Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Zapisy na przedmioty-NTG-SI-3(6) NTG-SI-3(6)_21/22L

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021/22-L - Semestr letni 2021/22
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021/22-L
NTG-SI>ATwPS
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
  • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest przekazanie, sprawdzenie oraz utrwalenie najnowszej wiedzy i umiejętności oraz nabycie kompetencji społecznych z zakresu: definicji, zastosowania oraz podstawowej charakterystyki aktualnych trendów w przetwórstwie surowców spożywczych; regulacji prawnych stosowania niektórych technologii oraz ich wpływu, na jakość i właściwości odżywcze żywności poddanej obróbce technologicznej.

Strona przedmiotu
NTG-SI>M
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
  • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot służy pogłębieniu wiedzy i umiejętności z marketingu, szczególnie w sektorze produkcji żywności i żywienia zbiorowego. Kurs oparty jest o zapoznanie się studentów z koncepcją marketing mix zgodną z wersją 4P (polityka produktowa, polityka cenowa, polityka dystrybucyjna, polityka promocyjna).

Strona przedmiotu
NTG-SI>NR
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
  • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z substancjami bioaktywnymi, które są składnikami żywności pochodzenia roślinnego, żywności funkcjonalnej i suplementów diety. Wskazanie możliwości wykorzystania naturalnych substancji biologicznie aktywnych w żywności o specjalnym przeznaczeniu i suplementach diety.

Strona przedmiotu
NTG-SI>PM
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
  • Praktyka - 320 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Praktyka managerska obejmuje zdobywanie umiejętności praktycznych w zakresie zarządzania zakładem gastronomicznym z uwzględnieniem gospodarki surowcowej i materiałowej zarzadzania zasobami ludzkimi i szeroko rozumianej organizacji pracy.

Strona przedmiotu
NTG-SI>PZŻZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
  • Ćwiczenia projektowe - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student poznaje zasady projektowania technologicznego różnych typów zakładów gastronomicznych. Projektuje proces technologiczny, dobiera odpowiednie maszyny i urządzenia. Projektuje układ funkcjonalno- przestrzenny zakładu. Zapoznaje się z projektowaniem przy pomocy programów komputerowych i pod opieka prowadzącego wykonuje projekt zakładu według przyjętych założeń.

Strona przedmiotu
NTG-SI>RwŻZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
  • Ćwiczenia audytoryjne - 16 godzin
  • Wykład - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowe informacje o zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie żywienia zbiorowego. Rozliczenia podatkowe oraz inne rozrachunki publiczno-prawne dotyczące gastronomii.

Strona przedmiotu
NTG-SI>ZZŻZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
  • Ćwiczenia laboratoryjne - 16 godzin
  • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kluczowy przedmiot kierunkowy z zakresu organizacji żywienia zbiorowego, omawiający funkcjonowanie rynku usług gastronomicznych, rodzaje konceptów gastronomicznych oraz uwarunkowania formalno-prawne, technologiczne, marketingowe i ekonomiczne w różnych typach zakładów gastronomicznych.

Strona przedmiotu
NTG-SI>ZTKwTG
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
  • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Umożliwia zapoznanie się studentów z systemami informatycznymi stosowanymi w gastronomii.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)