Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty 4 sem. - żywienie człowieka i dietetyka, I stopnia (lic.) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez DZIEKAN WYDZIAŁU BIOTECHNOLOGII I NAUK O ŻYWNOŚCI)

Jednostka: DZIEKAN WYDZIAŁU BIOTECHNOLOGII I NAUK O ŻYWNOŚCI Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty 4 sem. - żywienie człowieka i dietetyka, I stopnia (lic.)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2018/19-Z - Semestr zimowy 2018/19
2018/19-L - Semestr letni 2018/19
2019/20-Z - Semestr zimowy 2019/20
2019/20-L - Semestr letni 2019/20
2020/21-L - Semestr letni 2020/21
2021/22-L - Semestr letni 2021/22
2022/23-L - Semestr letni 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2018/19-Z 2018/19-L 2019/20-Z 2019/20-L 2020/21-L 2021/22-L 2022/23-L
NŻD-SL>0046.4 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
NŻD-SL>AŻ brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawą analizy żywności. Wykłady obejmują zagadnienia dotyczące analizy sensorycznej i oceny organoleptycznej, jakości żywności, normalizacji, technik oznaczania wybranych składników chemicznych (tj.: woda, popiół) i związków, np. akrylamid oraz cech jakościowych żywności. Na ćwiczeniach laboratoryjnych studenci mają możliwość przeprowadzenia oceny jakości wybranych surowców i produktów spożywczych, z określeniem właściwości fizykochemicznych żywności, przy użyciu odpowiednich metod.

Strona przedmiotu
NŻD-SL>BŻiŻ brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student poznaje: pojęcia i definicje dotyczące bezpieczeństwa żywności i żywienia; krajowe i unijne ustawodawstwo dotyczące bezpieczeństwa żywności; zagrożenia chemiczne, fizyczne i biologiczne wpływające na bezpieczeństwo żywności; warunki higieniczno-sanitarne w produkcji i obrocie żywnością; metody i systemy zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. Opracowuje niezbędną dokumentację uwzględniającą wymagania konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa żywności.

Strona przedmiotu
NŻD-SL>KZC brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 45 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Wykład - 45 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Wykład - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poznanie epidemiologii, przyczyn, objawów i podstawowego leczenia jednostek chorobowych i ich wpływ na stan odżywienia.

Strona przedmiotu
NŻD-SL>1634.4 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
NŻD-SL>PG brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z prawami rządzącymi zmianami genetycznymi w populacjach. Program wykładów obejmuje zagadnienia związane z budową i sposobem powielania materiału genetycznego, regułami jego dziedziczenia, przyczynami zjawisk zmienności genetycznej u organizmów żywych i podstawami genetyki populacyjnej. Celem laboratoriów jest zapoznanie studentów z podstawowymi technikami wykrywania zmienności mikroorganizmów, sterowania procesami rekombinacyjnymi i komplementacyjnymi.

Strona przedmiotu
NŻD-SL>1866.4 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Praktyka - 160 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Praktyka - 160 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
NŻD-SL>PŻ-D brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2018/19
 • Praktyka - 160 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Praktyka zawodowa - 160 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Praktyka zawodowa - 160 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Praktyka żywieniowo-dietetyczna ma istotne znaczenie w zapoznaniu się z: charakterystyką recepturową produkty, potraw. Nabycia umiejętności udzielania porad żywieniowych indywidulanych, a także schematów działania zakładów żywienie zbiorowego.

Strona przedmiotu
NŻD-SL>TG brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Dostarcza wiedzy i umiejętności w zakresie technologii gastronomii. Obejmuje praktyczne zajęcia związane z prowadzeniem procesów obróbki kulinarnej różnych surowców. Student poznaje i stosuje w praktyce wymagania surowcowe, techniczne, organizacyjne i higieniczne w produkcji gastronomicznej.

Strona przedmiotu
NŻD-SL>TPP brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Dostarcza pogłębionej wiedzy i umiejętności w zakresie technologii gastronomii. Obejmuje praktyczne zajęcia związane z prowadzeniem procesów obróbki kulinarnej różnych surowców. Student poznaje i stosuje w praktyce wymagania surowcowe, techniczne, organizacyjne i higieniczne w produkcji gastronomicznej.

Strona przedmiotu
NŻD-SL>WDD brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przekazanie wiedzy nt. podstawowych diet leczniczych i ich zastosowania w leczeniu wybranych stanów chorobowych. Nabycie umiejętności planowania dietoterapii i prawidłowego doboru produktów w podstawowych dietach leczniczych oraz opracowywania zaleceń żywieniowych dla pacjenta.

Strona przedmiotu
NŻD-SL>ZJwZŻZ brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student poznaje główne założenia zarządzania jakością w zakładach żywienia zbiorowego. Identyfikuje czynniki wpływające na jakość produktów gastronomicznych. Poznaje systemy zarządzania i programy wspierające zapewnienie jakości (m.in. GMp/GHP, GCP, HACCP, ISO 22000). Poznaje proces audytu. Opracowuje niezbędną dokumentację uwzględniającą wymagania konieczne do zapewnienia jakości żywności.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)