Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty 6 sem. - odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, st. i-go stopnia (inż.) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez DZIEKAN WYDZIAŁU PRZYRODNICZO TECHNOLOGICZNEGO)

Jednostka: DZIEKAN WYDZIAŁU PRZYRODNICZO TECHNOLOGICZNEGO Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty 6 sem. - odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, st. i-go stopnia (inż.)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2016/17-L - Semestr letni 2016/17
2017/18-Z - Semestr zimowy 2017/18
2017/18-L - Semestr letni 2017/18
2018/19-Z - Semestr zimowy 2018/19
2018/19-L - Semestr letni 2018/19
2019/20-Z - Semestr zimowy 2019/20
2019/20-L - Semestr letni 2019/20
2020/21-Z - Semestr zimowy 2020/21
2020/21-L - Semestr letni 2020/21
2021/22-Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22-L - Semestr letni 2021/22
2022/23-Z - Semestr zimowy 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2016/17-L 2017/18-Z 2017/18-L 2018/19-Z 2018/19-L 2019/20-Z 2019/20-L 2020/21-Z 2020/21-L 2021/22-Z 2021/22-L 2022/23-Z
POZ-SI>AUT brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawy automatyki, . Zasady regulacji wielkości fizycznych. Analogowe i cyfrowe regulatory laboratoryjne i przemysłowe. Elementy i układy automatyki zabezpieczeniowej. Zastosowanie układów sterowania i regulacji automatycznej w OZE i GO.

Strona przedmiotu
POZ-SI>BHP brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka przedmiotu dotyczy bezpiecznych i wygodnych warunków wykonywania czynności zawodowych i pozazawodowych. Omawiane są rodzaje czynników występujących na stanowiskach pracy oraz oddziaływanie tych czynników na człowieka. Przedstawiane są podstawy ergonomii oraz jej wykorzystanie do projektowania i korekty stanowisk pracy oraz obiektów technicznych. Przedstawione są podstawowe informacje na temat ochrony własności intelektualnej.

Strona przedmiotu
POZ-SI>EDUOŹE brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zagadnienia formalno-prawne, zasady edukacji ekologicznej. Możliwe działania przedsiębiorstw, gmin, władz regionalnych i narodowych oraz organizacji społecznej w zakresie edukacji ekologicznej. Świadomość ekologiczna w Polsce w zakresie OŹE i GO. Teoria zachowania ludzkiego. Zastosowanie modelu Triada w selektywnej zbieraniem odpadów. Protesty społeczne związane z planowaniem inwestycji w gospodarce odpadami oraz OŹE.

Strona przedmiotu
POZ-SI>GO brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Definicje elementów gospodarki odpadami, zasady postępowania z odpadami, minimalizacja produkcji odpadów, produkty uboczne, bazy danych o odpadach, właściwości odpadów, gospodarka odpadami w gminach, regionalizacja gospodarki odpadami, zbiórka selektywna i nieselektywna odpadów, segregacja pozytywna i negatywne odpadów, magazynowanie odpadów, systemy transportu, odzysk w tym recykling odpadów, unieszkodliwianie odpadów.

Strona przedmiotu
POZ-SI>GO6 brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Definicje elementów gospodarki odpadami, zasady postępowania z odpadami, minimalizacja produkcji odpadów, produkty uboczne, bazy danych o odpadach, właściwości odpadów, gospodarka odpadami w gminach, regionalizacja gospodarki odpadami, zbiórka selektywna i nieselektywna odpadów, segregacja pozytywna i negatywne odpadów, magazynowanie odpadów, systemy transportu, odzysk w tym recykling odpadów, unieszkodliwianie odpadów.

Strona przedmiotu
POZ-SI>METRO brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Miernictwo dotyczy gleby, powietrza, czynnika suszącego, materiału suszonego, przepływów, temperatury, kaloryczności paliw i produktów żywnościowych, wykorzystania ultradźwięków, metod elastooptycznych, kalibrowania mierników

Strona przedmiotu
POZ-SI>PONADÓW brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zagadnienia formalno-prawne, zasady ponownego użycia. Możliwe działania przedsiębiorstw w zakresie ponownego użycia: formalne i nieformalne aktywności (stan obecne i możliwości dla rozwoju). Ilości przemieszanych przez granicy oraz sprzedanych przedmiotów używanych. Możliwości ponownego wykorzystania dla zapobiegania powstaniu odpadów. Aspekty ekonomiczne, społeczne i środowiskowe ponownego użycia.

Strona przedmiotu
POZ-SI>INNTECHOŹE brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Innowacyjna technika i technologie do pozyskiwania surowca rolniczego, ogrodniczego i leśnego dla OZE.

Strona przedmiotu
POZ-SI>PRGO brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Praktyka - godzin
Semestr letni 2017/18
 • Praktyka - godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Praktyka - godzin
Semestr letni 2018/19
 • Praktyka - godzin
Semestr letni 2019/20
 • Praktyka - godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Praktyka - godzin
Semestr letni 2020/21
 • Praktyka - godzin
Semestr letni 2021/22
 • Praktyka - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zasady organizacji pracy i realizacji procesów technologicznych w zakresie gospodarki odpadami.

Strona przedmiotu
POZ-SI>PROJINSTMBPO brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia projektowe - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia projektowe - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia projektowe - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia projektowe - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Definicje procesów unieszkodliwiania i odzysku odpadów, rodzaje systemów mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, wymogi prawne, techniczne budowy, eksploatacji instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, najlepsze dostępne techniki i metody organizacyjne przetwarzania odpadów, zabezpieczanie instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów przed oddziaływaniem na środowisko wodne, powietrzne, glebowe, akustyczne.

Strona przedmiotu
POZ-SI>PKO brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia projektowe - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia projektowe - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Definicje procesów odzysku odpadów, rodzaje systemów kompostowania odpadów, wymogi prawne, techniczne budowy, eksploatacji instalacji do kompostowania odpadów, najlepsze dostępne techniki i metody organizacyjne przetwarzania odpadów, zabezpieczanie instalacji kompostowania odpadów przed oddziaływaniem na środowisko wodne, powietrzne, glebowe, akustyczne.

Strona przedmiotu
POZ-SI>PSO brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia projektowe - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Definicje procesów unieszkodliwiania odpadów, rodzaje składowisk odpadów, wymogi prawnej techniczne budowy, eksploatacji i rekultywacji składowisk odpadów, techniczne i organizacyjne metody i techniki zabezpieczania składowisk przed oddziaływaniem na środowisko wodne, powietrzne, glebowe, akustyczne. Odgazowanie składowisk

Strona przedmiotu
POZ-SI>ZOŻ brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zagadnienia formalno-prawne, zasady zapobiegania powstawaniu odpadów. Odpady żywności w dziedzinach: rolnictwo, przemysł żywności, handel detaliczny, restauracje, hotele i catering oraz u konsumenta. Odzysk odpadów metali, szkła, papieru oraz kartonu. Aspekty środowiskowe zapobiegania powstawaniu odpadów żywności oraz odzysku metali .

Strona przedmiotu
POZ-SI>ZPE brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Realizacja przedmiotu pozwala na nabycie umiejętności zaplanowania rzeczowego przedsięwzięcia inwestycyjnego z dofinansowaniem UE, przeprowadzenia jego budżetowania i montażu finansowego. Ponadto umożliwia dokonanie oceny jego efektywności finansowej i ekonomicznej przy zastosowaniu statycznych i dynamicznych metod oceny projektów inwestycyjnych oraz przeprowadzenie analizy ryzyka.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)