Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Zapisy na przedmioty obligatoryjne oraz fakultatywne - I st. ZOOTECHNIKA sem 6 BZO-SI-3(6)-21/22L

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021/22-L - Semestr letni 2021/22
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021/22-L
BZO-SI>ChiHZF6
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student zdobędzie podstawową wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu hodowli roślinożernych i mięsożernych zwierząt futerkowych. Umiejętność organizacji chowu i hodowli w warunkach fermowych, rozpoznawania odmian barwnych w obrębie gatunku, stosowania przepisów w hodowli zwierząt futerkowych.

Strona przedmiotu
BZO-SI>GP2
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie z różnymi aspektami prowadzenia gospodarki pasiecznej.

Strona przedmiotu
BZO-SI>HB2
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Aspekty organizacyjne hodowli bydła. Ocena wartości użytkowej i hodowlanej bydła.

Strona przedmiotu
BZO-SI>HiRPU2
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowe wiadomości z zakresu hodowli i chowu perlic, przepiórek, strusi, kaczek i gęsi.

Strona przedmiotu
BZO-SI>PPiP
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot "Produkcja pasz przemysłowych i premiksów obejmuje swoją tematyką zajęcia (wykłady i ćwiczenia) z zakresu surowców paszowych (energetycznych, białkowych, mineralno-witaminowych) służących do produkcji pasz przemysłowych i premiksów. Zdobywa wiedzę z zakresu dodatków paszowych stosowanych w żywieniu zwierząt przeżuwających i monogastrycznych. Poznaje zasady opracowywania receptur mieszanek przemyslowych, koncentratów i premiksów dla poszczegolnych grup zwierząt. Zdobywa wiedzę o zagrożeniach wynikających z obecności substancji antyżywieniowych i mikotoksyn oraz uczy sie metod obniżania ich toksycznego dzialania.

Strona przedmiotu
BZO-SI>SI
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przygotowanie studentów do pisania pracy inżynierskiej.

Strona przedmiotu
BZO-SI>TSPZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Właściwości produktów pochodzenia zwierzęcego (jaja, mięso, mleko, miód, skóry) i ich ocena.

Strona przedmiotu
BZO-SI>UOR
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot "Utylizacja odpadow rolniczych" obejmuje swoją tematyką zajęć (wykladow i ćwiczeń) z zakresu odpadów powstałych w produkcji roślinnej i zwierzęcej. poznaje sposoby utylizacji ich oraz mozliwości wykorzystania ich w żywieniu zwierząt. Poznaje problematykę zapachów złowonnych oraz metody ograniczania tego problemu w świetle przepisów UE. Uczy się metod zagospodarowania ścieków w fermach przemysłowych oraz zakładach rolno-spożywczych w kontekście ograniczania emisji metanu, K, N i P. Poznaje przepisy regulujące utylizację odpadów gastronomicznych, żywności przeterminowanej i pasz zawierających substancje czynne.

Strona przedmiotu
BZO-SI>UK2
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zagadnienia z zakresu użytkowania sportowego i rekreacyjnego koni, organizacji stajni i ośrodków sportowych, utrzymania, żywienia i transportu koni oraz aspekty prawne i biznesowe działalności

Strona przedmiotu
BZO-SI>UMP2
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów głównie z drugim ważnym gatunkiem małego przeżuwacza - kozą oraz z innymi niszowymi gatunkami, takimi jak: daniele, lamy i alpaki.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)