywają się drogą elektroniczną w systemie UL , na przedmioty na kierunku Weterynaria odbywają się droga elektroniczną w USOSWeb

Zapisy rozpoczynają się 25 lutego br. i odbywają się zgodnie z harmonogramem określonym w Zarządzeniu Rektora nr 96/2019 r. w sprawie zasad organizacji roku akademickiego 2019/2020:

Zarządzenie nr 96/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 23 lipca 2019 roku


Terminarz zapisów na semestr letni 2019/2020:

Zapisy na zajęcia dla kierunku Weterynaria (studia stacjonarne i niestacjonarne oraz English Division):

• przedmioty obligatoryjne: przedmioty obligatoryjne i ogólnouczelniane: 25 II od godziny 8:00 do 27 II 2020 r. do godziny 23:59; termin dodatkowy: 9 III od godziny 8:00 do 10 III 2020 r. do godziny 15:00

• przedmioty fakultatywne: 9 III od godziny 8:00 do 11 III 2020 r. do godziny 15:00

Zapisy na zajęcia ogólnouczelniane dla pozostałych kierunków:

• studia stacjonarne:25 II od godziny 8:00 do 27 II 2020 r. do godziny 23:59; termin dodatkowy: 9 III od godziny 8:00 do 10 III 2020 r. do godziny 15:00.
Uwaga: Terminy dotyczą również studentów studiów stacjonarnych drugiego stopnia rozpoczynających się od semestru letniego.

• studia niestacjonarne:6 III od godziny 8:00 do 8 III 2020 r. do godziny 23:59; termin dodatkowy: 20 III od godziny 8:00 do 21 III 2020 r. do godziny 15:00

Każdy student/studentka ma obowiązek wpisania się na przedmiot. Jeśli nie dokona wpisu nie może uczestniczyć w zajęciach.

Student/studentka dokonuje zapisu na przedmiot, w semestrze, w którym przewidziana jest jego realizacja (informacja ta zawarta jest w rozkładzie zajęć dla danego kierunku).

Zapisy odbywają się na stronie https://ul.up.wroc.pl/ Jak zapisać się? Instrukcja szczegółowa.

Oferta kursów ogólnouczelnianych i reguły organizacyjne:

języki obce
Oferta SJO

zajęcia WF

Oferta SWFiS

przedmioty humanistyczno-społeczne

Oferta przedmiotów humanistyczno-społecznych

Uwaga: przedmiot „Rola folkloru w kulturze narodu” - przed zapisaniem sie na zajęcia, w celu uzyskania informacji o warunkach uczestniczenia w zajęciach, konieczna jest obecność na spotkaniu organizacyjnym w D.S. Talizman, ul. Grunwaldzka 63 w dn. 24 lutego o godz. 19:00 do 19:30.
Zapisy na przedmiot obowiązkowy - Przedsiębiorczość akademicka

Zapisy odbywają się drogą elektroniczną w systemie USOSweb.

Zapisują się wszyscy studenci 7 semestru wszystkich kierunków studiów stacjonarnych inżynierskich i 9 semestru kierunku Weterynaria (nie dotyczy English Division).

Zapisy na zajęcia odbywają się:

od 3 października od godziny 8.00 do 4 października 2019 r. do godziny 15.00; termin dodatkowy: 7 października 2019 r. w godz. 8.00 – 15.00.

Każdy student/studentka ma obowiązek wpisania się na przedmiot. Jeśli nie dokona wpisu samodzielnie zostanie losowo przydzielony do grupy.

Student niezapisany na zajęcia nie uzyskuje zaliczenia z tego przedmiotu.

Zapisy odbywają się na stronie https://usos.up.wroc.pl/. Zakładka DLA STUDENTÓW/REJESTRACJA

Przedmiot jest finansowany z projektu POWR 03.05.00-IP.08-00-REG/18o tytule Zrównoważony rozwój uczelni w celu realizacji Programu „Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia” na rzecz Rozwoju Regionalnego – Zadanie Uniwersytet 4.0.