Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty 2 sem. - zarządzanie jakością i analiza żywności, st. ii-go stopnia (grupa przedmiotów zdefiniowana przez DZIEKAN WYDZIAŁU BIOTECHNOLOGII I NAUK O ŻYWNOŚCI)

Jednostka: DZIEKAN WYDZIAŁU BIOTECHNOLOGII I NAUK O ŻYWNOŚCI Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty 2 sem. - zarządzanie jakością i analiza żywności, st. ii-go stopnia
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2016/17-Z - Semestr zimowy 2016/17
2016/17-L - Semestr letni 2016/17
2017/18-Z - Semestr zimowy 2017/18
2017/18-L - Semestr letni 2017/18
2018/19-Z - Semestr zimowy 2018/19
2018/19-L - Semestr letni 2018/19
2019/20-Z - Semestr zimowy 2019/20
2019/20-L - Semestr letni 2019/20
2020/21-Z - Semestr zimowy 2020/21
2020/21-L - Semestr letni 2020/21
2021/22-Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22-L - Semestr letni 2021/22
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2016/17-Z 2016/17-L 2017/18-Z 2017/18-L 2018/19-Z 2018/19-L 2019/20-Z 2019/20-L 2020/21-Z 2020/21-L 2021/22-Z 2021/22-L
NZJ-SM>BezpŻyw brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia projektowe - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Definiowanie bezpieczeństwa żywności, a także zagrożeń wpływających na jego poziom. Zagadnienia z wiązane z prawodawstwem żywnościowym, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wymagania higieniczne, identyfikację i identyfikowalność, a także postępowanie z wyrobem niezgodnym. Charakterystyka systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach RASFF, metod analizy i szacowania ryzyka, a także systemów GMP/GHP, HACCP, ISO 22000, BRC, IFS oraz procedury ochrona żywności przed atakiem wg PAS 96:2014.

Strona przedmiotu
NZJ-SM>F2AChZN brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje zagadnienia dotyczące praktycznego zastosowania metabolitów wtórnych roślin. Kurs umożliwia zapoznanie się z metodami izolowania i ustalania składu chemicznego frakcji oraz poszczególnych substancji chemicznych. Przedstawiana jest biosynteza najważniejszych grup związków naturalnych, ich właściwości i zastosowanie, ze szczególnym uwzględnieniem aplikacji spożywczych i farmaceutycznych.

Strona przedmiotu
BBŻ-SI>HIGITZ brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowe wiadomości z toksykologii żywności. Chemiczne, biologiczne i fizyczne zanieczyszczenia żywności. Aspekty toksykologiczne dodatków do żywności.

Strona przedmiotu
NZJ-SM>F1KMF brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia audytoryjne - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot wprowadza w zagadnienia tworzenia koncepcji przedsięwzięcia gospodarczego, etapy rejestrowania, uruchamiania i kierowania małej firmy.

Strona przedmiotu
NZJ-SM>KosztyJak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 10 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 10 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi modelami kosztów jakości (nienormatywnymi i normatywnymi), metodami ich analizy oraz kalkulowania kosztów w wybranych branżach i systemach zarządzania jakością, a także ich wpływu na efektywność gospodarowania.

Strona przedmiotu
NZJ-SM>MetPrzeprAud brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia projektowe - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu omawiana są treści obejmujące definicje i podstawowe pojęcia audytu, jego rodzaje, a także wymagania stawiane audytorom. Zgodnie z wymaganiami normy ISO 19011 przedstawiana jest pełna metodologia przeprowadzania audytu systemu zarządzania jakością. Realizowane są także treści odnoszące się do opracowania wyników z audytu i jego dokumentowania.

Strona przedmiotu
NZJ-SM>NadMetr brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 10 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 10 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student poznaje znaczenie i zasady nadzoru metrologicznego w systemach zarządzania jakością, ze szczególny uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności. Zapoznaje się z podstawowymi pojęciami z zakresu metrologii, a także tworzenia charakterystyki metrologicznej linii/zakładu z uwzględnieniem wyróżników wybranych punktów pomiarowych. Potrafi zaplanować w tym zakresie działania procesowe, które zostaną skutecznie przeniesione na systemową dokumentację operacyjną.

Strona przedmiotu
NZJ-SM>NMBZZŻ brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 20 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 20 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zagadnienia realizowane podczas kursu mają zapoznać studentów z wybranymi metodami wykrywania i identyfikacji zanieczyszczeń i zafałszowań żywności.

Strona przedmiotu
NZJ-SI>PodstŻyw brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest poznanie podstawowych pojęć z zakresu żywienia człowieka oraz zasad racjonalnego żywienia, poznanie wiedzy o składnikach odżywczych i nieodżywczych występujących w produktach spożywczych, poznanie błędów żywieniowych oraz skutków niewłaściwego żywienia. Celem ćwiczeń zdobycie umiejętności wykonania podstawowych analiz z oceny żywności, definiowanie czynników ryzyka chorób dieto-zależnych i umiejętność zaproponowania zmian żywieniowych

Strona przedmiotu
NZJ-SM>PracMgr2 brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia - 75 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 75 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 75 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 75 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje badania związane z realizacja pracy magisterskiej, jest dostosowany indywidualnie dla każdego studenta.

Strona przedmiotu
NZJ-SM>ProjNPŻ brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Gospodarka oparta na wiedzy a innowacyjność. Strategie technologiczne, produktu, zarządzania firmą i pozyskiwanie technologii. Proces opracowania produktu i wdrażanie technologii. Promocja produktu, doskonalenie zarządzania technologią.

Strona przedmiotu
NZJ-SM>F2ASzMMAŻ brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas wykładu studenci poznają szybkie metod umożliwiających kontrolę procesu produkcji żywności oraz zapewniające finalną jakość produktu. Opisane są zarówno metody proste i szybkie jak i te wymagające skomplikowanej aparatury. Przedstawiane są metody oznaczania liczby drobnoustrojów oraz metody identyfikacji , w tym: testy ELISA, rybotypowanie i Hybriscan. Rozważna jest możliwość kontroli linii technologicznej na podstawie danych z obszaru mikrobiologii prognostycznej.

Strona przedmiotu
NZJ-SM>SemD2 brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Seminarium dyplomowe - 430 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Seminarium dyplomowe - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Seminarium dyplomowe - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest analiza, opracowanie i prezentacja aktualnego stanu wiedzy, założeń oraz projektu, będącego tematem pracy magisterskiej.

Strona przedmiotu
NZJ-SM>F3SuplDiet brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poznanie charakterystyki suplementów diety przeznaczonych dla osób zdrowych oraz wspomagających dietoterapię. Związki wchodzące w skład tych środków, ich działanie i wskazania do stosowania.

Strona przedmiotu
NZJ-SM>SysZarzJak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia projektowe - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student poznaje zasady i filozofię współczesnego podejścia do zarządzania organizacją. Podczas zajęć omówione są zasady i struktura norm związanych z systemami zarządzania jakością, z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności. Potrafi również opracować niezbędną dokumentację uwzględniającą wymagania konieczne do systemowego podejścia do zarządzania.

Strona przedmiotu
NZJ-SM>F2SzMMAŻ brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas wykładu studenci poznają szybkie metod umożliwiających kontrolę procesu produkcji żywności oraz zapewniające finalną jakość produktu. Opisane są zarówno metody proste i szybkie jak i te wymagające skomplikowanej aparatury. Przedstawiane są metody oznaczania liczby drobnoustrojów oraz metody identyfikacji , w tym: testy ELISA, rybotypowanie i Hybriscan. Rozważna jest możliwość kontroli linii technologicznej na podstawie danych z obszaru mikrobiologii prognostycznej.

Strona przedmiotu
NZJ-SM>F3IcŚSSP brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poznanie charakterystyki środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i medycznego. Związki wchodzące w skład tych środków, ich działanie i wskazania do stosowania.

Strona przedmiotu
NZJ-SM>F1ZPE brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Realizacja przedmiotu pozwala na nabycie umiejętności zaplanowania rzeczowego przedsięwzięcia inwestycyjnego z dofinansowaniem UE, przeprowadzenia jego budżetowania i montażu finansowego. Ponadto umożliwia dokonanie oceny jego efektywności finansowej i ekonomicznej przy zastosowaniu statycznych i dynamicznych metod oceny projektów inwestycyjnych oraz przeprowadzenie analizy ryzyka.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)