Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
ostatnia migracja danych: ok. 5 godzin temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 32 dni temu
Zapisy na przedmioty ogólnouczelniane
Zapisy na przedmioty ogólnouczelniane oferowane przez Studium Języków Obcych i Nauk Humanistyczno-Społecznych oraz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu oraz na przedmiot fakultatywny oferowany przez Bibliotekę Główną UPWr pn.: ,,Edukacja z zakresu wyszukiwania i zarządzania informacją z źródłach elektronicznych, serwisach i bazach danych”, odbywają się drogą elektroniczną, przez stronę https://usos.upwr.edu.pl

Zapisy na przedmioty ogólnouczelniane odbywają się zgodnie z harmonogramem określonym w Zarządzeniu nr 66/2023 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 21 kwietnia 2023 roku w sprawie zasada organizacji roku akademickiego 2023/2024

Terminarz zapisów na semestr letni 2023/2024:

 • Zapisy na zajęcia ogólnouczelniane dla wszystkich kierunków studiów stacjonarnych i dla studiów niestacjonarnych na kierunku Weterynaria:

 • 1 marca 2024 r. w godzinach od 9:00 do 23:59
  termin dodatkowy: 4 marca 2024 r. w godzinach od 9:00 do 15:00.
 • Zapisy na zajęcia ogólnouczelniane wszystkich kierunków studiów niestacjonarnych, z wyjątkiem Weterynarii:

 • 1-2 marca 2024 r. w godzinach od 9:00 do 23:59
  termin dodatkowy: 16 marca 2024 r. w godzinach od 9:00 do 15:00.

Student/Studentka dokonuje zapisu na przedmiot, w semestrze, w którym przewidziana jest jego realizacja (informacja ta zawarta jest w rozkładzie zajęć dla danego kierunku).

Zapisy odbywają się poprzez USOSweb. Należy zwracać uwagę na opis grupy i terminy zajęć.

Poniżej linki do informacji o kursach ogólnouczelnianych:

Oferta Języków Obcych
Oferta przedmiotów Humanistyczno-Społecznych
Oferta Studium Wychowania Ficzycznego i Sportu
Edukacja z zakresu wyszukiwania i zarządzania informacją z źródłach elektronicznych, serwisach i bazach danych
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji - Zapisy na przedmioty obligatoryjne i fakultatywne – semestr letni 2023/2024.
Zapisy dotyczą następujących kierunków studiów: Bioeconomy, budownictwo, geodezja i kartografia, inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria środowiska, inżynieria i gospodarka wodna

Terminarz zapisów na kierunkowe zajęcia obligatoryjne oraz fakultatywne:

od 1 marca od godz. 7:30 do 2 marca 2024 r. do godz. 23:59.

Korekty zapisów: 9 marca 2024 r. od godz. 7:30 do 23:59.

Powyższe zapisy nie dotyczą studentów pierwszego semestru studiów drugiego stopnia ze studiów stacjonarnych oraz studentów studiów niestacjonarnych.

EU GREEN – program BIP - Introduction to Mathematical and Computational Modelling for Sustainability (Rumunia)
Zapraszamy do rekrutacji na program BIP (Blended Intensive Programme) w Rumunii w ramach sojuszu EU GREENEU GREEN. BIP to krótki, intensywny program oparty na transnarodowej i transdyscyplinarnej współpracy, w ramach którego wykorzystuje się innowacyjne metody uczenia i nauczania.

Deadline rekrutacji: 15 kwietnia 2024 r.

Koordynator BIPa: University of Oradea (Rumunia)

Miejsce BIPa: University of Oradea (Rumunia)

Czas trwania części wirtualnej: 6 maja-21 czerwca 2024 r.

Czas trwania części stacjonarnej: 24-28 czerwca 2024 r.

Uprawnieni do rekrutacji:
 1. studenci II i III stopnia, którzy zrealizowali w czasie studiów kurs Matematyka/Statystyka lub podobny za min. 5 ECTS
 2. znajomość języka angielskiego na poziomie B2
Limit miejsc: 5

Limit ECTS: 6

Stypendium:
 1. studenci lecący samolotem: 553 EUR
 2. studenci korzystający z opcji Green travel (carpooling, pociąg, autobus): 761 EUR
Więcej informacji o kursie:

https://doctorat.uoradea.ro/en/evenimente-2/eugreen-bip-menu

https://eugreenalliance.eu/eu-green-blended-intensive-programmes-bips/introduction-to-mathematical-and-computational-modelling-for-sustainability/

Proces rekrutacji:
 1. do 15 kwietnia 2024 r. – wypełnić formularz aplikacyjny
 2. do 15 kwietnia 2024 r. – wysłać na adres dan.noje@uoradea.ro następujące dokumenty:
   - skan dowodu osobistego lub paszportu
   - zaświadczenie o byciu studentem UPWr (po ang.)
   - karta przebiegu studiów (po ang.)
   - certyfikat językowy (po ang.)
Po zakwalifikowaniu się do programu prosimy o wysłanie maila na adres: anna.posadowska-malarz@upwr.edu.pl

Opiekun administracyjny BIPa na UPWr: Anna Posadowska-Malarz

EU GREEN - program BIP - Ecological Restoration for Ecosystem Sustainability (Portugalia)
Zapraszamy do rekrutacji na program BIP (Blended Intensive Programme) w Portugalii w ramach sojuszu EU GREENEU GREEN. BIP to krótki, intensywny program oparty na transnarodowej i transdyscyplinarnej współpracy, w ramach którego wykorzystuje się innowacyjne metody uczenia i nauczania.

Deadline rekrutacji: 12 kwietnia 2024 r.

Koordynator BIPa: University of Évora (Portugalia)

Miejsce BIPa: University of Évora (Portugalia)

Czas trwania części wirtualnej: 17-28 czerwca 2024 r., 1-5 lipca 2024 r. oraz 20 września 2024 r.

Czas trwania części stacjonarnej: 2-6 września 2024 r.

Uprawnieni do rekrutacji:
 1. studenci II i III stopnia studiujący jedną z następujących dyscyplin: ochrona środowiska, rolnictwo, biologia, inżynieria środowiska
 2. znajomość języka angielskiego na poziomie B2
Limit miejsc: 5

Limit ECTS: 6

Stypendium:
 1. studenci lecący samolotem: 553 EUR
 2. studenci korzystający z opcji Green travel (carpooling, pociąg, autobus): 761 EUR
Więcej informacji o kursie:

https://www.uevora.pt/estudar/Mobilidade/Cursos-Blended-Intensive-Programme-BIP

https://eugreenalliance.eu/eu-green-blended-intensive-programmes-bips/ecological-restoration-for-ecosystem-sustainability/

Proces rekrutacji:
 1. do 12 kwietnia 2024 r. - wypełnić formularz aplikacyjny
 2. do 14 kwietnia 2024 r. - wysłać na adres mobility@uevora.pt następujące dokumenty:
   - skan dowodu osobistego lub paszportu
   - kartę przebiegu studiów lub inny wykaz zgromadzonych do tej pory na uczelni ocen
   - certyfikat językowy
   - list motywacyjny
Po zakwalifikowaniu się do programu prosimy o wysłanie maila na adres: anna.posadowska-malarz@upwr.edu.pl

Opiekun naukowy BIPa na UPWr: prof. Magdalena Szymura
Opiekun administracyjny BIPa na UPWr: Anna Posadowska-Malarz

EU GREEN – program BIP - One health and sustainability in wildlife: from basic to clinic (Hiszpania)
Zapraszamy do rekrutacji na program BIP (Blended Intensive Programme) w Hiszpanii w ramach sojuszu EU GREENEU GREEN. BIP to krótki, intensywny program oparty na transnarodowej i transdyscyplinarnej współpracy, w ramach którego wykorzystuje się innowacyjne metody uczenia i nauczania.

Deadline rekrutacji: 20 maja 2024 r.

Koordynator BIPa: University of Extremadura (Hiszpania)

Miejsce BIPa: University of Extremadura (Hiszpania)

Czas trwania części wirtualnej: 13 czerwca-4 lipca 2024 r.

Czas trwania części stacjonarnej: 1-5 lipca 2024 r.

Uprawnieni do rekrutacji:
 1. studenci weterynarii, rok: 4 i 5
 2. sznajomość języka angielskiego na poziomie min. B1
Limit miejsc: 5

Limit ECTS: 5

Stypendium:
 1. studenci lecący samolotem: 553 EUR
 2. studenci korzystający z opcji Green travel (carpooling, pociąg, autobus): 761 EUR
Więcej informacji o kursie

Proces rekrutacji:
 1. do 20 maja 2024 r. - wypełnić formularz aplikacyjny (proszę wpisywać średnią arytmetyczną)
 2. do 20 maja 2024 r. - wysłać do Prof. María Martín Cuervo mariamc@unex.es następujące dokumenty:
   - skan dowodu osobistego lub paszportu
   - zaświadczenie o byciu studentem UPWr (po ang.)
   - karta przebiegu studiów (po ang.)
   - certyfikat językowy (po ang.)
Po zakwalifikowaniu się do programu prosimy o wysłanie maila na adres: anna.posadowska-malarz@upwr.edu.pl

Opiekun naukowy BIPa na UPWr: prof. Katarzyna Kosek-Paszkowska
Opiekun administracyjny BIPa na UPWr: Anna Posadowska-Malarz

EU GREEN - BIP - Invasive Alien Species in a European Perspective (Hiszpania)
Zapraszamy do rekrutacji na program BIP (Blended Intensive Programme) w Hiszpanii w ramach sojuszu EU GREEN.

BIP to krótki, intensywny program oparty na transnarodowej i transdyscyplinarnej współpracy, w ramach którego wykorzystuje się innowacyjne metody uczenia i nauczania

Deadline rekrutacji: 3 kwietnia 2024 r.

Koordynator BIPa: University of Gavle (Szwecja)

Miejsce BIPa: University of Extremadura (Hiszpania)

Czas trwania części wirtualnej: 6-31 maja 2024 r. oraz 10-25 czerwca 2024 r.

Czas trwania części stacjonarnej: 3-8 czerwca 2024 r.

Uprawnieni do rekrutacji:
 1. studenci I stopnia, którzy zrealizowali w czasie studiów 180 ECTS w jednej z następujących dyscyplin: rolnictwo, biologia, biogeografia, geologia, leśnictwo, nauki o komunikacji, nauki o środowisku, inżynieria, GIS (System Informacji Geograficznej), architektura krajobrazu, prawo
 2. studenci II i III stopnia w ramach odpowiednich obszarów tematycznych
 3. znajomość języka na poziomie B2
Limit miejsc: 5

Stypendium:
 1. studenci lecący samolotem: 632 EUR
 2. studenci korzystający z opcji Green travel (carpooling, pociąg, autobus): 840 EUR
Więcej informacji o kursie

Proces rekrutacji:
 1. do 1 kwietnia 2024 - wypełnić formularz aplikacyjny
 2. do 3 kwietnia 2024 - wysłać do prof. Jacka Urbaniaka: jacek.urbaniak@upwr.edu.pl następujące dokumenty i informacje:
   - CV lub karta przebiegu studiów
   - data urodzin
   - list motywacyjny
Po zakwalifikowaniu się do programu prosimy o wysłanie maila na adres: anna.posadowska-malarz@upwr.edu.pl

Opiekun naukowy BIPa na UPWr: prof. Jacek Urbaniak
Opiekun administracyjny BIPa na UPWr: Anna Posadowska-Malarz

Pliki do pobrania: Opis kursu
Tutoring na UPWr. Rekrutacja studentów
Droga Studentko, Drogi Studencie UPWr!

Zapraszamy Cię na spotkanie informacyjne nt. Tutoringu na UPWr:
 • Kiedy: 13.03.2024 r. w godz. 12.00-13.00
 • Gdzie: on-line.
Jeśli chcesz:
 • dowiedzieć się o co chodzi w tutoringu
 • poznać się z tutorami
 • przekonać się, dlaczego warto pomyśleć o swoim rozwoju w najprzyjaźniejszej z możliwych przestrzeni, jaką stwarza współpraca tutorska
koniecznie zapisz się na spotkanie!

Formularz zgłoszeniowy wypełnisz tu Spotkanie informacyjne z tutorami UPWr / Wydarzenia / Ekstranet UPWr

Do zobaczenia!
Tutorzy UPWr

P.S. Więcej informacji o programie tutoringu uzyskasz tutaj Tutor na UPWr / Ekstranet UPWr
ERASMUS + rekrutacja na studia 2024/2025
REKRUTACJA NA STUDIA w roku akademickim 2024/2025

!!! UWAGA !!! Rekrutacja wyłącznie w formie ONLINE!


4 - 15 MARCA 2024 - APLIKOWANIE

Rejestracja online oraz wysyłanie mailowo następujących informacji do Pani Krystyny Guzek krystyna.guzek@upwr.edu.pl:

 1. formularz aplikacyjny (wygenerowany podczas rejestracji online) – skan z podpisem studenta i z potwierdzoną przez dziekanat średnią
 2. zaświadczenie z dziekanatu o pobieraniu stypendium socjalnego (skan)
 3. zaświadczenie o stopniu niepełnosprawności (skan)
 4. zaświadczenia potwierdzające działalność naukową i organizacyjną (skan)
 5. międzynarodowy certyfikat językowy (skan)
 6. zaświadczenie z SJOiNHS o zdanym egzaminie z języka obcego na UPWr (skan)
 7. informacja o braku dokumentu potwierdzającego poziom językowy
 8. informacja o dodatkowym języku, który student chce zdawać podczas rekrutacji: jaki język (musi to być język urzędowy kraju, w którym znajdują się wybrane przez studenta 3 uczelnie).

4 - 14 MARCA 2024 – EGZAMINY JĘZYKOWE ONLINE

Egzaminy językowe online dla studentów, którzy:

 1. nie zdawali egzaminu z języka obcego na UPWr, ani na żadnej innej uczelni wyższej
 2. nie posiadają międzynarodowego certyfikatu językowego ani innego certyfikatu potwierdzającego poziom języka zgodnie z systemem oceny CEFR
 3. nie posiadają zagranicznej matury
 4. chcą zdawać dodatkowy język obcy.

Dokładna informacja o egzaminie zostanie przesłana studentowi po złożeniu (mailowo) formularza aplikacyjnego do Pani Krystyny Guzek.

8 KWIETNIA 2024 - WYNIKI

Ogłoszenie wyników rekrutacji (drogą mailową).

 1. UCZELNIE PARTNERSKIE
 2. UWAGA! KURSY JĘZYKOWE Z HISZPAŃSKIEGO I NIEMIECKIEGO
   UPWr organizuje przed wyjazdem intensywne, bezpłatne kursy językowe z języka hiszpańskiego i niemieckiego dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu do Hiszpanii lub Niemiec.
 3. REGULAMIN WYJAZDÓW w ramach programu ERASMUS+ dostępny jest tutaj

UWAGA! Proszę używać wyłącznie maili uczelnianych, nie prywatnych

Prezentacja ERASMUS+
Zapisy na przedmioty ogólnouczelniane - semestr zimowy 2023/2024
Zapisy na przedmioty ogólnouczelniane, w tym Przedsiębiorczość akademicka, przedmioty oferowane przez Studium Języków Obcych i Nauk Humanistyczno-Społecznych (języki obce, przedmioty humanistyczno-społeczne) oraz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu odbywają się zgodnie z harmonogramem określonym w Zarządzeniu nr 66/2023 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 21 kwietnia 2023 roku w sprawie zasad organizacji roku akademickiego 2023/2024

Terminarz zapisów na semestr zimowy 2023/2024:

  • Zapisy na zajęcia ogólnouczelniane dla wszystkich kierunków studiów stacjonarnych oraz studiów niestacjonarnych na kierunku weterynaria:

   2 października 2023 r. (poniedziałek) w godzinach od 8:00 do 23:59;
   termin dodatkowy: 5 października 2023 r. (czwartek) w godzinach od 8:00 do 15:00;
  • Zapisy na zajęcia ogólnouczelniane dla kierunków studiów niestacjonarnych, z wyjątkiem weterynarii:

   13-14 października 2023 r. w godzinach od 8:00 do 23:59;
   termin dodatkowy: 21 października 2023 r. (sobota) w godzinach od 8:00 do 15:00.

Ww. terminy zapisów nie dotyczą studentów pierwszego semestru studiów pierwszego stopnia oraz pierwszego semestru jednolitych studiów magisterskich.

Student/studentka dokonuje zapisu na przedmiot, w semestrze, w którym przewidziana jest jego realizacja (informacja ta zawarta jest w rozkładzie zajęć dla danego kierunku).

Zapisy odbywają się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez serwis USOSweb (zakładka: DLA STUDENTÓW—>REJESTRACJA—>REJESTRACJE NA PRZEDMIOTY).

Kursy ogólnouczelniane:

Oferta Języków Obcych
Oferta przedmiotów Humanistyczno-Społecznych
Oferta Studium Wychowania Ficzycznego i Sportu
Przedsiębiorczość i Innowacje
REKRUTACJA NA STUDIA W IOWA STATE UNIVERSITY (USA) w semestrze letnim 2023/2024
ERASMUS+

Rekrutacja wyłącznie w formie ONLINE

DEADLINE: 7 LISTOPADA 2023

UCZELNIA PRZYJMUJĄCA: Iowa State University (USA)

DOTYCZY: studenci I stopnia (od drugiego roku studiów z wyłączeniem ostatniego semestru studiów) następujących kierunków:

 1. WBiNoŻ: biotechnologia, technologia żywności i żywienie człowieka, zarządzanie jakością i analiza żywności, technologia i organizacja gastronomii
 2. WPT: rolnictwo, ochrona środowiska, ogrodnictwo
 3. WBiHZ: biologia, bioinformatyka.
WYSOKOŚĆ WSPARCIA: 3500 EUR stypendium oraz 820 EUR na podróż.

WYSOKOŚĆ WSPARCIA DLA STUDENTA POBIERAJĄCEGO STYPENDIUM SOCJALNE LUB POSIADAJĄCEGO ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI: 3500 EUR stypendium oraz 820 EUR na podróż plus 1 250 EUR jednorazowej dopłaty.

CZAS TRWANIA STUDIÓW: 07.01.2024 - 07.06.2024 (5 miesięcy)

LICZBA MIEJSC: 3

HARMONOGRAM REKRUTACJI:

24 października 2023 – 7 listopada 2023 Wysyłanie następujących dokumentów i informacji na adres: anna.posadowska-malarz@upwr.edu.pl
 1. formularz aplikacyjny – skan z podpisem studenta i z potwierdzeniem średniej z dziekanatu
 2. zaświadczenia potwierdzające działalność naukową i organizacyjną (skan)
 3. międzynarodowy certyfikat językowy z angielskiego (skan)
 4. zaświadczenie ze Studium Języków Obcych o zdanym egzaminie z języka angielskiego na UPWr (skan)
 5. informacja o braku oceny z egzaminu z języka angielskiego na UPWr. (student zostanie skierowany na egzamin z angielskiego)
24 października 2023 – 7 listopada 2023

Egzaminy językowe z angielskiego online dla studentów, którzy:
 1. nie zdawali egzaminu z języka angielskiego na UPWr
 2. nie posiadają międzynarodowego certyfikatu językowego z angielskiego.
 3. Dokładna informacja o egzaminie zostanie przesłana studentowi po złożeniu (mailowo) formularza aplikacyjnego.
10 listopada 2023
 1. Ogłoszenie wyników rekrutacji (kandydaci otrzymają informację drogą mailową).
Opis kursów w Iowa State University: https://www.cals.iastate.edu/all-majors
Strona Iowa State University: https://www.iastate.edu/
BIP w Portugalii – trwa rekrutacja!
Blended Intensive Programmespt. „Ochrona środowiska, biologia, geologia, ochrona przyrody, Natura 2000” – Field research expeditions – Science to Action


W programie biorą udział uniwersytety:

   1. Universiteit Leiden
   2. Università di Bologna
   3. Universita' degli studi di Napoli
   4. Waterford Institute of Technology
   5. Sveučilište u Zagrebu
   6. Universität Potsdam
   7. HNE Eberswalde
   8. University of Leeds
   9. Universidade de Lisboa
   10. Uniwerystet Przyrodniczy we Wrocławiu

Kto może brać udział ze strony UPWr:

   1. Studenci studiów inżynierskich i magisterskich oraz doktoranci Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego z kierunków:

  • agroinżynieria
  • biotechnologia stosowana roślin
  • ekonomia
  • medycyna roślin
  • ochrona środowiska
  • odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
  • ogrodnictwo
  • rolnictwo
  • technika rolniczacza i leśna
  • zarządzanie i inżynieria produkcji
  • agrobiznes

   2. Studenci studiów inżynierskich i magisterskich oraz doktoranci Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji z kierunków:

  • geodezja i kartografia
  • gospodarka przestrzenna
  • inżynieria środowiska

   3. Studenci studiów inżynierskich i magisterskich oraz doktoranci Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt z kierunków:

  • bezpieczeństwo żywności
  • bioinformatyka
  • biologia
  • biologia człowieka
  • zootechnika

  Miejsce: CERES, Aljezur, Portugalia
  Czas trwania:10.09.2023 - 23.09.2023 (część fizyczna) plus część wirtualna.
  Termin składania dokumentów: do 23 czerwca 2023.
  Kurs będzie składał się z licznych wizyt w terenie oraz modułów związanych z:

  • Oochroną przyrody i środowiska
  • biologią
  • geologią
  • ochroną zwierząt oraz z zarządzaniem obszarami wyznaczonymi w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

  Studenci pokrywają tylko koszty podróży (możliwość dofinansowania kosztów podróży)

  Liczba miejsc: 5
  Liczba ECTS: 7

  Studenci korzystają z bogatego, międzynarodowego doświadczenia naukowców z uczelni partnerskich. Wiecej informacji tutaj

  WYMAGANIA REKRUTACYJNE:  KONTAKT NAUKOWY na UPWr:

  dr Tomasz Kokurewicz

  tomasz.kokurewicz@upwr.edu.pl

  OPIEKUN ADMINISTRACYJNY (UPWr):

  Anna Posadowska-Malarz

  anna.posadowska-malarz@upwr.edu.pl

Zapisy na przedmioty ogólnouczelniane
Zapisy na przedmioty ogólnouczelniane, w tym Edukację z zakresu wyszukiwania i zarządzania informacją w źródłach elektronicznych, serwisach i bazach danych oraz pozostałe oferowane przez Studium Języków Obcych i Nauk Humanistyczno-Społecznych oraz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, odbywają się drogą elektroniczną.

Zapisy na przedmioty ogólnouczelniane odbywają się zgodnie z harmonogramem określonym w Zarządzeniu Rektora nr 127/2022r. w sprawie zasad organizacji roku akademickiego 2022/2023.

Terminarz zapisów na semestr letni 2022/2023:

 • Zapisy na zajęcia ogólnouczelniane dla wszystkich kierunków studiów stacjonarnych i dla studiów niestacjonarnych na kierunku Weterynaria:

  27 II 2023 r. w godzinach od 8:00 do 23:59
  termin dodatkowy: 3 III 2023 r. w godzinach od 8:00 do 15:00.

 • Zapisy na zajęcia ogólnouczelniane wszystkich kierunków studiów niestacjonarnych, z wyjątkiem Weterynarii:

  3-4 III 2023 r. w godzinach od 8:00 do 23:59
  termin dodatkowy: 18 III 2023 r. w godzinach od 8:00 do 15:00.

Student/studentka dokonuje zapisu na przedmiot w semestrze, w którym przewidziana jest jego realizacja (informacja ta zawarta jest w rozkładzie zajęć dla danego kierunku).

Zapisy odbywają się poprzez USOSweb. Należy zwracać uwagę na opis grupy i terminy zajęć.

Kursy ogólnouczelniane:

Oferta Studium Języków Obcych i Nauk Humanistycznych - języki obce

Oferta Studium Języków Obcych i Nauk Humanistycznych - przedmioty Humanistyczno-Społeczne

Oferta Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Zapisy na przedmiot fakultatywny: Edukacja z zakresu wyszukiwania i zarządzania informacją w źródłach elektronicznych, serwisach i bazach danych – Aktualności- Biblioteka Główna – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (upwr.edu.pl)
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji - Zapisy na przedmioty obligatoryjne i fakultatywne – semestr zimowy 2023/2024.
Zapisy dotyczą następujących kierunków studiów: architektura krajobrazu, Bioeconomy, budownictwo, geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna, inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria środowiska, inżynieria i gospodarka wodna

Terminarz zapisów na kierunkowe zajęcia obligatoryjne oraz fakultatywne:

od 28 września (czwartek) od godz. 8.00 do 29 września (piątek) do godz. 23.59.

oraz 2 października (poniedziałek) – korekta zapisów od godz. 8.00 do 23.59.

Zapisy nie dotyczą studentów pierwszego semestru studiów pierwszego stopnia - studia stacjonarne oraz studentów studiów niestacjonarnych (w/w studenci zostaną zapisani na zajęcia przez pracowników Dziekanatu, studentów studiów niestacjonarnych obowiązują tylko zapisy na przedmioty ogólnouczelniane).
Ankieta absolwenta
Studenci ostatnich semestrów studiów!


Od 1 lutego 2023 na Wasze skrzynki e-mail będą wysyłane wiadomości z dostępem do ANKIETY ABSOLWENTA. Po zakończonym egzaminie dyplomowym prosimy o powrót do treści tej wiadomości i podzielenie się opinią na temat studiowania na UPWr.

Przypominamy, że ankieta jest anonimowa. Będziemy wdzięczni za każdy głos, który przyczyni się do doskonalenia jakości kształcenia na UPWr.

Uczelniany Zespół ds. Ankietyzacji
Przedsiębiorczość akademicka - rekrutacja letnia 2022/2023
Droga Studentko, Drogi Studencie,

zajęcia w ramach przedmiotu ogólnouczelnianego Przedsiębiorczość akademicka na które zapisujesz się w bieżącym semestrze, są współfinansowane z funduszy europejskich w ramach projektu “Zrównoważony rozwój uczelni w celu realizacji Programu “Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia” na rzecz Rozwoju Regionalnego”, umowa nr POWR.03.05.00-00-ZR48/18-00.

Zapisując się na zajęcia z tego przedmiotu, stajesz się jednocześnie uczestnikiem projektu.

Wiąże się to z koniecznością dopełnienia dodatkowych formalności:

 • oprócz zapisania się na zajęcia z Przedsiębiorczości akademickiej przez USOS, musisz wypełnić także dokumenty związane z przystąpieniem do projektu są to:

 • Dokumenty te należy wypełnić i wysłać w systemie IRK2 w nieprzekraczalnym terminie do 5 marca 2023 r.

Dotrzymanie wszystkich powyżej wymienionych terminów jest bardzo istotne, gdyż zajęcia rozpoczynają się od 8 marca 2023 r.

Składanie dokumentów - stanowisko rekrutacyjne

Wypełnione w systemie IRK2 dokumenty należy wydrukować, podpisać czytelnie i dostarczyć do Biura Projektu, które uruchomi stanowisko rekrutacyjne (od 6 marca do 10 marca 2023) w holu głównym Budynku Melioracji C2 pl. Grunwaldzki 24, w którym będzie można uzyskać pomoc w kwestii zapisów.

W przypadku braku możliwości uzupełnienia dokumentów samodzielnie przez system IRK2, prosimy o przyjście z dowodem osobistym do stanowiska rekrutacyjnego, nasz zespół pomoże w wypełnieniu formalności na miejscu.

Prosimy o zapoznanie się z treścią Regulaminu rekrutacji uczestników/ek i uczestnictwa w projekcie Zrównoważony rozwój uczelni w celu realizacji Programu „Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia” na rzecz Rozwoju Regionalnego w Zadanie 4: “Uniwersytet 4.0” dostępnym na stronie informacyjnej projektu pod adresem:
Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie

Więcej informacji dotyczących wypełniania dokumentów oraz projektu udzielają pracownicy Biura Projektu: Centrum Zasobów i Wsparcia Dydaktyki, Sekcja Wsparcia Projektowego e-mail: przedsiebiorczosc@upwr.edu.pl, tel. 71 320 5112, pl. Grunwaldzki 24, 50-363 Wrocław, bud. C2, p. 3MF.
Zapisy na przedmioty ogólnouczelniane - 2022/2023 zima
Zapisy na przedmioty ogólnouczelniane, w tym Przedsiębiorczość akademicką oraz oferowane przez Studium Języków Obcych i Nauk Humanistyczno-Społecznych oraz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, odbywają się drogą elektroniczną.

Zapisy na przedmioty ogólnouczelniane odbywają się zgodnie z harmonogramem określonym w Zarządzeniu Rektora nr 127/2022r.


Terminarz zapisów na semestr zimowy 2022/2023:

• Zapisy na zajęcia ogólnouczelniane dla wszystkich kierunków studiów stacjonarnych i dla studiów niestacjonarnych na kierunku Weterynaria:

3 X 2022 r. w godzinach od 8:00 do 23:59
termin dodatkowy: 6 X 2022 r. w godzinach od 8:00 do 15:00.

• Zapisy na zajęcia ogólnouczelniane dla pozostałych kierunków studiów niestacjonarnych:

7-8 X 2022 r. w godzinach od 8:00 do 23:59
termin dodatkowy: 22 X 2022 r. w godzinach: w godzinach od 8:00 do 15:00

Ww. terminy zapisów nie dotyczą studentów pierwszego semestru studiów pierwszego stopnia oraz pierwszego semestru jednolitych studiów magisterskich.

Student/studentka dokonuje zapisu na przedmiot, w semestrze, w którym przewidziana jest jego realizacja (informacja ta zawarta jest w rozkładzie zajęć dla danego kierunku).

Zapisy odbywają się na stronie https://ul.upwr.edu.pl/ i USOSweb dla Przedsiębiorczości akademickiej.

Kursy ogólnouczelniane:

ZAPISY NA JĘZYKI OBCE W SEMESTRZE ZIMOWYM 2022/2023 - Aktualności - Studium Języków Obcych i Nauk Humanistyczno-Społecznych - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (up.wroc.pl)

Zapisy na przedmioty: Przedsiębiorczość akademicka oraz Innowacje - Aktualności - Studium Języków Obcych i Nauk Humanistyczno-Społecznych - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (up.wroc.pl)

Zapisy na przedmioty Humanistyczno-Społeczne w semestrze zimowym 2022/2322 - Aktualności - Studium Języków Obcych i Nauk Humanistyczno-Społecznych - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (up.wroc.pl)

Wychowanie Fizyczne / SWFIS (upwr.edu.pl)
Innowacje - rekrutacja letnia 2022/2023
Droga Studentko, Drogi Studencie,

zajęcia w ramach przedmiotu ogólnouczelnianego Innowacje, na które zapisujesz się w bieżącym semestrze, są współfinansowane z funduszy europejskich w ramach projektu “Zrównoważony rozwój uczelni w celu realizacji Programu “Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia” na rzecz Rozwoju Regionalnego”, umowa nr POWR.03.05.00-00-ZR48/18-00.

Zapisując się na zajęcia z tego przedmiotu stajesz się jednocześnie uczestnikiem projektu. Fakt ten, oraz założenia co do innowacyjnego sposobu prowadzenia zajęć z Innowacji, wiążą się z koniecznością dopełnienia dodatkowych formalności:

 • po pierwsze na zajęcia z Innowacji zapisujesz się za pośrednictwem specjalnego arkusza do zapisów, który otrzymasz e-mailem z Biura projektu. Musisz dokonać wyboru terminu zajęć w tym arkuszu tego samego dnia, w którym go otrzymasz, tj. 3 marca 2023 r. Na podstawie arkusza będą tworzone grupy zajęciowe w USOS,

 • będzie potrzebne także wypełnienie dokumentów związanych z przystąpieniem do projektu. Są to: Formularz zgłoszenia do projektu oraz Oświadczenie uczestnika projektu dostępne w systemie IRK2: Rekrutacja na przedmiot Innowacje

Dotrzymanie wszystkich powyżej wymienionych terminów jest bardzo istotne, gdyż zajęcia rozpoczynają się od 8 marca 2023 r.

Składanie dokumentów - stanowisko rekrutacyjne

Wypełnione w systemie IRK2 dokumenty należy wydrukować, podpisać czytelnie i dostarczyć do Biura Projektu, które uruchomi stanowisko rekrutacyjne (od 6 marca do 10 marca 2023) w holu głównym Budynku Melioracji C2 pl. Grunwaldzki 24, w którym będzie można uzyskać pomoc w kwestii zapisów.

W przypadku braku możliwości uzupełnienia dokumentów samodzielnie przez system IRK2, prosimy o przyjście z dowodem osobistym do stanowiska rekrutacyjnego, nasz zespół pomoże w wypełnieniu formalności na miejscu.

Prosimy o zapoznanie się z treścią Regulaminu rekrutacji uczestników/ek i uczestnictwa w projekcie Zrównoważony rozwój uczelni w celu realizacji Programu „Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia” na rzecz Rozwoju Regionalnego w Zadanie 4: “Uniwersytet 4.0” dostępnym na stronie informacyjnej projektu pod adresem:
Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie

Więcej informacji dotyczących wypełniania dokumentów oraz projektu udzielają pracownicy Biura Projektu: Centrum Zasobów i Wsparcia Dydaktyki, Sekcja Wsparcia Projektowego e-mail: zajecia.innowacje@upwr.edu.pl, tel. 71 320 5112, pl. Grunwaldzki 24, 50-363 Wrocław, bud. C2, p. 3MF.
Rekrutacja do Blended Intensive Programme w Extremadurze
Program BIP w Extremadurze (Hiszpania)


Blended Intensive Programmes, czyli Mieszane Kursy Intensywne:


Blended Intensive Programme, czyli Mieszany Kurs Intensywny: Towards a sustainable water management


Deadline: 19 maja 2023


W PROGRAMIE BIP BIORĄ UDZIAŁ NASTĘPUJĄCE UNIWERSYTETY SOJUSZU EU GREEN:

   1. University of Extremadura (koordynator – Hiszpania)
   2. University of Evora (Portugalia)
   3. University of Gavle (Szwecja)
   4. University of Oradea (Rumunia)
   5. University of Angers (Francja)
   6. Atlantic Technological Univeristy (Irlandia)
   7. University of Magdeburg (Niemcy)
   8. University of Parma (Włochy)
   9. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (Polska)

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE PROGRAMU BIP


Kto może brać udział ze strony UPWr:

 • studenci studiów I i II stopnia Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
 • studenci studiów I i II stopnia Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego

Miejsce: University of Extremadura (Hiszpania)

 • Czas trwania – część fizyczna: 12-17 czerwca 2023 (University of Extremadura)
 • Czas trwania – część wirtualna: 5-9 czerwca 2023 oraz 19-27 czerwca 2023 na Campus Virtual (UEx) https://campusvirtual.unex.es/portal/


Program kursu: kurs będzie składał się z 3 modułów:

 • Oddziaływanie wody w ekosystemie
 • Jakość wody i integralność ekosystemów, ocena zanieczyszczenia wód
 • Oczyszczanie wody i ścieków


Stypendium: 79 EUR/dzień (możliwe zastosowanie opcji Green travel)

Liczba miejsc: 3

Liczba ECTS: 6

Studenci korzystają z bogatego, międzynarodowego doświadczenia naukowców z uczelni partnerskich.

Wszystkie informacje znajdują się na https://eugreenalliance.eu/call-for-applicants-towards-a-sustainable-water-management/

WYMAGANIA REKRUTACYJNE:
 • studenci do 19.05.2023 wysyłają na adres eugreen_uex@unex.es wypełniony formularz aplikacyjny dostępny tutaj: application form
 • studenci do 19.05.2023 wysyłają następujące dokumenty na adres eugreen_uex@unex.es
   1. kopia dowodu osobistego lub paszportu
   2. zaświadczenie z dziekanatu o ocenach uzyskanych na UPWr
   3. certyfikat językowy z angielskiego
   4. list motywacyjny


OGŁOSZENIE WYNIKÓW: 24 maja 2023 roku

OPIEKUN NAUKOWY (UPWr):

Prof. Ewa Burszta-Adamiak

ewa.burszta-adamiak@upwr.edu.pl

OPIEKUN ADMINISTRACYJNY (UPWr):

Anna Posadowska-Malarz

anna.posadowska-malarz@upwr.edu.pl

Blended Intensive Programmes „Food Sustainability”
Program BIP w Parmie (Włochy)


Blended Intensive Programmes, czyli Mieszane Kursy Intensywne:


„Food Sustainability”


Deadline 5 maja 2023 roku


W PROGRAMIE BIP BIORĄ UDZIAŁ NASTĘPUJĄCE UNIWERSYTETY SOJUSZU EU GREEN:

   1. University of Parma (koordynator – Włochy)
   2. University of Angers (Francja)
   3. University of Extremadura (Hiszpania)
   4. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (Polska)
   5. University of Gavle (Szwecja)
   6. University of Oradea (Rumunia)
   7. Atlantic Technological Univeristy (Irlandia)
   8. University of Magdeburg (Niemcy)
   9. University of Evora (Portugalia)

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE PROGRAMU BIP


Kto może brać udział ze strony UPWr:

 • studenci studiów magisterskich i doktoranci Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności
 • studenci studiów magisterskich i doktoranci Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego

Miejsce: University of Parma (Włochy)

Czas trwania: 3-7 lipca 2023 (część fizyczna) plus część wirtualna (10 czerwca – 14 lipca 2023: materiały na platformie)

Program kursu: kurs będzie składał się z modułów związanych z: produkcją żywności, ochroną środowiska, zarządzaniem i prawem

Stypendium: 70 EUR/dzień (możliwe zastosowanie opcji Green travel)

Liczba miejsc: 5

Liczba ECTS: 6

Nabór wniosków trwa do 5 maja 2023 r.

Studenci korzystają z bogatego, międzynarodowego doświadczenia naukowców z uczelni partnerskich.

Wszystkie informacje znajdują się na stronie.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE: studenci wypełniają formularz aplikacyjny dostępny na stronie.

wymagane dokumenty: kopia dowodu osobistego lub paszportu, zaświadczenie z dziekanatu o ocenach uzyskanych na UPWr, certyfikat językowy z angielskiego, inne certyfikaty (opcjonalnie)

studenci wysyłają wymagane dokumenty na adres bip@unipr.it

OPIEKUN NAUKOWY (UPWr):

Prof. Małgorzata Korzeniowska

malgorzata.korzeniowska@upwr.edu.pl

OPIEKUN ADMINISTRACYJNY (UPWr):

Anna Posadowska-Malarz

anna.posadowska-malarz@upwr.edu.pl

ERASMUS + rekrutacja na studia 2023/2024
REKRUTACJA NA STUDIA w roku akademickim 2023/2024


!!! UWAGA !!! Rekrutacja wyłącznie drogą ONLINE!


6 - 17 MARCA 2023 - APLIKOWANIE

Rejestracja online oraz wysyłanie następujących informacji do Pani Anny Posadowskiej-Malarz: anna.posadowska-malarz@upwr.edu.pl:

 • formularz aplikacyjny (wygenerowany podczas rejestracji online) – skan z podpisem studenta i z potwierdzoną przez dziekanat średnią
 • zaświadczenie z dziekanatu o pobieraniu stypendium socjalnego (skan)
 • zaświadczenie o stopniu niepełnosprawności (skan)
 • zaświadczenia potwierdzające działalność naukową i organizacyjną (skan)
 • międzynarodowy certyfikat językowy (skan)
 • zaświadczenie z SJOiNHS o zdanym egzaminie z języka obcego na UPWr (skan)
 • HNE Eberswalde
 • informacja o braku dokumentu potwierdzającego poziom językowy
 • informacja o dodatkowym języku, który student chce zdawać podczas rekrutacji: jaki język (musi to być język urzędowy kraju, w którym znajdują się wybrane przez studenta 3 uczelnie).

6 - 16 MARCA 2023 – EGZAMINY JĘZYKOWE ONLINE

Egzaminy językowe online dla studentów, którzy:

 • nie zdawali egzaminu z języka obcego na UPWr
 • nie posiadają międzynarodowego certyfikatu językowego
 • chcą zdawać dodatkowy język obcy.

Dokładna informacja o egzaminie zostanie przesłana studentowi po złożeniu (mailowo) formularza aplikacyjnego do Pani Anny Posadowskiej-Malarz.

12 KWIETNIA 2023 - WYNIKI

Ogłoszenie wyników rekrutacji (drogą mailową).

UCZELNIE PARTNERSKIE znajdują się tutaj

UPWr organizuje przed wyjazdem intensywne, bezpłatne kursy językowe z języka hiszpańskiego i niemieckiego dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu do Hiszpanii lub Niemiec.

REGULAMIN WYJAZDÓW w ramach programu ERASMUS+

PREZENTACJA – Erasmus – studia 2023/2024.

UWAGA! Proszę używać wyłącznie maili uczelnianych, nie prywatnych

Koordynator Uczelniany Erasmus+ Anna Posadowska-Malarz, e-mail: anna.posadowska-malarz@upwr.edu.pl

Deadline: 17 marca 2023. Zapraszamy!
Blended Intensive Programmes „ Ochrona środowiska, biologia, geologia, ochrona przyrody, Natura 2000”
Rekrutacja On-line


Deadline: 24.02.2023r


Blended Intensive Programmes pt. „Ochrona środowiska, biologia, geologia, ochrona przyrody, Natura 2000” – Field research expeditions – Science to Action

W programie biorą udział uniwersytety:
 • Universiteit Leiden
 • Università di Bologna
 • Universita' degli studi di Napoli
 • Waterford Institute of Technology
 • Sveučilište u Zagrebu
 • Universität Potsdam
 • HNE Eberswalde
 • University of Leeds
 • Universidade de Lisboa
 • Uniwerystet Przyrodniczy we Wrocławiu

Szczegóły programu:

 • Kto może brać udział ze strony UPWr:

studenci studiów inżynierskich i magisterskich oraz doktoranci Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego z kierunków:
 1. agroinżynieria
 2. biotechnologia stosowan roślin
 3. ekonomia
 4. medycyna roślin
 5. ochrona środowiska
 6. odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
 7. ogrodnictwo
 8. rolnictwo
 9. technika rolniczacza i leśna
 10. zarządzanie i inżynieria produkcji
 11. agrobiznes

studenci studiów inżynierskich i magisterskich oraz doktoranci Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji z kierunków:
 1. geodezja i kartografia
 2. gospodarka przestrzenna
 3. inżynieria środowiska

studenci studiów inżynierskich i magisterskich oraz doktoranci Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt z kierunków:
 1. bezpieczeństwo żywności
 2. bioinformatyka
 3. biologia
 4. biologia człowieka
 5. zootechnika

Miejsce: CERES, Aljezur, Portugalia

Czas trwania: 23.06.2023 - 06.07.2023 (część fizyczna) plus część wirtualna.

Termin składania dokumentów: do 24 lutego 2023.

kurs będzie składał się z wizyt w terenie oraz modułów związanych z:

 • ochroną przyrody i środowiska
 • biologią
 • geologią
 • ochroną zwierząt
 • zarządzaniem obszarami wyznaczonymi w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

Studenci pokrywają tylko koszty podróży (możliwość dofinansowania kosztów podróży)

liczba miejsc: 3

liczba ECTS: 7

Studenci korzystają z bogatego, międzynarodowego doświadczenia naukowców z uczelni partnerskich. Więcej informacji
Wymagania rekrutacyjne:

 1. szczegóły rekrutacji opisane w regulaminie
 2. punkty rekrutacyjne za: średnią, język, działalność organizacyjno-naukową
 3. W przypadku braku certyfikatu językowego kontakt na maila: anna.posadowska-malarz@upwr.edu.pl
 4. Studenci wysyłają wymagane dokumenty (skany) na adres: anna.posadowska-malarz@upwr.edu.pl

OPIEKUN MERYTORYCZNY GRUPY z UPWr: dr Tomasz Kokurewicz, e-mail: tomasz.kokurewicz@upwr.edu.pl

KONTAKT ADMINISTRACYJNY na UPWr: Anna Posadowska-Malarz, e-mail: anna.posadowska-malarz@upwr.edu.pl

Program BIP w Aljezur (Portugalia)
R E K R U T A C J A – DEADLINE: 8 sierpnia 2022


SCIENCE TO ACTION


Blended Intensive Programmes, czyli Mieszane Kursy Intensywne.


Blended Intensive Programmes pt. „Ochrona środowiska, biologia, geologia, ochrona przyrody, Natura 2000”


W programie biorą udział uniwersytety:
 • Universiteit Leiden
 • Università di Bologna
 • Waterford Institute of Technology
 • Sveučilište u Zagrebu
 • Universität Potsdam
 • HNE Eberswalde
 • University of Leeds
 • Universidade de Lisboa
 • Uniwerystet Przyrodniczy we Wrocławiu


Szczegóły programu:

 • Kto może brać udział ze strony UPWr:studenci studiów inżynierskich i magisterskich oraz doktoranci Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego z kierunków:
 1. agroinżynieria
 2. biotechnologia stosowan roślin
 3. ekonomia
 4. medycyna roślin
 5. ochrona środowiska
 6. odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
 7. ogrodnictwo
 8. rolnictwo
 9. technika rolniczacza i leśna
 10. zarządzanie i inżynieria produkcji
 11. agrobiznes

studenci studiów inżynierskich i magisterskich oraz doktoranci Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt z kierunków:
 1. geodezja i kartografia
 2. gospodarka przestrzenna
 3. zootechnika

studenci studiów inżynierskich i magisterskich oraz doktoranci Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji z kierunków:
 1. bezpieczeństwo żywności
 2. bioinformatyka
 3. biologia
 4. biologia człowieka
 5. inżynieria środowiska

Miejsce: CERES, Aljezur, Portugalia

Czas trwania: 19.09.2022 - 02.10.2022 (część fizyczna) plus część wirtualna.

Termin składania dokumentów: do 8 sierpnia 2022

kurs będzie składał się z licznych wizyt w terenie oraz modułów związanych z:

 • ochroną przyrody i środowiska
 • biologią
 • geologią
 • ochroną zwierząt oraz z zarządzaniem obszarami wyznaczonymi w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000

Studenci pokrywają tylko koszty podróży (możliwość dofinansowania kosztów podróży)

liczba miejsc: 10

liczba ECTS: 7

Studenci korzystają z bogatego, międzynarodowego doświadczenia naukowców z uczelni partnerskich

Wiecej informacji tutaj

Wymagania rekrutacyjne:

 1. szczegóły rekrutacji opisane w regulaminie
 2. punkty rekrutacyjne za: średnią, język, działalność organizacyjno-naukową
 3. W przypadku braku certyfikatu językowego kontakt na maila: anna.posadowska-malarz@upwr.edu.pl
 4. Studenci wysyłają wymagane dokumenty (skany) na adres: anna.posadowska-malarz@upwr.edu.pl

OPIEKUN MERYTORYCZNY GRUPY z UPWr:
dr Tomasz Kokurewicz
tomasz.kokurewicz@upwr.edu.pl

KONTAKT ADMINISTRACYJNY na UPWr:
Anna Posadowska-Malarz
anna.posadowska-malarz@upwr.edu.pl

Rekrutacja na wyjazdy na studia 2022/2023 w ramach Erasmus+
Szanowni Studenci,

Rekrutacja na wyjazdy na studia 2022/2023 w ramach Erasmusa odbędzie się w dniach 7 - 18 marca 2022.

Wszystkie informacje dostępne są tutaj: Erasmus+ 2022/2023
Zapisy na przedmioty ogólnouczelniane
Szanowni Studenci,

Zapisy na przedmioty ogólnouczelniane, realizowane w Studium Języków Obcych i Nauk Humanistyczno-Społecznych oraz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu odbywają się drogą elektroniczną w systemie UL.

Zapisy na przedmioty ogólnouczelniane rozpoczynają odbywają się zgodnie z harmonogramem określonym w Zarządzeniu Rektora nr 123/2021r. w sprawie zasad organizacji roku akademickiego 2021/2022: Zarządzenie Rektora nr 123/2021r.

Terminarz zapisów na semestr letni 2021/2022:
Zapisy na zajęcia ogólnouczelniane dla wszystkich kierunków studiów stacjonarnych i dla studiów niestacjonarnych na kierunku Weterynaria:

• przedmioty ogólnouczelniane: 27 II – 28 II 2022, termin dodatkowy: 3 III 2022 r. w godzinach:

od 7:00 – 27 II 2022 r. do 15:00 – 28 II 2022 r. oraz 7:00 – 15:00 3 III 2022 r.

Zapisy na zajęcia ogólnouczelniane dla pozostałych kierunków studiów niestacjonarnych

• przedmioty ogólnouczelniane: 1 III – 2 III 2022 r.; termin dodatkowy: 5 III – 6III 2022 r. w godzinach:

od 7:00 – 1 III 2022 r. do 15:00 – 2 III 2022 r. oraz 7:00 5 III 2022 r. do 15:00 6 III 2022 r.

Student/studentka dokonuje zapisu na przedmiot, w semestrze, w którym przewidziana jest jego realizacja (informacja ta zawarta jest w rozkładzie zajęć dla danego kierunku).

Zapisy odbywają się na stronie https://ul.upwr.edu.pl/ Jak zapisać się? Instrukcja szczegółowa.

Ofertę kursów ogólnouczelnianych i reguły organizacyjne zamieszczają Studium Języków Obcych i Nauk Humanistyczno-Społecznych oraz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu na swoich stronach domowych.

Oferta dla języków obcych
Oferta dla przedmiotów humanistyczno-społecznych
Oferta dla zajęć sportowych
Kursy wyrównawcze z matematyki, chemii i fizyki - Ostatnie wolne miejsca!
Uwaga studenci pierwszego semestru pierwszego roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich realizowanych w języku polskim.

Są jeszcze pojedyncze wolne miejsca w grupach na zajęcia wyrównawcze z matematyki, chemii i fizyki. Prosimy o przeanalizowanie oferowanych terminów i zgłaszanie mailem, które grupy Państwo wybrali. Wybieracie Państwo dwa przedmioty.

Zgłoszenia należy wysłać na adres css1@upwr.edu.pl do 15 listopada.
Zapisy na przedmioty: Przedsiębiorczość akademicka oraz Innowacje
Zapisy na przedmioty obowiązkowe :

Przedsiębiorczość akademicka oraz Innowacje,

realizowane w ramach Studium Języków Obcych i Nauk Humanistycznych

Zapisy odbywają się drogą elektroniczną w systemie USOSweb - https://usos.upwr.edu.pl/ w zakładce Dla Studentów--> Rejestracja--> Rejestracja na zajęcia.

Zajęcia z przedmiotów Przedsiębiorczość akademicka oraz Innowacje będą realizowane na czterech spotkaniach. Terminy spotkań dla poszczególnych grup będą widoczne przy zapisach.

Zapisy na przedmiot Przedsiębiorczość akademicka dla studentek i studentów 6. semestru stacjonarnych studiów licencjackich:

Kod przedmiotu SJO-SI>PRZAK – Przedsiębiorczość akademicka
Termin zapisów: 27 II– 28 II 2022, termin dodatkowy: 3 III 2022
Termin rekrutacji do projektu przez IRK: 27 II - 6 III 2022

Zapisy na przedmiot Innowacje dla studentek i studentów 1. lubi 2. semestru stacjonarnych studiów magisterskich: Kod przedmiotu SJO-SM>INNOW – Innowacje
Termin zapisów: 27 II– 28 II 2022, termin dodatkowy: 3 III 2022
Termin rekrutacji do projektu przez IRK: 27 II - 6 III 2022

Student niezapisany na zajęcia nie uzyskuje zaliczenia z tego przedmiotu.

UWAGA !!! Ważna informacja dla studentek i studentów: informacja na temat zapisu w IRK Zajęcia z przedmiotów Przedsiębiorczość akademicka oraz Innowacje będą prowadzone na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w ramach projektu POWR.03.05.00-00-ZR48/18, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Dzięki temu dofinansowaniu możemy zaprosić do prowadzenia tych zajęć wyjątkową kadrę złożoną z doświadczonych edukatorów i innowacyjnych przedsiębiorców. Wiąże się to także z koniecznością dopełnienia dodatkowych formalności. Prosimy o zapoznanie się z informacją informacja na temat zapisu w IRK dla studentek i studentów studiów stacjonarnych zapisujących się na ww. przedmioty.
Zapisy na przedmioty obligatoryjne i fakultatywne – semestr zimowy 2022/2023
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Terminarz zapisów na kierunkowe zajęcia obligatoryjne oraz fakultatywne:

od 27 września (wtorek) od godz. 16.00 do 28 września (środa) do godz. 23.59.>

oraz 3 października (poniedziałek) – korekta zapisów od godz. 8.00 do 23.59.>

Termin zapisów został przedłużony do 5 listopada do godziny 14:00.

Prosimy o wybranie zajęć z dwóch przedmiotów.

Zapisy nie dotyczą studentów pierwszego semestru studiów pierwszego stopnia oraz studentów studiów niestacjonarnych (w/w studenci zostaną zapisani na zajęcia przez pracowników Dziekanatu, studentów studiów niestacjonarnych obowiązują tylko zapisy na przedmioty ogólnouczelniane). Na zajęcia zapisują się studenci 3, 5 i 7 semestru studiów pierwszego stopnia oraz 2 semestru studiów drugiego stopnia, realizujący kształcenie na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji na studiach stacjonarnych.

Uwaga studenci pierwszego semestru pierwszego roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich realizowanych w języku polskim.
W celu wyrównania ewentualnych różnic w przygotowaniu do udziału w zajęciach i efektywnej nauki Uczelnia umożliwia Państwu udział w nieodpłatnych kursach wyrównawczych z matematyki, fizyki i chemii w łącznym wymiarze 30 godzin. Skumulowana forma realizacji zajęć powinna pozwolić Państwu w ciągu kilku spotkań na nadrobienie ewentualnych zaległości powstałych w okresie kształcenia w szkole średniej w zakresie przydatnym do udziału w zajęciach wynikających z programu studiów danego kierunku.

Przygotowano dla Państwa różnorodne terminy zajęć w salach zlokalizowanych na obu kampusach UPWr: Biskupin i Grunwaldzki.

Zapraszamy do udziału w zajęciach i samodzielnego zapisywania się do grup zajęciowych.

Termin zapisów: od 2 listopada od godziny 15:00 do 4 listopada do godziny 10:00.

Termin zapisów został przedłużony do 5 listopada do godziny 14:00.

Prosimy o wybranie zajęć z dwóch przedmiotów.

Zapisy odbywają się drogą elektroniczną w systemie USOSweb - https://usos.upwr.edu.pl/.

W zakładce Dla Studentów-->Rejestracja-->Rejestracja na zajęcia.

Prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z zasadami logowania do USOSweb.

Kody przedmiotów:

KW-S>0339.1 - KURS WYRÓWNAWCZY - CHEMIA
KW-S>0711.1 - KURS WYRÓWNAWCZY - FIZYKA
KW-S>1192.1 - KURS WYRÓWNAWCZY - MATEMATYKA

W przypadku niewypełnienia limitu miejsc w danej grupie zajęciowej kurs dla tej grupy niestety nie będzie mógł być uruchomiony.

W przypadku dużego zainteresowania z Państwa strony a braku miejsc w grupach postaramy się uruchomić dodatkowe zajęcia. W takiej sytuacji prosimy Starostów o sporządzenie list zainteresowanych dodatkowymi zajęciami Studentów wraz z informacją o wybranych dwóch przedmiotach i przekazanie ich do właściwych dziekanatów, nie później niż do 10 listopada br.
INFORMACJE DLA ABSOLWENTÓW, KTÓRZY PRZYSTĄPILI DO EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH OD 1 LIPCA 2021 ROKU
Szanowni Państwo,

z uwagi na wprowadzenie nowych zasad sporządzania i wydawania dyplomów ukończenia studiów oraz suplementu do dyplomu uprzejmie informujemy, że zasady odbioru dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia dotyczą tylko tych osób, które przystąpiły do egzaminu dyplomowego od 1 lipca 2021 roku i zaliczyły go z wynikiem pozytywnym:


● odbiór dyplomu będzie możliwy wyłącznie w Centralnym Punkcie Wydruku i Wydawania Dyplomów przy ul. Norwida 25 – pokój 039,

● odbiór dyplomu będzie możliwy tylko w konkretnych, wyznaczonych dla danego Wydziału terminach,

● aby odebrać dyplom absolwent jest zobligowany do rezerwacji terminu poprzez USOS – link poniżej,

● absolwent może dokonać rezerwacji terminu w celu na odbioru dyplomu tylko raz, prosimy zatem o rozwagę przy wyborze terminu,

● ze względu na złożoność procedury dotyczącej sporządzania dyplomu oraz suplementu, rezerwacja terminu będzie możliwa nie wcześniej niż po upływie trzech tygodni od daty przystąpienia do egzaminu dyplomowego,

● jeżeli absolwent, nie może stawić się w zarezerwowanym przez siebie terminie z przyczyn od niego niezależnych, prosimy o niezwłoczne poinformowanie o tym fakcie dziekanatu (dane kontaktowe dostępne są na stronie wydziału),

● dyplomy wydawane będą tylko tym absolwentom, którzy rozliczyli elektroniczną kartę obiegową oraz uiścili opłatę za dyplom, zgodnie ze stosownym zarządzeniem rektora.


Ze względu na konieczność delegowania pracownika dziekanatu do Centralnego Punktu Wydruku i Wydawania Dyplomów nie ma możliwości wydania dyplomu absolwentowi bez uprzedniej rezerwacji terminu.

Rezerwacja odbioru dyplomów: Dla Studentów-->Rejestracja-->Rejestracja na przedmioty
Zapisy na przedmioty obligatoryjne oraz fakultatywne - Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
Semestr zimowy 2021/2022

termin od 09:00 29.09.2021 do 23:59 30.09.2021

więcej informacji na stronie http://www.bihz.up.wroc.pl/

Zapisy na przedmioty obligatoryjne oraz fakultatywne - Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Semestr zimowy 2021/2022

I. termin od 08:00 27.09.2021 do 23:59 29.09.2021

II. termin od 08:00 11.10.2021 do 23:59 12.10.2021

Semestr letni 2021/2022

I. termin od 08:00 25.02.2021 do 23:59 27.02.2021

II. termin od 08:00 07.03.2021 do 23:59 08.03.2021

Zapisy na przedmiot obowiązkowy - Przedsiębiorczość akademicka realizowany od roku 2021/2022 w ramach Studium Języków Obcych i Nauk Humanistycznych
Zapisy odbywają się drogą elektroniczną w systemie USOSweb. - https://usos.upwr.edu.pl/. W zakładce Dla Studentów-->Rejestracja-->Rejestracja na zajęcia.

W roku akademickim zapisy na Wydziale Weterynarii odbywają się oddzielnie tylko w ramach wydziału na sem. 9 (studia stacjonarne i niestacjonarne).

Kod przedmiotu SJO-MJ>PRZAK Przedsiębiorczość akademicka – do dyspozycji 10 grup

oraz ED SJO-AJ>PRZAK – Enterpreneurship in Life Science - 1 grupa

Na pozostałych wydziałach zapisy są ogólnouczelniane

ZZapisują się wszyscy studenci na sem. 7 – do dyspozycji 45 grup ćwiczeniowych.

Kod przedmiotu SJO-SI>PRZAK – Przedsiębiorczość akademicka

Zapisy zgodnie z Zarządzeniem Rektora 123/2021 są w dniach 29-30.09.2021 w godz. 8.00-15.00 oraz dodatkowy termin 6.10.2021 w godz. 8.00-15.00

Student niezapisany na zajęcia nie uzyskuje zaliczenia z tego przedmiotu.

UWAGA!

Zajęcia z przedmiotu Przedsiębiorczość akademicka będą prowadzone na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu już trzeci rok dzięki dofinansowaniu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach projektu POWR.03.05.00-00-ZR48/18. Dzięki temu dofinansowaniu możemy zaprosić do prowadzenia tych zajęć wyjątkową kadrę złożoną z doświadczonych edukatorów i innowacyjnych przedsiębiorców.

Z tego względu każdy Student/uczestnik projektu będzie zobowiązany do wyrażenia zgody na przystąpienie do ww. projektu. Takie przystąpienie jest jednoznaczne m.in. z dobrowolnym informowaniem nas, po zakończeniu studiów, od Państwa o dalszej karierze zawodowej po to, żebyśmy mogli obserwować efekty projektu. Dokumenty projektowe zostaną przesłane Państwu droga mailową po rozpoczęciu semestru.
ZAPISY NA PRZEDMIOTY OGÓLNOUCZELNIANE
Zapisy na przedmioty ogólnouczelniane,realizowane w Studium Języków Obcych i Nauk Humanistyczno-Społecznych oraz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu odbywają się drogą elektroniczną w systemie UL.

Zapisy na przedmioty ogólnouczelniane rozpoczynają się 29 września i odbywają się zgodnie z harmonogramem określonym w Zarządzeniu Rektora nr 123/2021 w sprawie zasad organizacji roku akademickiego 2021/2022:

Zarządzenie Rektora nr 123/2021

Terminarz zapisów na semestr zimowy 2021/2022:

Zapisy na zajęcia ogólnouczelniane dla wszystkich kierunków studiów stacjonarnych i dla studiów niestacjonarnych na kierunku Weterynaria:

• przedmioty ogólnouczelniane: 29 IX – 30 IX 2021, termin dodatkowy: 6 X 2021 r.

Zapisy na zajęcia ogólnouczelniane dla pozostałych kierunków studiów niestacjonarnych:
• przedmioty ogólnouczelniane: 8 X – 9 X 2021 r.; termin dodatkowy: 15 X 2021 r.

Student/studentka dokonuje zapisu na przedmiot, w semestrze, w którym przewidziana jest jego realizacja (informacja ta zawarta jest w rozkładzie zajęć dla danego kierunku).


Zapisy odbywają się na stronie https://ul.upwr.edu.pl/ Jak zapisać się? Instrukcja szczegółowa.

Ofertę kursów ogólnouczelnianych i reguły organizacyjne zamieszczają Studium Języków Obcych i Nauk Humanistyczno-Społecznych oraz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu na swoich stronach domowych.

 

kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)