Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

DZIEKAN WYDZIAŁU PRZYRODNICZO TECHNOLOGICZNEGO - grupy przedmiotów

Wybierz grupę przedmiotów

Nie możesz znaleźć interesującej Cię grupy przedmiotów?

przeszukaj podjednostkę aktualnej jednostki (lub zupełnie inną jednostkę)

pokaż listę przedmiotów oferowanych przez tę jednostkę

Zawartość tej tabeli można wyeksportować
Opcje
PAG-SE Lista przedmiotów
PBS-SE Lista przedmiotów
PEK/EŻ Lista przedmiotów
PMR-SE Lista przedmiotów
POG-SE Lista przedmiotów
POS-SE Lista przedmiotów
PRO-SE Lista przedmiotów
PTR-SE Lista przedmiotów
PZI-SE Lista przedmiotów
PRO-NM>0008.2 Agrobiotechnologia Lista przedmiotów
PRO-NM>0008.3 Agrobiotechnologia Lista przedmiotów
PRO-SM>0008.2 Agrobiotechnologia Lista przedmiotów
PRO-SM>0008.3 Agrobiotechnologia Lista przedmiotów
POZ-SI>0106.6 Audyt energetyczny Lista przedmiotów
PRO-NM>0238.2 Bioróżnorodność Lista przedmiotów
PRO-SM>0238.2 Bioróżnorodność Lista przedmiotów
PRO/AG-SM>0238.2 Bioróżnorodność Lista przedmiotów
PRO/BR-SM>3583.2 Biotechnologia mikroorganizmów Lista przedmiotów
PRO/BR-SM>3586.2 Biotechnologia przemysłowa i medyczna Lista przedmiotów
PRO-SI>0551.3 Ekologia i ochrona środowiska Lista przedmiotów
PEK-SL>0563.3 EKONOMIA - przedmioty wybieralne Lista przedmiotów
PRO-SI>0577.6 Ekonomika rolnictwa Lista przedmiotów
POZ-SI>3027.5 Eksploatacja i optymalizacja biogazowni rolniczych Lista przedmiotów
POZ-SI>3039.6 Energetyka Lista przedmiotów
SJO-POG-AM>0732.2 Foreign language Lista przedmiotów
PEK-SL>0835.6 GOSPODARKA ŻYWNOŚCIOWA - przedmioty wybieralne Lista przedmiotów
POG-AM>0918.2 Humanistic/social course 1 Lista przedmiotów
POG-AM>0919.2 Humanistic/social course 2 Lista przedmiotów
SJO-N>1047.5.B2 Język obcy Lista przedmiotów
SJO-PAG-SM>1047.2 Język obcy Lista przedmiotów
SJO-PAG-SM>1047.3 Język obcy Lista przedmiotów
SJO-POG-SM>1047.2 Język obcy Lista przedmiotów
SJO-POG-SM>1047.3 Język obcy Lista przedmiotów
SJO-POS-SM>1047.2 Język obcy Lista przedmiotów
SJO-POS-SM>1047.3 Język obcy Lista przedmiotów
SJO-POZ-SM>1047.2 Język obcy Lista przedmiotów
SJO-POZ-SM>1047.3 Język obcy Lista przedmiotów
SJO-PRO-NI-4 Język obcy Lista przedmiotów
SJO-PRO-NM>1047.2 Język obcy Lista przedmiotów
SJO-PRO-NM>1047.3 Język obcy Lista przedmiotów
SJO-PRO-SM>1047.2 Język obcy Lista przedmiotów
SJO-PRO-SM>1047.3 Język obcy Lista przedmiotów
SJO-PZI-SM>1047.2 Język obcy Lista przedmiotów
SJO-PZI-SM>1047.3 Język obcy Lista przedmiotów
SJO-S>1047.5.A2 Język obcy Lista przedmiotów
SJO-S>1047.5.B1 Język obcy Lista przedmiotów
SJO-S>1048.6 Język obcy (egzamin) Lista przedmiotów
SJO-S>1048.6.B2 Język obcy (egzamin) Lista przedmiotów
SJO-S>1048.6.C1 Język obcy (egzamin) Lista przedmiotów
PRO-NM>1123.3 Kształtowanie środowiska Lista przedmiotów
PRO-SM>1123.3 Kształtowanie środowiska Lista przedmiotów
PRO/AG-SM>1123.3 Kształtowanie środowiska Lista przedmiotów
PRO-SI>1367.3 Nauki o glebie Lista przedmiotów
PRO-SI>1456.5 Ochrona roślin Lista przedmiotów
POG-AM>1503.1 Optional course 1 Lista przedmiotów
POG-AM>1505.3 Optional course 3 Lista przedmiotów
POG-AM>1506.4 Optional course 4 Lista przedmiotów
PRO-SM>1754.2 Postęp biologiczny Lista przedmiotów
POZ-SI>1763.3 Pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych II Lista przedmiotów
PEK-SL>1874.5 PRAWO - przedmioty wybieralne Lista przedmiotów
POZ-SI>1918.5 Procesy wykorzystania biomasy Lista przedmiotów
POS-SI>2002.4 Przedmiot z zakresu technologii rolniczych, ogrodniczych i ich wpływu na środowisko Lista przedmiotów
POZ-SE Przedmiot - OŹEiGO - erasmus Lista przedmiotów
PAI-SI>2017.3 Przedmiot do wyboru z zakresu ekonomii i zarządzania Lista przedmiotów
PAI-SI>2018.7 Przedmiot do wyboru z zakresu kompetencji biznesowych Lista przedmiotów
POZ-SI>2018.7 Przedmiot do wyboru z zakresu kompetencji biznesowych Lista przedmiotów
PAI-SI>2019.6 Przedmiot do wyboru z zakresu komputerowego wspomagania projektowania 3D Lista przedmiotów
PTR-SI>2020.6 Przedmiot do wyboru z zakresu logistyki w przedsiębiorstwach rolnych Lista przedmiotów
PAI-SI>2021.5 Przedmiot do wyboru z zakresu logistyki w przedsiębiorstwie rolnym Lista przedmiotów
PAI-SI>2022.6 Przedmiot do wyboru z zakresu magazynowania, przetwarzania i analizy danych Lista przedmiotów
PAI-SI>2023.3 Przedmiot do wyboru z zakresu nawożenia i ochrony rośli Lista przedmiotów
PAI-SI>2024.4 Przedmiot do wyboru z zakresu nowoczesnych systemów inżynierii produkcji w sadownictwie Lista przedmiotów
PAI-SI>2025.4 Przedmiot do wyboru z zakresu nowoczesnych systemów inżynierii produkcji w warzywnictwie Lista przedmiotów
PAI-SI>2026.3 Przedmiot do wyboru z zakresu nowoczesnych systemów polowej produkcji roślinnej Lista przedmiotów
PAI-SI>2027.5 Przedmiot do wyboru z zakresu ochrony roślin Lista przedmiotów
PTR-SI>2028.5 Przedmiot do wyboru z zakresu ochrony środowiska i ochrony roślin Lista przedmiotów
PTR-SI>2028.6 Przedmiot do wyboru z zakresu ochrony środowiska i ochrony roślin Lista przedmiotów
PAI-SI>2029.4 Przedmiot do wyboru z zakresu odnawialnych źródeł energii Lista przedmiotów
PTR-SI>2030.5 Przedmiot do wyboru z zakresu ogrodnictwa Lista przedmiotów
PTR-SI>2031.5 Przedmiot do wyboru z zakresu prac ziemnych i kształtowania terenów ziel. Lista przedmiotów
PTR-SI>2032.3 Przedmiot do wyboru z zakresu produkcji rolniczej Lista przedmiotów
PAI-SI>2033.7 Przedmiot do wyboru z zakresu projektowania systemów Lista przedmiotów
PTR-SI>2033.6 Przedmiot do wyboru z zakresu projektowania systemów Lista przedmiotów
PTR-SI>2034.3 Przedmiot do wyboru z zakresu przetwórstwa zbożowego i paszowego Lista przedmiotów
PAI-SI>2035.5 Przedmiot do wyboru z zakresu racjonalnej gospodarki zasobami środowiska naturalnego Lista przedmiotów
PTR-SI>2036.4 Przedmiot do wyboru z zakresu techn. urządzeń suszarniczych i chłodniczych Lista przedmiotów
PTR-SI>2037.5 Przedmiot do wyboru z zakresu technologii przetwórstwa surowca drzewnego Lista przedmiotów
PTR-SI>2038.4 Przedmiot do wyboru z zakresu żywienia roślin Lista przedmiotów
POG-SM>3117.2 Przedmiot fakultatywny z zakresu innowacji w ogrodnictwie Lista przedmiotów
POG-SM>3118.2 Przedmiot fakultatywny z zakresu kształtowania krajobrazu Lista przedmiotów
POG-SM>3119.3 Przedmiot fakultatywny z zakresu uprawy i wykorzystania roślin ozdobnych Lista przedmiotów
HS-NM>2039 Przedmiot humanistyczno-społeczny Lista przedmiotów
PRO-NM>2039.2 Przedmiot humanistyczno-społeczny Lista przedmiotów
HS-N>2040 Przedmiot humanistyczny Lista przedmiotów
PAI-SI>2050.4 Przedmiot wybieralny z zakresu gleboznawstwa Lista przedmiotów
PAG-SM>2051.2 Przedmiot z zakresu biogospodarki Lista przedmiotów
POS-SI>2052.3 Przedmiot z zakresu biologii roślin Lista przedmiotów
POZ-SI>2053.5 Przedmiot z zakresu biopaliw pochodzenia roślinnego i zwierzęcego Lista przedmiotów
POZ-SI>2053.6 Przedmiot z zakresu biopaliw pochodzenia roślinnego i zwierzęcego Lista przedmiotów
PAG-SI>2054.7 Przedmiot z zakresu doradztwa w agrobiznesie Lista przedmiotów
POS-SI>2055.7 Przedmiot z zakresu ekonomii i prawa Lista przedmiotów
POS-SI>2056.4 Przedmiot z zakresu fizjologii organizmów żywych Lista przedmiotów
POS-SI>2057.5 Przedmiot z zakresu geografii i informacji przestrzennej Lista przedmiotów
POS-SI>2058.6 Przedmiot z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami oraz infrastruktury Lista przedmiotów
POZ-SM>2059.2 Przedmiot z zakresu historii nauki i techniki Lista przedmiotów
POS-SI>2060.5 Przedmiot z zakresu hydrobiologii i gospodarki wodnej Lista przedmiotów
PAG-SI>2061.7 Przedmiot z zakresu instytucji otoczenia agrobiznesu Lista przedmiotów
POZ-SM>3051.2 Przedmiot z zakresu kompetencji naukowych i społecznych Lista przedmiotów
PAG-SM>2062.2 Przedmiot z zakresu kształtowania przestrzeni rolniczej Lista przedmiotów
PAG-SI>2063.5 Przedmiot z zakresu nowoczesnej produkcji roślinnej Lista przedmiotów
PBS-SI>2064.5 Przedmiot z zakresu ochrony roślin i środowiska Lista przedmiotów
PAG-SI>2065.5 Przedmiot z zakresu ochrony środowiska w rolnictwie Lista przedmiotów
PBS-SI>2066.4 Przedmiot z zakresu postępu biologicznego w rolnictwie Lista przedmiotów
PAG-SI>2067.6 Przedmiot z zakresu pozarolniczej działalności gospodarczej Lista przedmiotów
POZ-SM>2068.3 Przedmiot z zakresu przedsiębiorczości i wynalazczości Lista przedmiotów
PAG-SI>2069.4 Przedmiot z zakresu przyrodniczych czynników ryzyka Lista przedmiotów
PAG-SI>2070.6 Przedmiot z zakresu rozwoju obszarów wiejskich Lista przedmiotów
POS-SI>2071.5 Przedmiot z zakresu urządzania terenów zieleni Lista przedmiotów
POS-SI>2072.5 Przedmiot z zakresu waloryzacji środowiska przyrodniczego Lista przedmiotów
PAG-SI>2074.6 Przedmiot z zakresu zarządzania środowiskiem Lista przedmiotów
POG/KZ-SM-01 Przedmioty 1 sem - kształtowanie terenów zieleni, st. II-go stopnia Lista przedmiotów
POG/AT-AM-01 Przedmioty 1 sem -advanced technologies in chinese and polish horticulture,ang. st. II-go stopnia Lista przedmiotów
POG/KZ-AM-01 Przedmioty 1 sem -green areas shaping,ang. II-go stopnia Lista przedmiotów
POG/PO-AM-01 Przedmioty 1 sem -horticultural production,ang. II-go stopnia Lista przedmiotów
PAG-SM-01 Przedmioty 1 sem. - Agrobiznes, st II-ego stopnia(mgr.) Lista przedmiotów
PAG-SI-01 Przedmioty 1 sem. - agrobiznes, st. i-go stopnia (inż.) Lista przedmiotów
PBS-SE-01 Przedmioty 1 sem. - biotechnologia stosowana roślin, st i-go stopnia (ERASMUS) Lista przedmiotów
PBS-SI-01 Przedmioty 1 sem. - biotechnologia stosowana roślin, st i-go stopnia (inż.) Lista przedmiotów
(P)PEK/EŻ-SL-01 Przedmioty 1 sem. - ekonomia - ekonomika gospodarki żywnościowej, st i-go stopnia (lic.) Lista przedmiotów
PEK/EŻ-SL-01 Przedmioty 1 sem. - ekonomia - ekonomika gospodarki żywnościowej, st i-go stopnia (lic.) Lista przedmiotów
PEK/EŻ-SM-01 Przedmioty 1 sem. - ekonomia-ekonomika gospodarki żywnościowej, st. II-go stopnia Lista przedmiotów
PMR-SI-01 Przedmioty 1 sem. - medycyna roślin, st. i-go stopnia (inż.) Lista przedmiotów
PMR-SM-01 Przedmioty 1 sem. - medycyna roślin, st. II-go stopnia (mag.) Lista przedmiotów
PMR-SE-01 Przedmioty 1 sem. - medycyna roślin, st. stacjonarne (ERASMUS) Lista przedmiotów
POS-SM-01 Przedmioty 1 sem. - Ochrona środowiska - st. II-ego stopnia(mgr.) Lista przedmiotów
POS-NI-01 Przedmioty 1 sem. - ochrona środowiska, nst. i-go stopnia (inż.) Lista przedmiotów
POS-SI-01 Przedmioty 1 sem. - ochrona środowiska, st. i-go stopnia (inż.) Lista przedmiotów
POS-SE-01 Przedmioty 1 sem. - ochrona środowiska, st. stacjonarne (ERASMUS) Lista przedmiotów
POZ-SI-01 Przedmioty 1 sem. - odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, st. i-go stopnia (inż.) Lista przedmiotów
POZ-SM-01 Przedmioty 1 sem. - Odnawialne źródła energii, st. II-ego stopnia(mgr.) Lista przedmiotów
POG-SM-01 Przedmioty 1 sem. - Ogrodnictwo, st. II-ego stopnia(mgr.) Lista przedmiotów
POZ/GO-SM-01 Przedmioty 1 sem. - OŹEiGO - Gospodarka Odpadami, st. II-go stopnia (mgr) Lista przedmiotów
POZ/OŹ-SM-01 Przedmioty 1 sem. - OŹEiGO - Odnawialne Źródła Energii, st. II-go stopnia (mgr) Lista przedmiotów
POG/PO-SM-01 Przedmioty 1 sem. - produkcja ogrodnicza, st. II-go stopnia Lista przedmiotów
PRO-NI-01 Przedmioty 1 sem. - rolnictwo, nst. i-go stopnia (inż.) Lista przedmiotów
PRO/AG-NM-01 Przedmioty 1 sem. - rolnictwo, nst. II stopnia (mag.) Lista przedmiotów
PRO-SI-01 Przedmioty 1 sem. - rolnictwo, st. i-go stopnia (inż.) Lista przedmiotów
PRO-SM-01 Przedmioty 1 sem. - Rolnictwo, st. II-ego stopnia(mgr.) Lista przedmiotów
PTR-SI-01 Przedmioty 1 sem. - technika rolnicza i leśna, st. I-go stopnia (inż.) Lista przedmiotów
PZI-SI-01 Przedmioty 1 sem. - zarządzanie i inżynieria produkcji, st I-go stopnia (inż.) Lista przedmiotów
PZI-SM-01 Przedmioty 1 sem. - Zarządzanie i inżynieria produkcji, st. II-ego stopnia(mgr.) Lista przedmiotów
PZI/OP-SM-01 Przedmioty 1 sem. - zip-zarządzanie i organizacja produkcji, st.II-go stopnia (mgr) Lista przedmiotów
PRO-SE-01 Przedmioty 1 sem. rolnictwo, st. stacjonarne (ERASMUS) Lista przedmiotów
POS-SE-01SM Przedmioty 1 sem. SM - ochrona środowiska, st. stacjonarne (ERASMUS) Lista przedmiotów
POG-SI-01 Przedmioty 1 sem.- ogrodnictwo, st. I-go stopnia (inż) Lista przedmiotów
PRO-SE-10 Przedmioty 10 sem rolnictwo, st. stacjonarne (ERASMUS) Lista przedmiotów
POG/KZ-SM-02 Przedmioty 2 sem - kształtowanie terenów zieleni, st. II-go stopnia Lista przedmiotów
POG/AT-AM-02 Przedmioty 2 sem -advanced technologies in chinese and polish horticulture,ang. st. II-go stopnia Lista przedmiotów
POG/KZ-AM-02 Przedmioty 2 sem -green areas shaping,ang. II-go stopnia Lista przedmiotów
POG/PO-AM-02 Przedmioty 2 sem -horticultural production,ang. II-go stopnia Lista przedmiotów
PMR-SM-02 Przedmioty 2 sem, - medycyna roślin, st, II-go stopnia (mag.) Lista przedmiotów
PAG-SI-02 Przedmioty 2 sem. - agrobiznes, st. i-go stopnia (inż.) Lista przedmiotów
PBS-SI-02 Przedmioty 2 sem. - biotechnologia stosowana roślin, st i-go stopnia (inż.) Lista przedmiotów
(P)PEK/EŻ-SL-02 Przedmioty 2 sem. - ekonomia - ekonomika gospodarki żywnościowej, st i-go stopnia (lic.) Lista przedmiotów
PEK/EŻ-SL-02 Przedmioty 2 sem. - ekonomia-ekonomika gospodarki żywnościowej, st. I-go stopnia (lic) Lista przedmiotów
PEK/EŻ-SM-02 Przedmioty 2 sem. - ekonomia-ekonomika gospodarki żywnościowej, st. II-go stopnia Lista przedmiotów
PMR-SI-02 Przedmioty 2 sem. - medycyna roślin, st. i-go stopnia (inż.) Lista przedmiotów
PMR-SE-02 Przedmioty 2 sem. - medycyna roślin, st. stacjonarne (ERASMUS) Lista przedmiotów
POS-NI-02 Przedmioty 2 sem. - ochrona środowiska, nst. i-go stopnia (inż.) Lista przedmiotów
POS-SI-02 Przedmioty 2 sem. - ochrona środowiska, st. i-go stopnia (inż.) Lista przedmiotów
POZ-SI-02 Przedmioty 2 sem. - odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, st. i-go stopnia (inż.) Lista przedmiotów
POG-SI-02 Przedmioty 2 sem. - ogrodnictwo st. I-go stopnia (inż) Lista przedmiotów
POG/PO-SM-02 Przedmioty 2 sem. - produkcja ogrodnicza, st. II-go stopnia Lista przedmiotów
PRO/AG-NM-02 Przedmioty 2 sem. - rolnictwo, nst II stopnia (mag.) Lista przedmiotów
PRO-NI-02 Przedmioty 2 sem. - rolnictwo, nst. i-go stopnia (inż.) Lista przedmiotów
PRO-SI-02 Przedmioty 2 sem. - rolnictwo, st. i-go stopnia (inż.) Lista przedmiotów
PTR-SI-02 Przedmioty 2 sem. - technika rolnicza i leśna, st. I-go stopnia (inż.) Lista przedmiotów
PZI-SI-02 Przedmioty 2 sem. - zarządzanie i inżynieria produkcji, st. I-go stopnia (inż.) Lista przedmiotów
PRO-SE-02 Przedmioty 2 sem. rolnictwo, st. stacjonarne (ERASMUS) Lista przedmiotów
POS-SE-02SM Przedmioty 2 sem. SM - ochrona środowiska, st. stacjonarne (ERASMUS) Lista przedmiotów
POG-SE-02 Przedmioty 2 sem., - ogrodnictwo, st. stacjonarne (ERASMUS) Lista przedmiotów
POG/KZ-SM-03 Przedmioty 3 sem - kształtowanie terenów zieleni, st II-go stopnia Lista przedmiotów
POG/AT-AM-03 Przedmioty 3 sem -advanced technologies in chinese and polish horticulture,ang. st. II-go stopnia Lista przedmiotów
POG/KZ-AM-03 Przedmioty 3 sem -green areas shaping,ang. II-go stopnia Lista przedmiotów
POG/PO-AM-03 Przedmioty 3 sem -horticultural production,ang. II-go stopnia Lista przedmiotów
PMR-SM-03 Przedmioty 3 sem, - medycyna roślin, st, II-go stopnia (mag.) Lista przedmiotów
PAG-SI-03 Przedmioty 3 sem. - agrobiznes, st. I-go stopnia (inż.) Lista przedmiotów
PAG-SM-03 Przedmioty 3 sem. - agrobiznes, st. Ii-go stopnia Lista przedmiotów
PBS-SI-03 Przedmioty 3 sem. - biotechnologia stosowana roślin, st i-go stopnia (inż.) Lista przedmiotów
PBS-SE-03 Przedmioty 3 sem. - biotechnologia stosowana roślin, st i-tego stopnia (ERASMUS) Lista przedmiotów
(P)PEK/EŻ-SL-03 Przedmioty 3 sem. - ekonomia - ekonomika gospodarki żywnościowej, st i-go stopnia (lic.) Lista przedmiotów
PEK/EŻ-SL-03 Przedmioty 3 sem. - ekonomia - ekonomika gospodarki żywnościowej, st I-go stopnia (lic) Lista przedmiotów
PEK/EŻ-SM-03 Przedmioty 3 sem. - ekonomia-ekonomika gospodarki żywnościowej, st. II-go stopnia Lista przedmiotów
PMR-SI-03 Przedmioty 3 sem. - medycyna roślin, st. i-go stopnia (inż.) Lista przedmiotów
PMR-SE-03 Przedmioty 3 sem. - medycyna roślin, st. stacjonarne (ERASMUS) Lista przedmiotów
POS-NI-03 Przedmioty 3 sem. - ochrona środowiska, nst. i-go stopnia (inż.) Lista przedmiotów
POS-SI-03 Przedmioty 3 sem. - ochrona środowiska, st. i-go stopnia (inż.) Lista przedmiotów
POS-SE-03 Przedmioty 3 sem. - ochrona środowiska, st. stacjonarne (ERASMUS) Lista przedmiotów
POZ-SI-03 Przedmioty 3 sem. - odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, st. i-go stopnia (inż.) Lista przedmiotów
POG-SI-03 Przedmioty 3 sem. - ogrodnictwo, st. I-go stopnia (inż.) Lista przedmiotów
POG/PO-SM-03 Przedmioty 3 sem. - produkcja ogrodnicza, st. II-go stopnia Lista przedmiotów
PRO-NI-03 Przedmioty 3 sem. - rolnictwo, nst. i-go stopnia (inż.) Lista przedmiotów
PRO/AG-NM-03 Przedmioty 3 sem. - rolnictwo, nst. II stopnia (mag.) Lista przedmiotów
PRO-SI-03 Przedmioty 3 sem. - rolnictwo, st. i-go stopnia (inż.) Lista przedmiotów
PTR-SI-03 Przedmioty 3 sem. - technika rolnicza i leśna, st. I-go stopnia (inż.) Lista przedmiotów
PZI-SI-03 Przedmioty 3 sem. - zarządzanie i inżynieria produkcji, st. I-go stopnia (inż.) Lista przedmiotów
PRO-SE-03 Przedmioty 3 sem. rolnictwo, st. stacjonarne (ERASMUS) Lista przedmiotów
POG-SE-03 Przedmioty 3 sem., - ogrodnictwo, st. stacjonarne (ERASMUS) Lista przedmiotów
POG/AT-AM-04 Przedmioty 4 sem -advanced technologies in chinese and polish horticulture,ang. st. II-go stopnia Lista przedmiotów
POG/KZ-AM-04 Przedmioty 4 sem -green areas shaping,ang. II-go stopnia Lista przedmiotów
POG/PO-AM-04 Przedmioty 4 sem -horticultural production,ang. II-go stopnia Lista przedmiotów
PAG-SI-04 Przedmioty 4 sem. - agrobiznes, st. I-go stopnia (inż) Lista przedmiotów
PBS-SE-04 Przedmioty 4 sem. - biotechnologia stosowana roślin, st i-go stopnia (ERASMUS) Lista przedmiotów
PBS-SI-04 Przedmioty 4 sem. - biotechnologia stosowana roślin, st. I-go stopnia (inż.) Lista przedmiotów
(P)PEK/EŻ-SL-04 Przedmioty 4 sem. - ekonomia - ekonomika gospodarki żywnościowej, st i-go stopnia (lic.) Lista przedmiotów
PEK/EŻ-SL-04 Przedmioty 4 sem. - ekonomia - ekonomika gospodarki żywnościowej, st. I-go stopnia (lic) Lista przedmiotów
PEK/EŻ-SM-04 Przedmioty 4 sem. - ekonomia-ekonomika gospodarki żywnościowej, st. II-go stopnia Lista przedmiotów
PMR-SI-04 Przedmioty 4 sem. - medycyna roślin, st. i-go stopnia (inż.) Lista przedmiotów
POS-NI-04 Przedmioty 4 sem. - ochrona środowiska, nst. i-go stopnia (inż.) Lista przedmiotów
POS-SI-04 Przedmioty 4 sem. - ochrona środowiska, st. i-go stopnia (inż.) Lista przedmiotów
POS-SE-04 Przedmioty 4 sem. - ochrona środowiska, st. stacjonarne (ERASMUS) Lista przedmiotów
POZ-SI-04 Przedmioty 4 sem. - odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, st. i-go stopnia (inż.) Lista przedmiotów
POG-SI-04 Przedmioty 4 sem. - ogrodnictwo, st. I-go stopnia (inż.) Lista przedmiotów
PRO-NI-04 Przedmioty 4 sem. - rolnictwo, nst. i-go stopnia (inż.) Lista przedmiotów
PRO-SI-04 Przedmioty 4 sem. - rolnictwo, st. i-go stopnia (inż.) Lista przedmiotów
PTR-SI-04 Przedmioty 4 sem. - technika rolnicza i leśna, st. I-go stopnia (inż.) Lista przedmiotów
PZI-SI-04 Przedmioty 4 sem. - zarządzanie i inżynieria produkcji, st I-go stopnia (inż.) Lista przedmiotów
PRO-SE-04 Przedmioty 4 sem. rolnictwo, st. stacjonarne (ERASMUS) Lista przedmiotów
POG-SE-04 Przedmioty 4 sem., - ogrodnictwo, st. stacjonarne (ERASMUS) Lista przedmiotów
PRO-SE-05 Przedmioty 5 sem rolnictwo, st. stacjonarne (ERASMUS) Lista przedmiotów
PAG-SI-05 Przedmioty 5 sem. - agrobiznes, st. I-go stopnia (inż) Lista przedmiotów
PBS-SE-05 Przedmioty 5 sem. - biotechnologia stosowana roślin, st i-go stopnia (ERASMUS) Lista przedmiotów
PBS-SI-05 Przedmioty 5 sem. - biotechnologia stosowana roślin, st. I-go stopnia (inż.) Lista przedmiotów
(P)PEK/EŻ-SL-05 Przedmioty 5 sem. - ekonomia - ekonomika gospodarki żywnościowej, st i-go stopnia (lic.) Lista przedmiotów
PEK/EŻ-SL-05 Przedmioty 5 sem. - ekonomia - ekonomika gospodarki żywnościowej, st I-go stopnia (lic) Lista przedmiotów
PMR-SI-05 Przedmioty 5 sem. - medycyna roślin, st. i-go stopnia (inż.) Lista przedmiotów
PMR-SE-05 Przedmioty 5 sem. - medycyna roślin, st. stacjonarne (ERASMUS) Lista przedmiotów
POS-NI-05 Przedmioty 5 sem. - ochrona środowiska, nst. i-go stopnia (inż.) Lista przedmiotów
POS-SI-05 Przedmioty 5 sem. - ochrona środowiska, st. i-go stopnia (inż.) Lista przedmiotów
POS-SE-05 Przedmioty 5 sem. - ochrona środowiska, st. stacjonarne (ERASMUS) Lista przedmiotów
POZ-SI-05 Przedmioty 5 sem. - odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, st. i-go stopnia (inż.) Lista przedmiotów
POG-SI-05 Przedmioty 5 sem. - ogrodnictwo. st I-go stopnia (inż) Lista przedmiotów
PRO-NI-05 Przedmioty 5 sem. - rolnictwo, nst. i-go stopnia (inż.) Lista przedmiotów
PRO-SI-05 Przedmioty 5 sem. - rolnictwo, st. i-go stopnia (inż.) Lista przedmiotów
PTR-SI-05 Przedmioty 5 sem. - technika rolnicza i leśna, st. I-go stopnia (inż.) Lista przedmiotów
PZI-SI-05 Przedmioty 5 sem. - zarządzanie i inżynieria produkcji, st I-go stopnia (inż) Lista przedmiotów
POG-SE-05 Przedmioty 5 sem., - ogrodnictwo, st. stacjonarne (ERASMUS) Lista przedmiotów
PAG-SI-06 Przedmioty 6 sem. - agrobiznes, st. I-go stopnia (inż) Lista przedmiotów
PBS-SE-06 Przedmioty 6 sem. - biotechnologia stosowana roślin, st i-go stopnia (ERASMUS) Lista przedmiotów
PBS-SI-06 Przedmioty 6 sem. - biotechnologia stosowana roślin, st. I-go stopnia (inż.) Lista przedmiotów
(P)PEK/EŻ-SL-06 Przedmioty 6 sem. - ekonomia - ekonomika gospodarki żywnościowej, st i-go stopnia (lic.) Lista przedmiotów
PEK/EŻ-SL-06 Przedmioty 6 sem. - ekonomia - ekonomika gospodarki żywnościowej, st. I-go stopnia (lic) Lista przedmiotów
PMR-SI-06 Przedmioty 6 sem. - medycyna roślin, st. i-go stopnia (inż.) Lista przedmiotów
PMR-SE-06 Przedmioty 6 sem. - medycyna roślin, st. stacjonarne (ERASMUS) Lista przedmiotów
POS-NI-06 Przedmioty 6 sem. - ochrona środowiska, nst. i-go stopnia (inż.) Lista przedmiotów
POS-SI-06 Przedmioty 6 sem. - ochrona środowiska, st. i-go stopnia (inż.) Lista przedmiotów
POZ-SI-06 Przedmioty 6 sem. - odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, st. i-go stopnia (inż.) Lista przedmiotów
POG-SI-06 Przedmioty 6 sem. - ogrodnictwo, st. I-go stopnia (inż.) Lista przedmiotów
PRO-NI-06 Przedmioty 6 sem. - rolnictwo, nst. i-go stopnia (inż.) Lista przedmiotów
PRO-SI-06 Przedmioty 6 sem. - rolnictwo, st. i-go stopnia (inż.) Lista przedmiotów
PTR-SI-06 Przedmioty 6 sem. - technika rolnicza i leśna, st. I-go stopnia (inż.) Lista przedmiotów
PZI-SI-06 Przedmioty 6 sem. - zarządzanie i inżynieria produkcji, st I-go stopnia (inż.) Lista przedmiotów
PRO-SE-06 Przedmioty 6 sem. rolnictwo, st stacjonarne (ERASMUS) Lista przedmiotów
POG-SE-06 Przedmioty 6 sem., - ogrodnictwo, st. stacjonarne (ERASMUS) Lista przedmiotów
PAG-SI-07 Przedmioty 7 sem. - agrobiznes, st. I-go stopnia (inż) Lista przedmiotów
PBS-SI-07 Przedmioty 7 sem. - biotechnologia stosowana roślin, st. I-go stopnia (inż.) Lista przedmiotów
PMR-SI-07 Przedmioty 7 sem. - medycyna roślin, st. i-go stopnia (inż.) Lista przedmiotów
POS-NI-07 Przedmioty 7 sem. - ochrona środowiska, nst. i-go stopnia (inż.) Lista przedmiotów
POS-SI-07 Przedmioty 7 sem. - ochrona środowiska, st. i-go stopnia (inż.) Lista przedmiotów
POS-SE-07 Przedmioty 7 sem. - ochrona środowiska, st. stacjonarne (ERASMUS) Lista przedmiotów
POZ-SI-07 Przedmioty 7 sem. - odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, st. i-go stopnia (inż.) Lista przedmiotów
POG-SI-07 Przedmioty 7 sem. - ogrodnictwo, st. I-go stopnia (inż.) Lista przedmiotów
PRO-NI-07 Przedmioty 7 sem. - rolnictwo, nst. i-go stopnia (inż.) Lista przedmiotów
PRO-SI-07 Przedmioty 7 sem. - rolnictwo, st. i-go stopnia (inż.) Lista przedmiotów
PTR-SI-07 Przedmioty 7 sem. - technika rolnicza i leśna. st. I-go stopnia (inż) Lista przedmiotów
PZI-SI-07 Przedmioty 7 sem. - zarządzanie i inżynieria produkcji, st i-go stopnia (inż.) Lista przedmiotów
POG-SE-07 Przedmioty 7 sem., - ogrodnictwo, st. stacjonarne (ERASMUS) Lista przedmiotów
POS-NI-08 Przedmioty 8 sem. - ochrona środowiska, nst. i-go stopnia (inż.) Lista przedmiotów
PRO-NI-08 Przedmioty 8 sem. - rolnictwo, nst. i-go stopnia (inż.) Lista przedmiotów
PTR-SI-08 Przedmioty 8 sem. - technika rolnicza i leśna. st I-go stopnia (inż) Lista przedmiotów
POG-SE-08 Przedmioty 8 sem., - ogrodnictwo, st. stacjonarne (ERASMUS) Lista przedmiotów
PRO-SE-09 Przedmioty 9 sem rolnictwo, st. stacjonarne (ERASMUS) Lista przedmiotów
POG-SE-09 Przedmioty 9 sem., - ogrodnictwo, st. stacjonarne (ERASMUS) Lista przedmiotów
PZI-SI>2078.7 Przedmioty do wyboru z zakresu eksploatacji systemów technicznych Lista przedmiotów
PZI-SI>2079.4 Przedmioty do wyboru z zakresu kształtowania środowiska Lista przedmiotów
PZI-SM>2080.3 Przedmioty do wyboru z zakresu logistyki w przemyśle, handlu i agrobiznesie Lista przedmiotów
PZI-SI>2081.6 Przedmioty do wyboru z zakresu nowoczesne technologie i innowacje w produkcji rolniczej Lista przedmiotów
PZI-SI>2082.5 Przedmioty do wyboru z zakresu organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem Lista przedmiotów
PZI-SI>2082.6 Przedmioty do wyboru z zakresu organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem Lista przedmiotów
PZI-SI>2083.7 Przedmioty do wyboru z zakresu organizacji pracy i zarządzania personelem Lista przedmiotów
PZI-SI>2084.5 Przedmioty do wyboru z zakresu organizacji procesów produkcyjnych Lista przedmiotów
PZI-SM>2085.2 Przedmioty do wyboru z zakresu prawa w zarządzaniu przedsiębiorstwem Lista przedmiotów
PZI-SM>2086.2 Przedmioty do wyboru z zakresu projektowania CAD/CAM/CAE Lista przedmiotów
PZI-SI>2087.4 Przedmioty do wyboru z zakresu wspomagania decyzji Lista przedmiotów
PZI-SI>2088.3 Przedmioty do wyboru z zakresu zarządzania projektami europejskimi Lista przedmiotów
PBS-SI>2105.6 Przedmioty z zakresu biologii i fizjologii roślin Lista przedmiotów
POZ-SI>2106.6 Przedmioty z zakresu edukacji ekologicznej Lista przedmiotów
PRO-NI>2107.5 Przedmioty z zakresu ekologii i ochrony środowiska Lista przedmiotów
POZ-SI>3008.3 Przedmioty z zakresu ekologii i zarządzania środowiskiem Lista przedmiotów
PRO-NI>2108.7 Przedmioty z zakresu ekonomiki i organizacji rolnictwa Lista przedmiotów
POG/TO-SM>3482.2 Przedmioty z zakresu innowacji w ogrodnictwie Lista przedmiotów
POG/TO-SM>3483.2 Przedmioty z zakresu kształtowania krajobrazu Lista przedmiotów
POG/OR-SM>3487.2 Przedmioty z zakresu metod i technik w ochronie roślin Lista przedmiotów
PRO-NI>2110.5 Przedmioty z zakresu nauk o glebie Lista przedmiotów
POZ-SI>3014.4 Przedmioty z zakresu nauk o ziemi Lista przedmiotów
PMR-SI>2111.3 Przedmioty z zakresu nauk przyrodniczych w ochronie roślin Lista przedmiotów
POG/OR-SM>2112.3 Przedmioty z zakresu ochrony roślin Lista przedmiotów
PRO-NI>2112.7 Przedmioty z zakresu ochrony roślin Lista przedmiotów
POZ-SI>2113.4 Przedmioty z zakresu odpady i ich wykorzystanie Lista przedmiotów
POZ-SI>2113.6 Przedmioty z zakresu odpady i ich wykorzystanie Lista przedmiotów
POG-SI>2114.5 Przedmioty z zakresu ogrodnictwa i kształtowania zieleni Lista przedmiotów
PRO-NM>3602.2 Przedmioty z zakresu postępu biologicznego Lista przedmiotów
POG/PO-SM>2115.2 Przedmioty z zakresu produkcji ogrodniczej Lista przedmiotów
POG-SI>2116.5 Przedmioty z zakresu produkcji ogrodniczej I Lista przedmiotów
POG-SI>2117.7 Przedmioty z zakresu produkcji ogrodniczej II Lista przedmiotów
PMR-SI>2118.3 Przedmioty z zakresu produkcji roślinnej I Lista przedmiotów
PMR-SI>2119.4 Przedmioty z zakresu produkcji roślinnej II Lista przedmiotów
POZ-SI>2120.6 Przedmioty z zakresu projektowania instalacji GO Lista przedmiotów
POZ-SI>2121.5 Przedmioty z zakresu projektowania instalacji OŹE Lista przedmiotów
POG-SI>2122.3 Przedmioty z zakresu siedliskowych uwarunkowań produkcji ogrodniczej Lista przedmiotów
POG/OR-SM>3514.2 Przedmioty z zakresu środowisko a stan roślin Lista przedmiotów
POG/TO-SM>3484.3 Przedmioty z zakresu uprawy i wykorzystania roślin ozdobnych Lista przedmiotów
PRO-NI>2123.6 Przedmioty z zakresu uprawy roli i roślin Lista przedmiotów
PRO-NI>2124.7 Przedmioty z zakresu uprawy roślin Lista przedmiotów
POG/OR-SM>3485.2 Przedmioty z zakresu uprawy roślin rolniczych Lista przedmiotów
POG-SI>2125.5 Przedmioty z zakresu wiedzy ogólnorolniczej Lista przedmiotów
POZ-SI>2126.6 Przedmioty z zakresu zarządzanie i organizacja produkcji Lista przedmiotów
POZ-SI>2126.7 Przedmioty z zakresu zarządzanie i organizacja produkcji Lista przedmiotów
PRO-NI>2127.6 Przedmioty z zakresu żywienia roślin Lista przedmiotów
PMR-SI>2128.5 Przedmioty z zakresu: środowisko a zdrowotność roślin I Lista przedmiotów
PMR-SI>2129.6 Przedmioty z zakresu: środowisko a zdrowotność roślin II Lista przedmiotów
PRO-NM>2428.3 Systemy rolnictwa Lista przedmiotów
PRO-SM>2428.3 Systemy rolnictwa Lista przedmiotów
PRO/AG-SM>2428.3 Systemy rolnictwa Lista przedmiotów
POZ-SI>3009.4 Technika w odnawialnych źródłach energii I Lista przedmiotów
POZ-SI>3024.5 Technika w odnawialnych źródłach energii II Lista przedmiotów
PRO-SI>2608.5 Uprawa roli i roślin Lista przedmiotów
PRO-SI>2609.7 Uprawa roślin Lista przedmiotów
POZ-SI>2626.5 Utylizacja i recykling odpadów Lista przedmiotów
PRO-NM>2739.2 Z zakresu postępu biologicznego Lista przedmiotów
PEK-SL>2773.5 ZARZĄDZANIE - przedmioty wybieralne Lista przedmiotów
PRO-NM>2888.3 Zrównoważony rozwój Lista przedmiotów
PRO-SM>2888.3 Zrównoważony rozwój Lista przedmiotów
PRO/AG-SM>2888.3 Zrównoważony rozwój Lista przedmiotów
PRO-SI>2911.5 Żywienie roślin Lista przedmiotów
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)