Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty 7 sem. - inżynieria i gospodarka wodna, st. i-go stopnia (inż.) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez DZIEKAN WYDZIAŁU INŻYNIERII KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I GEODEZJI)

Jednostka: DZIEKAN WYDZIAŁU INŻYNIERII KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I GEODEZJI Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty 7 sem. - inżynieria i gospodarka wodna, st. i-go stopnia (inż.)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2016/17-Z - Semestr zimowy 2016/17
2016/17-L - Semestr letni 2016/17
2017/18-Z - Semestr zimowy 2017/18
2017/18-L - Semestr letni 2017/18
2018/19-Z - Semestr zimowy 2018/19
2018/19-L - Semestr letni 2018/19
2019/20-Z - Semestr zimowy 2019/20
2019/20-L - Semestr letni 2019/20
2020/21-Z - Semestr zimowy 2020/21
2021/22-Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22-L - Semestr letni 2021/22
2022/23-Z - Semestr zimowy 2022/23
2023/24-Z - Semestr zimowy 2023/2024
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2016/17-Z 2016/17-L 2017/18-Z 2017/18-L 2018/19-Z 2018/19-L 2019/20-Z 2019/20-L 2020/21-Z 2021/22-Z 2021/22-L 2022/23-Z 2023/24-Z
IGW-SI>KOSZRB brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia projektowe - 24 godzin
 • Wykład - 24 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia projektowe - 24 godzin
 • Wykład - 24 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia projektowe - 24 godzin
 • Wykład - 24 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia projektowe - 24 godzin
 • Wykład - 24 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 24 godzin
 • Wykład - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs kosztorysowania robót w inżynierii i gospodarce wodnej przybliża znaczenie kosztorysu w procesie budowlanym. Realizacja przedmiotu ma na celu pozyskanie wiedzy niezbędnej do indywidualnego podejścia w kosztorysowaniu różnego rodzaju robót. Skutkiem kursu jest nabranie odpowiedzialności przez Studenta za oszczędne gospodarowanie środkami podczas prowadzenia robót w inżynierii i gospodarce wodnej.

Strona przedmiotu
IGW-SI>OCŚROD brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia projektowe - 24 godzin
 • Wykład - 24 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia projektowe - 24 godzin
 • Wykład - 24 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia projektowe - 24 godzin
 • Wykład - 24 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia projektowe - 24 godzin
 • Wykład - 24 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia projektowe - 24 godzin
 • Wykład - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Geneza, rola i znaczenie ocen oddziaływania na środowisko. Typologia oddziaływań przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodnej na środowisko. Instytucja oceny oddziaływania na środowisko w przepisach prawno-organizacyjnych. Strategiczne oceny oddziaływań na środowisko. Oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć. Prognozy i raporty OOS. Konsultacje społeczne w ramach procedury OOS. Systemy informacji środowiskowej. Narzędzia i metody wykonywania OOŚ. Dobre praktyki OOS.

Przedstawienie roli i zakresu konsultacji społecznych w ramach procedury OOS (wymagania formalne, procedura postępowania, uprawnienia społeczeństwa i organizacji społecznych, uwagi i wnioski społeczeństwa). Rozprawa administracyjna jako element procesu uspołecznia postępowania OOS.

Strona przedmiotu
IGW-SI>PRACAI brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Praca dyplomowa - godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Praca dyplomowa - godzin
Semestr letni 2017/18
 • Praca dyplomowa - godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Praca dyplomowa - godzin
Semestr letni 2018/19
 • Praca dyplomowa - godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Praca dyplomowa - godzin
Semestr letni 2019/20
 • Praca dyplomowa - godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Praca dyplomowa - godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Praca dyplomowa - godzin
Semestr letni 2021/22
Semestr zimowy 2022/23
 • Praca dyplomowa - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zasadniczym celem jest opracowanie i zredagowanie przez studenta pracy pisemnej spełniającej wymogi dyplomowej pracy inzynierskiej z zakresu inżynierii i gospodarki wodnej.

Strona przedmiotu
IGW-SI>PRAZAW brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Praktyka zawodowa - 320 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Praktyka zawodowa - 320 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Praktyka zawodowa - 320 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Praktyka zawodowa - 320 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Praktyka zawodowa - 320 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Praktyka zawodowa - 320 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Praktyka zawodowa - 320 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Praktyka zawodowa - 320 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Praktyka zawodowa - godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Praktyka zawodowa - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Praktyczna nauka w zakresie gospodarowania Zasobami wodnymi i eksploatacji systemów wodnych .Prowadzenie monitoringu hydrologicznego i meteorologicznego oraz wykonywanie pomiarów w tym zakresie oraz ich opracowanie.

Strona przedmiotu
IGW-SI>SEMINA2 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia projektowe - 24 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia projektowe - 24 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia projektowe - 24 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Seminarium dyplomowe - 24 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Seminarium dyplomowe - 24 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 24 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 24 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium ma celu zaznajomienie studentów z zasadami przygotowania pracy inżynierskiej oraz krótkich wystąpień i udziału w dyskusji na zadany temat.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)