Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty 7 sem. - weterynaria, ang. mgr jednolite (grupa przedmiotów zdefiniowana przez DZIEKAN WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ)

Jednostka: DZIEKAN WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty 7 sem. - weterynaria, ang. mgr jednolite
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2016/17-Z - Semestr zimowy 2016/17
2017/18-Z - Semestr zimowy 2017/18
2018/19-Z - Semestr zimowy 2018/19
2019/20-Z - Semestr zimowy 2019/20
2020/21-Z - Semestr zimowy 2020/21
2021/22-Z - Semestr zimowy 2021/22
2022/23-Z - Semestr zimowy 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2016/17-Z 2017/18-Z 2018/19-Z 2019/20-Z 2020/21-Z 2021/22-Z 2022/23-Z
MWW-AJ>AnatPropedeut brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze specyfiką gatunkową anatomii konia o znaczeniu klinicznym. Podczas zajęć omawiane będą poszczególne układy narządów i okolice ciała z uwzględnieniem anatomicznych podstaw diagnostyki klinicznej i podstawowych procedur terapeutycznych. Studenci dowiedzą się, które różnice gatunkowe w budowie anatomicznej konia należy wziąć pod uwagę w postępowaniu lekarskim. Przedmiot stanowi przygotowanie do zajęć klinicznych dotyczących koni.

Strona przedmiotu
MWW-AJ>Haematol brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
MWW-AJ>BehPharm brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie aktywności biologicznej substancji neuroprzekaźnikowych w mechanizmach działania leków na ośrodkowy układ nerwowy, biologicznych podstaw zaburzeń behawioralnych występujących u zwierząt towarzyszących, poznanie mowy ciała i zachowań psa i kota występujących w zaburzeniach behawioralnych, uzupełnienie wiedzy z zakresu farmakoterapii przez stosowanie tych grup leków lub suplementów diety, których mechanizmy działania są ściśle powiązane z terapią zaburzeń behawioralnych u psów i kotów. Student dobiera właściwe leczenie, wykorzystując pożądany synergizm lub antagonizm leków w farmakoterapii zaburzeń behawioralnych psów i kotów podczas terapii skojarzonej.

Strona przedmiotu
MWW-AJ>ClinPhysiol brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
MWW-AJ>FarmAnimals
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia kliniczne - 85 godzin
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 55 godzin
 • Wykład - 125 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia kliniczne - 85 godzin
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 55 godzin
 • Wykład - 125 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia kliniczne - 85 godzin
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 55 godzin
 • Wykład - 125 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia kliniczne - 85 godzin
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 55 godzin
 • Wykład - 125 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia kliniczne - 85 godzin
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 55 godzin
 • Wykład - 125 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia kliniczne - 85 godzin
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 55 godzin
 • Wykład - 125 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia kliniczne - 85 godzin
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 55 godzin
 • Wykład - 125 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z przyczynami przyczynami i objawami oraz zasadami leczenia i zapobiegania w poszczególnych jednostkach chorobowych. Podczas zajęć omawiana jest interpretacja danych klinicznych oraz wyników badań laboratoryjnych i dodatkowych. Studenci dowiadują się w jaki sposób wdraża się zasady postępowania diagnostycznego oraz monitoruje stan zdrowia zwierząt w hodowli wielkotowarowej. Poznają właściwy tryb postępowania w przypadku stwierdzenia chorób podlegających obowiązkowi zgłaszania.

Strona przedmiotu
MWW-AJ>FNutrition brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z zasadami prawidłowego żywienia psa i kota z możliwością wykorzystania ich w praktyce. Podczas zajęć omawiane są zagadnienia, związane z rolą podstawowych substancji odżywczych w żywieniu psa i kota w różnych okresach życia, przy różnej aktywności fizycznej itp.

Student poznaje sposoby bilansowania diety dla psa i kota oraz rodzaje karm komercyjnych i sposoby ich produkcji.

Strona przedmiotu
MWW-AJ>Fish
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem jest uzyskanie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie hodowli i chowu ryb karpiowatych i łososiowatych oraz chorób o etiologii wirusowej, bakteryjnej, grzybiczej i pasożytniczej, a także ich diagnostyki, profilaktyki i zwalczania.

Strona przedmiotu
MWW-AJ>FFish brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z funkcjonowaniem organizmu ryb. Część ogólna zawiera charakterystykę środowiska wodnego i ogólną charakterystykę ryb. Część szczegółowa ma na celu zapoznanie studentów ze szczegółową systematyką i gatunkami ryb, charakterystyką funkcji poszczególnych narządów na bazie anatomii z uwzględnieniem różnic gatunkowych.

Strona przedmiotu
MWW-AJ>FodderHyg brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs Higieny Środków Żywienia Zwierząt obejmuje wiadomości o najczęstszych ,,żywieniowych’’ przyczynach powodujących zachorowania zwierząt gospodarskich, a także nieudomowionych. Przedmiot omawia naturalne czynniki szkodliwe zawarte w paszach dla zwierząt - bakterie, wirusy, grzyby i ich produkty przemiany materii, oraz błędy żywieniowe będące czynnikiem etiologicznym chorób zwierząt - nadmiar i niedobór składników odżywczych, pasza nieodpowiednio stosowana ze względu na gatunek zwierząt, płeć, wiek, stan fizjologiczny. Słuchacze są również zaznajamiani z Polskimi i Unijnymi przepisami prawnymi, regulującymi żywienie zwierząt oraz metodami oceny wartości zdrowotnej paszy.

Strona przedmiotu
MWW-AJ>FodderHyg5 brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs Higieny Środków Żywienia Zwierząt obejmuje wiadomości o najczęstszych ,,żywieniowych’’ przyczynach powodujących zachorowania zwierząt gospodarskich, a także nieudomowionych. Przedmiot omawia naturalne czynniki szkodliwe zawarte w paszach dla zwierząt - bakterie, wirusy, grzyby i ich produkty przemiany materii, oraz błędy żywieniowe będące czynnikiem etiologicznym chorób zwierząt - nadmiar i niedobór składników odżywczych, pasza nieodpowiednio stosowana ze względu na gatunek zwierząt, płeć, wiek, stan fizjologiczny. Słuchacze są również zaznajamiani z Polskimi i Unijnymi przepisami prawnymi, regulującymi żywienie zwierząt oraz metodami oceny wartości zdrowotnej paszy.

Strona przedmiotu
MWW-AJ>FoodLaw
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z rodzajem i budową aktów prawnych. Studenci poznają także najważniejsze akty prawa unijnego i krajowego, na których generalnie opiera się prawo żywnościowe, ze szczególnym naciskiem na zadania Inspekcji Weterynaryjnej i nadzór weterynaryjny nad dobrostanem zwierząt rzeźnych oraz pozyskiwaniem i przetwórstwem mięsa i mleka.

Strona przedmiotu
MWW-AJ>Immunhist brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 11 godzin
 • Wykład - 4 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 11 godzin
 • Wykład - 4 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 11 godzin
 • Wykład - 4 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 11 godzin
 • Wykład - 4 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 11 godzin
 • Wykład - 4 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 11 godzin
 • Wykład - 4 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studentom zostaną zaprezentowane podstawowe reakcje immunohistochemiczne oraz ich wyniki obrazujące zarówno prawidłowe struktury komórek jak i zmienione procesem chorobowym w tym specyficzne antygeny nowotworowe, mające zastosowanie w diagnostyce różnicowej nowotworów oraz w ich leczeniu.

Strona przedmiotu
MWW-AJ>Mycology
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problemem chorób grzybiczych u zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem ich aspektu klinicznego i epidemiologicznego. Przedstawiane są podstawowe zagadnienia dotyczące morfologii oraz biologii grzybów chorobotwórczych, a także metody diagnostyczne służące do ich identyfikacji.

Strona przedmiotu
MWW-AJ>ReprodPigs brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 5 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 5 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 5 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 5 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 5 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 5 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie specyfiki organizacji pracy w sektorze rozrodu oraz poszerzenie wiedzy praktycznej i teoretycznej studentów nt. działań zarówno lekarza jak i zootechnika w fermie trzody chlewnej odnośnie zagadnień związanych z szeroko rozumianą tematyką rozrodu. Przedstawienie różnych wariantów postępowania z lochami i knurami w zależności od uwarunkowań obiektu.

Strona przedmiotu
MWW-AJ>ParasitEcosys brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia audytoryjne - 5 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia audytoryjne - 5 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia audytoryjne - 5 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia audytoryjne - 5 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest nauczenie studentów identyfikacji gatunków pasożytów występujących u zwierząt . Student pozna je pojęcia i terminy z zakresu parazytologii i ekologii, cykle rozwojowe pasożytów, systematykę zoologiczną i terminy ekologiczne. Poznaje objawy kliniczne i zmiany patologiczne chorób pasożytniczych. Studenci dowiadują się o zasadach profilaktyki przeciwpasożytniczej. Uczą się podstawowych badań diagnostycznych w celu identyfikacji pasożytów i określają zagrożenia dla ludzi i zwierząt.

Strona przedmiotu
MWW-AJ>PathoGame brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem nauczania przedmiotu jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu problemów zdrowotnych i sanitarnych zwierząt łownych w środowisku naturalnym i w hodowli zagrodowej. Przedmiot przedstawia podstawowe zmiany sekcyjne i histopatologiczne zwierząt w przebiegu chorób wirusowych, bakteryjnych i pasożytniczych poszczególnych gatunków zwierząt. Omawiana jest także celowość leczenia zwierząt łownych i jej konsekwencje w warunkach środowiska naturalnego oraz rola zwierzyny jako ważnego elementu łańcucha epizootycznego.

Strona przedmiotu
MWW-AJ>GastrHepat brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
MWW-AJ>PhysioNephr brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
MWW-AJ>PhysBasisNeph brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia audytoryjne - 9 godzin
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 6 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia audytoryjne - 9 godzin
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 6 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia audytoryjne - 9 godzin
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 6 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia audytoryjne - 9 godzin
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 6 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia audytoryjne - 9 godzin
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 6 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest poszerzenie wiedzy z zakresu fizjologii układu wydalniczego i metod stosowanych w ocenie funkcjonowania układu wydalniczego. Studenci samodzielnie będą przygotowywać próbki moczu do badania oraz przeprowadzać badanie i porównywać uzyskane wyniki z wartościami referencyjnymi dla gatunków weterynaryjnych. Ponadto w trakcie kursu studenci zapoznają się ze wskazaniami do terapii nerkozastępczych oraz z procesami fizycznymi pozwalającymi na pozaustrojowe oczyszczanie krwi, pracując z maszyną do hemodializy.

Strona przedmiotu
MWW-AJ>Slaughter1
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów mikrobiologią żywności, ubojem zwierząt rzeźnych, badaniem poubojowym mięsa, dojrzewaniem oraz psuciem się mięsa i tłuszczu, zasadami GMP/GHP w ubojniach, a także zarządzania bezpieczeństwem żywności.

Strona przedmiotu
MWW-AJ>Neonatology
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie ze specyfiką fizjologii noworodka i podstawowymi problemami okresu neonatalnego. Zwrócenie uwagi na odmienność fizjologii noworodka od zwierząt dorosłych. Przygotowanie do właściwego postępowania z noworodkami psów, kotów, koni, bydła, świń, owiec i kóz, a także do samodzielnego rozpoznawania problemów i podejmowania stosownego postępowania naprawczego w sytuacjach zagrażających życiu noworodków.

Strona przedmiotu
MWW-AJ>Psychopharm brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia audytoryjne - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie aktywności biologicznej substancji neuroprzekaźnikowych w mechanizmach działania leków na ośrodkowy układ nerwowy, biologicznych podstaw zaburzeń behawioralnych występujących u zwierząt towarzyszących, poznanie mowy ciała i zachowań psa i kota występujących w zaburzeniach behawioralnych, uzupełnienie wiedzy z zakresu farmakoterapii przez stosowanie tych grup leków, których mechanizm działania jest ściśle powiązany z terapią zaburzeń behawioralnych u psów i kotów. Student dobiera właściwe leczenie, wykorzystując pożądany synergizm lub antagonizm leków w farmakoterapii zaburzeń behawioralnych psów i kotów podczas terapii skojarzonej.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)