Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty 4 sem. - inżynieria i gospodarka wodna, st. i-go stopnia (inż.) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez DZIEKAN WYDZIAŁU INŻYNIERII KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I GEODEZJI)

Jednostka: DZIEKAN WYDZIAŁU INŻYNIERII KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I GEODEZJI Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty 4 sem. - inżynieria i gospodarka wodna, st. i-go stopnia (inż.)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2016/17-Z - Semestr zimowy 2016/17
2016/17-L - Semestr letni 2016/17
2017/18-Z - Semestr zimowy 2017/18
2017/18-L - Semestr letni 2017/18
2018/19-L - Semestr letni 2018/19
2019/20-Z - Semestr zimowy 2019/20
2019/20-L - Semestr letni 2019/20
2019/20 - Rok akademicki 2019/20
2020/21-Z - Semestr zimowy 2020/21
2020/21-L - Semestr letni 2020/21
2021/22-Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22-L - Semestr letni 2021/22
2022/23-Z - Semestr zimowy 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2016/17-Z 2016/17-L 2017/18-Z 2017/18-L 2018/19-L 2019/20-Z 2019/20-L 2019/20 2020/21-Z 2020/21-L 2021/22-Z 2021/22-L 2022/23-Z
IGW-SI>BUDOG brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia projektowe - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia projektowe - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia projektowe - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia projektowe - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia projektowe - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem nauczania przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami konstruowania budynku z elementów drobnowymiarowych od fundamentu po dach oraz z zasadami projektowania izolacji cieplnych, przeciwwilgociowych i akustycznych.

Strona przedmiotu
IGW-SI>INWOME brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia projektowe - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia projektowe - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia projektowe - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia projektowe - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia projektowe - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka przedmiotu obejmuje zagadnienia dotyczące określania stosunków powietrzno-wodnych gleb na gruntach użytkowanych rolniczo oraz zasad ich prawidłowej regulacji. Przedstawia także rodzaje i funkcje podstawowych budowli i urządzeń stosowanych w budownictwie wodno-melioracyjnym.

Strona przedmiotu
IGW-SI>MECHGR brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia projektowe - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia projektowe - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia projektowe - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia projektowe - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia projektowe - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia projektowe - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Budowa i właściwości podłoża budowlanego. Zagęszczalność i właściwości mechaniczne gruntów. Wpływ mrozu na grunty, przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom mrozowym. Konsolidacja gruntów i metody jej przyspieszania. Naprężenia i odkształcenia w ośrodku gruntowym. Projektowanie i wykonawstwo fundamentów bezpośrednich. Stateczność skarp wykopów i nasypów budowlanych. Oddziaływanie gruntu na konstrukcje oporowe, ubezpieczenia ścian wykopów. Pale, studnie inżynierskie, kesony. Obciążenia konstrukcji podziemnych oraz rurociągów gruntem.

Strona przedmiotu
IGW-SI>PLANZA brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia projektowe - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia projektowe - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia projektowe - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia projektowe - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia projektowe - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student zna zawartość oraz rolę dokumentów planistycznych sporządzanych na wszystkich szczeblach organizacji państwa. Umie przeanalizować i zinterpretować dokumenty planistyczne. Zna znaczenie, zawartość i procedury tworzenia opracowania ekofizjograficznego oraz prognozy oddziaływania. Zna podstawowe zasady i ograniczenia w kształtowaniu przestrzeni zgodnie z zasadami rozwoju zrównoważonego i ładu przestrzennego oraz dokumentu planistycznego.

Strona przedmiotu
IGW-SI>SIP brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - godzin
 • Wykład - godzin
Rok akademicki 2019/20
 • Ćwiczenia - godzin
 • Wykład - godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 24 godzin
 • Wykład - 24 godzin
Semestr letni 2021/22
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 24 godzin
 • Wykład - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia obejmują zagadnienia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne mające na celu przekazanie wiedzy oraz nabycie umiejętności w zakresie wykorzystania systemów informacji przestrzennej w inżynierii i gospodarce wodnej

Studenci zapoznają się z metodami wyszukiwania, przetwarzania, analizy i wizualizacji danych przestrzennych wykorzystywanych do rozwiązywania problemów w gospodarce wodnej.

Strona przedmiotu
IGW-SI>WODKAN brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia projektowe - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia projektowe - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia projektowe - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia projektowe - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia projektowe - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia projektowe - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma celu zaznajomienie studentów z wykonawstwem i eksploatacją komunalnych i przemysłowych systemów wodociągowych i kanalizacyjnych

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)