Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Enrollment for optional subjects - veterinary medicine 10th semester - 2022/23-L F-MWW-AJ(10)-22/23L

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022/23-L - Semestr letni 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022/23-L
MWW-AJ>BasVetHem
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami hematologii. Podczas zajęć omawiane są: hemopoeza i jej zaburzenia, rola składników krwi, zaburzenia morfologii i funkcji krwi w różnych chorobach, hemostaza i jej zaburzenia, problemy transplantologii i transfuzjologii, różnice w zakresie morfologii i funkcji krwi wynikające z odmienności gatunkowej zwierząt. Studenci są zapoznawani z metodami przygotowania materiału do badań oraz z zasadami pracy w laboratorium hematologicznym

Strona przedmiotu
MWW-AJ>OncDC
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia kliniczne - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Nauczanie przedmiotu ma na celu zapoznanie studenta z wiadomościami na temat diagnozowania i leczenia najczęściej występujących chorób nowotworowych u psów i kotów. Student otrzyma informacje na temat przyczyn chorób nowotworowych, mechanizmów nowotworzenia oraz skuteczności wybranych metod leczenia.

Strona przedmiotu
MWW-AJ>F2.EqClinPh
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest poszerzenie wiedzy i wprowadzenie nowych elementów wiedzy dla przyszłego lekarza weterynarii w zakresie stosowanej farmakoterapii u źrebiąt i koni dorosłych, która pozwoli na opracowanie skutecznej terapii chorób o etiologii zakaźnej i niezakaźnej w stosunku do indywidualnego pacjenta. Przegląd preparatów leczniczych stosowanych w wybranej grupie chorób występujących u źrebiąt i koni dorosłych. Dawkowanie poszczególnych leków w oparciu o ich właściwości farmakodynamiczno-kinetyczne. Wyszczególnienie potencjalnych działań niepożądanych Omówienie występujących interakcji leków w prowadzonych farmakoterapiach skojarzonych.

Strona przedmiotu
MWW-AJ>FishRaw
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 13 godzin
 • Wykład - 2 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z czynnikami wpływającymi na bezpieczeństwo surowców i produktów rybnych. Podczas zajęć omawiane są zagadnienia dotyczące zagrożeń mikrobiologicznych, parazytologicznych i chemicznych w produkcji ryb i ich przetworów. Studenci zapoznają się z technologią produkcji ryb solonych, wędzonych, marynowanych i konserw rybnych. Wykonują badanie mikrobiologiczne ryb, zapoznają z aktualnymi mikrobiologicznymi kryteriami dla ryb i ich przetworów.

Strona przedmiotu
MWW-AJ>ViralInfHors
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Nauczanie metod diagnostycznych zakażeń wirusowych koni ma na celu przekazanie studentom, planującym pracę z tymi zwierzętami, wiadomości dotyczących prawidłowego rozpoznania choroby oraz zapobiegania szerzeniu się epidemii w stadzie.

Strona przedmiotu
MWW-AJ>Managemen
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi organizacji i zarządzania firmą jaką jest zakład leczniczy dla zwierząt. Omawiane są podstawowe terminy dotyczące organizacji, odpowiedzialności i podziału pracy na poszczególnych stanowiskach (lekarz, personel techniczny i personel pomocniczy). Studenci poznają mechanizmy zarządzania personelem oraz sposoby komunikowania się z otoczeniem rynkowym.

Strona przedmiotu
MWW-AJ>MarketingIn
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi zasad wolnorynkowych prowadzenia biznesu. Omawiane są podstawowe definicje i terminy, dotyczące zakresu marketingu, zdobywania i utrzymania klientów, sprzedaży towarów i usług. Przedstawiona zostaje filozofia prowadzenia zakładu leczniczego dla zwierząt jako specyficznego miejsca pracy gdzie świadczy się usługi dla zwierząt i ich właścicieli. Pokazane zostaje praktyczne podejście do świadczenia usług lekarsko-weterynaryjnych w świecie realnej konkurencji i rosnących wymagań beneficjentów usług.

Strona przedmiotu
MWW-AJ>PoultryMeat
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 10 godzin
 • Wykład - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W czasie zajęć student zapoznaje się szczegółowo z technologiami uboju poszczególnych gatunków drobiu oraz ubojem strusi. Ponadto zdobywa wiedzę na temat przetwórstwa mięsa drobiowego, mięsa strusi oraz pozyskiwania i przetwórstwa jaj.

Strona przedmiotu
MWW-AJ>SwineDiseases
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wiedzą, dotyczącą chorób zakaźnych świń, możliwościami ich diagnozowania, leczenia i zapobiegania. Prowadzone zajęcia są rozszerzeniem zagadnień omawianych podczas zajęć dydaktycznych z przedmiotu choroby zwierząt gospodarskich.

Strona przedmiotu
MWW-AJ>AdviceLarge
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia kliniczne - 8 godzin
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 10 godzin
 • Wykład - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Omówienie najważniejszych zadań lekarza wet.-profilaktyka w fermach wielkostadnych, na modelu bydła mlecznego. W ramach wizyt na fermie przeprowadzenie oceny obiektu i grup produkcyjnych, pobranie materiału do badań laboratoryjnych, analiza dokumentacji, analiza sposobu żywienia i utrzymania zwierząt, zapoznanie się z programem zarządzania fermą. Opracowanie i interpretacja wyników badania materiału pobranego na fermach, opracowanie opinii nt. fermy, przedstawienie oceny fermy właścicielowi.

Strona przedmiotu
MWW-AJ>VetDerm
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem nauczania przedmiotu jest przekazanie studentom rozszerzonej wiedzy na temat chorób powłoki skórnej zwierząt. Podczas zajęć omawiane są najczęściej występujące dermatozy u zwierząt towarzyszących i gospodarskich,, ich podział, etiologia, patogeneza, terapia i zapobieganie. Studenci dowiadują się o aktualnych procedurach terapii. Poznają praktycznie podstawowe metody diagnostyki dermatologicznej. Zapoznają się z aktualnymi możliwościami rynku farmaceutycznego w odniesieniu do dermatologii.

Strona przedmiotu
MWW-AJ>VetNeuro
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia kliniczne - 12 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs pozwala na rozszerzenie wiedzy z zakresu neurologii klinicznej. W trakcie zajęć dyskutowane są realne przypadki kliniczne z zakresie neurologii, wskazywane są metody różnicowania zaburzeń neurologicznych od innych. Szczególna uwaga zwracana jest na umiejętność samodzielnego opisywania objawów neurologicznych oraz wskazywania metod diagnostycznych i terapeutycznych chorób zwierząt.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)