Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty 4 sem. - weterynaria, nst. mgr jednolite (grupa przedmiotów zdefiniowana przez DZIEKAN WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ)

Jednostka: DZIEKAN WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty 4 sem. - weterynaria, nst. mgr jednolite
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2016/17-Z - Semestr zimowy 2016/17
2016/17-L - Semestr letni 2016/17
2017/18-Z - Semestr zimowy 2017/18
2017/18-L - Semestr letni 2017/18
2018/19-Z - Semestr zimowy 2018/19
2018/19-L - Semestr letni 2018/19
2019/20-Z - Semestr zimowy 2019/20
2019/20-L - Semestr letni 2019/20
2020/21-Z - Semestr zimowy 2020/21
2020/21-L - Semestr letni 2020/21
2021/22-L - Semestr letni 2021/22
2022/23-L - Semestr letni 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2016/17-Z 2016/17-L 2017/18-Z 2017/18-L 2018/19-Z 2018/19-L 2019/20-Z 2019/20-L 2020/21-Z 2020/21-L 2021/22-L 2022/23-L
MWW-NJ>0557.4 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
MWW-NJ>Fizjologia2 brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest poznanie i zrozumienie najważniejszych procesów życiowych zachodzących w organizmie zwierząt. Na zajęciach studenci poznają specyfikę działania poszczególnych układów w organizmie. Zapoznają się z mechanizmami regulacyjnymi i scalającymi. Studenci maja możliwość samodzielnego wykonywania pomiarów w celu oceny prawidłowości działania układów w organizmie. Dokonują również obserwacji mikroskopowych. Czynności praktyczne maja na celu nabycie umiejętności wykonywania podstawowych badań diagnostycznych u zwierząt oraz ich interpretacji.

Strona przedmiotu
MWW-NJ>Immunologia brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami z zakresu immunologii klinicznej, tj. dotyczącymi chorób autoimmunologicznych, nowotworowych, alergicznych, niedoborów immunologicznych, a także podstaw transplantologii, seroterapii i stosowania leków immunomodulujących. Studenci dowiadują się, w jaki sposób przy użyciu dostępnych metod laboratoryjnych diagnozować choroby o podłożu immunologicznym.

Strona przedmiotu
MWW-NJ>Mikrobio2 brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Nauczanie mikrobiologii weterynaryjnej ma na celu przekazanie studentom podstawowych wiadomości z zakresu biologii bakterii, wirusów i grzybów, klasyfikacji tych drobnoustrojów, oraz możliwych interakcji pomiędzy mikro- i makroorganizmami. Omawiane są podstawowe techniki diagnostyczne służące identyfikacji drobnoustrojów chorobotwórczych, a także sposoby usuwania patogenów ze środowiska (sterylizacja, dezynfekcja) i metody określania wrażliwości bakterii na chemioterapeutyki.

Strona przedmiotu
MWW-NJ>Parazyto1 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - godzin
 • Wykład - godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest nauczenie studentów identyfikacji gatunków pasożytów występujących u zwierząt. Student poznaje podstawowe pojęcia i terminy z zakresu parazytologii, cykle rozwojowe pasożytów oraz systematykę zoologiczną. Poznaje objawy kliniczne i zmiany patologiczne chorób pasożytniczych. Studenci dowiadują się o zasadach profilaktyki przeciwpasożytniczej. Uczą się podstawowych badań diagnostycznych w celu identyfikacji pasożytów i określają istniejące zagrożenia dla zwierząt i ludzi.

Strona przedmiotu
MWW-NJ>Patof1 brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Patofizjologia dyscyplina łącząca nauki podstawowe z dyscyplinami klinicznymi. Celem przedmiotu, jest zapoznanie studentów, z czynnością ustroju w warunkach choroby oraz rozpatrywanie czynnościowych mechanizmów prowadzących do rozwoju zmian chorobowych i zmian z choroby wynikających. Studenci poznają podstawowe pojęcia związane z nauką o chorobie oraz mechanizmy prowadzące do zaburzeń homeostazy. Poznają dynamikę procesów decydujących o rozwoju choroby. Omawiane są zagadnienia dotyczące etiologii i patogenezy procesów ogólnoustrojowych oraz wybranych zaburzeń układowych.

Strona przedmiotu
MWW-NJ>PrakHod brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Praktyka - 80 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Praktyka - 80 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Praktyka - 80 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Praktyka - 80 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Praktyka - 80 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem praktyk jest zapoznanie się ze specyfiką pracy w gospodarstwie wielkotowarowym/fermie hodowlanej/staninie koni. Podczas rutynowych zajęć w danym obiekcie student poznaje zasady funkcjonowania fermy w zależności od profilu produkcji i gatunku zwierząt. Celem jest poznanie organizacji produkcji zwierzęcej i organizacji żywienia oraz podstawowych zabiegów wykonywanych na zwierzętach w zależności od grupy produkcyjnej i specyfiki produkcji.

Strona przedmiotu
MWW-SJ>Technologie brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie studentom specyfiki produkcji wielkotowarowej. Zasady funkcjonowania specjalistycznych ferm różnych gatunków zwierząt gospodarskich. Sposoby oceny efektów zastosowanych technologii i przedstawienie propozycji nowych rozwiązań modernizacyjnych w istniejących obiektach. Omówienie organizacji produkcji zwierzęcej w gospodarstwie. Obrót stadem i planowanie struktury stada.

Strona przedmiotu
MWW-NJ>Żywienie brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Istotą tego kursu jest przedstawienie najważniejszych związków chemicznych z jednej strony wchodzących w skład ciało zwierząt i mających istotne znaczenie fizjologiczne a z drugiej strony skład pasz będących dostarczycielem tychże adekwatnie do potrzeb zwierząt. Studenci poznają podstawy oceny wartości pokarmowa pasz zależnej m. in. od ilości , rodzaju i wzajemnych proporcji tych związków. Przedstawione zostaną potrzeby zwierząt hodowlanych wynikające z konieczności zaspokojenia p. bytowych oraz potrzeby produkcyjne zależne od gatunku, kierunku użytkowania, wielkości i jakości produkcji.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)