Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Zapisy na przedmioty obligatoryjne - Żywienie człowieka i dietetyka I st. - 6 sem. NŻD-SL-3(06)-21/22L

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021/22-L - Semestr letni 2021/22
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021/22-L
NŻD-SL>DN
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zdobycie zaawansowanej wiedzy o różnych sposobach żywienia

Strona przedmiotu
NŻD-SL>ED
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Egzamin - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem nauczania przedmiotu jest sprawdzenie wiedzy studenta dotyczącej zasad żywienia człowieka zdrowego oraz w określonych jednostkach chorobowych, a także planowania i prowadzenia poradnictwa żywieniowego osób z różnych grup populacyjnych zdrowych i chorych.

Strona przedmiotu
NŻD-SL>MwŻZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia projektowe - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot służy pogłębieniu wiedzy i umiejętności z marketingu, szczególnie w sektorze produkcji żywności i żywienia zbiorowego. Kurs oparty jest o zapoznanie się studentów z koncepcją marketing mix zgodną z wersją 4P (polityka produktowa, polityka cenowa, polityka dystrybucyjna, polityka promocyjna).

Strona przedmiotu
NŻD-SL>OKwGiH
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Realizacja kursu pozwala na zdobycie wiedzy z zakresu obsługi konsumenta w zakładach gastronomicznych z uwzględnieniem ich rodzaju oraz poziomu świadczonych usług.

Strona przedmiotu
NŻD-SL>PDK
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Racjonalne żywienie ma istotną rolę w prewencji oraz terapii wielu zaburzeń i chorób. Jest elementem stylu życia, którego znaczenie jest coraz bardziej dostrzegane. Pragmatyczne podejście do nauk żywieniowych wynika z informacji, jakie dostarcza epidemiologia schorzeń dieto-zależnych i prowadzi do szybkich zmian w codziennej praktyce dietetyka.

Strona przedmiotu
NŻD-SL>PŻiD
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W wyniku procesu kształcenia student powinien poznać podstawy komunikacji z pacjentem w celu właściwego prowadzenia porady żywieniowe lub dietetycznej.

Strona przedmiotu
NŻD-SL>PO
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest umożliwienie studentom zapoznania się z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi wzajemnego wpływu cech psychicznych i odżywiania się. Program wykładów obejmuje zagadnienia dotyczące rodzajów temperamentów, rozwoju charakteru, etapów i czynników wpływających na budowanie osobowości oraz ich związku ze sposobem odżywiania się. Zadaniem przedmiotu jest dostarczenie wiedzy, na podstawie której student będzie potrafił zinterpretować czynniki ryzyka zaburzeń odżywiania w świetle cech psychicznych jednostki i grupy.

Strona przedmiotu
NŻD-SL>SEM
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje aktualne zagadnienia z zakresu żywienia człowieka i dietetyki. W ramach przedmiotu student kształci umiejętność poszukiwania, analizowania, przedstawiania i recenzowania opracowań naukowych: artykułów, podręczników, raportów i innych źródeł informacji naukowej oraz stosowania tych informacji w rozwiązywaniu problemów zawodowych. Student opracowuje różne zagadnienia z dziedziny żywienia człowieka i dietetyki.

Strona przedmiotu
NŻD-SL>ŻF
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rola procesów fermentacyjnych w kształtowaniu wartości odżywczej produktów żywnościowych. Przykłady żywnościowych produktów fermentowanych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Wpływ procesów fermentacyjnych na zawartość związków prozdrowotnych i antyżywieniowych w produktach fermentowanych.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)