Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty 7 sem. - technologia żywności i żywienie człowieka, st. i-go stopnia (inż.) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez DZIEKAN WYDZIAŁU BIOTECHNOLOGII I NAUK O ŻYWNOŚCI)

Jednostka: DZIEKAN WYDZIAŁU BIOTECHNOLOGII I NAUK O ŻYWNOŚCI Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty 7 sem. - technologia żywności i żywienie człowieka, st. i-go stopnia (inż.)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2016/17-Z - Semestr zimowy 2016/17
2017/18-Z - Semestr zimowy 2017/18
2018/19-Z - Semestr zimowy 2018/19
2019/20-Z - Semestr zimowy 2019/20
2020/21-Z - Semestr zimowy 2020/21
2021/22-Z - Semestr zimowy 2021/22
2022/23-Z - Semestr zimowy 2022/23
2022/23 - Rok akademicki 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2016/17-Z 2017/18-Z 2018/19-Z 2019/20-Z 2020/21-Z 2021/22-Z 2022/23-Z 2022/23
NTŻ-SI>BiotŻyw brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia - 24 godzin
 • Wykład - 12 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 24 godzin
 • Wykład - 12 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 24 godzin
 • Wykład - 12 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 24 godzin
 • Wykład - 12 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 24 godzin
 • Wykład - 12 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 24 godzin
 • Wykład - 12 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 24 godzin
 • Wykład - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Program wykładów obejmuje podstawowe zagadnienia związane z wykorzystania drobnoustrojów przemysłowych, w tym wykorzystywanych w produkcji fermentowanej żywności. W treści wykładów zawarte są informacje dotyczące pozyskiwania, doskonalenia, przechowywania szczepów, opis biotechnologii wybranych dodatków konsumpcyjnych oraz opis sposobów prowadzenia procesów fermentacyjnych i funkcji drobnoustrojów w fermentowanej żywności.

Strona przedmiotu
NTŻ-SI>EkoiOS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia audytoryjne - 12 godzin
 • Wykład - 12 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 12 godzin
 • Wykład - 12 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 12 godzin
 • Wykład - 12 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 12 godzin
 • Wykład - 12 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 12 godzin
 • Wykład - 12 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 12 godzin
 • Wykład - 12 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 12 godzin
 • Wykład - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami ekologii i ochrony środowiska. Student poznaje środowisko życia człowieka, dostępne zasoby naturalne, podstawy ochrony atmosfery, wody i gleby oraz podstawy zagospodarowania odpadów, wpływ zanieczyszczenia wód i gleby na jakość żywności. Poznaje metody zapobiegania skażeniom promieniotwórczym żywności oraz wpływ funkcjonowania przemysłu spożywczego na stan środowiska i sposoby zapobiegania negatywnego oddziaływania na to środowisko.

Strona przedmiotu
NTŻ-SI>ABiotŻyw brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 24 godzin
 • Wykład - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Program wykładów obejmuje podstawowe zagadnienia związane z wykorzystania drobnoustrojów przemysłowych, w tym wykorzystywanych w produkcji fermentowanej żywności. W treści wykładów zawarte są informacje dotyczące pozyskiwania, doskonalenia, przechowywania szczepów, opis biotechnologii wybranych dodatków konsumpcyjnych oraz opis sposobów prowadzenia procesów fermentacyjnych i funkcji drobnoustrojów w fermentowanej żywności.

Strona przedmiotu
NTŻ-SI>MARKETING
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Wykład - 24 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Wykład - 24 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Wykład - 24 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Wykład - 24 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 24 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 24 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 24 godzin
Rok akademicki 2022/23
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot służy pogłębieniu wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania i planowania marketingowego. Kurs oparty jest o zapoznanie się studentów z koncepcją marketing mix zgodną z wersją 4P (polityka produktowa, polityka cenowa, polityka dystrybucyjna, polityka promocyjna).

Strona przedmiotu
NTŻ-SI>PPPFer brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 24 godzin
 • Wykład - 24 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia - 24 godzin
 • Wykład - 24 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 24 godzin
 • Wykład - 24 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 24 godzin
 • Wykład - 24 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 24 godzin
 • Wykład - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu omawiane są zagadnienia związane z technologią produkcji etanolu, drożdży piekarskich i paszowych, piwa.

Strona przedmiotu
NTŻ-SI>PTGastr brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Wykład - 12 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Wykład - 12 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Wykład - 12 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Wykład - 12 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 12 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 12 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przekazanie podstawowej wiedzy w zakresie technologii gastronomii, wyposażenia i organizacji pracy w zakładach gastronomicznych. Prezentuje podstawowe procesy obróbki kulinarnej różnych surowców oraz wymagania higieniczne w produkcji gastronomiczne i obsłudze konsumenta.

Strona przedmiotu
NTŻ-SI>PracaEITO brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
NTŻ-SI>PracaEIŻC brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Praca dyplomowa - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
NTŻ-SI>PrzechOW brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Wykład - 24 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Wykład - 24 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Wykład - 24 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Wykład - 12 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 24 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach wykładu student zapoznaje się z biologicznymi, biochemicznymi i chemicznymi procesami zachodzącymi w czasie przechowywania owoców i warzyw w różnych warunkach. Student poznaje technologię przechowywania owoców, warzyw i żywności przetworzonej. Zna straty podczas przechowywania.

Strona przedmiotu
NTŻ-SI>PrzechPR brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Wykład - 24 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przechowalnictwo surowców pochodzenia roślinnego i żywności dotyczy biologicznych, biochemicznych i chemicznych procesów zachodzących w czasie przechowywania surowców roślinnych w różnych warunkach. Przedmiot dotyczy technologii przechowywania ziarna zbóż, ziemniaków, warzyw i owoców. Omawiane są także sposoby minimalizowania strat w czasie przechowywania produktów roślinnych oraz utrwalonej i nieutrwalonej żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego.

Strona przedmiotu
NTŻ-SI>RACH brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia - 12 godzin
 • Wykład - 12 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia audytoryjne - 12 godzin
 • Wykład - 12 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia audytoryjne - 12 godzin
 • Wykład - 12 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia audytoryjne - 12 godzin
 • Wykład - 12 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia audytoryjne - 12 godzin
 • Wykład - 12 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia audytoryjne - 12 godzin
 • Wykład - 12 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia audytoryjne - 12 godzin
 • Wykład - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowe informacje o zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie żywienia zbiorowego. Rozliczenia podatkowe oraz inne rozrachunki publiczno-prawne dotyczące przemysłu spożywczego

Strona przedmiotu
NTŻ-SI>SInzTO brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
NTŻ-SI>ZastDWT brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia - 24 godzin
 • Wykład - 24 godzin
Semestr zimowy 2019/20
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 24 godzin
 • Wykład - 24 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 24 godzin
 • Wykład - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Charakterystyka drożdży z uwzględnieniem wymagań przemysłów fermentacyjnych. Absorpcja składników podłoża fermentacyjnego przez komórkę drożdży. Fermentacja surowców cukrowych i skrobiowych przez drożdże Saccharomyces cerevisiae. Drożdże dzikie, zakażenia mikrobiologiczne w gorzelni. Inne, niż Saccharomyces cerevisiae, drobnoustroje w produkcji etanolu. Technologia produkcji drożdży piekarskich i paszowych. Drożdże piwowarskie - rodzaje, właściwości, znaczenie dla jakości piwa. Klasyczne i nowe rozwiązania w piwowarstwie.

Strona przedmiotu
NZJ-SI>ŻYWNOTRAD brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Wykład - 24 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Wykład - 24 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Wykład - 24 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 24 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 24 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest umożliwienie studentom zapoznania się z materiałem dotyczącym tradycyjnych i regionalnych produktów spożywczych. Program wykładów obejmuje zagadnienia związane z tym przedmiotem.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)