Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Zapisy na przedmioty obligatoryjne - Weterynaria 10 sem. - 2023/24-L MWW-SJ(10)-23/24L

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023/24-L - Semestr letni 2023/2024
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023/24-L
MWW-SJ>Admini
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z terminologią stosowaną w administracji weterynaryjnej i narzędziami prawnymi stosowanymi w postępowaniu administracyjnym obejmującym urzędowe postępowanie w zwalczaniu chorób zakaźnych w populacjach.

Strona przedmiotu
MWW-SJ>Bezp
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z czynnikami wpływającymi na bezpieczeństwo pasz. Podczas zajęć omawiane są zagadnienia dotyczące zagrożeń mikrobiologicznych i chemicznych w produkcji pasz oraz obecności GMO w paszach. Studenci dowiadują się w jaki sposób identyfikuje się obecność obcogatunkowego białka w paszach oraz zapoznają się z aktualnym weterynaryjnym prawem paszowym. Poznają technologię produkcji pasz. Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z czynnikami wpływającymi na bezpieczeństwo pasz. Podczas zajęć omawiane są zagadnienia dotyczące zagrożeń mikrobiologicznych i chemicznych w produkcji pasz oraz obecności GMO w paszach. Studenci dowiadują się w jaki sposób identyfikuje się obecność obcogatunkowego białka w paszach oraz zapoznają się z aktualnym weterynaryjnym prawem paszowym. Poznają technologię produkcji pasz.

Strona przedmiotu
MWW-SJ>HigienaProd2
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia kliniczne - 18 godzin
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 12 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z procesami technologicznymi stosowanym w przetwórstwie żywności, z procesami produkcji różnych rodzajów żywności pochodzenia zwierzęcego, zagrożeniami zdrowia konsumenta oraz sposobem prowadzenia nadzoru weterynaryjnego w zakładach przetwórczych.

Strona przedmiotu
MWW-SJ>PraktykaKli10
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Praktyka - 160 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie się ze specyfiką pracy w danym zakładzie leczenia zwierząt. Wykonywanie badania klinicznego oraz zabiegów lekarsko-weterynaryjnych u pacjentów

zakładu leczenia zwierząt.

Strona przedmiotu
MWW-SJ>PraktyWet10
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Praktyka - 80 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem praktyki w zakładach przetwórczych jest zapoznania studentów z technologią przetwórstwa mięsa bądź innych produktów pochodzenia zwierzęcego, metodami pakowania, magazynowania i dystrybucji gotowego produktu, jak również zasad opracowywania systemów jakości zdrowotnej żywności i samokontroli prowadzonej w zakładach oraz dokumentowania działań z zakresu GMP/GHP, HACCP i szkoleń.

Strona przedmiotu
MWW-SJ>Prewencja2
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia kliniczne - 4 godzin
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 26 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedstawienie zadań i roli lek. wet. we współczesnym howie zwierząt; zapoznanie z warunkami i metodami pracy lek. wet. w obiektach hodowlanych, zasady współpracy z hodowcą; omówienie najważniejszych problemów zdrowotnych w stadach bydła, świń, owiec, kóz, koni, sposobów zapobiegania i zwalczania w stadzie; zaproponowanie metod kontroli odporności młodych zwierząt gospodarskich oraz ich najważniejszych problemów zdrowotnych w okresie wychowu; zapoznanie z prostymi testami terenowymi oraz takimi, które warto wykorzystać w praktyce.

Strona przedmiotu
MWW-SJ>SKChKoniI
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia kliniczne - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem nauczania przedmiotu jest przekazanie studentom praktycznej wiedzy nt. czynników etiologicznych, wywołanych objawów klinicznych, koniecznych lub możliwych badań dodatkowych, końcowej interpretacji celem rozpoznania choroby, rozpoznania różnicowego, zastosowania leczenia i profilaktyki chorób koni.

Strona przedmiotu
MWW-SJ>SKChPsówI
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia kliniczne - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest praktyczne zapoznanie i uczestnictwo w pracy ambulatorium , bloku operacyjnego oraz pracowni diagnostyki radiologicznej Kliniki Chirurgii małych zwierząt.

Strona przedmiotu
MWW-SJ>SKChPt
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia kliniczne - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z technologią chowu różnych gatunków ptaków. Podczas zajęć przeprowadzane jest badanie kliniczne i sekcyjne ptaków, omawiane są praktyczne aspekty rozpoznawania chorób ptaków, interpretowane są wyniki badań serologicznych i mikrobiologicznych.

Strona przedmiotu
MWW-SJ>SKChZwI
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia kliniczne - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z praktycznymi aspektami pełnego badania zwierzęcia (badania kliniczne oraz specjalistyczne, w tym pobieranie różnego rodzaju próbek). Podczas zajęć studenci interpretują uzyskane dane w celu postawienia właściwej diagnozy. Studenci zapoznają się z praktycznymi aspektami postępowania terapeutycznego (zachowawczego i operacyjnego). Studenci ucza się samodzielnie formułować orzeczenia i sporządzać opinie na potrzeby organów administracji państwowej, samorządowej i zawodowej.

Strona przedmiotu
MWW-SJ>Weterynaria
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze strukturą, organizacją, funkcją i orzecznictwem sądowym w Polsce. Studenci dowiadują się jak postępować zgodnie z prawem i etyką lekarsko-weterynaryjną. Studenci przygotowują się do samodzielnego pełnienia funkcji biegłego sądowego z zakresu medycyny weterynaryjnej. Podczas kursu uczą się jak sformułować opinię biegłego, poznają metody oceny tkanek zwierząt i innych dowodów rzeczowych.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)