Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Zapisy na przedmioty obligatoryjne oraz fakultatywne - Zootechnika Ist - 7 sem. BZO-SI4(7)-22/23Z

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022/23-Z - Semestr zimowy 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022/23-Z
BZO-SI>EiDK
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia audytoryjne - 22 godzin
 • Ćwiczenia terenowe - 8 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student poznaje podstawowe metody badań etologicznych. Zajęcia uwzględniają zagadnienia: popędy, instynkty, odruchy i zmysły w kontekście zachowań koni. Student zapoznaje się z naturalnymi formami zachowań koni, a także uczy się o wpływie człowieka na niektóre formy ich zachowań. Tematyka zajęć również uwzględnia organizację społeczną koni - hierarchia w stadzie, a także różne formy zachowania koni: agresywne, samozachowawcze i chorobowe. Przedstawione jest zachowanie się koni w kontekście ich dobrostanu i zmienność cech psychicznych zachowania się koni związana z hodowlą i użytkowaniem (stereotypie).

Strona przedmiotu
BZO-SI>HZA
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
BZO-SI>OSPZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie z właściwościami produktów pochodzenia zwierzęcego (mleko, mięso, jaj, wełna, skóry) oraz ich ocena.

Strona przedmiotu
BZO-SI>PHip7
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot daje możliwość zapoznania się z metodami usprawniania osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem koni oraz użytkowania koni w hipoterapii.

Strona przedmiotu
BZO-SI>PIiPEI
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Praca dyplomowa - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
BZO-SI>PW7
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot dotyczy zagadnień związanych z przyczynami i objawami, jak również zapobieganiem ważniejszych chorób zwierząt gospodarskich. Zawiera podstawy epidemiologii weterynaryjnej. Studenci zostają zapoznani z ogólnym planem badania klinicznego. Przedstawione zostają przyczyny chorób przewodu pokarmowego i układu oddechowego z uwzględnieniem czynników zakaźnych, żywieniowych i środowiskowych. Zajęcia praktyczne dotyczą badania klinicznego oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.

Strona przedmiotu
BZO-SI>SŻZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
BZO-SI>ZLHiU
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Etyczne i prawne aspekty wykorzystania zwierząt do celów naukowych i edukacyjnych. Charakterystyka podstawowych gatunków zwierząt laboratoryjnych i doświadczalnych oraz warunki ich utrzymania. Pojęcie procedury doświadczalnej. Skala inwazyjności badań. Modele zwierzęce wykorzystywane w naukach przyrodniczych i medycznych. Stosowanie zady 3 R i modele alternatywne. Metody badań behawioralnych stosowanych u gryzoni laboratoryjnych. Choroby zwierząt laboratoryjnych i narażenie człowieka na zoonozy. Po zakończeniu kursu certyfikat nabycia kompetencji osoby uczestniczącej w doświadczeniach.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)