Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji ZAPISY NA PRZEDMIOTY OBLIGATORYJNE- NTŻ-SI SEM.7 NTŻ-SI-4_22/23Z

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022/23-Z - Semestr zimowy 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022/23-Z
NTŻ-SI>BiotŻyw
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 24 godzin
 • Wykład - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Program wykładów obejmuje podstawowe zagadnienia związane z wykorzystania drobnoustrojów przemysłowych, w tym wykorzystywanych w produkcji fermentowanej żywności. W treści wykładów zawarte są informacje dotyczące pozyskiwania, doskonalenia, przechowywania szczepów, opis biotechnologii wybranych dodatków konsumpcyjnych oraz opis sposobów prowadzenia procesów fermentacyjnych i funkcji drobnoustrojów w fermentowanej żywności.

Strona przedmiotu
NTŻ-SI>EkoiOS
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 12 godzin
 • Wykład - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami ekologii i ochrony środowiska. Student poznaje środowisko życia człowieka, dostępne zasoby naturalne, podstawy ochrony atmosfery, wody i gleby oraz podstawy zagospodarowania odpadów, wpływ zanieczyszczenia wód i gleby na jakość żywności. Poznaje metody zapobiegania skażeniom promieniotwórczym żywności oraz wpływ funkcjonowania przemysłu spożywczego na stan środowiska i sposoby zapobiegania negatywnego oddziaływania na to środowisko.

Strona przedmiotu
NTŻ-SI>MARKETING
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot służy pogłębieniu wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania i planowania marketingowego. Kurs oparty jest o zapoznanie się studentów z koncepcją marketing mix zgodną z wersją 4P (polityka produktowa, polityka cenowa, polityka dystrybucyjna, polityka promocyjna).

Strona przedmiotu
NTŻ-SI>PPPFer
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 24 godzin
 • Wykład - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu omawiane są zagadnienia związane z technologią produkcji etanolu, drożdży piekarskich i paszowych, piwa.

Strona przedmiotu
NTŻ-SI>PTGastr
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przekazanie podstawowej wiedzy w zakresie technologii gastronomii, wyposażenia i organizacji pracy w zakładach gastronomicznych. Prezentuje podstawowe procesy obróbki kulinarnej różnych surowców oraz wymagania higieniczne w produkcji gastronomiczne i obsłudze konsumenta.

Strona przedmiotu
NTŻ-SI>PrzechOW
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach wykładu student zapoznaje się z biologicznymi, biochemicznymi i chemicznymi procesami zachodzącymi w czasie przechowywania owoców i warzyw w różnych warunkach. Student poznaje technologię przechowywania owoców, warzyw i żywności przetworzonej. Zna straty podczas przechowywania.

Strona przedmiotu
NTŻ-SI>RACH
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia audytoryjne - 12 godzin
 • Wykład - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowe informacje o zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie żywienia zbiorowego. Rozliczenia podatkowe oraz inne rozrachunki publiczno-prawne dotyczące przemysłu spożywczego

Strona przedmiotu
NTŻ-SI>SInżTO
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium przygotowuje do samodzielnego rozwiązywania problemów inżynierskich z zakresu towaroznawstwa artykułów spożywczych.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)