Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Zapisy na przedmioty obligatoryjne oraz fakultatywne - I st. Bezpieczeństwo Żywności BBŻ-SI-4(07)-22/23Z

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022/23-Z - Semestr zimowy 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022/23-Z
BBŻ-SI>BZPUPRS7
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot "Bezpieczne zagospodarowanie produktów ubocznych przemysłu rolno-spożywczego" obejmuje swoją tematyką zajęcia (wykłady i ćwiczenia) z zakresu wykorzystania w żywieniu zwierząt produktów ubocznych przemysłu rolno-spożywczego w świetle obowiązujących przepisów UE. Student zdobywa ogólną wiedzę o produkcji pasz przemysłowych. Uczy się także jakie zagrożenia mogą powstawać w następstwie skarmiania produktów przemysłu rolno-spożywczego, w składzie których obecne są substancje toksyczne. Uczy się jakimi metodami można ograniczać negatywne skutki zastosowania toksycznych produktów. Zdobywa wiedzę o metodach utylizacji zwierząt padłych oraz odpadów przemysłu mięsnego. Dowiaduje się jakie zagrożenia może przynosić niewłaściwe zastosowanie nadmiaru związków mineralnych i obecności w produktach paszowych substancji leczniczych.

Strona przedmiotu
BBŻ-SI>CERTYFŻYW
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest umożliwienie studentom zapoznania się z materiałem dotyczącym certyfikowania żywności. Program wykładów obejmuje zagadnienia związane z tym przedmiotem. Celem laboratoriów jest umożliwienie studentom zapoznania się z podstawową metodologią stosowaną w normalizacji produktów spożywczych w aspekcie ich certyfikowania.

Strona przedmiotu
BBŻ-SI>OCHRŚRO
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zagrożenia środowiska powodowane przez zanieczyszczenia

Strona przedmiotu
BBŻ-SI>OPAKOW
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z rodzajami i właściwościami opakowań stosowanych dla produktów żywnościowych. Studenci nabywają podstawowe umiejętności projektowania opakowań dla określonych produktów, poznają zasady stosowania odpowiednich materiałów w ich produkcji oraz ocenić zgodność znakowania z obowiązującymi przepisami. Na zajęciach określona będzie jakość dostępnych na rynku opakowań, a także poddana ocenie zostanie żywność w nich przechowywana. Studenci na zajęciach rozwijać będą umiejętności właściwej interpretacji analiz i wyników.

Strona przedmiotu
BBŻ-SI>PRUZWO
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poznanie procesów uzdatniania wody z przeznaczeniem do spożycia i na cele gospodarcze.

Strona przedmiotu
BBŻ-SI>PROABZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym przesłaniem a zarazem celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w obszar szeroko rozumianej radiobiologii. Główny nacisk położony jest na źródła radionuklidów w środowisku oraz drogi kontaminacji roślin i zwierząt. Poczesne miejsce zajmują zagadnienia dotyczące wykorzystania promieniowania jonizującego w konserwacji żywności ze uwzględnieniem uwarunkowań, metod oraz skutków utrwalania produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Omawiane są także metody identyfikacji żywności utrwalonej radiacyjnie.

Strona przedmiotu
BBŻ-SI>ZAFAŁŻYW
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z problematyką zafałszowań żywności, jej autentycznością, pochodzeniem, sposobami fałszowania żywności oraz metodami wykorzystywanymi do analiz pozwalających na określenie ich zakresu.

Strona przedmiotu
BBŻ-SI>ZAGPRZŻYW
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot dotyczy zagrożeń podczas przechowywania żywności powstających na skutek biologicznych, biochemicznych i chemicznych procesów zachodzących podczas ich przechowywania w różnych warunkach technicznych. Przedmiot dotyczy technologii bezpiecznego przechowywania różnych surowców do pozyskiwania żywności oraz stosowania różnych procedur do eliminowania potencjalnych zagrożeń.

Strona przedmiotu
BBŻ-SI>ZJIBŻYW
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie trwanie przedmiotu student zdobędzie praktyczną wiedze z zakresu obligatoryjnych systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności. Po ukończeniu kursu będzie potrafił samodzielnie przeanalizować proces technologiczny pod katem zapewnienia jakości i bezpieczeństwa żywności.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)