Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty 2 sem. - rolnictwo, nst II stopnia (mag.) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez DZIEKAN WYDZIAŁU PRZYRODNICZO TECHNOLOGICZNEGO)

Jednostka: DZIEKAN WYDZIAŁU PRZYRODNICZO TECHNOLOGICZNEGO Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty 2 sem. - rolnictwo, nst II stopnia (mag.)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2016/17-L - Semestr letni 2016/17
2017/18-Z - Semestr zimowy 2017/18
2017/18-L - Semestr letni 2017/18
2018/19-Z - Semestr zimowy 2018/19
2018/19-L - Semestr letni 2018/19
2019/20-Z - Semestr zimowy 2019/20
2019/20-L - Semestr letni 2019/20
2020/21-Z - Semestr zimowy 2020/21
2020/21-L - Semestr letni 2020/21
2021/22-L - Semestr letni 2021/22
2022/23-L - Semestr letni 2022/23
2023/24-L - Semestr letni 2023/2024
2024/25-L - Semestr letni 2024/2025
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2016/17-L 2017/18-Z 2017/18-L 2018/19-Z 2018/19-L 2019/20-Z 2019/20-L 2020/21-Z 2020/21-L 2021/22-L 2022/23-L 2023/24-L 2024/25-L
PRO/AG-NM>AGROFITO brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Klasyfikacja fitosocjologiczna roślinności pól uprawnych. Struktura agrofitocenoz. Zależności między komponentami agrocenozy.

Strona przedmiotu
PRO-NM>0035.2 brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia projektowe - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia projektowe - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
PRO/AG-NM>ANAA brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu prezentowane są główne metody z zakresu analizy w formie teoretycznej, praktycznie studenci wykonują wybrane analizy ucząc się dobrej praktyki laboratoryjnej, a także przygotowania i wykonania instrumentalnych metod analitycznych, ich praktycznego zastosowania z uwzględnieniem zalet i wad.

Strona przedmiotu
PRO/AG-NM>BIOHRO brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach kursu student zostaje zapoznany z formami ochrony bioróżnorodności, metodami jej zwiększania oraz oceny w kontekście doskonalenia roślin użytkowych.

Strona przedmiotu
PRO/AG-NM>DIAGMOL brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z technikami genotypowania markerami DNA. Omawiane będą techniki genotypowania takie jak: RAPD, RFLP, AFLP oraz SNP najczęściej wykorzystywane w biotechnologii roślin.

Strona przedmiotu
PRO/AG-NM>HODSTR brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas kursu student pozyskuje wiedzę z zakresu hodowli odpornościowej zarówno w środowisku rolniczym, jak i naturalnym. Student pozna zagadnienia dotyczące odporności biotycznej i abiotycznej z uwzględnieniem nowoczesnych metod hodowli odpornościowej z wykorzystaniem biotechnologii. Student zgłębi wiedzę na temat zagrożeń mykotoksynami występującymi w szerokiej gamie produktów spożywczych pochodzących od roślin porażonych.

Strona przedmiotu
PRO/AG-NM>INW brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Wykład - 18 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie z pojęciem inwazji i wpływem gatunków inwazyjnych na środowisko przyrodnicze. Mechanizmy i etapy inwazji roślin. Metody zapobiegania i zwalczania gatunków inwazyjnych. Zasady postępowania z gatunkami obcego pochodzenia.

Strona przedmiotu
PRO/AG-NM>OPROL brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs zaznajamia studentów z zagrożeniami różnorodności biologicznej i podstawami współczesnych metod ochrony przyrody. Studenci poznają ramy prawne ochrony przyrody w Polsce. Poznają podstawy biologiczne zagrożeń i sposobów ochrony na różnych poziomach organizacji – od populacji, przez ekosystem po krajobraz ekologiczny. Uwaga koncentrowana jest na specyfice zagrożeń i sposobów ochrony czynnej głównych typów ekosystemów środkowoeuropejskich oraz problematyce ochrony przyrody w warunkach rolniczych krajobrazów kulturowych.

Strona przedmiotu
PRO/AG-NM>PPWA brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia - 18 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 18 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 18 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 18 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot pomaga w budowaniu postaw przedsiębiorczych z ukierunkowaniem na sektor agrobiznesu oraz na prowadzenie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich. W szczególności kurs przygotowuje do prowadzenia własnej działalności gospodarczej i pozwala doskonalić umiejętności związane z planowaniem strategicznym i marketingowym.

Strona przedmiotu
PRO-NM>1835.2 brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
 • Praktyka - 160 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Praktyka - 160 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Praktyka - 160 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Praktyka - 160 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Praktyka - 160 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)