Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty 5 sem. - odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, st. i-go stopnia (inż.) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez DZIEKAN WYDZIAŁU PRZYRODNICZO TECHNOLOGICZNEGO)

Jednostka: DZIEKAN WYDZIAŁU PRZYRODNICZO TECHNOLOGICZNEGO Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty 5 sem. - odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, st. i-go stopnia (inż.)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2016/17-Z - Semestr zimowy 2016/17
2016/17-L - Semestr letni 2016/17
2017/18-Z - Semestr zimowy 2017/18
2017/18-L - Semestr letni 2017/18
2018/19-Z - Semestr zimowy 2018/19
2019/20-Z - Semestr zimowy 2019/20
2020/21-Z - Semestr zimowy 2020/21
2021/22-Z - Semestr zimowy 2021/22
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2016/17-Z 2016/17-L 2017/18-Z 2017/18-L 2018/19-Z 2019/20-Z 2020/21-Z 2021/22-Z
POZ-SI>BIGAZ2 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu realizowane są zagadnienia dotyczące biopaliw ciekłych i gazowych, jako wyodrębnionej grupy nośników energii wchodzących w zakresie biomasy. Szczególny nacisk położony jest na charakterystykę, pozyskiwanie i wykorzystanie energetyczne biodiesla, bioetanolu i biogazu, ich zasoby, możliwości konwersji do energii.

Strona przedmiotu
POZ-SI>BIOPAL2 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu realizowane są zagadnienia dotyczące biopaliw stałych, jako wyodrębnionej grupy nośników energii wchodzących w zakres biomasy. Szczególny nacisk położony jest na charakterystykę biopaliw stałych, właściwości, zasoby, możliwości uprawy roślin energetycznych, metody kompaktowania i magazynowania biopaliw stałych.

Strona przedmiotu
POZ-SI>IPGO brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Teoria przepływów. Dynamika złoża fluidalnego. Teoria rozdrabniania. Opcje transportu hydraulicznego i pneumatycznego. Oczyszczanie i aglomeracja produktów. Zagadnienia związane z dyfuzyjnym transportem ciepła i masy przez granicę faz, równowagami fazowymi, procesami rektyfikacyjnymi i desorpcyjno-absorpcyjnymi oraz kinetyką procesów ekstrakcyjnych i krystalizacyjnych. Suszenie produktów ubocznych powstających w rolnictwie i przemyśle.

Strona przedmiotu
POZ-SI>KWP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia projektowe - 30 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia projektowe - 30 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia projektowe - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia projektowe - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia projektowe - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia projektowe - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia projektowe - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zastosowanie metod i środków komputerowego wspomagania projektowania w szczególności obiektów mechanicznych, maszyn. Analiza i tworzenie elektronicznej dokumentacji projektowej. Zarządzanie dokumentacją rysunkową.

Strona przedmiotu
POZ-SI>PEP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Produkcja w przedsiębiorstwie, wynik finansowy,

źródła finansowania działalności w przedsiębiorstwie,

rentowność, formy organizacyjno-prawne

przedsiębiorstwa, zasoby ludzkie, majątek trwały i

obrotowy w przedsiębiorstwie, gospodarowanie

środkami trwałymi i obrotowymi, gospodarka

materiałowa.

Strona przedmiotu
POZ-SI>PWB brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu realizowane są zagadnienia dotyczące możliwości energetycznego wykorzystania biomasy. Realizowane są głównie zagadnienia dotyczące energetycznego wykorzystania biomasy stałej; słomy, drewna, itp., a także energetycznego wykorzystania biopaliw płynnych i biogazu.

Strona przedmiotu
POZ-SI>PROLNYCH brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia projektowe - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia projektowe - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia projektowe - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Koncepcje projektowe systemów energetycznych opartych na OZE w gospodarstwach domowych oraz w Regionie. Zasady i algorytmy projektowania gruntowych przeponowych i bezprzeponowych wymienników ciepła poprawiających parametry powierza wentylacyjnego a także pomp ciepła z ich dolnymi źródłami ciepła. Koncepcja domu pasywnego. Wytyczne i wymogi z zakresu montażu i zestawiania podzespołów linii służących do pozyskiwania i wykorzystania OZE.

Strona przedmiotu
POZ-SI>PISOL brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
POZ-SI>PROSOL brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zasady i algorytmy projektowania instalacji solarnych i fotowoltaicznych. Zasady projektowania elektrowni wiatrowych. Algorytmy obliczeń. Wytyczne i wymogi z zakresu montażu i zestawiania podzespołów linii służących do pozyskiwania i wykorzystania OZE.

Strona przedmiotu
POZ-SI>PIGWCIPC brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia projektowe - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia projektowe - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia projektowe - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia projektowe - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założenia techniczne i wymogi przy projektowaniu systemów wentylacyjnych współdziałających z gruntowymi wymiennikami ciepła. Uwarunkowania przy ogrzewaniu podłogowym. Zasady i algorytmy projektowania systemów wentylacyjnych w których pozyskuje się ciepło dolnych warstw ziemi. Dolne źródła ciepła wykorzystujące ciepło jawne powietrza oraz utajone wody. .Pompy ciepła. Zasady rozmieszczania dolnych źródeł ciepła. Wytyczne i wymogi z zakresu montażu. Procedury inwestycyjne. Ocena ryzyka środowiskowego.

Strona przedmiotu
POZ-SI>PI2
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia projektowe - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia projektowe - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia projektowe - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia projektowe - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia projektowe - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia projektowe - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia projektowe - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia projektowe - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie się z zaawansowanymi zasadami projektowania maszyn, sposobami obliczeń kinematycznych i wytrzymałościowych poszczególnych zespołów maszynowych oraz zasadami wykonywania projektów maszyn. Na ćwiczeniach samodzielne wykonanie trzech projektów typowych elementów zespołów maszynowych stosowanych w produkcji energii elektrycznej i przetwórstwa odpadów. Projekty zawierają obliczenia wytrzymałościowe oraz rysunki złożeniowe i wykonawcze poszczególnych części wykonane w programie AutoCad lub przy wykorzystaniu innej techniki.

Strona przedmiotu
POZ-SI>TECH2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Historia rozwoju techniki. Maszyny i urządzenia. Techniki wytwarzania. Eksploatacja maszyn i urządzeń. Elementy hydrauliczne. Sieci wodociągowe. Pompy. Silniki spalinowe. Elementy inżynierii lądowej. Procedury budowlane. Transport: kołowy, wodny, lotniczy. Transport materiałów niebezpiecznych. Transport wewnętrzny. Przenośniki. Magazyny. Wentylacja naturalna i mechaniczna. Maszyny do prac ziemnych. Urządzenia rozdrabniające. Technika w kształtowaniu terenów zieleni.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)