Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji F-MWW-AJ(07)-22/23Z F-MWW-AJ(07)-22/23Z

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022/23-Z - Semestr zimowy 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022/23-Z
MWW-AJ>BehPharm
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
  • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie aktywności biologicznej substancji neuroprzekaźnikowych w mechanizmach działania leków na ośrodkowy układ nerwowy, biologicznych podstaw zaburzeń behawioralnych występujących u zwierząt towarzyszących, poznanie mowy ciała i zachowań psa i kota występujących w zaburzeniach behawioralnych, uzupełnienie wiedzy z zakresu farmakoterapii przez stosowanie tych grup leków lub suplementów diety, których mechanizmy działania są ściśle powiązane z terapią zaburzeń behawioralnych u psów i kotów. Student dobiera właściwe leczenie, wykorzystując pożądany synergizm lub antagonizm leków w farmakoterapii zaburzeń behawioralnych psów i kotów podczas terapii skojarzonej.

Strona przedmiotu
MWW-AJ>Mycology
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
  • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problemem chorób grzybiczych u zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem ich aspektu klinicznego i epidemiologicznego. Przedstawiane są podstawowe zagadnienia dotyczące morfologii oraz biologii grzybów chorobotwórczych, a także metody diagnostyczne służące do ich identyfikacji.

Strona przedmiotu
MWW-AJ>PhysBasisNeph
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
  • Ćwiczenia audytoryjne - 9 godzin
  • Ćwiczenia laboratoryjne - 6 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest poszerzenie wiedzy z zakresu fizjologii układu wydalniczego i metod stosowanych w ocenie funkcjonowania układu wydalniczego. Studenci samodzielnie będą przygotowywać próbki moczu do badania oraz przeprowadzać badanie i porównywać uzyskane wyniki z wartościami referencyjnymi dla gatunków weterynaryjnych. Ponadto w trakcie kursu studenci zapoznają się ze wskazaniami do terapii nerkozastępczych oraz z procesami fizycznymi pozwalającymi na pozaustrojowe oczyszczanie krwi, pracując z maszyną do hemodializy.

Strona przedmiotu
MWW-AJ>Neonatology
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
  • Ćwiczenia laboratoryjne - 14 godzin
  • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie ze specyfiką fizjologii noworodka i podstawowymi problemami okresu neonatalnego. Zwrócenie uwagi na odmienność fizjologii noworodka od zwierząt dorosłych. Przygotowanie do właściwego postępowania z noworodkami psów, kotów, koni, bydła, świń, owiec i kóz, a także do samodzielnego rozpoznawania problemów i podejmowania stosownego postępowania naprawczego w sytuacjach zagrażających życiu noworodków.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)