Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty 6 sem. - rolnictwo, nst. i-go stopnia (inż.) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez DZIEKAN WYDZIAŁU PRZYRODNICZO TECHNOLOGICZNEGO)

Jednostka: DZIEKAN WYDZIAŁU PRZYRODNICZO TECHNOLOGICZNEGO Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty 6 sem. - rolnictwo, nst. i-go stopnia (inż.)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2016/17-Z - Semestr zimowy 2016/17
2016/17-L - Semestr letni 2016/17
2017/18-Z - Semestr zimowy 2017/18
2017/18-L - Semestr letni 2017/18
2018/19-Z - Semestr zimowy 2018/19
2018/19-L - Semestr letni 2018/19
2019/20-Z - Semestr zimowy 2019/20
2019/20-L - Semestr letni 2019/20
2020/21-Z - Semestr zimowy 2020/21
2020/21-L - Semestr letni 2020/21
2021/22-Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22-L - Semestr letni 2021/22
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2016/17-Z 2016/17-L 2017/18-Z 2017/18-L 2018/19-Z 2018/19-L 2019/20-Z 2019/20-L 2020/21-Z 2020/21-L 2021/22-Z 2021/22-L
PRO-NI>BHPROL brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi czynników środowiska pracy przy różnych grupach czynności w rolnictwie. Analizowane są zagrożenia przy pracach polowych oraz pracach w obrębie gospodarstwa, omawiane są warunki bezpiecznego obsługiwania maszyn i pojazdów rolniczych. Przedstawiane są zagrożenia na wybranych stanowiskach pracy związanych z sektorem rolniczym.

Strona przedmiotu
PRO-NI>CHELNA2 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na ramach przedmiotu student zdobywa wiedzę z zakresu właściwości gleb, roślin oraz nawozów celem poznanie wzajemnych zależności pomiędzy tymi czynnikami produkcji w procesie żywienia roślin oraz obiegu składników chemicznych w ekosystemach rolniczych.

Strona przedmiotu
PRO-NI>EKOTWA1 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia projektowe - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia projektowe - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student potrafi analizować otoczenie i zarządzać zasobami w przedsiębiorstwach agrobiznesu oraz kategoryzować środki trwałe i obrotowe. Organizuje produkcję roślinną i zwierzęcą. Potrafi sporządzić kalkulacje rolnicze w zakresie kosztów siły roboczej, eksploatacji siły pociągowej oraz eksploatacji maszyn oraz poszukiwać pomocowych środków finansowych z programów Unii Europejskiej.

Strona przedmiotu
PRO-NI>HODO brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Znajomość zależności między rodzajami odmian a możliwościami ich reprodukcji oraz podstawowych uregulowań prawnych dotyczących własności odmian i reprodukcji materiału siewnego daje studentowi możliwości pracy i dalszego rozwoju w hodowli roślin, firmach nasiennych, laboratoriach biotechnologicznych czy inspekcji nasiennej.

Strona przedmiotu
PRO-NI>KOMDEC brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu studenci poznają teoretyczne oraz praktyczne aspekty wykorzystania komputerowych systemów decyzji w produkcji roślinnej oraz zwierzęcej.

Strona przedmiotu
PRO-NI>NOWNEJ brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia projektowe - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia projektowe - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Treść przedmiotu obejmuje przegląd różnych nowoczesnych systemów uprawy roli i roślin. Zapoznaje studenta z technologiami uprawy roślin o różnym poziomie agrotechniki.

Strona przedmiotu
PRO-NI>OCHMIA brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Wykład - 9 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Wykład - 9 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Wykład - 9 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Wykład - 9 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Wykład - 9 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka przedmiotu dotyczy bezpiecznych i wygodnych warunków wykonywania czynności zawodowych i pozazawodowych. Przedstawiane są podstawy ergonomii oraz jej wykorzystanie do projektowania i korekty stanowisk pracy oraz obiektów technicznych. Omawiane są rodzaje czynników występujących na stanowiskach pracy oraz oddziaływanie tych czynników na człowieka. Przedstawione są podstawowe informacje na temat ochrony własności intelektualnej.

Strona przedmiotu
PRO-NI>ORGIZARZPRZE brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student zna metody analizy otoczenia i zasobów przedsiębiorstwa. Poznaje funkcje zarządzania i potrafi zarządzać zasobami w przedsiębiorstwie.

Strona przedmiotu
PRO-NI>PŁOWIE brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia projektowe - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student zostanie zapoznany ze sposobami rolniczego użytkowania ziemi w ujęciu historycznym, przyrodniczymi uwarunkowaniami wdrażania płodozmianów, programowaniem różnych typów płodozmianów. Przedstawione zostaną kryteria oceny płodozmianów.

Strona przedmiotu
PRO-NI>PRAKTI brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Wykład - 0 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Praktyka - 0 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Praktyka - godzin
Semestr letni 2017/18
 • Praktyka - godzin
Semestr letni 2018/19
 • Praktyka - godzin
Semestr letni 2019/20
 • Praktyka - godzin
Semestr letni 2020/21
 • Praktyka - godzin
Semestr letni 2021/22
 • Praktyka - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym celem zawodowej praktyki inżynierskiej na kierunku Rolnictwo jest wspomaganie procesu dydaktycznego w kształtowaniu umiejętności niezbędnych przyszłym absolwentom na rynku pracy. Zadanie to realizowane jest poprzez stworzenie możliwości, odbywającym praktykę studentom, do konfrontacji nabytej wiedzy i umiejętności teoretycznych z rzeczywistością zawodową. W ramach zawodowej praktyki inżynierskiej studenci poznają złożone procesy produkcji rolnej w aspekcie przyrodniczym, technicznym, technologicznym, organizacyjnym i ekonomicznym oraz czynnie uczestniczą samodzielnie i zespołowo w organizowaniu i wykonywaniu poszczególnych prac w gospodarstwie.

Strona przedmiotu
PRO-NI>RACWIE brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Wykład - 18 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Wykład - 18 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Bio-geocykle podstawowych składników pokarmowych. Nowoczesne testowanie dostępności glebowych i nawozowych składników pokarmowych oraz stanu odżywienia roślin. Modyfikacja właściwości chemicznych gleb. Oddziaływanie nawożenia na środowisko glebowe oraz na wielkość i jakość produkcji roślinnej. Sposoby kontroli bilansu składników oraz optymalizacja stosowania nawozów.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)