Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Zapisy na przedmioty obligatoryjne ZJiAŻ I st.- 7 sem. NZJ-SI-3(7)_22/23Z

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022/23-Z - Semestr zimowy 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022/23-Z
NZJ-SI>JŻywCPrzech
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 24 godzin
 • Wykład - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przechowalnictwo surowców pochodzenia roślinnego i żywności dotyczy biologicznych, biochemicznych i chemicznych procesów zachodzących w czasie przechowywania surowców roślinnych w różnych warunkach. Przedmiot dotyczy technologii przechowywania ziarna zbóż, ziemniaków, warzyw i owoców. Omawiane są także sposoby minimalizowania strat w czasie przechowywania produktów roślinnych oraz utrwalonej i nieutrwalonej żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego.

Strona przedmiotu
NZJ-SI>MARKETING
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia audytoryjne - 12 godzin
 • Wykład - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot służy pogłębieniu wiedzy i umiejętności z marketingu, szczególnie w sektorze produkcji żywności. Kurs oparty jest o zapoznanie się studentów z koncepcją marketing mix zgodną z wersją 4P (polityka produktowa, polityka cenowa, polityka dystrybucyjna, polityka promocyjna).

Strona przedmiotu
NZJ-SI>MetStatwZJ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie wykładów przedstawione zostaną podstawowe jak i zaawansowane metody statystyczne wykorzystywane w zarzadzaniu jakością.

Strona przedmiotu
NZJ-SI>PREGZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Egzamin - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest realizacja i opracowanie pracy inżynierskiej. Przedmiot zakończony jest egzaminem inżynierskim obejmującym zagadnienia związane z zarządzaniem jakością w produkcji żywności i analizą żywności.

Strona przedmiotu
NZJ-SI>SemInz
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest analiza, opracowanie i prezentacja aktualnego stanu wiedzy, założeń oraz projektu, będącego tematem pracy inżynierskiej.

Strona przedmiotu
NZJ-SI>WalidMetAn
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 24 godzin
 • Wykład - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student poznaje sposoby zapewnienia jakości wyników badań stosowanych w laboratoriach analitycznych. Student rozróżnia etapy procesu walidacji metod analitycznych. Poznaje i identyfikuje narzędzia wykorzystywane w procesie walidacji. Definiuje pojęcia związane z procesem walidacji. Zapoznaje się i opracowuje procedury procesu walidacji metod analitycznych. Przeprowadza pomiary i obliczenia. Sporządza raport z przeprowadzonego procesu walidacji metod analitycznych.

Strona przedmiotu
NZJ-SI>ZBwSytKryz
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Treści przedmiotu obejmują podstawy zarządzania w sytuacja kryzysowych z uwzględnieniem zagrożeń wynikających z surowców i artykułów żywnościowych, oraz łańcucha produkcji żywności. Omawiane są cywilnoprawne aspekty zarządzania kryzysowego, procedury postępowania z wyrobem niezgodnym i jego wycofywania z rynku, europejski system wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych i środkach żywienia zwierząt, a także zjawisko terroryzmu żywnościowego oraz system TACCP.

Strona przedmiotu
NZJ-SI>ŻYWNOTRAD
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest umożliwienie studentom zapoznania się z materiałem dotyczącym tradycyjnych i regionalnych produktów spożywczych. Program wykładów obejmuje zagadnienia związane z tym przedmiotem.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)