Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji NTŻ-SI NTŻ-SI-3(05)_21/22

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021/22-Z - Semestr zimowy 2021/22
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021/22-Z
NTŻ-SI>EIOPS
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia audytoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student poznaje znaczenie sektora rolno-spożywczego w gospodarce narodowej kraju. Ukończenie kursu umożliwia połączenie zagadnień technologicznych z zakresu przetwórstwa surowców rolnych z elementami oceny produkcyjno – ekonomicznej. Kurs pozwala na dokonywanie oceny przedsięwzięć inwestycyjnych w tym kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego.

Strona przedmiotu
NTŻ-SI>HiTŻ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowe wiadomości z toksykologii i higieny żywności. Chemiczne, biologiczne i fizyczne zanieczyszczenia żywności. Aspekty toksykologiczne dodatków do żywności.

Strona przedmiotu
NTŻ-SI>PPŻyw
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu prawa żywnościowego. Student poznaje polskie i europejskie akty prawne dotyczące wymagań higienicznych, znakowania żywności, regulacje w zakresie substancji dodatkowych, zanieczyszczeń i pozostałości oraz zagadnienia prawne dotyczące żywności specjalnego przeznaczenia, nowej, wzbogacanej, suplementów diety, GMO. Student poznaje również podstawy prawne funkcjonowania wewnętrznej i zewnętrznej kontroli jakości żywności oraz zadania, strukturę organizacyjną i kompetencje organów kontroli urzędowej w Polsce.

Strona przedmiotu
NTŻ-SI>PŻCz
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest poznanie podstawowych pojęć z zakresu żywienia człowieka oraz zasad racjonalnego żywienia, poznanie wiedzy o składnikach odżywczych i nieodżywczych występujących w produktach spożywczych, poznanie błędów żywieniowych oraz skutków niewłaściwego żywienia. Celem ćwiczeń zdobycie umiejętności wykonania podstawowych analiz z oceny żywności, definiowanie czynników ryzyka chorób dietozależnych i umiejętność zaproponowania zmian żywieniowych

Strona przedmiotu
NTŻ-SI>Tdro
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu studenci zapoznają się z podstawami teoretycznymi i praktycznymi (ćwiczenia laboratoryjne) drobiarstwa oraz przetwórstwa mięsa drobiowego oraz treści jaj. Przedmiotem zajęć są również wybrane zagadnienia z zakresu jakości produktów drobiarskich i jajczarskich.

Strona przedmiotu
NTŻ-SI>TMle
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Program przedmiotu Technologia mleczarstwa dotyczy zagadnień związanych z przedstawieniem właściwości fizykochemicznych jednego z podstawowych surowców pochodzenia zwierzęcego, jakim jest mleko. Omawiane są także aspekty higieniczne jego produkcji oraz główne kierunki przetwarzania, z uwzględnieniem procesów technologicznych i oceny jakości wytworzonych produktów mleczarskich.

Strona przedmiotu
NTŻ-SI>TOiW
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Organizacja bazy surowcowej dla przetwórstwa owoców i warzyw. Charakterystyka składników owoców i warzyw oraz ich znaczenie w przetwórstwie. Produkcja owoców i warzyw o minimalnym stopniu przetworzenia przechowywanych w modyfikowanej atmosferze. Przebieg procesów technologicznego produkcji konserw, kiszonek, marynat, przecierów, soków, win, mrożonek i suszy z owoców i warzyw. Ocena jakości i przechowywanie surowców i produktów z owoców i warzyw.

Strona przedmiotu
NTŻ-SI>TTR
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje charakterystykę głównych surowców tłuszczowych oraz otrzymywanych tłuszczów. Metody wydobywania, rafinacji i modyfikacji tłuszczów. Produkcję margaryny i tłuszczów specjalnych

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)