Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji F-MWW-SJ(07)-22/23Z F-MWW-SJ(07)-22/23Z

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022/23-Z - Semestr zimowy 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022/23-Z
MWW-SJ>F7AnatomiaNS
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 7 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs dostarcza informacji z zakresu propedeutyki stomatologii weterynaryjnej.

Strona przedmiotu
MWW-SJ>F7FarmBeh
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie aktywności biologicznej substancji neuroprzekaźnikowych w mechanizmach działania leków na ośrodkowy układ nerwowy, biologicznych podstaw zaburzeń behawioralnych występujących u zwierząt towarzyszących, poznanie mowy ciała i zachowań psa i kota występujących w zaburzeniach behawioralnych, uzupełnienie wiedzy z zakresu farmakoterapii przez stosowanie tych grup leków lub suplementów diety, których mechanizmy działania są ściśle powiązane z terapią zaburzeń behawioralnych u psów i kotów. Student dobiera właściwe leczenie, wykorzystując pożądany synergizm lub antagonizm leków w farmakoterapii zaburzeń behawioralnych psów i kotów podczas terapii skojarzonej.

Strona przedmiotu
MWW-SJ>F7FizPodsNefr
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia audytoryjne - 9 godzin
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 6 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest poszerzenie wiedzy z zakresu fizjologii układu wydalniczego i metod stosowanych w ocenie funkcjonowania układu wydalniczego. Studenci samodzielnie będą przygotowywać próbki moczu do badania oraz przeprowadzać badanie i porównywać uzyskane wyniki z wartościami referencyjnymi dla gatunków weterynaryjnych. Ponadto w trakcie kursu studenci zapoznają się ze wskazaniami do terapii nerkozastępczych oraz z procesami fizycznymi pozwalającymi na pozaustrojowe oczyszczanie krwi, pracując z maszyną do hemodializy.

Strona przedmiotu
MWW-SJ>F7HodowlaZE
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z hodowlą oraz biologią popularnych gatunków zwierząt egzotycznych (drobne ssaki, ptaki, gady, płazy). Przedstawienie przepisów prawnych dotyczących utrzymywani zwierząt egzotycznych w niewoli. Prezentacja sposobów ekspozycji zwierząt egzotycznych.

Strona przedmiotu
MWW-SJ>F7Neonato
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie ze specyfiką fizjologii noworodka i podstawowymi problemami okresu neonatalnego. Zwrócenie uwagi na odmienność fizjologii noworodka od zwierząt dorosłych. Przygotowanie do właściwego postępowania z noworodkami psów, kotów, koni, bydła, świń, owiec i kóz, a także do samodzielnego rozpoznawania problemów i podejmowania stosownego postępowania naprawczego w sytuacjach zagrażających życiu noworodków.

Strona przedmiotu
MWW-SJ>F7DiagParaz
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do wykorzystywania podstawowych metod służących wykryciu inwazji pasożytniczych u zwierząt i mających zastosowanie w warunkach praktyki lekarsko-weterynaryjnej. Oprócz niezbędnej wiedzy z zakresu stosowanych metod diagnostycznych nabywają praktycznych umiejętności w wykrywaniu i zwalczaniu chorób pasożytniczych zwierząt towarzyszących i użytkowych.

Strona przedmiotu
MWW-SJ>F7KontrRŚw
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia kliniczne - 8 godzin
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 2 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami kontroli rozrodu świń w fermie trzody chlewnej. Podczas zajęć omawiane są aspekty związane z anatomią, fizjolologią oraz chorobami narządu płciowego świń. Studenci dowiadują się w jaki sposób funkcjonują biotechniki rozrodu świń i w jaki sposób można sterować rozrodem w fermie świń. W warunkach praktycznych uczą się inseminacji, diagnostyki ciąży oraz podstawowych zabiegów profilaktycznych oraz chirurgicznych u świń.

Strona przedmiotu
MWW-SJ>F7WykProcNaZw
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia audytoryjne - 5 godzin
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 4 godzin
 • Wykład - 21 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest szkolenie w zakresie obowiązujących przepisów krajowych dotyczących pozyskiwania, hodowli, opieki i wykorzystywania zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych.

Po ukończeniu powyższego kursu studenci będą mogli uczestniczyć w doświadczeniach (wyznaczenie osoby uczestniczącej w procedurach na zwierzętach), a rok uczestnictwa będzie zakwalifikowany jako staż uprawniający do wykonywania doświadczeń (wyznaczenie osoby wykonującej procedury na zwierzętach). Nabyte uprawnienia mogą być wykorzystane podczas kontynuacji nauki w ramach studiów doktoranckich lub w innych placówkach badawczych.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)