Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty 6 sem. - zarządzanie jakością i analiza żywności, st. i-go stopnia (inż.) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez DZIEKAN WYDZIAŁU BIOTECHNOLOGII I NAUK O ŻYWNOŚCI)

Jednostka: DZIEKAN WYDZIAŁU BIOTECHNOLOGII I NAUK O ŻYWNOŚCI Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty 6 sem. - zarządzanie jakością i analiza żywności, st. i-go stopnia (inż.)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2016/17-L - Semestr letni 2016/17
2017/18-L - Semestr letni 2017/18
2018/19-L - Semestr letni 2018/19
2019/20-L - Semestr letni 2019/20
2020/21-L - Semestr letni 2020/21
2021/22-L - Semestr letni 2021/22
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2016/17-L 2017/18-L 2018/19-L 2019/20-L 2020/21-L 2021/22-L
NZJ-SI>AkrediCert brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Wykład - 10 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Wykład - 10 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu omawiana są treści obejmujące podstawy funkcjonowania systemów akredytacji i certyfikacji oraz udzielania notyfikacji, a także ich powiązania i umiejscowienie w krajowym i europejskim systemie oceny zgodności. Przedstawione są rodzaje certyfikacji, ze szczególnym uwzględnieniem systemów zarządzania jakością, a także etapów jej przeprowadzania.

Strona przedmiotu
NZJ-SI>Dodatki
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład e-learning - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Regulacje prawne stosowania dodatków. Klasyfikacja i charakterystyka substancji dodawanych do żywności Technologie stosowania substancji dodatkowych w przetwórstwie żywności

Strona przedmiotu
NZJ-SI>OTowNaFer brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 28 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Napoje alkoholowe – klasyfikacja, wady produktów, znaczenie znaku towarowego. Jakość wyrobów spirytusowych w aspekcie przepisów krajowych i UE. Podstawowe zasady na rynku wina, piwa i napojów spirytusowych

Strona przedmiotu
NZJ-SI>OTowPBio brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia - 28 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Klasyfikacja i charakterystyka biotechnologicznych produktów żywnościowych. Regulacje prawne we wprowadzaniu i obrocie produktami biotechnologicznymi. Produkty genetycznie modyfikowane- stan wiedzy konsumentów i regulacje prawne. Kryteria jakości wybranych produktów fermentowanych. Rynek produktów biotechnologicznych w Polsce i Europie

Strona przedmiotu
NZJ-SI>OTiwPRośl brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 45 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład e-learning - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Treści niniejszego przedmiotu będą obejmowały charakterystykę jakościową i towaroznawczą zbóż, owoców, warzyw, roślin okopowych oraz surowców olejarskich. Omówione zostaną czynniki surowcowe i technologiczne warunkujące właściwości fizykochemiczne, sensoryczne, wartość odżywczą oraz trwałość produktów z surowców roślinnych (zbóż, owoców, warzyw, roślin okopowych oraz surowców olejarskich). Poruszone zostaną zagadnienia związane z jakością surowców i półproduktów i produktów finalnych z surowców roślinnych.

Strona przedmiotu
NZJ-SI>OchrZarzŚrod brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami ochrony środowiska i zarządzaniem nim. Student poznaje środowisko życia człowieka, dostępne zasoby naturalne, podstawy ochrony atmosfery, wody i gleby oraz podstawy zagospodarowania odpadów. Poznaje systemy zarządzania środowiskiem.

Strona przedmiotu
NZJ-SI>OJPRośl brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 45 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 45 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 45 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 45 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie realizacji przedmiotu przedstawiona zostanie wartość odżywcza i charakterystyka jakościowa i towaroznawcza zbóż, owoców, warzyw, roślin okopowych oraz surowców olejarskich. Poruszone zostaną zagadnienia związane jakością surowców i półproduktów i produktów finalnych z surowców roślinnych. Omówione zostaną czynniki surowcowe i technologiczne warunkujące właściwości fizykochemiczne, sensoryczne, wartość odżywczą oraz trwałość produktów roślinnych z zbóż, owoców, warzyw, roślin okopowych oraz surowców olejarskich.

Strona przedmiotu
NZJ-SI>OpakPSpoż
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest przekazanie, sprawdzenie oraz utrwalenie najnowszej wiedzy i umiejętności oraz nabycie kompetencji społecznych z zakresu: definicji, funkcji oraz charakterystyki opakowań stosowanych do pakowania produktów spożywczych; aspektów prawnych i dotyczących bezpieczeństwa stosowania opakowań żywności; znakowania i etykietowania, druku oraz projektowania opakowań spożywczych;reakcji deterioracyjnych w żywności; jakości zapakowanej żywności i jej okresu przydatności do spożycia; charakterystyki materiałów opakowaniowych ze szkła, metalu, papieru, tworzyw sztucznych i materiałów łączonych; technik i systemów pakowania produktów spożywczych; technologii pakowania; nowoczesnych systemów pakowania żywności – opakowań inteligentnych i aktywnych; jadalnych powłok ochronnych; aspektów ekologicznych; utylizacji opakowań do żywności.

Strona przedmiotu
NZJ-SI>Praktyka brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
 • Praktyka - godzin
Semestr letni 2021/22
 • Praktyka - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze strukturą organizacyjną zakładów i laboratoriów przemysłu spożywczego oraz instytucji nadzorujących produkcję żywności i certyfikujących SZJ, ich profilem działalności, obiegiem dokumentów, systemami zapewniającymi bezpieczną produkcję żywności

Strona przedmiotu
NZJ-SI>PraktykaINB
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Praktyka - 150 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia - 150 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Praktyka - 150 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Praktyka - 160 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Praktyka - 160 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Praktyka - 160 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze strukturą organizacyjną zakładów i laboratoriów przemysłu spożywczego oraz instytucji nadzorujących produkcję żywności i certyfikujących SZJ, ich działalnością, obiegiem dokumentów.

Strona przedmiotu
NZJ-SI>RACHPRZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawy prawne rachunkowości. Majątek jednostki gospodarczej i źródła jej pochodzenia. Konto księgowe. Ewidencja rozrachunków. Ewidencja środków pieniężnych i krótkoterminowych papierów wartościowych. System rachunkowości i jego funkcje. Zasady i techniki rachunkowości. Plan kont. Ewidencja analityczna i syntetyczna. Metoda bilansowa. Rachunek majątku i kapitału przedsiębiorstwa. Klasyfikacja aktywów i pasywów. Operacje gospodarcze bilansowe i operacje wynikowe. Wynik finansowy, sprawozdania finansowe. Międzynarodowe standardy rachunkowości.

Strona przedmiotu
NZJ-SI>ZARZBEZŻYW brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia projektowe - 20 godzin
 • Konsultacje - 10 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 20 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia projektowe - 20 godzin
 • Wykład e-learning - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student rozpoznaje rodzaje zagrożeń występujących w żywności, poznaje sposoby ograniczenia ich występowania. Poznaje systemy zarządzania i programy wspierające zapewnienie jakości i bezpieczeństwa żywności (m.in. HACCP, ISO 22000, BRC, IFS). Opracowuje niezbędną dokumentację uwzględniającą wymagania konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa żywności.

Strona przedmiotu
NZJ-SI>ZarzJak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student poznaje zasady i filozofię współczesnego podejścia do zarządzania organizacją. Podczas zajęć omówione są zasady i struktura norm związanych z systemami zarządzania jakością w obszarach związanych z funkcjonowaniem każdej organizacji, z uwzględnieniem agrobiznesu. Potrafi również opracować niezbędną dokumentację uwzględniającą wymagania konieczne do tworzenia systemów.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)