Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty 7 sem. - rolnictwo, nst. i-go stopnia (inż.) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez DZIEKAN WYDZIAŁU PRZYRODNICZO TECHNOLOGICZNEGO)

Jednostka: DZIEKAN WYDZIAŁU PRZYRODNICZO TECHNOLOGICZNEGO Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty 7 sem. - rolnictwo, nst. i-go stopnia (inż.)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2016/17-Z - Semestr zimowy 2016/17
2016/17-L - Semestr letni 2016/17
2017/18-Z - Semestr zimowy 2017/18
2018/19-Z - Semestr zimowy 2018/19
2019/20-Z - Semestr zimowy 2019/20
2019/20-L - Semestr letni 2019/20
2020/21-Z - Semestr zimowy 2020/21
2020/21-L - Semestr letni 2020/21
2021/22-Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22-L - Semestr letni 2021/22
2022/23-Z - Semestr zimowy 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2016/17-Z 2016/17-L 2017/18-Z 2018/19-Z 2019/20-Z 2019/20-L 2020/21-Z 2020/21-L 2021/22-Z 2021/22-L 2022/23-Z
PRO-NI>BIOOŹE brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykorzystanie biomasy roślinnej jako odnawialnego źródła energii (OZE).

Strona przedmiotu
PRO-NI>DIAGRU brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot zapoznaje studentów z zasadami diagnostyki roślin oraz uszkodzeń powodowanych przez szkodniki, a także z zasadami identyfikacji patogenów i szkodników roślin rolniczych.

Strona przedmiotu
PRO-NI>DIAYCH brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia projektowe - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Diagnozowanie stanu roślin upraw polowych pod wpływem różnych czynników środowiskowych i agrotechnicznych.

Strona przedmiotu
PRO-NI>EKOTWA2 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia projektowe - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia projektowe - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia projektowe - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student pozna metody analizy i oceny wyposażenia w zasoby gospodarstw rolnych. Oblicza kategorie produkcji , kosztów i dochodów w gospodarstwach rolnych i przedsiębiorstwach. Poznaje metody projektowania gospodarstw rolnych. Potrafi analizować otoczenie i zarządzanie zasobami w przedsiębiorstwach agrobiznesu. Potrafi sporządzać biznesplan w ramach programu PROW.

Strona przedmiotu
PRO-NI>METŻYMI brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Obieg mikroskładników w środowisku. Obliczanie dawek oraz dobór rodzaju, optymalizacja terminów i sposobów aplikacji nawozów mikroelementowych. Ekologiczne skutki żywienia dolistnego i doglebowego.

Strona przedmiotu
PRO-NI>NOWYCH brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Wykład - 18 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Wykład - 18 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Wykład - 18 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Wykład - 18 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Wykład - 18 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Nowoczesne technologie nawożenia w różnych systemach rolniczych. Analiza i ocena możliwości wykorzystania nowoczesnych metod oceny zmienności produkcji rolniczej w aspekcie zmiennej (precyzyjnej) aplikacji środków produkcji.

Strona przedmiotu
PRO-NI>OROŚL1 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 18 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 18 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 18 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 18 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 18 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 18 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 18 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 18 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Znajomość aktualnie występujących organizmów powodujących szkody w uprawach polowych. Umiejętność oceny zagrożeń powodowanych przez gatunki szkodliwe obniżające plonowanie w uprawach rolniczych a w szczególności zbóż, roślin okopowych oraz rzepaku.

Strona przedmiotu
PRO-NI>PODAGRO brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia audytoryjne - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia projektowe - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na tle szczegółowo omawianych potrzeb żywnościowych człowieka omawiane są wybrane zagadnienia charakteryzujące poszczególne człony agrobiznesu. Analizie podlegają:

- zaopatrzenie rolnictwa i przemysłu przetwórczego w środki do produkcji,

- właściwe rolnictwo produkujące żywność i surowce dla przemysłu przetwórczego,

- przetwórstwo oraz wytwarzanie określonych rodzajów produktów : wybrane działy przemysłu spożywczego,

- obrót i usługi środkami produkcji dla rolnictwa oraz obrót gotowymi produktami żywnościowymi.

Strona przedmiotu
PRO-NI>POZICH brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia audytoryjne - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia projektowe - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia projektowe - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia projektowe - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Realizacja przedmiotu pozwala na nabycie umiejętności oceny potrzeb inwestycyjnych gospodarstw rolnych. Ponadto umożliwia przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do uzyskania środków UE na inwestycje w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Strona przedmiotu
PRO-NI>PRORAW brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia projektowe - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Projektowanie procesów technologicznych; wskazanie i (lub) możliwość właściwego dobru oraz zastosowanie odpowiedniego systemu, technologii lub sposobu w uprawie roślin w celu uzyskania wysokiego plonu o wysokich parametrach ilościowych i jakościowych. Oddziaływanie czynników środowiskowych i ekonomicznych w tworzeniu procesu technologicznego. Wpływ zmiany elementów agrotechniki w procesie nowoczesnych technologii uprawy roślin na wynik ekonomiczny i jakość surowca przemysłowego lub energetycznego. Integrowana produkcja i zrównoważony rozwój w nowoczesnych technologiach uprawy roślin polowych.

Strona przedmiotu
PRO-NI>RACWIE brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Wykład - 18 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Wykład - 18 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Bio-geocykle podstawowych składników pokarmowych. Nowoczesne testowanie dostępności glebowych i nawozowych składników pokarmowych oraz stanu odżywienia roślin. Modyfikacja właściwości chemicznych gleb. Oddziaływanie nawożenia na środowisko glebowe oraz na wielkość i jakość produkcji roślinnej. Sposoby kontroli bilansu składników oraz optymalizacja stosowania nawozów.

Strona przedmiotu
PRO-NI>ROŚALT brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Systematyka botaniczna roślin alternatywnych, rozwój, wartość użytkowa i sposób zagospodarowania. Wymagania siedliskowe, sposób uprawy ze szczególnym uwzględnieniem tych czynników, które utrudniają szersze rozpowszechnienie roślin alternatywnych.

Strona przedmiotu
PRO-NI>ŚOREKOS brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest wprowadzenie podstawowych pojęć i zasad związanych z bezpiecznym stosowaniem środków ochrony roślin w aspekcie ochrony konsumenta i środowiska. Student dowiaduje się, jak zminimalizować ryzyko zanieczyszczeń środowiska podczas stosowania zabiegów ochrony roślin oraz jak dobrać warunki i poprawić skuteczność zabiegów.

Strona przedmiotu
PRO-NI>BIOIND brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Obecność niektórych gatunków należących do stawonogów oraz grzybów, jak również ich liczebność może świadczyć o stanie środowiska. Wiedza o zmianach zachodzących w składzie stawonogów i grzybów może pozwolić na proekologiczne działania zmniejszające lub niwelujące ryzyko zaburzeń w agroekosystemach i ekosystemach naturalnych.

Strona przedmiotu
PRO-NI>SZCLIN1 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 18 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 18 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 18 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 18 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 18 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Systematyka, rozwój roślin uprawnych, warunki siedliskowe – charakterystyka wymagań, fizjologiczne podstawy produkcyjności roślin, technologia uprawy roślin (odmiana rolnicza, przedplon, uprawa roli, nawożenie, materiał siewny – sadzenie, siew, regulacja zachwaszczenia i ochrona przed agrofagami, zbiór, przechowywanie).

Strona przedmiotu
PRO-NI>CHSZKWINW brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami postępowania w razie wystąpienia organizmu kwarantannowego. Nadzór fitosanitarny i kontrola materiału roślinnego w zakresie wystąpienia organizmu kwarantannowego. Poznawane są ważniejsze gatunki szkodników i chorób znajdujących się na liście organizmów kwarantannowych. Dokonywany jest przegląd ważniejszych obcych gatunków inwazyjnych. Przyczyny ich występowania oraz monitoring w środowisku. Możliwości przeciwdziałania wystąpieniu organizmów obcych. Znaczenie dla ochrony przyrody.

Strona przedmiotu
PRO-NI>SZKODMAG brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot zapoznaje studentów z najważniejszymi szkodnikami i chorobami produktów roślinnych w magazynach i przechowalniach oraz metodami ich zwalczania.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)