Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji F-MWW-SJ(11)-22/23Z F-MWW-SJ(11)-22/23Z

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022/23-Z - Semestr zimowy 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022/23-Z
MWW-SJ>F11APPiK
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia kliniczne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest poszerzenie wiedzy dotyczącej znieczulania małych zwierząt. W trakcie nauki studenci zapoznają się ze szczegółową oceną kliniczną pacjenta przed znieczuleniem, wypełniają dokumentację w trakcie zabiegów, przyswajają dodatkowe procedury znieczulenia ogólnego infuzyjnego i inhalacyjnego oraz miejscowego. Kształcenie obejmuje również algorytmy postępowanie resuscytacyjnego i reanimacyjnego.

Strona przedmiotu
MWW-SJ>F11AudytSpoż
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 12 godzin
 • Wykład - 3 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W czasie zajęć student zapoznaje się z metodologią audytowania systemów zarządzania jakością na przykładzie systemu HACCP.

Strona przedmiotu
MWW-SJ>F11ChGoł
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia kliniczne - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z charakterystyką, biologią, hodowlą i żywieniem gołębi. Student poznaje istotne choroby gołębi (wirusowe, bakteryjne, pasożytnicze i grzybicze), techniki poskramiania oraz uczy się przeprowadzać badanie kliniczne. Przedmiot obejmuje naukę właściwego pobierania próbek do badań laboratoryjnych, zasady terapii oraz podawania leków gołębiom. Na zajęciach zostają omówione podstawowe zabiegi chirurgiczne oraz przepisy weterynaryjne dotyczące wystaw/lotowania gołębi (w tym weterynaryjne przepisy antydopingowe).

Strona przedmiotu
MWW-SJ>F11DiagPrzeż
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia kliniczne - 5 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Program wykładów opiera się na doświadczeniach uzyskanych w ciągu ostatnich 50 lat w warunkach austriackich przez prof. Baumgartnera. Rozwija i pogłębia nauczanie diagnostyki i terapii chorób nieinfekcyjnych i infekcyjnych, nie omawianych lub omawianych skrótowo w programie obowiązkowym Chorób zwierząt gospodarskich. Szczególny nacisk kładziony jest na mało znane w Polsce choroby bydła, owiec i kóz.

Ćwiczenia kliniczne z udziałem polskich nauczycieli akademickich skupiają się na przedstawieniu modelu diagnostyki klinicznej i leczenia chorób przewodu pokarmowego bydła dorosłego i cieląt wzorowanej na szkole wiedeńskiej.

Strona przedmiotu
MWW-SJ>F11FarmKPiK
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 24 godzin
 • Wykład - 6 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami dawkowania leków stosowanych w chorobach psów i kotów w oparciu o wskazania producentów leków z uwzględnieniem wskazań i ich właściwości farmakokinetycznych. Ponadto studenci rozpoznają działania niepożadane tych leków oraz efekty interakcyjne w terapiach wielolekowych a ponadto poznają zasady monitorowanej terapii na przykładzie leczenia padaczki.

Strona przedmiotu
MWW-SJ>F11FarmNowo
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami farmakoterapii nowotworów u zwierząt. Omówione zostaną molekularne podstawy procesu nowotworzenia jak i przedstawiona zostanie szczegółowa charakterystyka leków stosowanych w onkologii weterynaryjnej.

Strona przedmiotu
MWW-SJ>F11FizjNaPrzy
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu fakultatywnego „Fizjologia na przypadkach” jest przybliżenie znaczenia znajomości fizjologii w podejmowaniu decyzji diagnostycznych i leczniczych w pracy lekarza weterynarii oraz odświeżenie wiedzy z zakresu fizjologii poszczególnych układów narządowych w sposób bezpośrednio przekładający się na zastosowanie jej w praktyce.

Strona przedmiotu
MWW-SJ>F11KardiolPiK
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia kliniczne - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje teoretyczne i praktyczne zagadnienia z kardiologii psów i kotów

Strona przedmiotu
MWW-SJ>F11RozrFerm
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia kliniczne - 4 godzin
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 4 godzin
 • Wykład - 22 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami właściwej interpretacji danych z różnych badań w celu analizy rozrodu w stadzie. Podczas zajęć omawiane są zasady zapobiegania niepłodności w skali stada. Studenci dowiadują się w jaki sposób monitoruje się stan zdrowia zwierząt w hodowli wielkotowarowej w aspekcie rozrodu. Poznają rozwiązania systemowe polepszające rozród w stadzie.

Strona przedmiotu
MWW-SJ>F11NefrolPiK
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z zagadnieniami chorób układu moczowego psów i kotów. Podczas zajęć omawiane są wybrane jednostki chorobowe: przyczyny, przebieg, rozpoznawanie i leczenie.

Strona przedmiotu
MWW-SJ>F11OftWet
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia audytoryjne - 5 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie fakultetów studenci nauczą się przeprowadzać szczegółowe badania okulistyczne, diagnostyki różnicowej podstawowych schorzeń okulistycznych oraz postepowania w nagłych stanach okulistycznych.

Zapoznanie się z podstawowym i technikami operacyjnymi, zarówno w formie teoretycznej jak i praktycznej w postaci zajęć warsztatowych. Po ukończeniu fakultetu studenci będą potrafili diagnozować i leczyć zapalenie spojówek, rogówki, schorzenia przedniego i tylnego bieguna gałki ocznej oraz powiek.

Strona przedmiotu
MWW-SJ>F11OpiekaWet
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia kliniczne - 8 godzin
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 2 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze specyfiką usług weterynaryjnych dotyczących nadzoru nad rozrodem u psów i kotów w hodowlach. Studenci nabywają wiedzę jak prowadzić sukę/kotkę ciężarną. Studenci poznają możliwości organizowania rozrodu w hodowlach, monitorowania ciąży, planowania porodu oraz nabywają wiedzę na temat poszczególnych jednostek chorobowych okresu neonatologicznego i pediatrycznego u psów i kotów. Uczą się jak przeprowadzać diagnostykę pediatryczną. Studenci poznają metody wyznaczania terminu porodu i planowania cesarskiego cięcia. Studenci ćwiczą praktycznie jak przeprowadzać resuscytację i jak podawać leki u kociąt/szczeniąt po urodzeniu. Ćwiczą manualnie technikę chirurgiczną położniczą oraz neonatologiczną.

Strona przedmiotu
MWW-SJ>F11OrtPiK
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia kliniczne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest pogłębienie wiedzy studentów z zakresu ortopedii psów i kotów. Podczas zajęć omawiane są zagadnienia dotyczące diagnostyki i metod postępowania leczniczego w chorobach narządu ruchu. Zakres prezentowanej wiedzy obejmuje w szczególności nowoczesne metody leczenia niestabilności stawu kolanowego na tle zerwania więzadła krzyżowego doczaszkowego, dysplazji łokciowej oraz dysplazji biodrowej.

Strona przedmiotu
MWW-SJ>F11PsycKlinZw
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze współczesnymi teoriami dotyczącymi psychologii zwierząt oraz pojęciami związanymi z mechanizmami uczenia się. W ramach przedmiotu studenci poznają najważniejsze definicje z obszaru psychologii zwierząt oraz medycyny behawioralnej a także sposoby rozwiązywania problemów behawioralnych zwierząt towarzyszących.

Strona przedmiotu
MWW-SJ>F11USG
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Nauka praktycznego wykonywania badania USG jamy brzusznej u psów i kotów. Opanowanie podstaw ultrasonografii, zakresu wskazań do przeprowadzania badania USG oraz rozpoznawania obrazu ultrasonograficznego narządów jamy brzusznej oraz ich najczęstszych patologii.

Strona przedmiotu
MWW-SJ>F11GastroKPiK
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia kliniczne - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem nauczania przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu wybranych chorób przewodu pokarmowego koni, psów i kotów w aspekcie ich patogenezy, diagnostyki i terapii.

Strona przedmiotu
MWW-SJ>F11PulmonPiK
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia kliniczne - 12 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem nauczania przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu wybranych chorób układu oddechowego psów i kotów w aspekcie ich patogenezy, diagnostyki i terapii.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)