Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty 5 sem. - rolnictwo, nst. i-go stopnia (inż.) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez DZIEKAN WYDZIAŁU PRZYRODNICZO TECHNOLOGICZNEGO)

Jednostka: DZIEKAN WYDZIAŁU PRZYRODNICZO TECHNOLOGICZNEGO Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty 5 sem. - rolnictwo, nst. i-go stopnia (inż.)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2016/17-Z - Semestr zimowy 2016/17
2016/17-L - Semestr letni 2016/17
2017/18-Z - Semestr zimowy 2017/18
2017/18-L - Semestr letni 2017/18
2018/19-Z - Semestr zimowy 2018/19
2018/19-L - Semestr letni 2018/19
2019/20-Z - Semestr zimowy 2019/20
2019/20-L - Semestr letni 2019/20
2020/21-Z - Semestr zimowy 2020/21
2020/21-L - Semestr letni 2020/21
2021/22-Z - Semestr zimowy 2021/22
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2016/17-Z 2016/17-L 2017/18-Z 2017/18-L 2018/19-Z 2018/19-L 2019/20-Z 2019/20-L 2020/21-Z 2020/21-L 2021/22-Z
PRO-NI>AGRGIA brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Wykład - 18 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Wykład - 18 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Wykład - 18 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Wykład - 18 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Wykład - 18 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowe procesy oraz relacje występujące w środowisku atmosferycznym, glebowym i wodnym. Ocena ich występowania oraz oddziaływania na zmienność produkcji rolniczej.

Strona przedmiotu
PRO-NI>CHELNA1 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na ramach przedmiotu student zdobywa wiedzę z zakresu właściwości gleb, roślin oraz nawozów celem poznanie wzajemnych zależności pomiędzy tymi czynnikami produkcji w procesie żywienia roślin oraz obiegu składników chemicznych w ekosystemach rolniczych.

Strona przedmiotu
PRO-NI>CHELNA2 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na ramach przedmiotu student zdobywa wiedzę z zakresu właściwości gleb, roślin oraz nawozów celem poznanie wzajemnych zależności pomiędzy tymi czynnikami produkcji w procesie żywienia roślin oraz obiegu składników chemicznych w ekosystemach rolniczych.

Strona przedmiotu
PRO-NI>GLESKA brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem nauczania przedmiotu jest zapoznanie studentów z genezą gleb organicznych, ich rozmieszczeniem na Świecie i w Polsce, hydrologią obszarów mokradłowych, systematyką gleb, właściwościami gleb, znaczeniem w przyrodzie i gospodarce człowieka, sposobami ich użytkowania

(rolnicze, leśne), sposobami ich ochrony oraz renaturyzacji.

Strona przedmiotu
PRO-NI>MINIL brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie kursu studenci poznają genezę, budowę, cechy i znaczenie jednego z podstawowych czynników niezwykle ważnych dla wspierania żyzności i odporności gleb na degradację, jakim są minerały ilaste. Studenci zapoznają się ze specyficznymi właściwościami minerałów ilastych oraz poznają praktycznie metody ich oznaczania i interpretacji uzyskanych wyników. Poznają rolę minerałów ilastych w kształtowaniu jakości środowiska glebowego i jego funkcjonowaniu, a także w rolnictwie.

Strona przedmiotu
PRO-NI>NAJEKO brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu przedstawiane i analizowane są podstawowe zagadnienia dotyczące występowania i zróżnicowania ekosystemów na kuli ziemskiej. Omawiane są ważne i ciekawe ekosystemy z naukowego i poznawczego punktu widzenia, w tym ekosystemy ekstremalne.

Strona przedmiotu
PRO-NI>OCHRZ brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Wykład - 18 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Prezentacja zasad ochrony zbiorowisk łąkowych. Znaczenie ochrony czynnej w zachowaniu bioróżnorodności łąk. Sposoby użytkowania sprzyjające ochronie łąk cennych przyrodniczo.

Strona przedmiotu
PRO-NI>OGÓLIN2 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs jest wprowadzeniem do polowej produkcji roślinnej w agroekosystemie. Charakteryzuje ekologiczne poziomy organizacji, strukturę troficzną i bioróżnorodność agroekosystemu oraz czynniki siedliska wpływające na roślinę uprawną. Przedstawione są w nim zagadnienia dotyczące technologii uprawy roli, siewu, pielęgnowania i zbioru roślin uprawnych a także podstawy konstrukcji płodozmianów.

Strona przedmiotu
PRO-NI>PODAMI brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Wykład - 18 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Wykład - 18 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Wykład - 18 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 18 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowe pojęcia i definicje związane z gospodarką odpadami; Uwarunkowania prawne gospodarki odpadami w Polsce; Kryteria i sposoby klasyfikowania odpadów w Polsce; Kompetencje poszczególnych organów władzy publicznej w zakresie gospodarowania odpadami. Zarządzanie gospodarką odpadami: odzysk, recykling, utylizacja, ewidencja, sprawozdawczość, kary i sankcje.

Strona przedmiotu
PRO-NI>ROSSKU brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z mechanizmami tolerancji roślin na substancje zanieczyszczające, ewolucję tych mechanizmów oraz z różnymi sposobami zastosowania roślin w celu monitoringu czy oczyszczania środowiska.

Strona przedmiotu
PRO-NI>SADO brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowe informacje na temat wartości odżywczej owoców, wymagań przyrodniczych, sposobów rozmnażania, metod uprawy, nawożenia, prowadzenia drzew i przechowywania owoców. Omawiane są odmiany i podstawy produkcji najważniejszych gospodarczo gatunków roślin sadowniczych.

Strona przedmiotu
PRO-NI>ŚRPGÓR brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie zróżnicowania warunków przyrodniczych terenów górskich. Szczególna uwaga zwrócona zostanie na przedstawienie wpływu rzeźby terenu, skały macierzystej, klimatu i roślinności na warunki gospodarowania na obszarach górskich.

Strona przedmiotu
PRO-NI>TECCZA brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 18 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 27 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 27 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 27 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 27 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 27 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student pozna podstawy maszynoznawstwa, budowę i zasadę działania silników i ciągników rolniczych, wykorzystania narzędzi i maszyn rolniczych w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej. Podstawowe zagadnienia związane z teorią działania elementów maszyn i ich podzespołów. Analiza technologii wykonania oraz kinetyki podzespołów maszyn. Prawidłowy dobór urządzeń i metod regulacyjnych.

Strona przedmiotu
PRO-NI>WARO brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowe informacje na temat biologii, wartości odżywczej warzyw, metod rozmnażania, wymagań przyrodniczych, nawożenia, zwalczania chwastów, ochrony przed chorobami i szkodnikami, metod uprawy i zbioru, traktowania posprzętnego.

Strona przedmiotu
PRO-NI>WYKSKA brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Wykład - 18 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Metody bioindykacyjne z wykorzystaniem roślin i porostów pozwalające na ocenę stanu środowiska – jego właściwości (np. odczyn gleby, trofia, wilgotność, naturalność ekosystemów) oraz zmian (w wyniku zanieczyszczeń chemicznych oraz innych form działalności człowieka).

Strona przedmiotu
PRO-NI>ŻYZGLE brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot opisuje wpływ czynników antropogenicznych na właściwości gleby oraz jakość plonów w warunkach antropopresji. Zapoznaje ze sposobami oceny zagrożenia degradacją gleby, stanu degradacji gleb oraz jakości plonu. Pokazuje jak racjonalnie wykorzystywać glebę podlegającą degradacji, przeciwdziałać jej degradacji, prowadzić działania poprawiające jakość gleb zdegradowanych. Uczy jak gospodarować glebami podlegającymi degradacji tak aby otrzymywać produkty o możliwie najlepszej jakości.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)