Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Geodezja i kartografia I stopień sem. 7 specjalność GE,IN IGI-SI-4(07)-22/23Z

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022/23-Z - Semestr zimowy 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022/23-Z
IGI/IN-SI>DEFTERBUD
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
  • Ćwiczenia projektowe - 24 godzin
  • Wykład - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Klasyfikacja gruntów i ich podstawowe właściwości. Naturalne i antropogeniczne czynniki powodujące deformacje terenów i budowli. Odkształcalność podłoża gruntowego. Przemieszczenia i odkształcenia budowli. Metody zapobiegania deformacjom podłoża gruntowego. Geodezyjne metody pomiarów deformacji terenów i budowli.

Strona przedmiotu
IGI-SI>INFRDAN
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
  • Ćwiczenia projektowe - 24 godzin
  • Wykład - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia obejmują zagadnienia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne mające na celu przekazanie wiedzy oraz umiejętności w zakresie udostępniania danych przestrzennych w sieci Internet.

Studenci zapoznają się ze standardami geoinformacyjnych usług sieciowych oraz pojęciami interoperacyjności i harmonizacji danych przestrzennych. Poznają podstawy języka XML i tworzenia metadanych.

Strona przedmiotu
IGI-SI>PRINŻ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
  • Praca dyplomowa - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przygotowanie przez studenta pracy inżynierskiej (projektu inżynierskiego) spełniającej wymogi pracy dyplomowej z zakresu geodezji i kartografii.

Strona przedmiotu
IGI-SI>PRAKTZAW
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
  • Praktyka zawodowa - 160 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem praktyki zawodowej jest praktyczne zapoznanie studenta z zawodem geodety.

Jako najważniejsze elementy praktyki należy wskazać:

Przygotowanie studenta do pracy w zespole i pokazanie mu znaczenia oraz wartości pracy na różnych stanowiskach.

Przedstawienie studentowi praktycznych zastosowań wiedzy teoretycznej uzyskanej w czasie studiów. Obejmuje ono również możliwość weryfikacji nabytych umiejętności oraz zapoznanie się z metodami stosowanymi w praktyce.

Ukazanie studentowi miejsca i roli geodety w gospodarce i społeczeństwie oraz zapoznanie się studenta ze środowiskiem potencjalnych pracodawców.

Strona przedmiotu
IGI-SI>SEM2
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
  • Seminarium dyplomowe - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs pozwala poszerzyć wiedzę studentów o najnowsze osiągnięcia techniczne i naukowe z zakresu geodezji i kartografii, w tym teledetekcji, geodezji wyższej, GISu. Dostarcza efektywnych narzędzi poszukiwania wysokiej jakości wiedzy. Uczy jak prezentować w formie audiowizualnej jak i pisemnej a potem dyskutować stan techniki

Strona przedmiotu
IGI/GE-SI>TELEDET
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
  • Ćwiczenia projektowe - 24 godzin
  • Wykład - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawy zobrazowań teledetekcyjnych, metody pozyskiwania danych teledetekcyjnych. Cechy obrazu. Teledetekcja aktywna, pasywna, metody radarowe wysokiej rozdzielczości, formowanie obrazów. Klasyfikacja danych spektralnych. Tworzenie obrazów w teledetekcji, dokładność opracowań teledetekcyjnych. Satelitarne systemy teledetekcyjne dla środowiska. Zastosowania przyrodnicze teledetekcji. Pochodzenie, rozwój i przyszłość metod teledetekcyjnych.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)