Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
ostatnia migracja danych: 1 godz. 36 min. temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 37 dni temu


UWAGA! Prosimy o wylogowanie z USOSweb i usunięcie ciasteczek w przeglądarce
Szanowni Państwo!

zamieszczamy instrukcję obrazkową szybkiego usuwania ciasteczek w przeglądarkach Firefox i Google Chrome -> link
Po usunięciu ciasteczek należy odświeżyć stronę usos.upwr.edu.pl

Poniżej zostały zamieszczone linki do stron z instrukcją czyszczenia ciasteczek i pamięci podręcznej:
czyszczenie ciasteczek i pamięci podręcznej w przegladarce Firefox
czyszczenie ciasteczek i pamięci podręcznej w przeglądrace Chrome

Przepraszamy za utrudnienia.

Zgłoszenia dot. problemów technicznych prosimy kierować na adres mailowy: usos@upwr.edu.pl
Zapisy na przedmiot obowiązkowy – Przedsiębiorczość akademicka
Zapisy odbywają się drogą elektroniczną w systemie USOSweb.

Zapisują się wszyscy studenci 7 semestru wszystkich kierunków studiów stacjonarnych inżynierskich i 9 semestru kierunku Weterynaria (nie dotyczy English Division).

Zapisy na zajęcia odbywają się:

od 6 października od godziny 8.00 do 9 października 2020 r. do godziny 15.00; termin dodatkowy: 15-16 października 2020 r. w godz. 8.00 – 15.00.

Każdy student/studentka ma obowiązek wpisania się na przedmiot. Jeśli nie dokona wpisu samodzielnie zostanie losowo przydzielony do grupy.

Student niezapisany na zajęcia nie uzyskuje zaliczenia z tego przedmiotu.
Będzie możliwość przeniesienia grupy na inny termin, po I turze zapisów – proszę zgłaszać uwagi na adres: bn.power3.5@upwr.edu.pl

Studenci powtarzający przedmiot mogą dopisywać się do dowolnej grupy ćwiczeniowej, jeżeli nie będą mieli takiej możliwości proszę zgłaszać ten problem na adres: patrycja.frania@upwr.edu.pl

Zapisy odbywają się na stronie https://usos.up.wroc.pl/. Zakładka DLA STUDENTÓW/REJESTRACJA

UWAGA!

Wzorem poprzedniego roku zajęcia z przedmiotu Przedsiębiorczość akademicka prowadzone są na naszym Uniwersytecie dzięki dofinansowaniu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach projektu POWR.03.05.00-00-ZR48/18. Dzięki temu dofinansowaniu możemy zaprosić do prowadzenia tych zajęć wyjątkową kadrę złożoną z doświadczonych edukatorów i innowacyjnych przedsiębiorców. Z tego względu każdy Student/uczestnik projektu będzie zobowiązany do wyrażenia zgody na przystąpienie do ww. projektu. Takie przystąpienie jest jednoznaczne m.in. z dobrowolnym informowaniem nas, po zakończeniu studiów, o Państwa dalszej karierze zawodowej po to, żebyśmy mogli obserwować efekty projektu. Dokumenty projektowe zostaną przesłane Państwu droga mailową po rozpoczęciu semestru.

Zapisy na przedmioty ogólnouczelniane
Zapisy na przedmioty ogólnouczelniane, realizowane w Studium Języków Obcych i Nauk Humanistyczno-Społecznych oraz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu odbywają się drogą elektroniczną w systemie UL.

Zapisy na przedmioty ogólnouczelniane rozpoczynają się 28 września i odbywają się zgodnie z harmonogramem określonym w Zarządzeniu Rektora nr 242/2020r. w sprawie zasad organizacji roku akademickiego 2020/2021:
https://bip.upwr.edu.pl/akty-prawne/zarzadzenia/zarzadzenia-rektora/2020-rok/zarzadzenie-nr- 2422020-rektora-uniwersytetu-przyrodniczego-we-wroclawiu-z-dnia-31-sierpnia-2020-roku-245.html

Terminarz zapisów na semestr zimowy 2020/2021:

Zapisy na zajęcia ogólnouczelniane dla wszystkich kierunków studiów stacjonarnych i dla studiów niestacjonarnych na kierunku Weterynaria:>
- przedmioty ogólnouczelniane: 28 IX – 29 IX 2020 r.; termin dodatkowy: 8 x-9 X 2020 r.

Zapisy na zajęcia ogólnouczelniane dla pozostałych kierunków studiów niestacjonarnych:
- przedmioty ogólnouczelniane: 1-2 X 2020 r.; termin dodatkowy: 10-11 X 2020 r.

Studenci pierwszego semestru studiów pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich nie podlegają zapisom.

Każdy student/studentka ma obowiązek wpisania się na przedmiot. Jeśli nie dokona wpisu nie może uczestniczyć w zajęciach.

Student/studentka dokonuje zapisu na przedmiot, w semestrze, w którym przewidziana jest jego realizacja (informacja ta zawarta jest w rozkładzie zajęć dla danego kierunku).

Zapisy odbywają się na stronie https://ul.up.wroc.pl/. Jak się zapisać? Instrukcja szczegółowa.

Oferta kursów ogólnouczelnianych i reguły organizacyjne:
- języki obce:
http://sjo.up.wroc.pl/aktualnosci/9520/zapisy_na_jezyki_obce_w_semestrze_zimowym_2020_21.html

- zajęcia WF Link do oferty zajęć: http://swfis.upwr.edu.pl/oferta/

- przedmioty humanistyczno-społeczne: http://sjo.up.wroc.pl/aktualnosci/9558/zapisy_na_przedmioty_humanistyczno_spoleczne_w_semestrze_zimowym_2020_21.html

Student niezapisany na zajęcia nie uzyskuje zaliczenia z tego przedmiotu.

Witaj w systemie USOSweb
Pierwsze logowanie do systemu powinno być możliwe po otrzymaniu legitymacji studenckiej (dotyczy nowych studentów).
Problemy z logowaniem można zgłaszać mailowo na adres: usos@upwr.edu.pl

Zalogować można się poprzez CAS do którego przekierowuje przycisk "zaloguj", znajdujący się w prawym górnym rogu strony.
Domyślne dane logowania dla studentów to numer albumu (login) oraz hasło składające się z pełnego numeru PESEL, małej pierwszej litery imienia oraz znaku wykrzyknik (pisanych w podanej kolejności).

Po kliknięciu przycisku "zaloguj" nastąpi przekierowanie na stronę Centralnego Systemu Uwierzytelniania Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu , gdzie należy wprowadzić dane do logowania. Po poprawnym zalogowaniu nastąpi przekierowanie do strony USOSweb.

W razie konieczności, istnieje możliwość zmiany hasła do systemów UPWr w punktach do tego przystosowanych:
- Gmach Główny UPWr, ul. Norwida 25 (obok windy znajdującej się na lewo od wejścia).
- Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, ul. Chełmońskiego 38 C (wejście główne).
- Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, ul. Chełmońskiego 37 (obok Dziekanatu).

Link do zmiany hasła dostępny z sieci wewnętrznej UPWr: http://upwr.edu.pl/zmiana_hasla

Ważne: Hasło musi spełniać następujące wymagania:
1. Nie może zawierać nazwy konta użytkownika ani części jego pełnej nazwy dłuższej niż dwa kolejne znaki.
2. Musi składać się z co najmniej sześciu znaków.
3. Musi zawierać znaki z trzech spośród następujących czterech kategorii:
a) wielkie litery alfabetu ( od A do Z)
b) małe litery alfabetu ( od a do z)
c) cyfry (od 0 do 9)
d) znaki niealfabetyczne (np. !,$,%)
ZAPISY NA PRZEDMIOTY OBIGATORYJNE I FAKULTATYWNE
Terminarz zapisów na przedmioty obligatoryjne i fakultatywne.

Jednocześnie informujemy, że o godzinie 12:00 oraz 16:00 wykonywane są migracje danych, których czas wynosi 10-15min.
W tym czasie system jest niedostępny.

SEMESTR ZIMOWY 2020/2021

Wydział Medycyny Weterynaryjnej: studia stacjonarne, niestacjonarne i English Division.

Kierunkowe przedmioty obligatoryjne.
Rozpoczęcie zapisów: 24.09.2020 roku, o godzinie 10:00.
Zakończenie zapisów: 26.09.2020 roku, o godzinie 23:59.

Termin dodatkowy.
Rozpoczęcie zapisów: 08.10.2020 roku, o godzinie 08:00.
Zakończenie zapisów: 10.10.2020 roku, o godzinie 23:59.

Kierunkowe przedmioty fakultatywne.
Rozpoczęcie zapisów: 03.11.2020 roku, o godzinie 8:00.
Zakończenie zapisów: 04.11.2020 roku, o godzinie 23:59.
ANKIETYZACJA
Od 13 do 22 lipca 2020 r. na Państwa indywidualnych kontach systemu USOSweb dostępne będą ankiety oceny zajęć dydaktycznych prowadzonych zdalnie, w których będą Państwo pytani m.in. o rzetelność, komunikatywność i kulturę osobistą prowadzącego oraz sposób przekazywania wiedzy.

Jest w nich też miejsce na wpisywanie własnych uwag.

Jeżeli dany przedmiot nie był prowadzony zdalnie lub zajęcia nie odbywały się z podanym prowadzącym prosimy o zaznaczenie odpowiedniej odpowiedzi przy powyższych pytaniach i przejście do następnej ankiety. Taka ankieta nie będzie wpływała na ocenę zajęć i prowadzącego.
UWAGA! Pobieranie listy adresów email studentów
Szanowni Państwo Prowadzący,

pod adresem https://usos.upwr.edu.pl/kontroler.php?_action=home/grupy znajduje się lista grup do których są Państwo przypisani jako prowadzący. Po kliknięciu na grupę, pojawi się ekran z lstą studentów (o ile zostali wpisani do grupy).
Listę studentów można wyeksportować do pliku programu EXCEL, gdzie pojawi się kolumna z adresami mailowymi.

Instrukcja w formacie .pdf

Lista starostów (dostępna dla prowadzących posiadających upoważnienie do przetwarzania danych osobowych)

*Do wglądu dla prowadzących z pustymi grupami - pełna lista adresów mailowych studentów z podziałem na kierunki w formacie .xlsx

Problemy z eksportem listy studentów prosimy zgłaszać na adres: usos@upwr.edu.pl
W sprawie braków studentów na liście prosimy o kontakt z pracownikami Dziekanatów
Udostępnianie danych
Udostępnianie danych za pomocą dysku google

Szanowni Panstwo,

w celu ochrony danych osobowych, administratorzy systemu USOS stworzyli instrukcję jak udostępniać dane za pomocą dysku google.
Nim zaczniemy coś udostępniać prosimy o przeczytanie instrukcji.

Instrukcja w formacie .pdf

Aplikacja EmergencyEdu
Aplikacja EmergencyEdu jako wsparcie dla studentów

Szanowni Panstwo,

mamy przyjemność przedstawić aplikacje EmergencyEdu. Aplikacja jest kompendium wiedzy dla studentów obcokrajowców. Jest aktualnym zbiorem informacji na temat przepisów obowiązujących w Polsce. Ponadto pomaga w sytuacjach kryzysowych (kradzież, wypadek, pomoc medyczna). Ma ułatwić integracje studentów zagranicznych, w szczególności tych nowo przybyłych.

Wygląd jak i sam opis aplikacji można zobaczyć na stronie sklepu "Google Play" jak i w "App Store"

Ankiety
Od 2 do 11 marca 2020 r. na Państwa indywidualnych kontach systemu USOSweb dostępne będą ankiety oceny zajęć dydaktycznych, w których będą Państwo pytani m.in. o rzetelność, komunikatywność i kulturę osobistą prowadzącego, sposób przekazywania wiedzy, dostosowanie sali i jej wyposażenia do zajęć, liczebność grup czy sposób oceniania. Jest też miejsce na własne uwagi.

Wszystkie ankiety będą anonimowe.

Studenci wydziału, na którym co najmniej 45% studentów z każdego kierunku studiów (i 40% w przypadku Wydziału Medycyny Weterynaryjnej ze względu na znacznie większą liczbę ankiet przypadającą na jednego studenta) wypełni ankiety otrzymają jeden dodatkowy dzień wolny od zajęć w następnym semestrze. Jaki będzie to dzień ?zależy już tylko od ustaleń wydziałowego samorządu studentów z dziekanem.
Wnioski stypendialne
UWAGA ! Ważna informacja dot. wniosku o stypendium socjalne na semestr letni 2019/20-L

Szanowni Panstwo,

w USOSweb dostępne są 2 wersje wniosku o stypendium socjalne na semestr 2019/20-L.
Proszę o wypełnienie wniosku "stare oświadczenie" jeśli mają Państwo zaakceptowane oświadczenie "stare".
Proszę o wypełnianie wniosku "aktualne oświadczenie" jeśli mają Państwo zaakceptowane oświadczenie "aktualne".
Zapisy na przedmioty ogólnouczelniane
Zapisy na przedmioty ogólnouczelniane, realizowane w Studium Języków Obcych i Nauk Humanistyczno-Społecznych oraz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu odbywają się drogą elektroniczną w systemie UL , na przedmioty na kierunku Weterynaria odbywają się droga elektroniczną w USOSWeb

Zapisy rozpoczynają się 25 lutego br. i odbywają się zgodnie z harmonogramem określonym w Zarządzeniu Rektora nr 96/2019 r. w sprawie zasad organizacji roku akademickiego 2019/2020:

Zarządzenie nr 96/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 23 lipca 2019 roku


Terminarz zapisów na semestr letni 2019/2020:

Zapisy na zajęcia dla kierunku Weterynaria (studia stacjonarne i niestacjonarne oraz English Division):

przedmioty obligatoryjne: przedmioty obligatoryjne i ogólnouczelniane: 25 II od godziny 8:00 do 27 II 2020 r. do godziny 23:59; termin dodatkowy: 9 III od godziny 8:00 do 10 III 2020 r. do godziny 15:00

przedmioty fakultatywne: 9 III od godziny 8:00 do 11 III 2020 r. do godziny 15:00

Zapisy na zajęcia ogólnouczelniane dla pozostałych kierunków:

studia stacjonarne:25 II od godziny 8:00 do 27 II 2020 r. do godziny 23:59; termin dodatkowy: 9 III od godziny 8:00 do 10 III 2020 r. do godziny 15:00.
Uwaga: Terminy dotyczą również studentów studiów stacjonarnych drugiego stopnia rozpoczynających się od semestru letniego.

studia niestacjonarne:6 III od godziny 8:00 do 8 III 2020 r. do godziny 23:59; termin dodatkowy: 20 III od godziny 8:00 do 21 III 2020 r. do godziny 15:00

Każdy student/studentka ma obowiązek wpisania się na przedmiot. Jeśli nie dokona wpisu nie może uczestniczyć w zajęciach.

Student/studentka dokonuje zapisu na przedmiot, w semestrze, w którym przewidziana jest jego realizacja (informacja ta zawarta jest w rozkładzie zajęć dla danego kierunku).

Zapisy odbywają się na stronie https://ul.up.wroc.pl/ Jak zapisać się? Instrukcja szczegółowa.

Oferta kursów ogólnouczelnianych i reguły organizacyjne:

języki obce
Oferta SJO

zajęcia WF

Oferta SWFiS

przedmioty humanistyczno-społeczne

Oferta przedmiotów humanistyczno-społecznych

Uwaga: przedmiot „Rola folkloru w kulturze narodu" - przed zapisaniem sie na zajęcia, w celu uzyskania informacji o warunkach uczestniczenia w zajęciach, konieczna jest obecność na spotkaniu organizacyjnym w D.S. Talizman, ul. Grunwaldzka 63 w dn. 24 lutego o godz. 19:00 do 19:30.

Archiwum Prac Dyplomowych 31.03.2017
APD(Archiwum Prac Dyplomowych) pełni rolę katalogu oraz repozytorium elektronicznych wersji prac powstających na uczelni.Zasadnicza funkcja serwisu APD, oprócz archiwizowania i udostepniania prac, jest wspomaganie procedury ich składania i archiwizacji w systemie.APD pomaga skoordynowac i ułatwia te działania, definiujac składajacy sie z wykonywanych przez kolejne osoby kilku kroków proces obsługi prac, którego przejscie jest konieczne do poprawnego zarchiwizowana pracy w systemie.

Kilknij w ten link, przekierowuje on do systemu APD

 

Uwaga! Do systemu można wprowadzać tylko prace w formacie .pdf (zał. nr 3 do Zarządzenia Rektora UPWr nr 26/2017)

Zalogować można się poprzez CAS do którego przekierowuje przycisk "zaloguj", znajdujący się w prawym górnym rogu strony.
Domyślne dane logowania dla studentów to numer albumu (login) oraz hasło składające się z pełnego numeru PESEL, pierwszej małej litery imienia oraz znaku wykrzyknik (pisanych w podanej kolejności).

Po kliknięciu przycisku "zaloguj" nastąpi przekierowanie na stronę Centralnego Systemu Uwierzytelniania Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu , gdzie należy wprowadzić dane do logowania. Po poprawnym zalogowaniu nastąpi przekierowanie do strony APD.
Problemy techniczne z działaniem serwisu można zgłaszać mailowo na adres: usos@upwr.edu.pl


USOS Mail dla Studentów 08.11.2018
Instrukcja zawiera informacje o sposobie korzystania z elektroniczej poczty systemu USOSweb.

Kilknij w ten link, aby przejść do instrukcji

Rugulamin korzystania ze studenckiej poczty elektronicznej zgodny jest z Zarządzeniem nr 46/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 4 kwietnia 2017 roku.


USOS Mail dla Pracowników 26.10.2018
Na potrzeby Pracowników naukowo-dydaktycznych opracowano instrukcję obsługi systemu USOS Mail, by usprawnić komunikację ze Studentami.

Kilknij w ten link, aby pobrać instrukcję

W razie dalszych problemów w obsłudze funkcjonalności, prosimy o kontakt pod adres usos@upwr.edu.pl


Instrukcje dla pracowników administracyjnych USOS

Kilknij w ten link, przekierowuje on do strony z instrukcjami dla pracowników administracyjnych USOS


Protokoły zaliczeniowe - Prowadzący 27.09.2016
Szanowni Państwo,
Do końca dnia 30.09.2016r. otwarty jest system edziekanat - koordynatorzy mogą wpisywać oceny.
Kliknij tutaj, aby pobrać instrukcję logowania oraz wprowadzania ocen i wydruku protokołów.

Kontakt - przedstawiciel studentów 22.04.2016
Szanowni Państwo,
pragniemy poinformować, że wszelkie uwagi odnośnie funkcjonowania systemu USOS można przesyłać do przedstawiciela zespołu ds. wdrażania i obsługi systemu dziekanatowego, na adres mailowy: studentusos@up.wroc.pl


Więcej informacji można znaleźć na stronach Wydziałów
Strona Wydziału BiHZ
Strona Wydziału IKŚiG
Strona Wydziału BiNoŻ
Strona Wydziału MW
Strona Wydziału PT