Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty 6 sem. - zootechnika, nst. i-go stopnia (inż.) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez DZIEKAN WYDZIAŁU BIOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT)

Jednostka: DZIEKAN WYDZIAŁU BIOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty 6 sem. - zootechnika, nst. i-go stopnia (inż.)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2016/17-L - Semestr letni 2016/17
2017/18-L - Semestr letni 2017/18
2019/20-L - Semestr letni 2019/20
2020/21-L - Semestr letni 2020/21
2021/22-Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22-L - Semestr letni 2021/22
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2016/17-L 2017/18-L 2019/20-L 2020/21-L 2021/22-Z 2021/22-L
BZO-NI>CHÓWiHD brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 24 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie prowadzenia przedmiotu przekazywane będą podstawowe i aktualne wiadomości dotyczące: technologii lęgu jaj , użytkowania nieśnego kur oraz produkcji kurcząt i indyków brojlerów w warunach chowu wielkotowarowego ze szczególnym uwzględnieniem wpływu czynników srodowiskowych na efektywność produkcji.

Strona przedmiotu
BZO-NI>CHÓWiHK brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 24 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zagadnienia omawiane w czasie kursu dotyczą umiejscowienia gatunku konia (Equus Caballus) w systematyce organizmów żywych, szczególnie ssaków, oraz umiejscowienie koni w grupie zwierząt gospodarskich. Student poznaje morfologię i funkcjonowanie poszczególnych układów i narządów konia w czasie wzrostu i rozwoju i w czasie różnych typów użytkowania. Poznaje niezbędne elementy prowadzenia pracy hodowlanej, to znaczy pomiarów koni, określania wzrostu i rozwoju, oceny pokroju, analizy rodowodów, analizy wyników różnych prób użytkowych. Podawane są również zasady żywienia koni różnych grup oraz rozmnażanie wyselekcjonowanych koni z wykorzystaniem najnowszych biotechnologii z tym związanych.

Strona przedmiotu
BZO-NI>ChiHMP brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 24 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie z podstawowymi czynnikami genetycznymi i środowiskowymi wpływającymi na poziom produkcji małych przeżuwaczy (owce, kozy, lamy, alpaki, daniele), warunkami ich utrzymania oraz stosowanymi technologiami.

Strona przedmiotu
BZO-NI>CHÓWiHOU brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 24 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie z chowem i hodowlą owadów użytkowych (pszczołą miodna, trzmiel, pszczoły samotnice, jedwabnik morwowy).

Strona przedmiotu
BZO-NI>CHÓWiHTCH brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 24 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot Chów z elementami hodowli trzody chlewnej obejmuje swoją tematyką wykłady z zakresu pochodzenia systematyki i użytkowania trzody chlewnej. Na zajęciach studenci poznają zasady organizacji produkcji trzody chlewnej w zakresie planowania produkcji, oceny użytkowości rozpłodowej, tucznej i rzeźnej.

Strona przedmiotu
BZO-NI>PZAII brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Praktyka - 160 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Praktyka - 160 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Praktyka - 160 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
BZO-NI>CHÓWiHMP brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie z podstawowymi czynnikami genetycznymi i środowiskowymi wpływającymi na poziom produkcji małych przeżuwaczy (owce, kozy, lamy, alpaki, daniele), warunkami ich utrzymania oraz stosowanymi technologiami.

Strona przedmiotu
BZO-NI>ŻPU brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr letni 2017/18
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawy fizjologii funkcjonowania przewodu pokarmowego różnych gatunków ptaków użytkowych. Pasze stosowane w żywieniu ptaków użytkowych. Potrzeby pokarmowe różnych gatunków drobiu.

Strona przedmiotu
BZO-NI>ŻZMON brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr letni 2017/18
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot "Żywienie zwierząt monogastrycznych" obejmuje swoja tematyką zajęcia (wykłady i ćwiczenia) z zakresu produkcji pasz gospodarskich i treściwych stosowanych w żywieniu poszczególnych grup produkcyjnych trzody chlewnej. Wyjaśnione zostaną zależności między składem dawki pokarmowej, a fizjologią ich trawienia i wchłaniania składników pokarmowych. Zaprezentowane zostaną możliwości optymalizacji żywienia zwierząt monogastrycznych z wykorzystaniem różnych zestawów paszowych. Omówione zostaną możliwości żywieniowego przeciwdziałania zagrożeniom zdrowia zwierząt oraz podstawy jakości mięsa. Dodatkowo student uzyska praktyczną umiejętność szacowania rzeczywistej wartości. pokarmowej pasz oraz bilansowania mieszanek paszowych i dawek pokarmowych z wykorzystaniem programów komputerowych.

Strona przedmiotu
BZO-NI>ŻYWIE brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zasady produkcji pasz objętościowych. Żywienie a funkcjonowanie żwacza i fizjologią

trawienia i wchłaniania u przeżuwaczy..Sposoby optymalizacji żywienia przeżuwaczy..

Możliwości żywieniowego przeciwdziałania zagrożenia zdrowia zwierząt oraz poprawy

jakości mleka i mięsa.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)