Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

DZIEKAN WYDZIAŁU PRZYRODNICZO TECHNOLOGICZNEGO - grupy przedmiotów

Wybierz grupę przedmiotów

Nie możesz znaleźć interesującej Cię grupy przedmiotów?

przeszukaj podjednostkę aktualnej jednostki (lub zupełnie inną jednostkę)

pokaż listę przedmiotów oferowanych przez tę jednostkę

Zawartość tej tabeli można wyeksportować
Opcje
(P)PEK/EŻ-SL-01 Przedmioty 1 sem. - ekonomia - ekonomika gospodarki żywnościowej, st i-go stopnia (lic.) Lista przedmiotów
(P)PEK/EŻ-SL-02 Przedmioty 2 sem. - ekonomia - ekonomika gospodarki żywnościowej, st i-go stopnia (lic.) Lista przedmiotów
(P)PEK/EŻ-SL-03 Przedmioty 3 sem. - ekonomia - ekonomika gospodarki żywnościowej, st i-go stopnia (lic.) Lista przedmiotów
(P)PEK/EŻ-SL-04 Przedmioty 4 sem. - ekonomia - ekonomika gospodarki żywnościowej, st i-go stopnia (lic.) Lista przedmiotów
(P)PEK/EŻ-SL-05 Przedmioty 5 sem. - ekonomia - ekonomika gospodarki żywnościowej, st i-go stopnia (lic.) Lista przedmiotów
(P)PEK/EŻ-SL-06 Przedmioty 6 sem. - ekonomia - ekonomika gospodarki żywnościowej, st i-go stopnia (lic.) Lista przedmiotów
HS-N>2040 Przedmiot humanistyczny Lista przedmiotów
HS-NM>2039 Przedmiot humanistyczno-społeczny Lista przedmiotów
PAG-SE Lista przedmiotów
PAG-SI-01 Przedmioty 1 sem. - agrobiznes, st. i-go stopnia (inż.) Lista przedmiotów
PAG-SI-02 Przedmioty 2 sem. - agrobiznes, st. i-go stopnia (inż.) Lista przedmiotów
PAG-SI-03 Przedmioty 3 sem. - agrobiznes, st. I-go stopnia (inż.) Lista przedmiotów
PAG-SI-04 Przedmioty 4 sem. - agrobiznes, st. I-go stopnia (inż) Lista przedmiotów
PAG-SI-05 Przedmioty 5 sem. - agrobiznes, st. I-go stopnia (inż) Lista przedmiotów
PAG-SI-06 Przedmioty 6 sem. - agrobiznes, st. I-go stopnia (inż) Lista przedmiotów
PAG-SI-07 Przedmioty 7 sem. - agrobiznes, st. I-go stopnia (inż) Lista przedmiotów
PAG-SI>2054.7 Przedmiot z zakresu doradztwa w agrobiznesie Lista przedmiotów
PAG-SI>2061.7 Przedmiot z zakresu instytucji otoczenia agrobiznesu Lista przedmiotów
PAG-SI>2063.5 Przedmiot z zakresu nowoczesnej produkcji roślinnej Lista przedmiotów
PAG-SI>2065.5 Przedmiot z zakresu ochrony środowiska w rolnictwie Lista przedmiotów
PAG-SI>2067.6 Przedmiot z zakresu pozarolniczej działalności gospodarczej Lista przedmiotów
PAG-SI>2069.4 Przedmiot z zakresu przyrodniczych czynników ryzyka Lista przedmiotów
PAG-SI>2070.6 Przedmiot z zakresu rozwoju obszarów wiejskich Lista przedmiotów
PAG-SI>2074.6 Przedmiot z zakresu zarządzania środowiskiem Lista przedmiotów
PAG-SM-01 Przedmioty 1 sem. - Agrobiznes, st II-ego stopnia(mgr.) Lista przedmiotów
PAG-SM-03 Przedmioty 3 sem. - agrobiznes, st. Ii-go stopnia Lista przedmiotów
PAG-SM>2051.2 Przedmiot z zakresu biogospodarki Lista przedmiotów
PAG-SM>2062.2 Przedmiot z zakresu kształtowania przestrzeni rolniczej Lista przedmiotów
PAI-SI>2017.3 Przedmiot do wyboru z zakresu ekonomii i zarządzania Lista przedmiotów
PAI-SI>2018.7 Przedmiot do wyboru z zakresu kompetencji biznesowych Lista przedmiotów
PAI-SI>2019.6 Przedmiot do wyboru z zakresu komputerowego wspomagania projektowania 3D Lista przedmiotów
PAI-SI>2021.5 Przedmiot do wyboru z zakresu logistyki w przedsiębiorstwie rolnym Lista przedmiotów
PAI-SI>2022.6 Przedmiot do wyboru z zakresu magazynowania, przetwarzania i analizy danych Lista przedmiotów
PAI-SI>2023.3 Przedmiot do wyboru z zakresu nawożenia i ochrony rośli Lista przedmiotów
PAI-SI>2024.4 Przedmiot do wyboru z zakresu nowoczesnych systemów inżynierii produkcji w sadownictwie Lista przedmiotów
PAI-SI>2025.4 Przedmiot do wyboru z zakresu nowoczesnych systemów inżynierii produkcji w warzywnictwie Lista przedmiotów
PAI-SI>2026.3 Przedmiot do wyboru z zakresu nowoczesnych systemów polowej produkcji roślinnej Lista przedmiotów
PAI-SI>2027.5 Przedmiot do wyboru z zakresu ochrony roślin Lista przedmiotów
PAI-SI>2029.4 Przedmiot do wyboru z zakresu odnawialnych źródeł energii Lista przedmiotów
PAI-SI>2033.7 Przedmiot do wyboru z zakresu projektowania systemów Lista przedmiotów
PAI-SI>2035.5 Przedmiot do wyboru z zakresu racjonalnej gospodarki zasobami środowiska naturalnego Lista przedmiotów
PAI-SI>2050.4 Przedmiot wybieralny z zakresu gleboznawstwa Lista przedmiotów
PBS-SE Lista przedmiotów
PBS-SE-01 Przedmioty 1 sem. - biotechnologia stosowana roślin, st i-go stopnia (ERASMUS) Lista przedmiotów
PBS-SE-03 Przedmioty 3 sem. - biotechnologia stosowana roślin, st i-tego stopnia (ERASMUS) Lista przedmiotów
PBS-SE-04 Przedmioty 4 sem. - biotechnologia stosowana roślin, st i-go stopnia (ERASMUS) Lista przedmiotów
PBS-SE-05 Przedmioty 5 sem. - biotechnologia stosowana roślin, st i-go stopnia (ERASMUS) Lista przedmiotów
PBS-SE-06 Przedmioty 6 sem. - biotechnologia stosowana roślin, st i-go stopnia (ERASMUS) Lista przedmiotów
PBS-SI-01 Przedmioty 1 sem. - biotechnologia stosowana roślin, st i-go stopnia (inż.) Lista przedmiotów
PBS-SI-02 Przedmioty 2 sem. - biotechnologia stosowana roślin, st i-go stopnia (inż.) Lista przedmiotów
PBS-SI-03 Przedmioty 3 sem. - biotechnologia stosowana roślin, st i-go stopnia (inż.) Lista przedmiotów
PBS-SI-04 Przedmioty 4 sem. - biotechnologia stosowana roślin, st. I-go stopnia (inż.) Lista przedmiotów
PBS-SI-05 Przedmioty 5 sem. - biotechnologia stosowana roślin, st. I-go stopnia (inż.) Lista przedmiotów
PBS-SI-06 Przedmioty 6 sem. - biotechnologia stosowana roślin, st. I-go stopnia (inż.) Lista przedmiotów
PBS-SI-07 Przedmioty 7 sem. - biotechnologia stosowana roślin, st. I-go stopnia (inż.) Lista przedmiotów
PBS-SI>2064.5 Przedmiot z zakresu ochrony roślin i środowiska Lista przedmiotów
PBS-SI>2066.4 Przedmiot z zakresu postępu biologicznego w rolnictwie Lista przedmiotów
PBS-SI>2105.6 Przedmioty z zakresu biologii i fizjologii roślin Lista przedmiotów
PEK-SL>0563.3 EKONOMIA - przedmioty wybieralne Lista przedmiotów
PEK-SL>0835.6 GOSPODARKA ŻYWNOŚCIOWA - przedmioty wybieralne Lista przedmiotów
PEK-SL>1874.5 PRAWO - przedmioty wybieralne Lista przedmiotów
PEK-SL>2773.5 ZARZĄDZANIE - przedmioty wybieralne Lista przedmiotów
PEK/EŻ Lista przedmiotów
PEK/EŻ-SL-01 Przedmioty 1 sem. - ekonomia - ekonomika gospodarki żywnościowej, st i-go stopnia (lic.) Lista przedmiotów
PEK/EŻ-SL-02 Przedmioty 2 sem. - ekonomia-ekonomika gospodarki żywnościowej, st. I-go stopnia (lic) Lista przedmiotów
PEK/EŻ-SL-03 Przedmioty 3 sem. - ekonomia - ekonomika gospodarki żywnościowej, st I-go stopnia (lic) Lista przedmiotów
PEK/EŻ-SL-04 Przedmioty 4 sem. - ekonomia - ekonomika gospodarki żywnościowej, st. I-go stopnia (lic) Lista przedmiotów
PEK/EŻ-SL-05 Przedmioty 5 sem. - ekonomia - ekonomika gospodarki żywnościowej, st I-go stopnia (lic) Lista przedmiotów
PEK/EŻ-SL-06 Przedmioty 6 sem. - ekonomia - ekonomika gospodarki żywnościowej, st. I-go stopnia (lic) Lista przedmiotów
PEK/EŻ-SM-01 Przedmioty 1 sem. - ekonomia-ekonomika gospodarki żywnościowej, st. II-go stopnia Lista przedmiotów
PEK/EŻ-SM-02 Przedmioty 2 sem. - ekonomia-ekonomika gospodarki żywnościowej, st. II-go stopnia Lista przedmiotów
PEK/EŻ-SM-03 Przedmioty 3 sem. - ekonomia-ekonomika gospodarki żywnościowej, st. II-go stopnia Lista przedmiotów
PEK/EŻ-SM-04 Przedmioty 4 sem. - ekonomia-ekonomika gospodarki żywnościowej, st. II-go stopnia Lista przedmiotów
PMR-SE Lista przedmiotów
PMR-SE-01 Przedmioty 1 sem. - medycyna roślin, st. stacjonarne (ERASMUS) Lista przedmiotów
PMR-SE-02 Przedmioty 2 sem. - medycyna roślin, st. stacjonarne (ERASMUS) Lista przedmiotów
PMR-SE-03 Przedmioty 3 sem. - medycyna roślin, st. stacjonarne (ERASMUS) Lista przedmiotów
PMR-SE-05 Przedmioty 5 sem. - medycyna roślin, st. stacjonarne (ERASMUS) Lista przedmiotów
PMR-SE-06 Przedmioty 6 sem. - medycyna roślin, st. stacjonarne (ERASMUS) Lista przedmiotów
PMR-SI-01 Przedmioty 1 sem. - medycyna roślin, st. i-go stopnia (inż.) Lista przedmiotów
PMR-SI-02 Przedmioty 2 sem. - medycyna roślin, st. i-go stopnia (inż.) Lista przedmiotów
PMR-SI-03 Przedmioty 3 sem. - medycyna roślin, st. i-go stopnia (inż.) Lista przedmiotów
PMR-SI-04 Przedmioty 4 sem. - medycyna roślin, st. i-go stopnia (inż.) Lista przedmiotów
PMR-SI-05 Przedmioty 5 sem. - medycyna roślin, st. i-go stopnia (inż.) Lista przedmiotów
PMR-SI-06 Przedmioty 6 sem. - medycyna roślin, st. i-go stopnia (inż.) Lista przedmiotów
PMR-SI-07 Przedmioty 7 sem. - medycyna roślin, st. i-go stopnia (inż.) Lista przedmiotów
PMR-SI>2111.3 Przedmioty z zakresu nauk przyrodniczych w ochronie roślin Lista przedmiotów
PMR-SI>2118.3 Przedmioty z zakresu produkcji roślinnej I Lista przedmiotów
PMR-SI>2119.4 Przedmioty z zakresu produkcji roślinnej II Lista przedmiotów
PMR-SI>2128.5 Przedmioty z zakresu: środowisko a zdrowotność roślin I Lista przedmiotów
PMR-SI>2129.6 Przedmioty z zakresu: środowisko a zdrowotność roślin II Lista przedmiotów
PMR-SM-01 Przedmioty 1 sem. - medycyna roślin, st. II-go stopnia (mag.) Lista przedmiotów
PMR-SM-02 Przedmioty 2 sem, - medycyna roślin, st, II-go stopnia (mag.) Lista przedmiotów
PMR-SM-03 Przedmioty 3 sem, - medycyna roślin, st, II-go stopnia (mag.) Lista przedmiotów
POG-AM>0918.2 Humanistic/social course 1 Lista przedmiotów
POG-AM>0919.2 Humanistic/social course 2 Lista przedmiotów
POG-AM>1503.1 Optional course 1 Lista przedmiotów
POG-AM>1505.3 Optional course 3 Lista przedmiotów
POG-AM>1506.4 Optional course 4 Lista przedmiotów
POG-SE Lista przedmiotów
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)