Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty 1 sem. - zarządzanie jakością i analiza żywności, st. i-go stopnia (inż.) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez DZIEKAN WYDZIAŁU BIOTECHNOLOGII I NAUK O ŻYWNOŚCI)

Jednostka: DZIEKAN WYDZIAŁU BIOTECHNOLOGII I NAUK O ŻYWNOŚCI Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty 1 sem. - zarządzanie jakością i analiza żywności, st. i-go stopnia (inż.)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2016/17-Z - Semestr zimowy 2016/17
2017/18-Z - Semestr zimowy 2017/18
2018/19-Z - Semestr zimowy 2018/19
2019/20-Z - Semestr zimowy 2019/20
2019/20-L - Semestr letni 2019/20
2020/21-L - Semestr letni 2020/21
2021/22-L - Semestr letni 2021/22
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2016/17-Z 2017/18-Z 2018/19-Z 2019/20-Z 2019/20-L 2020/21-L 2021/22-L
NZJ-SI>ChOiN brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 56 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje zagadnienia dotyczące systematyki związków nieorganicznych, budowy atomu, elektrochemii, roztworów, kinetyki, związków koordynacyjnych. Obejmuje zagadnienia umożliwiające zapoznanie się z podstawami analizy ilościowej oraz jakościowej, reakcjami utleniania i redukcji, równowagami w wodnych roztworach elektrolitów, własnościami buforów.

Strona przedmiotu
NZJ-SI>EKON brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot służy zapoznaniu się z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi działania gospodarki rynkowej. Szczególny nacisk jest położony na uwarunkowania ekonomiczne w gospodarce żywnościowej.

Strona przedmiotu
NZJ-SI>Fiz1 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 28 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi prawami fizyki oraz nabycie umiejętności wykonywania pomiarów prostych wielkości fizycznych oraz ich prezentacji w formie analitycznej i graficznej. Na kurs składają się wykłady oraz ćwiczenia laboratoryjne. Na wykładach omawiane są elementarne zagadnienia z mechaniki właściwości płynów i zjawiska na granicy faz. Na ćwiczeniach studenci wykonują pomiary parametrów mechanicznych i cieplnych oraz nabywają umiejętności prezentacji wyników pomiarów w różnorakich formach.

Strona przedmiotu
NZJ-SI>GRAF brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia projektowe - 28 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia projektowe - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia projektowe - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia projektowe - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Technical writing. Plotting curves and geometric constructions. Orthogonal projections. Sections simple and complex. Dimensioning of mechanical drawing and construction. Basic drawing elements building.

Strona przedmiotu
NZJ-SI>Mat brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia audytoryjne - 28 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia audytoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia audytoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia audytoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest umożliwienie studentom zapoznania się z podstawami matematyki wyższej. Program wykładów obejmuje zagadnienia dotyczące liczb zespolonych, macierzy i układów równań liniowych, rachunku różniczkowego i całkowego funkcji jednej i dwóch zmiennych. Celem ćwiczeń jest umożliwienie studentom zapoznania się z podstawowymi metodami rozwiązywania zadań dotyczących wyżej wymienionych zagadnień.

Strona przedmiotu
NZJ-SI>WprdoZarzJak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2018/19
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student poznaje zasady i filozofię współczesnego po-dejścia do zarządzania organizacją. Podczas zajęć omówione są zasady współczesnych rozwiązań syste-mowych stosowanych w tym zakresie.

Strona przedmiotu
NZJ-SI>ZarzŚrod brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami ochrony środowiska i zarządzaniem nim. Student poznaje środowisko życia człowieka, dostępne zasoby naturalne, podstawy ochrony atmosfery, wody i gleby oraz podstawy zagospodarowania odpadów. Poznaje systemy zarządzania środowiskiem.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)