Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Zapisy na przedmioty obligatoryjne oraz fakultatywne I st. Bezpieczeństwo Żywności BBŻ-SI(06)-21/22L

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021/22-L - Semestr letni 2021/22
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021/22-L
BBŻ-SI>HIGITZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowe wiadomości z toksykologii żywności. Chemiczne, biologiczne i fizyczne zanieczyszczenia żywności. Aspekty toksykologiczne dodatków do żywności.

Strona przedmiotu
BBŻ-SI>PODNANOTECH
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studenta z podstawowymi zagadnieniami związanymi z nanotechnologią. Student poznaje podstawową nomenklaturę używaną w nanotechnologii. Student nabywa podstawową wiedzę w jaki sposób nanometariały są wytwarzane i charakteryzowane. Student poznaje wybrane zastosowania nanomateriałów, korzyści i zagrożenia wynikające z nanotechnologii.

Strona przedmiotu
BBŻ-SI>PODŻYWEKO
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Projektowanie procesów technologicznych w kontekście bezpieczeństwa żywności; wskazanie i (lub) możliwość właściwego dobru oraz zastosowanie odpowiedniego systemu, technologii lub sposobu w uprawie ekologicznej roślin w celu uzyskania wysokiego plonu o wysokich parametrach ilościowych i jakościowych. Oddziaływanie czynników środowiskowych i ekonomicznych w tworzeniu procesu technologicznego w rolnictwie ekologicznym. Zakres i możliwości zmian elementów agrotechniki w procesie upraw ekologicznych w odniesieniu do nowoczesnych technologii a wynik ekonomiczny i jakość surowca przemysłowego. Rolnictwo ekologiczne, konwencjonalne, integrowana produkcja i zrównoważony rozwój w nowoczesnych technologiach uprawy roślin polowych.

Strona przedmiotu
BBŻ-SI>PRAZAW2
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Praktyka zawodowa - 240 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach praktyki studenci powinni zapoznać się z wybranymi zagadnieniami (min. 4) odnoszącymi się do profilu działalności instytucji, podanymi w szczegółowym programie praktyk (szczegółowa tematyka ćwiczeń).

Strona przedmiotu
BBŻ-SI>PROFWET
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka przedmiotu dotyczy podstawowych zagadnień związanych z ochroną zdrowia zwierząt i bezpieczeństwem surowców pochodzenia zwierzęcego. Omówione zostaną przyczyny chorób zwierząt - wewnątrz i zewnątrzpochodne oraz czynniki fizyczne, chemiczne i biologiczne. Podstawy epidemiologii oraz zwalczania chorób zakaźnych, niezakaźnych i odzwierzęcych. Wpływ zdrowia zwierząt na jakość i bezpieczeństwo surowców pochodzenia zwierzęcego:: zagrożenia czynnikami biologicznymi człowieka na etapie produkcji pierwotnej. Ocena obciążenia mikrobiologicznego w przemyśle i gatronomii (rapid testy). Zajęcia praktyczne dotyczą oceny zdrowia zwierząt na podstawie badania klinicznego.

Strona przedmiotu
BBŻ-SI>REGPRO
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie z podstawowymi pojęciami i regulacjami prawnymi związanymi z produkcją żywności tradycyjnej i regionalnej oraz zasadami ich rejestracji, pakowania, znakowania i dystrybucji. Dodatkowym celem jest wskazanie na znaczenie lokalnych ras zwierząt w produkcji regionalnych i tradycyjnych produktów żywnościowych.

Strona przedmiotu
BBŻ-SI>ROLEKO
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas ćwiczeń i wykładów zostanie omówiona historia, filozofia i zasady funkcjonowania rolnictwa ekologicznego. Studenci poznają reguły układania prawidłowych płodozmianów, uprawę roli oraz wymogi w chowie zwierząt w warunkach ekorolnictwa. Kolejnym aspektem są treści dotyczące kontroli, certyfikacji, znakowania oraz obrotu produktami ekologicznymi.

Strona przedmiotu
BBŻ-SI>SEMINŻ
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przygotowanie studentów do pisania pracy inżynierskiej.

Strona przedmiotu
BBŻ-SI>ZAGPRODŻYW
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności, zagrożenia w produkcji zywności, systemy produkcji mięsa, mleka, jak, ryb i produktów pszczelich.

Strona przedmiotu
BBŻ-SI>ZŚPRODŻYW
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Modele i systemy rozwiązań w zakresie kompleksowego zarządzania środowiskiem (normy ISO 14 001, EMAS i inne narzędzia systemowe). Charakterystyka produktów ekologicznych. Aspekty ekonomiczne i administracyjno prawne ochrony środowiska. Problemy ochrony środowiska w przedsiębiorstwach przemysłu rolno - spożywczego. Analiza cyklu życia produktu i jego wpływ na środowisko (techniki zarządzania środowiskowego). Integracja systemu zarządzania środowiskiem z innymi systemami. Klasyfikacja żywności ze względu na proces produkcji – żywność ekologiczna, tradycyjna i konwencjonalna.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)