Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
ostatnia migracja danych: ok. 10 godzin temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 654 dni temu
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU 28.10.2019
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu z siedzibą przy ulicy Norwida 25, 50-375 Wrocław, NIP: 896-000-53-54, REGON: 000001867.
 2. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iod@upwr.edu.pl.
 3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 ze zmianami), art. 6 ust. 1 lit. c, ogólnego europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak nie podanie danych skutkuje brakiem realizacji procesu kształcenia.
 5. Pozyskane dane osobowe są przetwarzane do celów związanych z działalnością Uczelni w zakresie kształcenia studentów między innymi w oparciu o:
  • Ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 ze zmianami),
  • Rozporządzenie MNiSW ws. Studiów z dnia 28 sierpnia 2018r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1861, ze zmianami),
  • Statut Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,
  • Ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27.08.2004 (Dz.U. z 2004 r. nr 210 poz. 2135, ze zmianami),
  • Rozporządzenie MNiSW ws. w sprawie kredytów studenckich z dnia 20.12.2018 (Dz.U. z 2018 r. poz. 2468, ze zmianami),
  • Regulamin studiów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,
  • Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
 6. Okres przechowywania danych osobowych w teczkach akt osobowych studenta wynosi 50 lat od dnia zakończenia studiów (Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. art. 15 pkt 4).
 7. Dane osobowe mogą zostać udostępniane podmiotom do krajów trzecich (państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym) po zapewnieniu odpowiedniego poziomu ich ochrony oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony odbywać się będzie poprzez zastosowanie właściwych środków technicznych, wyraźną zgodę osoby, której dane będą przekazane lub podpisanie standardowych klauzul umownych
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych zgodnie z przepisami ogólnego europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. W celu skorzystania z przysługujących praw, należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, pod adresem mailowym iod@upwr.edu.pl.
 9. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji i profilowania.
 10. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych W celu skorzystania z przysługujących praw, należy skontaktować się z IOD Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, pod adresem mailowym iod@upwr.edu.pl.
 11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)