Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty 5 sem. - zootechnika, nst. i-go stopnia (inż.) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez DZIEKAN WYDZIAŁU BIOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT)

Jednostka: DZIEKAN WYDZIAŁU BIOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty 5 sem. - zootechnika, nst. i-go stopnia (inż.)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2016/17-Z - Semestr zimowy 2016/17
2017/18-Z - Semestr zimowy 2017/18
2017/18-L - Semestr letni 2017/18
2018/19-Z - Semestr zimowy 2018/19
2018/19-L - Semestr letni 2018/19
2019/20-Z - Semestr zimowy 2019/20
2020/21-Z - Semestr zimowy 2020/21
2021/22-Z - Semestr zimowy 2021/22
2022/23-Z - Semestr zimowy 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2016/17-Z 2017/18-Z 2017/18-L 2018/19-Z 2018/19-L 2019/20-Z 2020/21-Z 2021/22-Z 2022/23-Z
BZO-NI>CHÓWiHB brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 24 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot uwzględnia ważniejsze metody chowu i hdowli bydła, rasy i typy użytkowe bydła, uwarunkowwaia środowiskowe i genetyczne wydajności mlecznej i rzeźnej bydła oraz nowoczesne technologie produkcji mleka i żywca wołowego.

Strona przedmiotu
BZO-NI>CHÓWiZF brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student zdobędzie podstawowąwiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu hodowli roślinożernych i mięsożernych zwierząt futerkowych. Umiejętość organizacji chowu i hodowli w warunkach fermowych, rozpoznawania odmian barwnych w obrębie gatunku, stosowania przepisów prawnych w hodowli zwierząt futerkowych.

Strona przedmiotu
BZO-NI>GPZG brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci w ramach przedmiotu zapoznają się z zagadnieniami analizy struktury genetycznej populacji oraz zmianami zachodzącymi podczas różnych rodzajów oddziaływań na populacje.

Strona przedmiotu
BZO-NI>METHOD brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład obejmuje teorię estymacji parametrów genetycznych, predykcji wartości hodowlanej zwierząt oraz metody oceny efektywności selekcji. Ćwiczenia w pracowni komputerowej obejmują szacowanie parametrów genetycznych, ocenę wartości hodowlanej i trendu genetycznego.

Strona przedmiotu
BZO-NI>PMAR brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z podstawowymi przesłankami i zasadami orientacji marketingowej poprzez nauczenie podstaw organizowania i kontroli działań marketingowych.

Strona przedmiotu
BZO-NI>PRZG brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu przedstawiane są zagadnienia obejmujące specyfikę naturalnej reprodukcji zwierząt z gromad: ssaków, ptaków i ryb

Strona przedmiotu
BZO-NI>PZZ brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu przedstawiane są zagadnienia obejmujące analizę rodzajów zachowań i mechanizmy nimi sterujące u zwierząt gospodarskich

Strona przedmiotu
BZO-NI>ŻZiP brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 18 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach aktualnie stosowanych systemów żywienia omówione zostaną bytowe oraz produkcyjne potrzeby zwierząt hodowlanych w zależności od gatunku, masy ciała, wieku czy kierunku użytkowania oraz zasady ich pokrywania paszami o znanej wartości pokarmowej Przedstawione będą podstawy aktualnych systemów wartościowania pasz.Zaprezentowane będą zagadnienia zaburzeń metabolicznych u zwierząt na tle żywieniowym. Omówione zostaną podstawowe rodzaje pasz, ich charakterystyka, zastosowane w żywieniu różnych gatunków zwierząt z uwzględniające ich specyficznego wpływu na fizjologię, produkcyjność oraz ekonomikę żywienia. Przedstawione zostaną zagadnienia relacji między żywieniem z jakością produktu zwierzęcego a także z żywieniowymi możliwościami ograniczenia obciążenia środowiska wynikającego z hodowli zwierząt.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)