Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Registration for the obligatory courses - Veterinary 8th sem. - 2021/22-L MWW-AJ(08)-21/22L

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021/22-L - Semestr letni 2021/22
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021/22-L
MWW-AJ>Andrology
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia kliniczne - 18 godzin
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 12 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z procesami rozrodczymi zachodzącymi u samców zwierząt domowych. Student poznaje jednostki chorobowe narządu płciowego samca oraz metody oceny potencjału reprodukcyjnego samca. Podczas zajęć omawiane są metody leczenia zaburzeń płodności samca. Studenci zapoznają się ze szczegółowym badaniem andrologicznym i poznają zasady postępowania z pozyskanymi gametami w warunkach in vitro. Studenci uczą się przeprowadzać badanie jakości nasienia oraz poznają zasady jego konserwacji. Studenci odbywają zajęcia praktyczne ze sztucznej inseminacji samic.

Strona przedmiotu
MWW-AJ>HorsesDis
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia audytoryjne - 6 godzin
 • Ćwiczenia kliniczne - 60 godzin
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 54 godzin
 • Wykład - 90 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem nauczania przedmiotu jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy nt. czynników etiologicznych, wywołanych objawów klinicznych, koniecznych lub możliwych badań dodatkowych, końcowej interpretacji celem rozpoznania choroby, rozpoznania różnicowego, zastosowania leczenia i profilaktyki chorób koni.

Strona przedmiotu
MWW-AJ>MilkHyg
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia kliniczne - 6 godzin
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 24 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami badania mleka jako surowca dla przemysłu mleczarskiego. Studenci poznają zasady prowadzenia nadzoru nad zakładami przetwórczymi oraz nad systemami zarządzania jakością i bezpieczeństwem wyrobów mlecznych. Przedstawiane są technologie stosowane w mleczarstwie.

Strona przedmiotu
MWW-AJ>Slaughter2
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia kliniczne - 20 godzin
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 10 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów mikrobiologią żywności, ubojem zwierząt rzeźnych, badaniem poubojowym mięsa, dojrzewaniem oraz psuciem się mięsa i tłuszczu, zasadami GMP/GHP w ubojniach, a także zarządzania bezpieczeństwem żywności.

Strona przedmiotu
MWW-AJ>Practic8
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Praktyka - 80 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem praktyki w ubojniach bydła, trzody chlewnej lub koni jest zapoznanie studentów z technologią uboju zwierząt, obróbką poubojowej mięsa, struktura organizacyjną zakładów oraz techniką badania przed i poubojowego, a także prowadzenia dokumentacji weterynaryjnej .

Strona przedmiotu
MWW-AJ>PracCl8
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Praktyka - 160 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie się ze specyfiką pracy w danym zakładzie leczenia zwierząt. Wykonywanie badania klinicznego oraz zabiegów lekarsko-weterynaryjnych u pacjentów zakładu leczenia zwierząt.

Strona przedmiotu
MWW-AJ>PracticSI8
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Praktyka - 80 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem praktyki w ubojniach bydła, trzody chlewnej lub koni jest zapoznanie studentów z technologią uboju zwierząt, obróbką poubojowej mięsa, struktura organizacyjną zakładów oraz techniką badania przed i poubojowego, a także prowadzenia dokumentacji weterynaryjnej .

Strona przedmiotu
MWW-AJ>Dietetics
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z zagadnieniami dietetyki weterynaryjnej i możliwością wykorzystania ich w praktyce. Podczas zajęć omawiany jest wpływ diety (poszczególnych substancji odżywczych) na wspomaganie terapii farmakologicznej określonych jednostek chorobowych.

Strona przedmiotu
MWW-AJ>Toxogy
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z pochodzeniem trucizn groźnych dla zwierząt oraz mechanizmami ich działania, a także z ich losem w ustroju. Studenci poznają weterynaryjną toksykologią kliniczną skupiając się na zagadnieniach prowadzących do prawidłowego rozpoznania zatruć. Obok objawów i zmian patologicznych poznają laboratoryjne metody analizy toksykologicznej. Studenci uczą się przeprowadzić wywiad toksykologiczny i zabezpieczyć materiał do analiz.

Strona przedmiotu
MWW-AJ>Zoonoses
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia audytoryjne - 12 godzin
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 3 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi chorób odzwierzęcych (zoonoz). Omawiane są podstawowe definicje i terminy, dotyczące występowania chorób odzwierzęcych w populacjach oraz kolejno, uwzględniając podział gatunkowy: źródła zakażenia i drogi jakimi dochodzi do rozprzestrzeniania się infekcji/inwazji. Przedstawiona zostaje również manifestacja kliniczna poszczególnych jednostek chorobowych u zwierząt, sposoby ich laboratoryjnego rozpoznawania w weterynarii oraz przebieg zachorowań i diagnostyka u ludzi (zajęcia prowadzone przez lekarza medycyny, specjalistę chorób zakaźnych).

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)