Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty 6 sem. - bezpieczeństwo żywności, st. i-go stopnia (inż.) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez DZIEKAN WYDZIAŁU BIOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT)

Jednostka: DZIEKAN WYDZIAŁU BIOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty 6 sem. - bezpieczeństwo żywności, st. i-go stopnia (inż.)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2016/17-Z - Semestr zimowy 2016/17
2016/17-L - Semestr letni 2016/17
2017/18-Z - Semestr zimowy 2017/18
2017/18-L - Semestr letni 2017/18
2018/19-Z - Semestr zimowy 2018/19
2018/19-L - Semestr letni 2018/19
2019/20-Z - Semestr zimowy 2019/20
2019/20-L - Semestr letni 2019/20
2020/21-Z - Semestr zimowy 2020/21
2020/21-L - Semestr letni 2020/21
2021/22-L - Semestr letni 2021/22
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2016/17-Z 2016/17-L 2017/18-Z 2017/18-L 2018/19-Z 2018/19-L 2019/20-Z 2019/20-L 2020/21-Z 2020/21-L 2021/22-L
BBŻ-SI>BEZŻYWGŁ brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z prowadzoną w Polsce gospodarką łowiecką, jako elementem ochrony przyrody oraz gospodarowaniem surowcami pochodzenia zwierzęcego (zwierzęta łowne), które przeznaczone są na rynek spożywczy. Podczas zajęć studenci będę mieli okazję poznać zadania polskiego łowiectwa oraz nabyć wiedzę z zakresu: biologii zwierzyny łownej i dziko żyjącej w Polsce, jakości i znaczenia gospodarczego surowców produkowanych ze zwierząt łownych, jak również zasad ochrony konsumenta przed zagrożeniami dla bezpieczeństwa żywności pochodzącej od zwierząt dzikich, w tym m.in. podstawowych chorób zoonotycznych czy znakowania tusz. Program przedmiotu uzupełniają liczne zajęcia praktyczne (terenowe) organizowane w tematycznych ośrodkach łowieckich, gdzie studenci mają możliwość poznać podstawy gospodarki łowieckiej, jak również obróbki, przechowywania i znakowania tusz.

Strona przedmiotu
BBŻ-SI>HIGITZ brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowe wiadomości z toksykologii żywności. Chemiczne, biologiczne i fizyczne zanieczyszczenia żywności. Aspekty toksykologiczne dodatków do żywności.

Strona przedmiotu
BBŻ-SI>LZBZZP brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ochrona zdrowia publicznego w zakresie bezpieczeństwa żywności zwierzęcego pochodzenia w aspekcie stosowania produktów leczniczych weterynaryjnych jest istotnym i koniecznym elementem nadzoru w świetle przepisów prawa krajowego, wspólnotowego oraz państw trzecich.

Ponieważ osobami odpowiedzialnymi za terapię, dokumentację leczenia oraz obrót zwierzętami i pozyskiwanymi surowcami w łańcuchu pokarmowym są w jednakowym stopniu zarówno lekarze weterynarii jak też właściciele zwierząt gospodarskich , a także osoby nadzorujące łańcuch pokarmowy tj. potencjalnie absolwenci kierunku bezpieczeństwa żywności, znajomość tych zagadnień jest fundamentalna

Strona przedmiotu
BBŻ-SI>NBEZPRODZW brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Odpowiedni nadzór weterynaryjny wynikający z ustawowych zadań Inspekcji Weterynaryjnej jak też przepisów określonych dla działalności usługowej weterynaryjnych zakładów leczniczych ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa publicznego, w tym bezpieczeństwa żywności produkowanej w oparciu surowce pochodzenia zwierzęcego. Nadzór ten wynika z prawodawstwa krajowego, które jest spójne z uregulowaniami prawa Unii Europejskiej i dotyczy wszystkich podmiotów produkujących żywność pochodzenia zwierzęcego. Przedmiot obejmuje organizację nadzoru weterynaryjnego w Polsce, jego zadania oraz metody działania na poszczególnych szczeblach w relacji z podmiotami nadzorowanymi tj. producentami zwierząt gospodarskich i producentami żywności pochodzenia zwierzęcego.

Strona przedmiotu
BBŻ-SI>NOPRSP brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest umożliwienie studentom zapoznania się z materiałem dotyczącym oceny jakości i normalizacji produktów spożywczych. Program wykładów obejmuje zagadnienia związane z tym przedmiotem. Celem laboratoriów jest umożliwienie studentom zapoznania się z podstawową metodologią stosowaną w normalizacji produktów spożywczych.

Strona przedmiotu
BBŻ-SI>PODNANOTECH brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studenta z podstawowymi zagadnieniami związanymi z nanotechnologią. Student poznaje podstawową nomenklaturę używaną w nanotechnologii. Student nabywa podstawową wiedzę w jaki sposób nanometariały są wytwarzane i charakteryzowane. Student poznaje wybrane zastosowania nanomateriałów, korzyści i zagrożenia wynikające z nanotechnologii.

Strona przedmiotu
BBŻ-SI>PODŻYWEKO brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Projektowanie procesów technologicznych w kontekście bezpieczeństwa żywności; wskazanie i (lub) możliwość właściwego dobru oraz zastosowanie odpowiedniego systemu, technologii lub sposobu w uprawie ekologicznej roślin w celu uzyskania wysokiego plonu o wysokich parametrach ilościowych i jakościowych. Oddziaływanie czynników środowiskowych i ekonomicznych w tworzeniu procesu technologicznego w rolnictwie ekologicznym. Zakres i możliwości zmian elementów agrotechniki w procesie upraw ekologicznych w odniesieniu do nowoczesnych technologii a wynik ekonomiczny i jakość surowca przemysłowego. Rolnictwo ekologiczne, konwencjonalne, integrowana produkcja i zrównoważony rozwój w nowoczesnych technologiach uprawy roślin polowych.

Strona przedmiotu
BBŻ-SI>PRAZAW2 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Praktyka zawodowa - 150 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Praktyka zawodowa - 150 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Praktyka zawodowa - 150 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Praktyka zawodowa - 150 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Praktyka zawodowa - 240 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Praktyka zawodowa - 240 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach praktyki studenci powinni zapoznać się z wybranymi zagadnieniami (min. 4) odnoszącymi się do profilu działalności instytucji, podanymi w szczegółowym programie praktyk (szczegółowa tematyka ćwiczeń).

Strona przedmiotu
BBŻ-SI>PROFWET brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka przedmiotu dotyczy podstawowych zagadnień związanych z ochroną zdrowia zwierząt i bezpieczeństwem surowców pochodzenia zwierzęcego. Omówione zostaną przyczyny chorób zwierząt - wewnątrz i zewnątrzpochodne oraz czynniki fizyczne, chemiczne i biologiczne. Podstawy epidemiologii oraz zwalczania chorób zakaźnych, niezakaźnych i odzwierzęcych. Wpływ zdrowia zwierząt na jakość i bezpieczeństwo surowców pochodzenia zwierzęcego:: zagrożenia czynnikami biologicznymi człowieka na etapie produkcji pierwotnej. Ocena obciążenia mikrobiologicznego w przemyśle i gatronomii (rapid testy). Zajęcia praktyczne dotyczą oceny zdrowia zwierząt na podstawie badania klinicznego.

Strona przedmiotu
BBŻ-SI>REGPRO brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie z podstawowymi pojęciami i regulacjami prawnymi związanymi z produkcją żywności tradycyjnej i regionalnej oraz zasadami ich rejestracji, pakowania, znakowania i dystrybucji. Dodatkowym celem jest wskazanie na znaczenie lokalnych ras zwierząt w produkcji regionalnych i tradycyjnych produktów żywnościowych.

Strona przedmiotu
BBŻ-SI>ROLEKO brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2016/17
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas ćwiczeń i wykładów zostanie omówiona historia, filozofia i zasady funkcjonowania rolnictwa ekologicznego. Studenci poznają reguły układania prawidłowych płodozmianów, uprawę roli oraz wymogi w chowie zwierząt w warunkach ekorolnictwa. Kolejnym aspektem są treści dotyczące kontroli, certyfikacji, znakowania oraz obrotu produktami ekologicznymi.

Strona przedmiotu
BBŻ-SI>RYBIPRO brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ryby są wymieniane jako niezbędny element właściwej diety. Jednocześnie spożycie ryb w Polsce nadal jest bardzo małe. Wynika to zapewne z wysokiej ceny ryb i ich przetworów, ale także z braku umiejętności przygotowania ryb do spożycia. Wiedza i umiejętności nabyte podczas zajęć pozwolą nie tylko odpowiedzieć na odwieczne pytanie "czy ta ryba ma ości?" ale także podpowiedzą "jak żyć" z tą odpowiedzią. Student zapozna się także ze skutkami rybołówstwa i gospodarki rybackiej.

Strona przedmiotu
BBŻ-SI>SEMINŻ brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przygotowanie studentów do pisania pracy inżynierskiej.

Strona przedmiotu
BBŻ-SI>ZAGPRODŻYW brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności, zagrożenia w produkcji zywności, systemy produkcji mięsa, mleka, jak, ryb i produktów pszczelich.

Strona przedmiotu
BBŻ-SI>ZŚPRODŻYW brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Modele i systemy rozwiązań w zakresie kompleksowego zarządzania środowiskiem (normy ISO 14 001, EMAS i inne narzędzia systemowe). Charakterystyka produktów ekologicznych. Aspekty ekonomiczne i administracyjno prawne ochrony środowiska. Problemy ochrony środowiska w przedsiębiorstwach przemysłu rolno - spożywczego. Analiza cyklu życia produktu i jego wpływ na środowisko (techniki zarządzania środowiskowego). Integracja systemu zarządzania środowiskiem z innymi systemami. Klasyfikacja żywności ze względu na proces produkcji – żywność ekologiczna, tradycyjna i konwencjonalna.

Strona przedmiotu
BBŻ-SI>ZZZBZP brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka przedmiotu dotyczy podstawowych zagadnień związanych z ochroną zdrowia zwierząt i bezpieczeństwem produktów spożywczych. Omówione zostaną przyczyny chorób zwierząt - wewnątrz i zewnątrzpochodne oraz czynniki fizyczne, chemiczne i biologiczne. Podstawy epidemiologii oraz zwalczania chorób zakaźnych, niezakaźnych i odzwierzęcych. Wpływ warunków dobrostanu na zdrowie zwierząt i bezpieczeństwo produktów spożywczych:: zagrożenia czynnikami biologicznymi człowieka w zakładach przetwórstwa produktów zwierzęcych. Ocena obciążenia mikrobiologicznego w przemysle i gatronomii (rapid testy).

Strona przedmiotu
BBŻ-SI>ZIOIRA brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Treść przedmiotu obejmuje zagadnienia związane z pozyskiwaniem surowca zielarskiego, rolą ziół w suplementacji diety człowieka. Przedstawione są zagadnienia związane z uprawą ziół i innych roślin alternatywnych oraz konserwacją surowca.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)