Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
ostatnia migracja danych: ok. 5 godzin temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 45 dni temu
REKRUTACJA NA STUDIA W IOWA STATE UNIVERSITY (USA) w semestrze letnim 2023/2024
ERASMUS+

Rekrutacja wyłącznie w formie ONLINE

DEADLINE: 7 LISTOPADA 2023

UCZELNIA PRZYJMUJĄCA: Iowa State University (USA)

DOTYCZY: studenci I stopnia (od drugiego roku studiów z wyłączeniem ostatniego semestru studiów) następujących kierunków:

 1. WBiNoŻ: biotechnologia, technologia żywności i żywienie człowieka, zarządzanie jakością i analiza żywności, technologia i organizacja gastronomii
 2. WPT: rolnictwo, ochrona środowiska, ogrodnictwo
 3. WBiHZ: biologia, bioinformatyka.
WYSOKOŚĆ WSPARCIA: 3500 EUR stypendium oraz 820 EUR na podróż.

WYSOKOŚĆ WSPARCIA DLA STUDENTA POBIERAJĄCEGO STYPENDIUM SOCJALNE LUB POSIADAJĄCEGO ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI: 3500 EUR stypendium oraz 820 EUR na podróż plus 1 250 EUR jednorazowej dopłaty.

CZAS TRWANIA STUDIÓW: 07.01.2024 - 07.06.2024 (5 miesięcy)

LICZBA MIEJSC: 3

HARMONOGRAM REKRUTACJI:

24 października 2023 – 7 listopada 2023 Wysyłanie następujących dokumentów i informacji na adres: anna.posadowska-malarz@upwr.edu.pl
 1. formularz aplikacyjny – skan z podpisem studenta i z potwierdzeniem średniej z dziekanatu
 2. zaświadczenia potwierdzające działalność naukową i organizacyjną (skan)
 3. międzynarodowy certyfikat językowy z angielskiego (skan)
 4. zaświadczenie ze Studium Języków Obcych o zdanym egzaminie z języka angielskiego na UPWr (skan)
 5. informacja o braku oceny z egzaminu z języka angielskiego na UPWr. (student zostanie skierowany na egzamin z angielskiego)
24 października 2023 – 7 listopada 2023

Egzaminy językowe z angielskiego online dla studentów, którzy:
 1. nie zdawali egzaminu z języka angielskiego na UPWr
 2. nie posiadają międzynarodowego certyfikatu językowego z angielskiego.
 3. Dokładna informacja o egzaminie zostanie przesłana studentowi po złożeniu (mailowo) formularza aplikacyjnego.
10 listopada 2023
 1. Ogłoszenie wyników rekrutacji (kandydaci otrzymają informację drogą mailową).
Opis kursów w Iowa State University: https://www.cals.iastate.edu/all-majors
Strona Iowa State University: https://www.iastate.edu/
Biblioteka UPWr
Studentko, Studencie,

przed Tobą nowy rok akademicki – kolejny, a może pierwszy? Zachęcamy, aby czas studiów połączyć z możliwościami, jakie daje biblioteka.

Potrzebujesz książek na zajęcia lub do pisania pracy/projektu/referatu? Zapisz się i wypożycz do domu potrzebne materiały lub skorzystaj z ich wersji elektronicznej (e-książki i e-czasopisma są dostępne również zdalnie, po zalogowaniu się na swoje konto biblioteczne). W Bazie Wiedzy UPWr znajdziesz m.in. ponad 100 tytułów zdigitalizowanych podręczników i skryptów. Jak uzyskać do nich dostęp?

Współlokatorzy nie dają spokoju? Przyjdź do biblioteki, żeby pouczyć się w ciszy. A może wręcz przeciwnie – chcesz podyskutować nad tematem zajęć ze znajomymi? W bibliotece to też możliwe! Sprawdź dostępne przestrzenie do nauki indywidualnej i grupowej oraz relaksu.

Możesz również skorzystać z szerokiej oferty szkoleń. Jeśli dopiero zaczynasz przygodę z biblioteką, weź udział w szkoleniu z podstaw korzystania z Biblioteki UPWr – wypełnij ankietę, abyśmy mogli ustalić terminy webinariów.

Mamy nadzieję, że wkrótce spotkamy się w Bibliotece Głównej lub Bibliotekach Wydziałowych. W razie pytań i wątpliwości, śmiało wysyłaj maile lub wiadomości na czacie, zadzwoń lub skontaktuj się poprzez social media i, oczywiście, osobiście :) Najważniejsze informacje znajdziesz na naszej stronie oraz w zakładce „Biblioteka” dostępnej w bocznym panelu USOS.

Pozdrawiamy ciepło
Zespół Biblioteki UPWr
Podstawy korzystania z Biblioteki UPWr – ankieta dot. terminu szkolenia on-line
Każdą osobę zainteresowaną poznaniem podstaw korzystania z Biblioteki UPWr zachęcamy do wzięcia udziału w ankiecie, dzięki której ustalone zostaną terminy szkoleń on-line z tego zakresu. Do udziału zapraszamy szczególnie studentów I roku, ale także każdego, kto chciałby sprawnie i świadomie korzystać z możliwości, jakie daje biblioteka. Ankieta jest aktywna do 16.10.2023 r. Terminy webinariów zostaną podane 19.10.2023 r.

Link do ankiety
mLegitymacja
Szanowni Studenci,

uprzejmie informujemy, że od roku akademickiego 2023/2024 mogą Państwo wnioskować o wydanie mLegitymacji.

W celu złożenia wniosku proszę użyć linku - mLegitymacja

Aby zalogować się do systemu, uprzejmie prosimy użyć identycznych danych do logowania jak do systemu USOSWeb.

Po złożeniu wniosku należy poczekać chwilę, aż zostanie wygenerowany QR kod na potrzeby mLegitymacji.

W razie problemów, uprzejmie prosimy o kontakt pod adresem: mlegitymacja@upwr.edu.pl
Zapisy na przedmioty ogólnouczelniane - semestr zimowy 2023/2024
Zapisy na przedmioty ogólnouczelniane, w tym Przedsiębiorczość akademicka, przedmioty oferowane przez Studium Języków Obcych i Nauk Humanistyczno-Społecznych (języki obce, przedmioty humanistyczno-społeczne) oraz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu odbywają się zgodnie z harmonogramem określonym w Zarządzeniu nr 66/2023 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 21 kwietnia 2023 roku w sprawie zasad organizacji roku akademickiego 2023/2024

Terminarz zapisów na semestr zimowy 2023/2024:

  • Zapisy na zajęcia ogólnouczelniane dla wszystkich kierunków studiów stacjonarnych oraz studiów niestacjonarnych na kierunku weterynaria:

   2 października 2023 r. (poniedziałek) w godzinach od 8:00 do 23:59;
   termin dodatkowy: 5 października 2023 r. (czwartek) w godzinach od 8:00 do 15:00;
  • Zapisy na zajęcia ogólnouczelniane dla kierunków studiów niestacjonarnych, z wyjątkiem weterynarii:

   13-14 października 2023 r. w godzinach od 8:00 do 23:59;
   termin dodatkowy: 21 października 2023 r. (sobota) w godzinach od 8:00 do 15:00.

Ww. terminy zapisów nie dotyczą studentów pierwszego semestru studiów pierwszego stopnia oraz pierwszego semestru jednolitych studiów magisterskich.

Student/studentka dokonuje zapisu na przedmiot, w semestrze, w którym przewidziana jest jego realizacja (informacja ta zawarta jest w rozkładzie zajęć dla danego kierunku).

Zapisy odbywają się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez serwis USOSweb (zakładka: DLA STUDENTÓW—>REJESTRACJA—>REJESTRACJE NA PRZEDMIOTY).

Kursy ogólnouczelniane:

Oferta Języków Obcych
Oferta przedmiotów Humanistyczno-Społecznych
Oferta Studium Wychowania Ficzycznego i Sportu
Przedsiębiorczość i Innowacje
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji - Zapisy na przedmioty obligatoryjne i fakultatywne – semestr zimowy 2023/2024.
Zapisy dotyczą następujących kierunków studiów: architektura krajobrazu, Bioeconomy, budownictwo, geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna, inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria środowiska, inżynieria i gospodarka wodna

Terminarz zapisów na kierunkowe zajęcia obligatoryjne oraz fakultatywne:

od 28 września (czwartek) od godz. 8.00 do 29 września (piątek) do godz. 23.59.

oraz 2 października (poniedziałek) – korekta zapisów od godz. 8.00 do 23.59.

Zapisy nie dotyczą studentów pierwszego semestru studiów pierwszego stopnia - studia stacjonarne oraz studentów studiów niestacjonarnych (w/w studenci zostaną zapisani na zajęcia przez pracowników Dziekanatu, studentów studiów niestacjonarnych obowiązują tylko zapisy na przedmioty ogólnouczelniane).
Nowe Ankiety - podziel się z nami swoimi opiniami!
Od 1 lutego 2023 r. na Wasze skrzynki zostaną wysłane wiadomości z dostępem do nowych ankiet, w których będziecie mogli ocenić pracę dziekanatu, Centrum Spraw Studenckich i innych jednostek obsługujących studentów, dostępu do informacji i jej aktualności oraz infrastruktury uczelni a także oceny systemu przyznawania świadczeń dla studentów.
Wszystkie ankiety są anonimowe i będą aktywne do 30 września br.
Zachęcamy wszystkich Państwa do wyrażenia swoich opinii.

Uczelniany Zespół ds. Ankietyzacji
Ankieta oceny zajęć dydaktycznych i prowadzącego
Po raz kolejny na UPWr rusza kompleksowa ewaluacja zajęć dydaktycznych.

Od 05 do 18 lipca 2023 r. na indywidualnych kontach systemu USOSweb dostępne będą ankiety oceny zajęć dydaktycznych, w których studenci będą pytani m.in. o rzetelność, komunikatywność i kulturę osobistą prowadzącego, a także o prowadzenie zajęć zdalnych. Jest też w nich miejsce na wpisywanie własnych uwag.

Każdy student Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu będzie mógł ocenić wszystkie swoje zajęcia prowadzone zdalnie z zakończonego właśnie semestru.

Wszystkie ankiety są anonimowe.

Studenci wydziału, na którym co najmniej 40% studentów (30% w przypadku studentów weterynarii) wypełni ankiety, otrzymają jeden dodatkowy dzień wolny od zajęć w następnym semestrze. Jaki będzie to dzień – zależy już tylko od ustaleń wydziałowego samorządu studentów z dziekanem.
Nowe Ankiety - podziel się z nami swoimi opiniami!
Od 1 lutego 2023 r. na Wasze skrzynki zostaną wysłane wiadomości z dostępem do nowych ankiet, w których będziecie mogli ocenić pracę dziekanatu, Centrum Spraw Studenckich i innych jednostek obsługujących studentów, dostępu do informacji i jej aktualności oraz infrastruktury uczelni a także oceny systemu przyznawania świadczeń dla studentów.
Wszystkie ankiety są anonimowe i będą aktywne do 30 września br.
Zachęcamy wszystkich Państwa do wyrażenia swoich opinii.

Uczelniany Zespół ds. Ankietyzacji
BIP w Portugalii – trwa rekrutacja!
Blended Intensive Programmespt. „Ochrona środowiska, biologia, geologia, ochrona przyrody, Natura 2000” – Field research expeditions – Science to Action


W programie biorą udział uniwersytety:

   1. Universiteit Leiden
   2. Università di Bologna
   3. Universita' degli studi di Napoli
   4. Waterford Institute of Technology
   5. Sveučilište u Zagrebu
   6. Universität Potsdam
   7. HNE Eberswalde
   8. University of Leeds
   9. Universidade de Lisboa
   10. Uniwerystet Przyrodniczy we Wrocławiu

Kto może brać udział ze strony UPWr:

   1. Studenci studiów inżynierskich i magisterskich oraz doktoranci Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego z kierunków:

  • agroinżynieria
  • biotechnologia stosowana roślin
  • ekonomia
  • medycyna roślin
  • ochrona środowiska
  • odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
  • ogrodnictwo
  • rolnictwo
  • technika rolniczacza i leśna
  • zarządzanie i inżynieria produkcji
  • agrobiznes

   2. Studenci studiów inżynierskich i magisterskich oraz doktoranci Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji z kierunków:

  • geodezja i kartografia
  • gospodarka przestrzenna
  • inżynieria środowiska

   3. Studenci studiów inżynierskich i magisterskich oraz doktoranci Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt z kierunków:

  • bezpieczeństwo żywności
  • bioinformatyka
  • biologia
  • biologia człowieka
  • zootechnika

  Miejsce: CERES, Aljezur, Portugalia
  Czas trwania:10.09.2023 - 23.09.2023 (część fizyczna) plus część wirtualna.
  Termin składania dokumentów: do 23 czerwca 2023.
  Kurs będzie składał się z licznych wizyt w terenie oraz modułów związanych z:

  • Oochroną przyrody i środowiska
  • biologią
  • geologią
  • ochroną zwierząt oraz z zarządzaniem obszarami wyznaczonymi w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

  Studenci pokrywają tylko koszty podróży (możliwość dofinansowania kosztów podróży)

  Liczba miejsc: 5
  Liczba ECTS: 7

  Studenci korzystają z bogatego, międzynarodowego doświadczenia naukowców z uczelni partnerskich. Wiecej informacji tutaj

  WYMAGANIA REKRUTACYJNE:  KONTAKT NAUKOWY na UPWr:

  dr Tomasz Kokurewicz

  tomasz.kokurewicz@upwr.edu.pl

  OPIEKUN ADMINISTRACYJNY (UPWr):

  Anna Posadowska-Malarz

  anna.posadowska-malarz@upwr.edu.pl

Problem z dostępem po aktualizacji systemu USOS
Szanowni Państwo!

W przypadku wyświetlenia strony w sposób nieczytelny, bądź po otrzymaniu komunikatu "zaloguj się aby kontynuować. Strona, którą chcesz wyświetlić dostępna jest jedynie dla osób zalogowanych." pomimo wcześniejszego zalogowania się do systemu, prosimy o wyczyszczenie pamięci podręcznej swojej przeglądarki internetowej.

Poniżej zostały zamieszczone linki do stron z instrukcją czyszczenia pamięci podręcznej:
czyszczenie pamięci podręcznej w przegladarce Firefox
czyszczenie pamięci podręcznej w przeglądrace Chrome
czyszczenie pamięci podręcznej w przeglądarce Internet Explorer

Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość.
Witaj w systemie USOSweb
Pierwsze logowanie do systemu powinno być możliwe po otrzymaniu legitymacji studenckiej (dotyczy nowych studentów).
Problemy z logowaniem można zgłaszać mailowo na adres: usos@upwr.edu.pl

Zalogować można się poprzez CAS do którego przekierowuje przycisk "zaloguj", znajdujący się w prawym górnym rogu strony.
Domyślne dane logowania dla studentów to numer albumu (login) oraz hasło składające się z pełnego numeru PESEL, małej pierwszej litery imienia oraz znaku wykrzyknik (pisanych w podanej kolejności).

Po kliknięciu przycisku "zaloguj" nastąpi przekierowanie na stronę Centralnego Systemu Uwierzytelniania Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu , gdzie należy wprowadzić dane do logowania. Po poprawnym zalogowaniu nastąpi przekierowanie do strony USOSweb.

W razie konieczności, istnieje możliwość zmiany hasła do systemów UPWr w punktach do tego przystosowanych:
- Gmach Główny UPWr, ul. Norwida 25 (obok windy znajdującej się na lewo od wejścia).
- Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, ul. Chełmońskiego 38 C (wejście główne).
- Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, ul. Chełmońskiego 37 (obok Dziekanatu).

Link do zmiany hasła dostępny z sieci wewnętrznej UPWr: http://upwr.edu.pl/zmiana_hasla

Ważne: Hasło musi spełniać następujące wymagania:
1. Nie może zawierać nazwy konta użytkownika ani części jego pełnej nazwy dłuższej niż dwa kolejne znaki.
2. Musi składać się z co najmniej sześciu znaków.
3. Musi zawierać znaki z trzech spośród następujących czterech kategorii:
a) wielkie litery alfabetu ( od A do Z)
b) małe litery alfabetu ( od a do z)
c) cyfry (od 0 do 9)
d) znaki niealfabetyczne (np. !,$,%)
UWAGA! Pobieranie listy adresów email studentów
Szanowni Państwo Prowadzący,

pod adresem https://usos.upwr.edu.pl/kontroler.php?_action=home/grupy znajduje się lista grup do których są Państwo przypisani jako prowadzący. Po kliknięciu na grupę, pojawi się ekran z lstą studentów (o ile zostali wpisani do grupy).
Listę studentów można wyeksportować do pliku programu EXCEL, gdzie pojawi się kolumna z adresami mailowymi.

Instrukcja w formacie .pdf

Lista starostów (dostępna dla prowadzących posiadających upoważnienie do przetwarzania danych osobowych)

*Do wglądu dla prowadzących z pustymi grupami - pełna lista adresów mailowych studentów z podziałem na kierunki w formacie .xlsx

Problemy z eksportem listy studentów prosimy zgłaszać na adres: usos@upwr.edu.pl
W sprawie braków studentów na liście prosimy o kontakt z pracownikami Dziekanatów
Udostępnianie danych
Udostępnianie danych za pomocą dysku google

Szanowni Panstwo,

w celu ochrony danych osobowych, administratorzy systemu USOS stworzyli instrukcję jak udostępniać dane za pomocą dysku google.
Nim zaczniemy coś udostępniać prosimy o przeczytanie instrukcji.

Instrukcja w formacie .pdf

Aplikacja EmergencyEdu
Aplikacja EmergencyEdu jako wsparcie dla studentów

Szanowni Panstwo,

mamy przyjemność przedstawić aplikacje EmergencyEdu. Aplikacja jest kompendium wiedzy dla studentów obcokrajowców. Jest aktualnym zbiorem informacji na temat przepisów obowiązujących w Polsce. Ponadto pomaga w sytuacjach kryzysowych (kradzież, wypadek, pomoc medyczna). Ma ułatwić integracje studentów zagranicznych, w szczególności tych nowo przybyłych.

Wygląd jak i sam opis aplikacji można zobaczyć na stronie sklepu "Google Play" jak i w "App Store"


Archiwum Prac Dyplomowych 31.03.2017
APD(Archiwum Prac Dyplomowych) pełni rolę katalogu oraz repozytorium elektronicznych wersji prac powstających na uczelni.Zasadnicza funkcja serwisu APD, oprócz archiwizowania i udostepniania prac, jest wspomaganie procedury ich składania i archiwizacji w systemie.APD pomaga skoordynowac i ułatwia te działania, definiujac składajacy sie z wykonywanych przez kolejne osoby kilku kroków proces obsługi prac, którego przejscie jest konieczne do poprawnego zarchiwizowana pracy w systemie.

Kilknij w ten link, przekierowuje on do systemu APD

 

Zalogować można się poprzez CAS do którego przekierowuje przycisk "zaloguj", znajdujący się w prawym górnym rogu strony.
Domyślne dane logowania dla studentów to numer albumu (login) oraz hasło składające się z pełnego numeru PESEL, pierwszej małej litery imienia oraz znaku wykrzyknik (pisanych w podanej kolejności).

Po kliknięciu przycisku "zaloguj" nastąpi przekierowanie na stronę Centralnego Systemu Uwierzytelniania Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu , gdzie należy wprowadzić dane do logowania. Po poprawnym zalogowaniu nastąpi przekierowanie do strony APD.
Problemy techniczne z działaniem serwisu można zgłaszać mailowo na adres: usos@upwr.edu.pl


USOS Mail dla Studentów 08.11.2018
Instrukcja zawiera informacje o sposobie korzystania z elektroniczej poczty systemu USOSweb.

Kilknij w ten link, aby przejść do instrukcji

Rugulamin korzystania ze studenckiej poczty elektronicznej zgodny jest z Zarządzeniem nr 46/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 4 kwietnia 2017 roku.


USOS Mail dla Pracowników 26.10.2018
Na potrzeby Pracowników naukowo-dydaktycznych opracowano instrukcję obsługi systemu USOS Mail, by usprawnić komunikację ze Studentami.

Kilknij w ten link, aby pobrać instrukcję

W razie dalszych problemów w obsłudze funkcjonalności, prosimy o kontakt pod adres usos@upwr.edu.pl


Instrukcje dla pracowników administracyjnych USOS

Kilknij w ten link, przekierowuje on do strony z instrukcjami dla pracowników administracyjnych USOS


Więcej informacji można znaleźć na stronach Wydziałów
Strona Wydziału BiHZ
Strona Wydziału IKŚiG
Strona Wydziału BiNoŻ
Strona Wydziału MW
Strona Wydziału PT

 

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)