Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty 4 sem. - Biotechnologia, ERASMUS (grupa przedmiotów zdefiniowana przez DZIEKAN WYDZIAŁU BIOTECHNOLOGII I NAUK O ŻYWNOŚCI)

Jednostka: DZIEKAN WYDZIAŁU BIOTECHNOLOGII I NAUK O ŻYWNOŚCI Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty 4 sem. - Biotechnologia, ERASMUS
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2017/18-Z - Semestr zimowy 2017/18
2018/19-L - Semestr letni 2018/19
2019/20-L - Semestr letni 2019/20
2020/21-L - Semestr letni 2020/21
2021/22-L - Semestr letni 2021/22
2022/23-L - Semestr letni 2022/23
2023/24-L - Semestr letni 2023/2024
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2017/18-Z 2018/19-L 2019/20-L 2020/21-L 2021/22-L 2022/23-L 2023/24-L
NBT/BŻ-SE>CIAŻ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem modułu jest zapoznanie studentów z technikami chemii analitycznej. Program obejmuje zagadnienia dotyczące metod spektroskopowych, refraktometrii, polarymetrii, spektroskopii masowej, podstaw technik elektrochemicznych, potencjometrii, elektrograwimetrii i kulometrii, polarografii, woltamperometrii, miareczkowania amperometrycznego i do martwego punktu (dead stop), konduktometrii, chromatografii: podstawowych pojęć, rodzajów chromatografii, mechanizmów retencji.

Strona przedmiotu
NBT/BŻ-SE>ChŻyw brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykłady z Chemii Żywności umożliwią studentom poznanie chemicznych, fizycznych i sensorycznych właściwości głównych składników żywności, ich wzajemnych oddziaływań i przemian jakim podlegają podczas przechowywania oraz przetwarzania żywności. Program ćwiczeń umożliwi zapoznanie się z podstawowymi technikami izolowania, i oczyszczania głównych składników surowców żywnościowych oraz metodami analizy właściwości fizykochemicznych związków naturalnych.

Strona przedmiotu
NBT/BŻ-SE>Mog brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z morfologią, anatomią i właściwościami fizjologicznymi podstawowych grup mikroorganizmów (bakterii, drożdży i grzybów strzępkowych). Program zajęć obejmuje ponadto zagadnienia związane z kinetyką wzrostu drobnoustrojów, ich odżywianiem, oddychaniem, występowaniem w środowisku naturalnym i ich wpływem na to środowisko oraz wzajemnymi oddziaływania między mikroorganizmami.

Strona przedmiotu
NBT/BŻ-SE>PRMECH
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs obejmuje podstawowe problemy dotyczące obliczeń procesowych oraz aparatury i urządzeń stosowanych w przemyśle biotechnologicznym. Omawiane są procesy jednostkowe, istotne w trakcie uzyskiwania bioproduktów (zarówno procesy mechaniczne jak i cieplno-dyfuzyjne), a studenci zapoznają się z typowymi urządzeniami , aparaturą oraz technologiami.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)