Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty 7 sem. - inżynieria środowiska, st. i-go stopnia (inż.) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez DZIEKAN WYDZIAŁU INŻYNIERII KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I GEODEZJI)

Jednostka: DZIEKAN WYDZIAŁU INŻYNIERII KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I GEODEZJI Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty 7 sem. - inżynieria środowiska, st. i-go stopnia (inż.)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2016/17-Z - Semestr zimowy 2016/17
2016/17-L - Semestr letni 2016/17
2017/18-Z - Semestr zimowy 2017/18
2017/18-L - Semestr letni 2017/18
2018/19-Z - Semestr zimowy 2018/19
2018/19-L - Semestr letni 2018/19
2019/20-Z - Semestr zimowy 2019/20
2019/20-L - Semestr letni 2019/20
2020/21-Z - Semestr zimowy 2020/21
2020/21-L - Semestr letni 2020/21
2021/22-Z - Semestr zimowy 2021/22
2022/23-Z - Semestr zimowy 2022/23
2023/24-Z - Semestr zimowy 2023/2024
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2016/17-Z 2016/17-L 2017/18-Z 2017/18-L 2018/19-Z 2018/19-L 2019/20-Z 2019/20-L 2020/21-Z 2020/21-L 2021/22-Z 2022/23-Z 2023/24-Z
IIS-SI>KOSZRO brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia projektowe - 24 godzin
 • Wykład - 24 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia projektowe - 24 godzin
 • Wykład - 24 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 24 godzin
 • Wykład - 24 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia projektowe - 24 godzin
 • Wykład - 24 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 24 godzin
 • Wykład - 24 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia projektowe - 24 godzin
 • Wykład - 24 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia projektowe - 24 godzin
 • Wykład - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs kosztorysowania robót w inżynierii środowiska przybliża znaczenie kosztorysu w procesie budowlanym. Realizacja przedmiotu ma na celu pozyskanie wiedzy niezbędnej do indywidualnego podejścia w kosztorysowaniu różnego rodzaju robót. Skutkiem kursu jest nabranie odpowiedzialności przez Studenta za oszczędne gospodarowanie środkami podczas prowadzenia robót w inżynierii środowiska.

Strona przedmiotu
IIS-SI>PRAKZA brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia - 0 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia - godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Praktyka - godzin
Semestr letni 2017/18
 • Praktyka zawodowa - 320 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Praktyka - godzin
Semestr letni 2018/19
 • Praktyka zawodowa - 320 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Praktyka zawodowa - godzin
Semestr letni 2019/20
 • Praktyka zawodowa - godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Praktyka zawodowa - godzin
Semestr letni 2020/21
 • Praktyka zawodowa - 320 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Praktyka - 320 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Praktyka - 320 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Praktyczna nauka i poznanie zasad funkcjonowania firmy zatrudniającej studenta na okres praktyki zawodowej.

Zapoznanie się z zasadami funkcjonowania firmy oraz praca wykonywana przez studenta z myślą o poszerzeniu swojej wiedzy praktycznej w wielu dziedzinach gospodarki odpowiadającej kierunkowi studiów oraz umożliwienie studentowi samodzielnego wykonywania pracy z przystosowaniem jego do wykonywania zawodu.

Strona przedmiotu
IIS-SI>PROINW brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wiadomościami na temat procesu inwestycyjnego. Zostaną przedstawione prawne uwarunkowania rynku pracy, metody i techniki zarządzania zasobami ludzkimi, zasady budowania motywacji pracowników oraz roli i zadań działu personalnego w organizacji. Ponadto omówione zostaną podstawowe definicje inwestycji i procesu inwestycyjnego, ich klasyfikacji, struktury procesu inwestycyjnego oraz jego podział na etapy i fazy. Prezentowane będą zasady rozliczania inwestycji, źródła finansowania, procedury prawa zamówień publicznych oraz procedury związane z warunkami kontraktowymi FIDIC.

Strona przedmiotu
IIS-SI>SEMINŻ brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia projektowe - 12 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Seminarium dyplomowe - 12 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 12 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 12 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 12 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium dyplomowe - 12 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium dyplomowe - 12 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Seminarium dyplomowe - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium ma celu zaznajomienie studentów z zasadami przygotowania projektu inżynierskiego oraz krótkich wystąpień i udziału w dyskusji na zadany temat.

Strona przedmiotu
IIS-SI>SIEGAiOG brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia projektowe - 24 godzin
 • Wykład - 24 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia projektowe - 24 godzin
 • Wykład - 24 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 24 godzin
 • Wykład - 24 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia projektowe - 24 godzin
 • Wykład - 24 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 24 godzin
 • Wykład - 24 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia projektowe - 24 godzin
 • Wykład - 24 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 24 godzin
 • Wykład - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaje gazów palnych, ich właściwości. Właściwości ich spalin. Rodzaje sieci gazowych i ich wyposażenie.

Projektowanie sieci i instalacji gazowych. Podstawy ogrzewnictwa. Sposoby wytwarzania ciepła. Kotłownie, węzły cieplne. Sposoby wytwarzania ciepłej wody. Wymiennikownie.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)