Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
ostatnia migracja danych: ok. 6 godzin temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 11 dni temu
Ankieta oceny zajęć dydaktycznych i prowadzącego
Po raz kolejny na UPWr rusza kompleksowa ewaluacja zajęć dydaktycznych.

Od 10.07.2024 r. do 23.07.2024 r. na indywidualnych kontach systemu USOSweb dostępne będą ankiety oceny zajęć dydaktycznych, w których studenci będą pytani m.in. o rzetelność, komunikatywność i kulturę osobistą prowadzącego, a także o prowadzenie zajęć zdalnych. Jest też w nich miejsce na wpisywanie własnych uwag.

Każdy student Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu będzie mógł ocenić wszystkie swoje zajęcia prowadzone zdalnie z zakończonego właśnie semestru.

Wszystkie ankiety są anonimowe.

Studenci wydziału, na którym co najmniej 40% studentów (30% w przypadku studentów weterynarii) wypełni ankiety, otrzymają jeden dodatkowy dzień wolny od zajęć w następnym semestrze. Jaki będzie to dzień – zależy już tylko od ustaleń wydziałowego samorządu studentów z dziekanem.

Uczelniany Zespół ds. Ankietyzacji
Ankieta absolwenta
Studenci ostatnich semestrów studiów!

Od 1 lutego 2024 r. na Wasze skrzynki e-mail są wysyłane wiadomości z dostępem do ANKIETY ABSOLWENTA.
Po zakończonym egzaminie dyplomowym prosimy o powrót do treści tej wiadomości i podzielenie się opinią na temat studiowania na UPWr.

Przypominamy, że ankieta jest anonimowa. Będziemy wdzięczni za każdy głos, który przyczyni się do doskonalenia jakości kształcenia na UPWr.

Uczelniany Zespół ds. Ankietyzacji
Wypełnij ankiety - podziel się z nami swoimi opiniami!
Od 1 lutego 2024 r. w Waszych skrzynkach znajdują się wiadomości z dostępem do ankiet, w których możecie ocenić pracę dziekanatu, Centrum Spraw Studenckich i innych jednostek obsługujących studentów, dostępu do informacji i jej aktualności oraz infrastruktury uczelni a także oceny systemu przyznawania świadczeń dla studentów.

Wszystkie ankiety są anonimowe i będą aktywne do 30 września br.

Zachęcamy wszystkich Państwa do wyrażenia swoich opinii.

Twoja opinia ma znaczenie - bądź częścią zmiany.

Uczelniany Zespół ds. Ankietyzacji
mLegitymacja
Szanowni Studenci,

uprzejmie informujemy, że od roku akademickiego 2023/2024 mogą Państwo wnioskować o wydanie mLegitymacji.

W celu złożenia wniosku proszę użyć linku - mLegitymacja

Aby zalogować się do systemu, uprzejmie prosimy użyć identycznych danych do logowania jak do systemu USOSWeb.

Po złożeniu wniosku należy poczekać chwilę, aż zostanie wygenerowany QR kod na potrzeby mLegitymacji.

W razie problemów, uprzejmie prosimy o kontakt pod adresem: mlegitymacja@upwr.edu.pl
Stypendium rektora na semestr letni 2023/2024 – studia drugiego stopnia
Aplikowanie o stypendium rektora na semestr letni roku akademickiego 2023/2024 dla studentów studiów drugiego stopnia zostało uruchomione w systemie USOSWeb w dniu 1 marca 2024 r.

Wniosek należy zarejestrować w USOS i złożyć w formie papierowej w Centrum Spraw Studenckich (pokój numer 3) osobiście, drogą pocztową (za potwierdzeniem odbioru) lub za pomocą platformy ePUAP do 20 marca 2024 r.

Zarejestrowanie w USOS formularza elektronicznego, jest czynnością techniczną i nie stanowi złożenia wniosku.

Przed rejestracją wniosku w USOS, sprawdzić należy swoją średnią ocen, która generuje się na wniosku. Wszelkie nieprawidłowości w tym zakresie należy wyjaśnić z pracownikiem dziekanatu swojego kierunku studiów. W przypadku braku średniej ocen, należy zwrócić się do dziekanatu z prośbą o obliczenie średniej ocen i wpisanie do rankingu USOS.

Stypendia rektora w semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024 przyznawane są liczbie nie większej niż 10% studentów każdego kierunku studiów na podstawie sumy punktów uzyskanych przez studenta za średnią ocen oraz punktów za każde uznane osiągnięcie naukowe, artystyczne lub sportowe.

Szczegółowe informacje na temat aplikowania o stypendium rektora na semestr letni 2023/2024 znajdują się na stronie internetowej Uczelni oraz w regulaminie świadczeń dla studentów
Stypendium socjalne na semestr letni 2023/2024
Aplikowanie o stypendium socjalne na semestr letni roku akademickiego 2023/2024 zostało uruchomione w systemie USOSWeb w dniu 1 marca 2024 r.

Po wypełnieniu oświadczenia o dochodach oraz wniosku, wersję papierową wraz z wymaganą dokumentacją należy złożyć w swoim dziekanacie osobiście, drogą pocztową (za potwierdzeniem odbioru) lub za pomocą platformy ePUAP.

Zarejestrowanie w USOS formularza elektronicznego jest czynnością techniczną i nie stanowi złożenia wniosku.

Zgodnie z § 4 ust. 1 Regulaminu świadczeń, student ubiegający się o stypendium socjalne jest zobowiązany do złożenia podpisanego wniosku wraz z wymaganymi dokumentami do 20. dnia rozpoczętego miesiąca.

Szczegółowe informacje na temat aplikowania o stypendium socjalne na semestr letni 2023/2024 znajdują się na stronie internetowej Uczelni oraz w regulaminie świadczeń dla studentów
Ankieta oceny zajęć dydaktycznych i prowadzącego
Po raz kolejny na UPWr rusza kompleksowa ewaluacja zajęć dydaktycznych.

Od 04.03.2024 r. do 17.03.2024 r. na indywidualnych kontach systemu USOSweb dostępne będą ankiety oceny zajęć dydaktycznych, w których studenci będą pytani m.in. o rzetelność, komunikatywność i kulturę osobistą prowadzącego, a także o prowadzenie zajęć zdalnych. Jest też w nich miejsce na wpisywanie własnych uwag.

Każdy student Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu będzie mógł ocenić wszystkie swoje zajęcia prowadzone zdalnie z zakończonego właśnie semestru.

Wszystkie ankiety są anonimowe.

Studenci wydziału, na którym co najmniej 40% studentów (30% w przypadku studentów weterynarii) wypełni ankiety, otrzymają jeden dodatkowy dzień wolny od zajęć w następnym semestrze. Jaki będzie to dzień – zależy już tylko od ustaleń wydziałowego samorządu studentów z dziekanem.
Ankieta absolwenta
Studenci ostatnich semestrów studiów!

Od 1 lutego 2024 na Wasze skrzynki e-mail będą wysyłane wiadomości z dostępem do ANKIETY ABSOLWENTA.
Po zakończonym egzaminie dyplomowym prosimy o powrót do treści tej wiadomości i podzielenie się opinią na temat studiowania na UPWr.

Przypominamy, że ankieta jest anonimowa. Będziemy wdzięczni za każdy głos, który przyczyni się do doskonalenia jakości kształcenia na UPWr.

Uczelniany Zespół ds. Ankietyzacji
Nowe Ankiety - podziel się z nami swoimi opiniami!
Od 1 lutego 2024 r. na Wasze skrzynki zostaną wysłane wiadomości z dostępem do nowych ankiet, w których będziecie mogli ocenić pracę dziekanatu, Centrum Spraw Studenckich i innych jednostek obsługujących studentów, dostępu do informacji i jej aktualności oraz infrastruktury uczelni a także oceny systemu przyznawania świadczeń dla studentów.

Wszystkie ankiety są anonimowe i będą aktywne do 30 września br.

Zachęcamy wszystkich Państwa do wyrażenia swoich opinii.

Uczelniany Zespół ds. Ankietyzacji
Witaj w systemie USOSweb
Pierwsze logowanie do systemu powinno być możliwe po otrzymaniu legitymacji studenckiej (dotyczy nowych studentów).
Problemy z logowaniem można zgłaszać mailowo na adres: usos@upwr.edu.pl

Zalogować można się poprzez CAS do którego przekierowuje przycisk "zaloguj", znajdujący się w prawym górnym rogu strony.
Domyślne dane logowania dla studentów to numer albumu (login) oraz hasło składające się z pełnego numeru PESEL, małej pierwszej litery imienia oraz znaku wykrzyknik (pisanych w podanej kolejności).

Po kliknięciu przycisku "zaloguj" nastąpi przekierowanie na stronę Centralnego Systemu Uwierzytelniania Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu , gdzie należy wprowadzić dane do logowania. Po poprawnym zalogowaniu nastąpi przekierowanie do strony USOSweb.

W razie konieczności, istnieje możliwość zmiany hasła do systemów UPWr w punktach do tego przystosowanych:
- Gmach Główny UPWr, ul. Norwida 25 (obok windy znajdującej się na lewo od wejścia).
- Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, ul. Chełmońskiego 38 C (wejście główne).
- Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, ul. Chełmońskiego 37 (obok Dziekanatu).

Link do zmiany hasła dostępny z sieci wewnętrznej UPWr: http://upwr.edu.pl/zmiana_hasla

Ważne: Hasło musi spełniać następujące wymagania:
1. Nie może zawierać nazwy konta użytkownika ani części jego pełnej nazwy dłuższej niż dwa kolejne znaki.
2. Musi składać się z co najmniej sześciu znaków.
3. Musi zawierać znaki z trzech spośród następujących czterech kategorii:
a) wielkie litery alfabetu ( od A do Z)
b) małe litery alfabetu ( od a do z)
c) cyfry (od 0 do 9)
d) znaki niealfabetyczne (np. !,$,%)
UWAGA! Pobieranie listy adresów email studentów
Szanowni Państwo Prowadzący,

pod adresem https://usos.upwr.edu.pl/kontroler.php?_action=home/grupy znajduje się lista grup do których są Państwo przypisani jako prowadzący. Po kliknięciu na grupę, pojawi się ekran z lstą studentów (o ile zostali wpisani do grupy).
Listę studentów można wyeksportować do pliku programu EXCEL, gdzie pojawi się kolumna z adresami mailowymi.

Instrukcja w formacie .pdf

Lista starostów (dostępna dla prowadzących posiadających upoważnienie do przetwarzania danych osobowych)

*Do wglądu dla prowadzących z pustymi grupami - pełna lista adresów mailowych studentów z podziałem na kierunki w formacie .xlsx

Problemy z eksportem listy studentów prosimy zgłaszać na adres: usos@upwr.edu.pl
W sprawie braków studentów na liście prosimy o kontakt z pracownikami Dziekanatów
Udostępnianie danych
Udostępnianie danych za pomocą dysku google

Szanowni Panstwo,

w celu ochrony danych osobowych, administratorzy systemu USOS stworzyli instrukcję jak udostępniać dane za pomocą dysku google.
Nim zaczniemy coś udostępniać prosimy o przeczytanie instrukcji.

Instrukcja w formacie .pdf

Aplikacja EmergencyEdu
Aplikacja EmergencyEdu jako wsparcie dla studentów

Szanowni Panstwo,

mamy przyjemność przedstawić aplikacje EmergencyEdu. Aplikacja jest kompendium wiedzy dla studentów obcokrajowców. Jest aktualnym zbiorem informacji na temat przepisów obowiązujących w Polsce. Ponadto pomaga w sytuacjach kryzysowych (kradzież, wypadek, pomoc medyczna). Ma ułatwić integracje studentów zagranicznych, w szczególności tych nowo przybyłych.

Wygląd jak i sam opis aplikacji można zobaczyć na stronie sklepu "Google Play" jak i w "App Store"


USOS Mail dla Studentów
Instrukcja zawiera informacje o sposobie korzystania z elektroniczej poczty systemu USOSweb.

Kilknij w ten link, aby przejść do instrukcji

Rugulamin korzystania ze studenckiej poczty elektronicznej zgodny jest z Zarządzeniem nr 46/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 4 kwietnia 2017 roku.


USOS Mail dla Pracowników
Na potrzeby Pracowników naukowo-dydaktycznych opracowano instrukcję obsługi systemu USOS Mail, by usprawnić komunikację ze Studentami.

Kilknij w ten link, aby pobrać instrukcję

W razie dalszych problemów w obsłudze funkcjonalności, prosimy o kontakt pod adres usos@upwr.edu.pl


Instrukcje dla pracowników administracyjnych USOS

Kilknij w ten link, przekierowuje on do strony z instrukcjami dla pracowników administracyjnych USOS


Więcej informacji można znaleźć na stronach Wydziałów
Strona Wydziału BiHZ
Strona Wydziału IKŚiG
Strona Wydziału BiNoŻ
Strona Wydziału MW
Strona Wydziału PT

 

kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)