Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Zapisy na przedmioty obligatoryjne - Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami - 7 semestr POZ-SI-4(07)_22/23Z

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022/23-Z - Semestr zimowy 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022/23-Z
POZ-SI>KWD
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot wprowadza w zagadnienia znaczenia informacji w procesach podejmowania decyzji i znaczenia Systemów Wspomagania Decyzji (ISZ) w zarządzaniu organizacjami.

Strona przedmiotu
POZ-SI>PIN
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Praca dyplomowa - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
POZ-SI>PDG
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot dotyczy prawa prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Tematy zajęć skoncentrowane są na trzech grupach zagadnień: 1) zasada wolności działalności gospodarczej i formy reglamentacji rozpoczęcia działalności gospodarczej, 2) umowa gospodarcza oraz 3) formy wykonywania działalności gospodarczej (jednoosobowa działalność gospodarcza oraz prawo spółek).

Strona przedmiotu
POZ-SI>RPE
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Aspekty prawne oraz cele prowadzenia polityki energetycznej przez jednostki samorządowe. Strategia planowania i rozwoju OŹE. Ocena potencjału OŹE na rynku lokalnym. Rola polityki energetycznej w kształtowaniu energetyki rozproszonej, poprawie efektywności energetycznej i ochronie środowiska.

Strona przedmiotu
POZ-SI>SIN7sem
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium dyplomowe - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach seminarium realizowane są treści dotyczące aspektów formalnych, prawnych i merytorycznych przygotowania, realizacji i pisania prac inżynierskich. Przedstawiane są referaty prac inżynierskich studentów - dyplomantów

Strona przedmiotu
POZ-SI>UIR
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Sposoby postępowania z odpadami komunalnymi oraz przemysłowymi, segregacja. Recykling odpadów. Selektywna zbiórka odpadów. Techniki i technologie utylizacji wybranych frakcji odpadów komunalnych. Energetyczne wykorzystanie odpadów komunalnych. Metody postępowania z odpadami wybranych gałęzi przemysłu. Uwarunkowania ekologiczne i techniczne przyrodniczego wykorzystania osadów ściekowych w Polsce. Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych i szczególnie niebezpiecznych. Najlepsze dostępne techniki w gospodarce odpadami.

Strona przedmiotu
POZ-SI>WI
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na wykłady zostają zaproszone osoby, którzy reprezentują przedsiębiorczość i samorząd. Przedstawiają oni różne drogi recepty dojścia do sukcesów zawodowych w firmie lub jednostce budżetowej .

Strona przedmiotu
POZ-SI>ZPE
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Realizacja przedmiotu pozwala na nabycie umiejętności zaplanowania rzeczowego przedsięwzięcia inwestycyjnego z dofinansowaniem UE, przeprowadzenia jego budżetowania i montażu finansowego. Ponadto umożliwia dokonanie oceny jego efektywności finansowej i ekonomicznej przy zastosowaniu statycznych i dynamicznych metod oceny projektów inwestycyjnych oraz przeprowadzenie analizy ryzyka.

Strona przedmiotu
POZ-SI>ZSR
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Realizacja przedmiotu ma na celu zapoznanie studenta z ogólnym mechanizmem zarządzania środowiskiem. W trakcie kursu student zapoznaje się z modelem zarządzania środowiskiem oraz relacjami zachodzącymi pomiędzy jego elementami; znaczeniem narzędzi zarządzania środowiskiem (np. instrumentów zarządzania środowiskiem, wybranych procedur) i ich wpływem na obiekt zarządzania; z wybranymi obszarami zarządzania środowiskiem oraz wymaganiami systemu zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie (norma ISO 14001).

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)