Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty 7 sem. - zootechnika, nst. i-go stopnia (inż.) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez DZIEKAN WYDZIAŁU BIOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT)

Jednostka: DZIEKAN WYDZIAŁU BIOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty 7 sem. - zootechnika, nst. i-go stopnia (inż.)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2016/17-Z - Semestr zimowy 2016/17
2016/17-L - Semestr letni 2016/17
2017/18-Z - Semestr zimowy 2017/18
2017/18-L - Semestr letni 2017/18
2018/19-Z - Semestr zimowy 2018/19
2018/19-L - Semestr letni 2018/19
2020/21-Z - Semestr zimowy 2020/21
2021/22-Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22-L - Semestr letni 2021/22
2022/23-Z - Semestr zimowy 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2016/17-Z 2016/17-L 2017/18-Z 2017/18-L 2018/19-Z 2018/19-L 2020/21-Z 2021/22-Z 2021/22-L 2022/23-Z
BZO-NI>BiGZŁ7 brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z prowadzoną w Polsce gospodarką łowiecką, jako elementem ochrony przyrody. Tematyka zajęć obejmuje historię i zadania polskiego łowiectwa oraz wiedzę z zakresu biologii zwierzyny łownej i dziko żyjącej w Polsce, w tym podstawowych chorób zoonotycznych tych zwierząt. Program przedmiotu uzupełniają zajęcia praktyczne (terenowe) organizowane w tematycznych ośrodkach łowieckich, gdzie studenci mają możliwość poznać podstawy hodowli zwierząt łownych oraz ich rehabilitacji, a także posługiwania się podstawowymi urządzeniami łowieckimi.

Strona przedmiotu
BZO-NI>GiSZZ brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2021/22
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
BZO-NI>GP brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie z różnymi aspektami prowadzenia gospodarki pasiecznej.

Strona przedmiotu
BZO-NI>GOSRYB7 brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Całokształt działalności gospodarczej związanej z rybactwem śródlądowym.

Strona przedmiotu
BZO-NI>HODB brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Aspekty organizacyjne hodowli bydła. Ocena wartości użytkowej i hodowlanej bydła.

Strona przedmiotu
BZO-NI>HOPT brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2017/18
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2021/22
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowe wiadomości z zakresu hodowli i chowu indyków, perlic, przepiórek, strusi, kaczek i gęsi.

Strona przedmiotu
BZO-NI>HOTC brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot Hodowla trzody chlewnej obejmuje swoją tematyką zakres organizacji hodowli trzody chlewnej w Polsce z uwzględnieniem zasad kwalifikacji materiału hodowlanego. W trakcie kursu poruszone zostaną problemy żywienia, odchowu i oceny zwierząt.

Strona przedmiotu
BZO-NI>HZAMiT brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach realizowanego przedmiotu student poznaje gatunki zwierząt towarzyszących, wymagania i specyficzne warunki hodowli. Podczas zajęć projektuje własną hodowlę wybranego gatunku oraz uczestniczy w wystawach zwierząt towarzyszących.

Strona przedmiotu
BZO-NI>PHT brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia audytoryjne - 4 godzin
 • Ćwiczenia terenowe - 14 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot daje możliwość zapoznania się z metodami usprawniania osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem koni oraz użytkowania koni w hipoterapii.

Strona przedmiotu
BZO-NI>SI brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Seminarium - 9 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia - 9 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 9 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 9 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 9 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie z metodologią pisania/redagowania pracy dyplomowej.

Strona przedmiotu
BZO-NI>SŻZ brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
BZO-NI>TSiPPZ brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 18 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 18 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Badanie właściwości produktów pochodzenia zwierzęcego i ich ocena.

Strona przedmiotu
BZO-NI>UK brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zagadnienia z zakresu użytkowania sportowego i rekreacyjnego koni, organizacji stajni i ośrodków sportowych, utrzymania, żywienia i transportu koni oraz aspekty prawne i biznesowe działalności

Strona przedmiotu
BZO-NI>UMP brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2017/18
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów głównie z drugim ważnym gatunkiem małego przeżuwacza - kozą oraz z innymi niszowymi gatunkami, takimi jak: daniele, lamy i alpaki.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)