Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji ZAPISY NA PRZEDMIOTY OBLIGATORYJNE-NTŻ-SI SEM. 6 NTŻ-SI-3(6)_21/22L

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021/22-L - Semestr letni 2021/22
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021/22-L
NTŻ-SI>GosWSE
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z charakterystyką gospodarki wodno-ściekowej i energetycznej w zakładach przemysłu spożywczego, dobowym bilansem zapotrzebowania na wodę i ilość odprowadzanych ścieków oraz bilansem energetycznym. Celem laboratoriów jest umożliwienie studentom zapoznania się z podstawowymi oznaczeniami parametrów wody i ścieków. Celem ćwiczeń projektowych jest umożliwienie studentom zapoznania się z procesem projektowania gospodarki wodno-ściekowej i energetycznej w zakładzie.

Strona przedmiotu
NTŻ-SI>MechiPA
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawy automatyki, . Zasady regulacji wielkości fizycznych. Analogowe i cyfrowe regulatory laboratoryjne i przemysłowe. Elementy i układy automatyki zabezpieczeniowej. Robotyka, mechatronika. Zastosowanie układów sterowania i regulacji automatycznej w technologii żywności.

Strona przedmiotu
NTŻ-SI>ProjTech
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Projekt - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć student opracowuje założenia techniczno-technologiczne wybranej linii produkcyjnej, poczynając od opracowania technologii, poprzez obliczenie bilansu masowego, dobór maszyn i urządzeń. Opracowuje harmonogram pracy urządzeń, metody transportu, oblicza zapotrzebowanie na powierzchnie magazynowe i wykonuje plan hali produkcyjnej i magazynów.

Strona przedmiotu
NTŻ-SI>Tmie
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Charakterystyka zwierząt rzeźnych. Budowa tkanki mięśniowej. Skład chemiczny, właściwości fizykochemiczne i reologiczne mięsa. Metody utrwalania surowców rzeźnych. Produkcja przetworów mięsnych.

Strona przedmiotu
NTŻ-SI>TPiC
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Produkcja i wykorzystanie zbóż. Budowa i skład chemiczny ziarna. Technologia przemiału ziarna. Przetwórstwo ziarna zbóż niechlebowych. Produkcja i spożycie pieczywa oraz jego wartość odżywcza. Surowce stosowane w produkcji piekarskiej i ciastkarskiej. Procesy wytwarzania i fermentacji chlebowego ciasta pszennego, żytniego, mieszanego i półcukierniczego. Kształtowanie kęsów ciasta i wypiek pieczywa. Technologia wytwarzania wyrobów z ciasta drożdżowego, francuskiego, kruchego i biszkoptowo-tłuszczowego. Mikrobiologiczne zakażenia wyrobów piekarskich i ciastkarskich.

Strona przedmiotu
NTŻ-SI>Twegl
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Program wykładów obejmuje zagadnienia dotyczące surowców przetwarzanych w cukrowni i krochmalni, ich znaczenia gospodarczego w Polsce i na świecie, technologii cukrownictwa i krochmalnictwa, produkcji spożywczych przetworów ziemniaczanych oraz podstawowych właściwości, zastosowania i modyfikacji skrobi. Na ćwiczeniach laboratoryjnych studenci poznają podstawowe procesy jednostkowe zachodzące w cukrowni i krochmalni, metody oznaczeń jakości buraka cukrowego i ziemniaków oraz ich przetworów, a także właściwości skrobi.

Strona przedmiotu
NTŻ-SI>WZStan
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest umożliwienie studentom zapoznania się z materiałem dotyczącym wybranych zagadnień ze standaryzacji. Program wykładów obejmuje zagadnienia związane z tym przedmiotem. Celem laboratoriów jest umożliwienie studentom zapoznanie się z podstawową metodologią stosowaną w standaryzacji.

Strona przedmiotu
NTŻ-SI>ZarzJak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student poznaje zasady i filozofię współczesnego podejścia do zarządzania organizacją. Podczas zajęć omówione są zasady i struktura norm związanych z systemami zarządzania jakością w obszarach związanych z funkcjonowaniem każdej organizacji, z uwzględnieniem agrobiznesu. Potrafi również opracować nie-zbędną dokumentację uwzględniającą wymagania konieczne do tworzenia systemów.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)