Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty 6 sem. - technologia żywności i żywienie człowieka, st. i-go stopnia (inż.) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez DZIEKAN WYDZIAŁU BIOTECHNOLOGII I NAUK O ŻYWNOŚCI)

Jednostka: DZIEKAN WYDZIAŁU BIOTECHNOLOGII I NAUK O ŻYWNOŚCI Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty 6 sem. - technologia żywności i żywienie człowieka, st. i-go stopnia (inż.)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2016/17-Z - Semestr zimowy 2016/17
2016/17-L - Semestr letni 2016/17
2017/18-Z - Semestr zimowy 2017/18
2017/18-L - Semestr letni 2017/18
2018/19-L - Semestr letni 2018/19
2019/20-L - Semestr letni 2019/20
2020/21-L - Semestr letni 2020/21
2021/22-L - Semestr letni 2021/22
2022/23-Z - Semestr zimowy 2022/23
2023/24-Z - Semestr zimowy 2023/2024
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2016/17-Z 2016/17-L 2017/18-Z 2017/18-L 2018/19-L 2019/20-L 2020/21-L 2021/22-L 2022/23-Z 2023/24-Z
NTŻ-SI>ATwegl brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Program wykładów obejmuje zagadnienia dotyczące surowców przetwarzanych w cukrowni i krochmalni, ich znaczenia gospodarczego w Polsce i na świecie, technologii cukrownictwa i krochmalnictwa, produkcji spożywczych przetworów ziemniaczanych oraz podstawowych właściwości, zastosowania i modyfikacji skrobi. Na ćwiczeniach laboratoryjnych studenci poznają podstawowe procesy jednostkowe zachodzące w cukrowni i krochmalni, metody oznaczeń jakości buraka cukrowego i ziemniaków oraz ich przetworów, a także właściwości skrobi.

Strona przedmiotu
NTŻ-SI>ATZb brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką przetwórstwa zbóż. Wykłady i ćwiczenia dotyczą zagadnień surowcowych - budowa i skład chemiczny ziarna i związane z tym kierunki jego przetwarzania, Omówione zostaną technologie młynarstwa, kaszarstwa, produkcji makaronów, piekarstwa i ciastkarstwa

Strona przedmiotu
NTŻ-SI>AZarzJak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student poznaje zasady i filozofię współczesnego podejścia do zarządzania organizacją. Podczas zajęć omówione są zasady i struktura norm związanych z systemami zarządzania jakością w obszarach związanych z funkcjonowaniem każdej organizacji, z uwzględnieniem agrobiznesu. Potrafi również opracować nie-zbędną dokumentację uwzględniającą wymagania konieczne do tworzenia systemów.

Strona przedmiotu
NTŻ-SI>GosWSE
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
Semestr zimowy 2023/2024
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z charakterystyką gospodarki wodno-ściekowej i energetycznej w zakładach przemysłu spożywczego, dobowym bilansem zapotrzebowania na wodę i ilość odprowadzanych ścieków oraz bilansem energetycznym. Celem laboratoriów jest umożliwienie studentom zapoznania się z podstawowymi oznaczeniami parametrów wody i ścieków. Celem ćwiczeń projektowych jest umożliwienie studentom zapoznania się z procesem projektowania gospodarki wodno-ściekowej i energetycznej w zakładzie.

Strona przedmiotu
NTŻ-SI>ATmie brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Charakterystyka zwierząt rzeźnych. Budowa tkanki mięśniowej. Skład chemiczny, właściwości fizykochemiczne i reologiczne mięsa. Metody utrwalania surowców rzeźnych. Produkcja przetworów mięsnych.

Strona przedmiotu
NTŻ-SI>MechiPA brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2017/18
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawy automatyki, . Zasady regulacji wielkości fizycznych. Analogowe i cyfrowe regulatory laboratoryjne i przemysłowe. Elementy i układy automatyki zabezpieczeniowej. Robotyka, mechatronika. Zastosowanie układów sterowania i regulacji automatycznej w technologii żywności.

Strona przedmiotu
NTŻ-SI>PPSPZ brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
Semestr zimowy 2017/18
Semestr letni 2017/18
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2019/20
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Charakterystyka zwierząt rzeźnych. Budowa tkanek zwierzęcych. Skład chemiczny, właściwości fizykochemiczne i reologiczne mięsa. Metody utrwalania surowców rzeźnych. Produkcja przetworów mięsnych.

Strona przedmiotu
NTŻ-SI>Praktyka brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia - 160 godzin
Semestr zimowy 2017/18
Semestr letni 2017/18
 • Praktyka - 160 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 150 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Praktyka - 160 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Praktyka - 160 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Praktyka zawodowa - 160 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Struktura organizacyjna zakładu, profil produkcyjny i usługowy, obieg dokumentów dotyczących działalności produkcyjnej lub usługowej, potrzeby surowcowe i materiałowe, gospodarka odpadami (w tym utylizacja odczynników chemicznych i odpadów biologicznych), wodno-ściekowa i energetyczna zakładu.

Strona przedmiotu
NTŻ-SI>ProjTech brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia projektowe - 45 godzin
Semestr zimowy 2017/18
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia projektowe - 45 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia projektowe - 45 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia projektowe - 45 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia projektowe - 45 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Projekt - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć student opracowuje założenia techniczno-technologiczne wybranej linii produkcyjnej, poczynając od opracowania technologii, poprzez obliczenie bilansu masowego, dobór maszyn i urządzeń. Opracowuje harmonogram pracy urządzeń, metody transportu, oblicza zapotrzebowanie na powierzchnie magazynowe i wykonuje plan hali produkcyjnej i magazynów.

Strona przedmiotu
NTŻ-SI>AWZStan brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest umożliwienie studentom zapoznania się z materiałem dotyczącym wybranych zagadnień ze standaryzacji. Program wykładów obejmuje zagadnienia związane z tym przedmiotem. Celem laboratoriów jest umożliwienie studentom zapoznanie się z podstawową metodologią stosowaną w standaryzacji.

Strona przedmiotu
NTŻ-SI>Tmie brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2017/18
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Charakterystyka zwierząt rzeźnych. Budowa tkanki mięśniowej. Skład chemiczny, właściwości fizykochemiczne i reologiczne mięsa. Metody utrwalania surowców rzeźnych. Produkcja przetworów mięsnych.

Strona przedmiotu
NTŻ-SI>TPiC brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2017/18
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Produkcja i wykorzystanie zbóż. Budowa i skład chemiczny ziarna. Technologia przemiału ziarna. Przetwórstwo ziarna zbóż niechlebowych. Produkcja i spożycie pieczywa oraz jego wartość odżywcza. Surowce stosowane w produkcji piekarskiej i ciastkarskiej. Procesy wytwarzania i fermentacji chlebowego ciasta pszennego, żytniego, mieszanego i półcukierniczego. Kształtowanie kęsów ciasta i wypiek pieczywa. Technologia wytwarzania wyrobów z ciasta drożdżowego, francuskiego, kruchego i biszkoptowo-tłuszczowego. Mikrobiologiczne zakażenia wyrobów piekarskich i ciastkarskich.

Strona przedmiotu
NTŻ-SI>Twegl brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Program wykładów obejmuje zagadnienia dotyczące surowców przetwarzanych w cukrowni i krochmalni, ich znaczenia gospodarczego w Polsce i na świecie, technologii cukrownictwa i krochmalnictwa, produkcji spożywczych przetworów ziemniaczanych oraz podstawowych właściwości, zastosowania i modyfikacji skrobi. Na ćwiczeniach laboratoryjnych studenci poznają podstawowe procesy jednostkowe zachodzące w cukrowni i krochmalni, metody oznaczeń jakości buraka cukrowego i ziemniaków oraz ich przetworów, a także właściwości skrobi.

Strona przedmiotu
NTŻ-SI>TZb brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką przetwórstwa zbóż. Wykłady i ćwiczenia dotyczą zagadnień surowcowych - budowa i skład chemiczny ziarna i związane z tym kierunki jego przetwarzania, Omówione zostaną technologie młynarstwa, kaszarstwa, produkcji makaronów, piekarstwa i ciastkarstwa

Strona przedmiotu
NTŻ-SI>WZNor brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia audytoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia audytoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2019/20
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest umożliwienie studentom zapoznania się z materiałem dotyczącym wybranych zagadnień z normalizacji. Program wykładów obejmuje zagadnienia związane z tym przedmiotem. Celem laboratoriów jest umożliwienie studentom zapoznanie się z podstawową metodologią stosowaną w normalizacji.

Strona przedmiotu
NTŻ-SI>WZStan brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest umożliwienie studentom zapoznania się z materiałem dotyczącym wybranych zagadnień ze standaryzacji. Program wykładów obejmuje zagadnienia związane z tym przedmiotem. Celem laboratoriów jest umożliwienie studentom zapoznanie się z podstawową metodologią stosowaną w standaryzacji.

Strona przedmiotu
NTŻ-SI>ZTPziem brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
Semestr zimowy 2017/18
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2019/20
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wiedza i umiejętności w zakresie przetwórstwa ziemniaków i skrobi, produkcji przekąsek ziemniaczanych w oparciu o technologię ekstruzji, przeprowadzania analiz jakości ziemniaków dla przemysłu i do bezpośredniego spożycia, smażonych, suszonych, mrożonych i ekspandowanych produktów spożywczych.

Strona przedmiotu
NTŻ-SI>ZarzJak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia projektowe - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2017/18
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student poznaje zasady i filozofię współczesnego podejścia do zarządzania organizacją. Podczas zajęć omówione są zasady i struktura norm związanych z systemami zarządzania jakością w obszarach związanych z funkcjonowaniem każdej organizacji, z uwzględnieniem agrobiznesu. Potrafi również opracować nie-zbędną dokumentację uwzględniającą wymagania konieczne do tworzenia systemów.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)