Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty 10 sem. - weterynaria, ang. mgr jednolite (grupa przedmiotów zdefiniowana przez DZIEKAN WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ)

Jednostka: DZIEKAN WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty 10 sem. - weterynaria, ang. mgr jednolite
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2016/17-Z - Semestr zimowy 2016/17
2016/17-L - Semestr letni 2016/17
2017/18-L - Semestr letni 2017/18
2018/19-L - Semestr letni 2018/19
2019/20-L - Semestr letni 2019/20
2020/21-L - Semestr letni 2020/21
2021/22-L - Semestr letni 2021/22
2022/23-L - Semestr letni 2022/23
2023/24-L - Semestr letni 2023/2024
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2016/17-Z 2016/17-L 2017/18-L 2018/19-L 2019/20-L 2020/21-L 2021/22-L 2022/23-L 2023/24-L
MWW-AJ>InterAvian brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia kliniczne - 30 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia kliniczne - 30 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia kliniczne - 30 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia kliniczne - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia kliniczne - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia kliniczne - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia kliniczne - 30 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia kliniczne - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z technologią chowu różnych gatunków ptaków. Podczas zajęć przeprowadzane jest badanie kliniczne i sekcyjne ptaków, omawiane są praktyczne aspekty rozpoznawania chorób ptaków, interpretowane są wyniki badań serologicznych i mikrobiologicznych.

Strona przedmiotu
MWW-AJ>BasVetHem brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami hematologii. Podczas zajęć omawiane są: hemopoeza i jej zaburzenia, rola składników krwi, zaburzenia morfologii i funkcji krwi w różnych chorobach, hemostaza i jej zaburzenia, problemy transplantologii i transfuzjologii, różnice w zakresie morfologii i funkcji krwi wynikające z odmienności gatunkowej zwierząt. Studenci są zapoznawani z metodami przygotowania materiału do badań oraz z zasadami pracy w laboratorium hematologicznym

Strona przedmiotu
MWW-Aj>Hematology brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rosnąca ilość koni utrzymywanych w celach sportowych i rekreacyjnych pociąga za sobą zmianę oczekiwań wobec lekarza – hipiatry. Oczekiwana jest możliwie dokładna i prawidłowa diagnostyka oraz leczenie. Niektóre badania krwi oraz badania cytologiczne możliwe są w odpowiednio wyposażonym gabinecie weterynaryjnym, inne zlecane będą do wyspecjalizowanych laboratoriów - stąd nacisk na współpracę z lekarzem prowadzącym oraz wybór właściwych metod diagnostycznych. Przedmiot ma przybliżyć studentom zasady diagnostyki laboratoryjnej (hematologicznej, cytologicznej i koagulologicznej) w wybranych chorobach koni.

Strona przedmiotu
MWW-AJ>InterDogs brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia kliniczne - 45 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia kliniczne - 45 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia kliniczne - 45 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia kliniczne - 45 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia kliniczne - 45 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia kliniczne - 45 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia kliniczne - 45 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia kliniczne - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest praktyczne zapoznanie i uczestnictwo w pracy ambulatorium , bloku operacyjnego oraz pracowni diagnostyki radiologicznej Kliniki Chirurgii małych zwierząt.

Strona przedmiotu
MWW-AJ>InterFarm brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia kliniczne - 45 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia kliniczne - 45 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia kliniczne - 45 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia kliniczne - 45 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia kliniczne - 45 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia kliniczne - 45 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia kliniczne - 45 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia kliniczne - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z praktycznymi aspektami pełnego badania zwierzęcia (badania kliniczne oraz specjalistyczne, w tym pobieranie różnego rodzaju próbek). Podczas zajęć studenci interpretują uzyskane dane w celu postawienia właściwej diagnozy. Studenci zapoznają się z praktycznymi aspektami postępowania terapeutycznego (zachowawczego i operacyjnego). Studenci ucza się samodzielnie formułować orzeczenia i sporządzać opinie na potrzeby organów administracji państwowej, samorządowej i zawodowej.

Strona przedmiotu
MWW-AJ>InterHorse brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia kliniczne - 45 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia kliniczne - 45 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia kliniczne - 45 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia kliniczne - 45 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia kliniczne - 45 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia kliniczne - 45 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia kliniczne - 45 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia kliniczne - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem nauczania przedmiotu jest przekazanie studentom praktycznej wiedzy nt. czynników etiologicznych, wywołanych objawów klinicznych, koniecznych lub możliwych badań dodatkowych, końcowej interpretacji celem rozpoznania choroby, rozpoznania różnicowego, zastosowania leczenia i profilaktyki chorób koni.

Strona przedmiotu
MWW-AJ>F2.EqClinPh
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest poszerzenie wiedzy i wprowadzenie nowych elementów wiedzy dla przyszłego lekarza weterynarii w zakresie stosowanej farmakoterapii u źrebiąt i koni dorosłych, która pozwoli na opracowanie skutecznej terapii chorób o etiologii zakaźnej i niezakaźnej w stosunku do indywidualnego pacjenta. Przegląd preparatów leczniczych stosowanych w wybranej grupie chorób występujących u źrebiąt i koni dorosłych. Dawkowanie poszczególnych leków w oparciu o ich właściwości farmakodynamiczno-kinetyczne. Wyszczególnienie potencjalnych działań niepożądanych Omówienie występujących interakcji leków w prowadzonych farmakoterapiach skojarzonych.

Strona przedmiotu
MWW-AJ>EXOTIC brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z biologią i hodowlą zwierząt egzotycznych (drobne ssaki, ptaki, gady i płazy). Omówione i przedstawione zostaną również choroby zwierząt egzotycznych, zasady terapii, programy profilaktyczne dla poszczególnych gatunków, techniki badania klinicznego, pobierania próbek do badań laboratoryjnych oraz podawania leków. Specyfika terapii poszczególnych grup i gatunków zwierząt egzotycznych.

Strona przedmiotu
MWW-AJ>FishRaw brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 13 godzin
 • Wykład - 2 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 13 godzin
 • Wykład - 2 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 13 godzin
 • Wykład - 2 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 13 godzin
 • Wykład - 2 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 13 godzin
 • Wykład - 2 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 13 godzin
 • Wykład - 2 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 13 godzin
 • Wykład - 2 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 13 godzin
 • Wykład - 2 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z czynnikami wpływającymi na bezpieczeństwo surowców i produktów rybnych. Podczas zajęć omawiane są zagadnienia dotyczące zagrożeń mikrobiologicznych, parazytologicznych i chemicznych w produkcji ryb i ich przetworów. Studenci zapoznają się z technologią produkcji ryb solonych, wędzonych, marynowanych i konserw rybnych. Wykonują badanie mikrobiologiczne ryb, zapoznają z aktualnymi mikrobiologicznymi kryteriami dla ryb i ich przetworów.

Strona przedmiotu
MWW-AJ>HygFood2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia kliniczne - 18 godzin
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 12 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia kliniczne - 18 godzin
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 12 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia kliniczne - 18 godzin
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 12 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia kliniczne - 18 godzin
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 12 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia kliniczne - 18 godzin
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 12 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia kliniczne - 18 godzin
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 12 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia kliniczne - 18 godzin
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 12 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia kliniczne - 18 godzin
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 12 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z procesami technologicznymi stosowanym w przetwórstwie żywności, z procesami produkcji różnych rodzajów żywności pochodzenia zwierzęcego, zagrożeniami zdrowia konsumenta oraz sposobem prowadzenia nadzoru weterynaryjnego w zakładach przetwórczych.

Strona przedmiotu
MWW-AJ>ViralInfHors brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Nauczanie metod diagnostycznych zakażeń wirusowych koni ma na celu przekazanie studentom, planującym pracę z tymi zwierzętami, wiadomości dotyczących prawidłowego rozpoznania choroby oraz zapobiegania szerzeniu się epidemii w stadzie.

Strona przedmiotu
MWW-AJ>Managemen brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi organizacji i zarządzania firmą jaką jest zakład leczniczy dla zwierząt. Omawiane są podstawowe terminy dotyczące organizacji, odpowiedzialności i podziału pracy na poszczególnych stanowiskach (lekarz, personel techniczny i personel pomocniczy). Studenci poznają mechanizmy zarządzania personelem oraz sposoby komunikowania się z otoczeniem rynkowym.

Strona przedmiotu
MWW-AJ>MarketingIn brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
Semestr letni 2020/21
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi zasad wolnorynkowych prowadzenia biznesu. Omawiane są podstawowe definicje i terminy, dotyczące zakresu marketingu, zdobywania i utrzymania klientów, sprzedaży towarów i usług. Przedstawiona zostaje filozofia prowadzenia zakładu leczniczego dla zwierząt jako specyficznego miejsca pracy gdzie świadczy się usługi dla zwierząt i ich właścicieli. Pokazane zostaje praktyczne podejście do świadczenia usług lekarsko-weterynaryjnych w świecie realnej konkurencji i rosnących wymagań beneficjentów usług.

Strona przedmiotu
MWW-AJ>Neuropatol brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs dostarczenia wiedzy w dziedzinie neurologii klinicznej i podstawowej neuropatologii weterynaryjnej. Studenci uczą się, jak rozpoznawać zespoły neurologiczne, dokonać diagnostyki różnicowej z użyciem odpowiednich metod diagnostycznych. Podczas kursu studenci poznają praktyczne zastosowanie w zakresie diagnostyce obrazowej (RTG, mielografia, MRI, CT) oraz testów elektrodiagnostycznych (EMG, MNCV, RNS, BAER, EEG) u pacjentów neurologicznych i decydują o możliwościach terapii.

Strona przedmiotu
MWW-AJ>FORTHHORSE brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia kliniczne - 30 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia kliniczne - 30 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia kliniczne - 30 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia kliniczne - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia kliniczne - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia kliniczne - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia kliniczne - 30 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia kliniczne - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wiadomości z zakresu anatomii klinicznej i biomechaniki ruchu konia pozwolą studentom na lepsze zrozumienie patologii poszczególnych schorzeń narządu ruchu koni. Szczegółowe badanie ortopedyczne i omówienie najczęściej spotykanych jednostek chorobowych narządu mięśniowo-szkieletowego koni pozwoli studentom na postawienie trafnej diagnozy, a omówione aspekty i możliwości leczenia pozwolą na prowadzenie skutecznej i przemyślanej terapii.

Strona przedmiotu
MWW-AJ>PoultryMeat brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 10 godzin
 • Wykład - 5 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 10 godzin
 • Wykład - 5 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 10 godzin
 • Wykład - 5 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 10 godzin
 • Wykład - 5 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 10 godzin
 • Wykład - 5 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 10 godzin
 • Wykład - 5 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 10 godzin
 • Wykład - 5 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 10 godzin
 • Wykład - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W czasie zajęć student zapoznaje się szczegółowo z technologiami uboju poszczególnych gatunków drobiu oraz ubojem strusi. Ponadto zdobywa wiedzę na temat przetwórstwa mięsa drobiowego, mięsa strusi oraz pozyskiwania i przetwórstwa jaj.

Strona przedmiotu
MWW-AJ>Prev2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia kliniczne - 4 godzin
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 26 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia kliniczne - 4 godzin
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 26 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia kliniczne - 4 godzin
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 26 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia kliniczne - 4 godzin
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 26 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia kliniczne - 4 godzin
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 26 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia kliniczne - 4 godzin
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 26 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia kliniczne - 4 godzin
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 26 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia kliniczne - 4 godzin
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 26 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedstawienie zadań i roli lek. wet. we współczesnym howie zwierząt; zapoznanie z warunkami i metodami pracy lek. wet. w obiektach hodowlanych, zasady współpracy z hodowcą; omówienie najważniejszych problemów zdrowotnych w stadach bydła, świń, owiec, kóz, koni, sposobów zapobiegania i zwalczania w stadzie; zaproponowanie metod kontroli odporności młodych zwierząt gospodarskich oraz ich najważniejszych problemów zdrowotnych w okresie wychowu; zapoznanie z prostymi testami terenowymi oraz takimi, które warto wykorzystać w praktyce.

Strona przedmiotu
MWW-AJ>SFeedstuff brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z czynnikami wpływającymi na bezpieczeństwo pasz. Podczas zajęć omawiane są zagadnienia dotyczące zagrożeń mikrobiologicznych i chemicznych w produkcji pasz oraz obecności GMO w paszach. Studenci dowiadują się w jaki sposób identyfikuje się obecność obcogatunkowego białka w paszach oraz zapoznają się z aktualnym weterynaryjnym prawem paszowym. Poznają technologię produkcji pasz.

Strona przedmiotu
MWW-AJ>PracCl10 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Praktyka - 160 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Praktyka - 160 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Praktyka - 160 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Praktyka - 160 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Praktyka - 160 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Praktyka - 160 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Praktyka - 160 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Praktyka - 160 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie się ze specyfiką pracy w danym zakładzie leczenia zwierząt. Wykonywanie badania klinicznego oraz zabiegów lekarsko-weterynaryjnych u pacjentów zakładu leczenia zwierząt.

Strona przedmiotu
MWW-AJ>Practic10 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
 • Praktyka - 80 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Praktyka - 80 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Praktyka - 80 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Praktyka - 80 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem praktyki w zakładach przetwórczych jest zapoznania studentów z technologią przetwórstwa mięsa bądź innych produktów pochodzenia zwierzęcego, metodami pakowania, magazynowania i dystrybucji gotowego produktu, jak również zasad opracowywania systemów jakości zdrowotnej żywności i samokontroli prowadzonej w zakładach oraz dokumentowania działań z zakresu GMP/GHP, HACCP i szkoleń.

Strona przedmiotu
MWW-AJ>PracticSI10 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Praktyka - 80 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Praktyka - 80 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Praktyka - 80 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Praktyka - 80 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Praktyka - 80 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Praktyka - 80 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem praktyki w zakładach przetwórczych jest zapoznania studentów z technologią przetwórstwa mięsa bądź innych produktów pochodzenia zwierzęcego, metodami pakowania, magazynowania i dystrybucji gotowego produktu, jak również zasad opracowywania systemów jakości zdrowotnej żywności i samokontroli prowadzonej w zakładach oraz dokumentowania działań z zakresu GMP/GHP, HACCP i szkoleń.

Strona przedmiotu
MWW-AJ>SwineDiseases
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia audytoryjne - 13 godzin
 • Ćwiczenia kliniczne - 17 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia audytoryjne - 13 godzin
 • Ćwiczenia kliniczne - 17 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia audytoryjne - 13 godzin
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 17 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia audytoryjne - 13 godzin
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 17 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wiedzą, dotyczącą chorób zakaźnych świń, możliwościami ich diagnozowania, leczenia i zapobiegania. Prowadzone zajęcia są rozszerzeniem zagadnień omawianych podczas zajęć dydaktycznych z przedmiotu choroby zwierząt gospodarskich.

Strona przedmiotu
MWW-AJ>AdmLAw brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z terminologią stosowaną w administracji weterynaryjnej i narzędziami prawnymi stosowanymi w postępowaniu administracyjnym obejmującym urzędowe postępowanie w zwalczaniu chorób zakaźnych w populacjach.

Strona przedmiotu
MWW-AJ>AdviceLarge brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia kliniczne - 8 godzin
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 10 godzin
 • Wykład - 12 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia kliniczne - 8 godzin
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 10 godzin
 • Wykład - 12 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia kliniczne - 8 godzin
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 10 godzin
 • Wykład - 12 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia kliniczne - 8 godzin
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 10 godzin
 • Wykład - 12 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia kliniczne - 8 godzin
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 10 godzin
 • Wykład - 12 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia kliniczne - 8 godzin
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 10 godzin
 • Wykład - 12 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia kliniczne - 8 godzin
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 10 godzin
 • Wykład - 12 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia kliniczne - 8 godzin
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 10 godzin
 • Wykład - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Omówienie najważniejszych zadań lekarza wet.-profilaktyka w fermach wielkostadnych, na modelu bydła mlecznego. W ramach wizyt na fermie przeprowadzenie oceny obiektu i grup produkcyjnych, pobranie materiału do badań laboratoryjnych, analiza dokumentacji, analiza sposobu żywienia i utrzymania zwierząt, zapoznanie się z programem zarządzania fermą. Opracowanie i interpretacja wyników badania materiału pobranego na fermach, opracowanie opinii nt. fermy, przedstawienie oceny fermy właścicielowi.

Strona przedmiotu
MWW-AJ>VetDerm brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia kliniczne - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem nauczania przedmiotu jest przekazanie studentom rozszerzonej wiedzy na temat chorób powłoki skórnej zwierząt. Podczas zajęć omawiane są najczęściej występujące dermatozy u zwierząt towarzyszących i gospodarskich,, ich podział, etiologia, patogeneza, terapia i zapobieganie. Studenci dowiadują się o aktualnych procedurach terapii. Poznają praktycznie podstawowe metody diagnostyki dermatologicznej. Zapoznają się z aktualnymi możliwościami rynku farmaceutycznego w odniesieniu do dermatologii.

Strona przedmiotu
MWW-AJ>VetNeuro brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia kliniczne - 12 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia kliniczne - 12 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia kliniczne - 12 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia kliniczne - 12 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia kliniczne - 12 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs pozwala na rozszerzenie wiedzy z zakresu neurologii klinicznej. W trakcie zajęć dyskutowane są realne przypadki kliniczne z zakresie neurologii, wskazywane są metody różnicowania zaburzeń neurologicznych od innych. Szczególna uwaga zwracana jest na umiejętność samodzielnego opisywania objawów neurologicznych oraz wskazywania metod diagnostycznych i terapeutycznych chorób zwierząt.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)