Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty 3 sem. - rolnictwo, nst. II stopnia (mag.) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez DZIEKAN WYDZIAŁU PRZYRODNICZO TECHNOLOGICZNEGO)

Jednostka: DZIEKAN WYDZIAŁU PRZYRODNICZO TECHNOLOGICZNEGO Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty 3 sem. - rolnictwo, nst. II stopnia (mag.)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2016/17-Z - Semestr zimowy 2016/17
2016/17-L - Semestr letni 2016/17
2017/18-Z - Semestr zimowy 2017/18
2018/19-Z - Semestr zimowy 2018/19
2018/19-L - Semestr letni 2018/19
2019/20-Z - Semestr zimowy 2019/20
2019/20-L - Semestr letni 2019/20
2020/21-Z - Semestr zimowy 2020/21
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2016/17-Z 2016/17-L 2017/18-Z 2018/19-Z 2018/19-L 2019/20-Z 2019/20-L 2020/21-Z
PRO/AG-NM>AGRA brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 9 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 9 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 9 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 9 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach prowadzonego przedmiotu zostaną studentom przedstawione osiągnięcia z zakresu biotechnologii roślin, ze szczególnym zwróceniem uwagi na korzyści płynące z zastosowania tych metod w hodowli roślin oraz rolnictwie. W trakcie kursu główny nacisk jest położony na poznanie różnych metod kultur in vitro oraz systemów markerów molekularnych dla przyśpieszenia procesu doskonalenia roślin uprawnych i uproszczenia selekcji. Szczegółowo zostanie opisana rola przemian genomów w procesie doskonalenia roślin uprawnych, z uwzględnieniem syntenii. Poznanie sposobów otrzymywania, identyfikacji i wykorzystania roślin genetycznie zmodyfikowanych jako narzędzia biotechnologicznego wywołującego wiele kontrowersji.

Strona przedmiotu
PRO/AG-NM>DIAGALT brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z diagnostyką gleb i roślin oraz interpretacja uzyskiwanych wyników w odniesieniu do nowoczesnych metod produkcji z uwzględnieniem ich efektywności oraz ochrony środowiska.

Strona przedmiotu
PRO/AG-NM>GLOBZAGR brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Wykład - 18 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Wykład - 18 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Definicja, podział oraz charakterystyka najważniejszych globalnych problemów cywilizacyjnych, szczególnie globalnych problemów środowiskowych. Główne założenia i zasady zrównoważonego rozwoju, zasady zrównoważonego korzystania z zasobów środowiska.

Strona przedmiotu
PRO/AG-NM>KSZUTZ brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Wykład - 12 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie z wpływem typu gospodarowania na procesy zachodzące w skali krajobrazu. Funkcja zalesień śródpolnych i roślinności przy rowach melioracyjnych w krajobrazie rolniczym. Model płatów i korytarzy w planowaniu przestrzennym.

Strona przedmiotu
PRO/AG-NM>METORRS brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Wykład - 18 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Wykład - 18 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Wykład - 18 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Wykład - 18 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rozpoznawanie chorób roślin rolniczych. Metody ochrony roślin. Strategie ochrony roślin w różnych systemach rolniczych. Wpływ stosowanych metod ochrony roślin na środowisko naturalne.

Strona przedmiotu
PRO/AG-NM>METZATER brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Wykład - 12 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Wykład - 18 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Wykład - 12 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie z metodami zagospodarowania terenu wokół domu oraz w krajobrazie rolniczym. Podstawy projektowania i dobór gatunków do nasadzeń w ogrodzie przydomowym. Zasady pielęgnacji zieleni. Sposoby zakładania nawierzchni trawiastych. Dobór gatunków do nasadzeń w krajobrazie rolniczym, ze szczególnym uwzględnieniem zadrzewień śródpolnych i nasadzeń przy rowach melioracyjnych.

Strona przedmiotu
PRO/AG-NM>PODWIE brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Wykład - 18 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Wykład - 18 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Treści wykładów dotyczą sytuacji gospodarczej Polski oraz programów skierowanych do rolników w ramach WPR, tak aby rolnictwo oddziaływało w jak najmniej negatywnym stopniu na środowisko.

Strona przedmiotu
PRO/AG-NM>PRMGR brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Praca dyplomowa - godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Praca dyplomowa - godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Praca dyplomowa - godzin
Semestr letni 2018/19
 • Praca dyplomowa - godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Praca dyplomowa - godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Praca dyplomowa - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zasady pisania pracy dyplomowej w oparciu o wyniki doświadczenia polowego, badań terenowych i analiz laboratoryjnych opracowanych statystycznie.

Strona przedmiotu
PRO/AG-NM>ROŚYCH brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Wykład - 18 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Wykład - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Funkcje, rodzaje i cechy terenów zadarnionych oraz właściwości biologiczne roślin darniotwórczych.

Strona przedmiotu
PRO/AG-NM>SEMI3 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Seminarium magisterskie - 27 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Seminarium magisterskie - 27 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Seminarium magisterskie - 27 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Seminarium magisterskie - 27 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Seminarium magisterskie - 27 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminaria mają na celu przygotowanie studenta do przeprowadzenia badań naukowych i napisania pracy magisterskiej z zakresu polowej produkcji roślinnej. Zaznajamia się on z metodami badawczymi, schematami doświadczeń rolniczych, planuje badania własne, wykonuje badania, przeprowadza obliczenia statystyczne, analizuje wyniki, pisze pracę magisterską.

Strona przedmiotu
PRO/AG-NM>SKCHEM brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przyczyny i skutki chemizacji rolnictwa. Środki chemiczne stosowane w rolnictwie. Oddziaływanie chemizacji na degradację fizyczną i chemiczną gleb. Migracja składników pokarmowych w agrocenozie, skutki podaży biogenów w środowisku. Oddziaływanie niezrównoważonego nawożenia oraz utylizacji odpadów na agrocenozę. Przemieszczanie stosowanych substancji w układzie gleba – roślina – człowiek. Możliwości ograniczenia zużycia środków chemicznych w rolnictwie.

Strona przedmiotu
PRO/AG-NM>TECTWA brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Omówienie i ocena stosowania technologii nawożenia w różnych systemach rolniczych, ocena efektywności ekonomicznej środków produkcji w różnych systemach gospodarki rolnej, systemy informatyzacji przestrzennej w produkcji rolniczej, aktualne wykorzystanie technologii precyzyjnego rolnictwa nawożeniu roślin uprawnych.

Strona przedmiotu
PRO/AG-NM>WYBYCH brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie studiów student poznaje definicję odmiany i jej rodzaje, śledzi perspektywy rozwoju rynku nasiennego. Zapoznaje się z ustawą o nasiennictwie i przepisami prawnymi, oceną i rejestracją odmian i prawami hodowców. Rozumie potrzebę ochrony prawnej odmian na poziomie krajowym i międzynarodowym.

Strona przedmiotu
PRO/AG-NM>ZRÓROZ brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rozwój koncepcji zrównoważonego rozwoju. Ocena realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju poprzez jego łady: społeczny, gospodarczy i środowiskowy

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)