Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty 4 sem. - odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, st. i-go stopnia (inż.) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez DZIEKAN WYDZIAŁU PRZYRODNICZO TECHNOLOGICZNEGO)

Jednostka: DZIEKAN WYDZIAŁU PRZYRODNICZO TECHNOLOGICZNEGO Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty 4 sem. - odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, st. i-go stopnia (inż.)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2016/17-Z - Semestr zimowy 2016/17
2016/17-L - Semestr letni 2016/17
2017/18-Z - Semestr zimowy 2017/18
2017/18-L - Semestr letni 2017/18
2018/19-L - Semestr letni 2018/19
2019/20-L - Semestr letni 2019/20
2020/21-Z - Semestr zimowy 2020/21
2020/21-L - Semestr letni 2020/21
2021/22-L - Semestr letni 2021/22
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2016/17-Z 2016/17-L 2017/18-Z 2017/18-L 2018/19-L 2019/20-L 2020/21-Z 2020/21-L 2021/22-L
POZ-SI>BIGAZ1 brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu realizowane są zagadnienia dotyczące biopaliw ciekłych i gazowych, jako wyodrębnionej grupy nośników energii wchodzących w zakresie biomasy. Szczególny nacisk położony jest na charakterystykę, pozyskiwanie i wykorzystanie energetyczne biodiesla, bioetanolu i biogazu, ich zasoby, możliwości konwersji do energii.

Strona przedmiotu
POZ-SI>MTW2 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zagadnienia mechaniki ciała odkształcalnego. Dobór rozmiaru i kształtu profilu elementów konstrukcyjnych w zakresie wytrzymałości prostej i wytężenia materiału, z uwzględnieniem stałych materiałowych.

Strona przedmiotu
POZ-SI>POZ2 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Polityka energetyczna. Energetyka konwencjonalna i odnawialna. Energia promieniowania słonecznego. Energia wiatru. Energia wody. Energia warstw przypowierzchniowych gruntu. Energia geotermalna. Energia wodoru. Pompy ciepła. Rodzaje pomp. Układy kogeneracyjne. Rodzaje urządzeń i technologii CHP. Hybrydy energetyczne. Procedury inwestycyjne w gospodarce OZE.

Strona przedmiotu
POZ-SI>PREN brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Praktyka - godzin
Semestr letni 2017/18
 • Praktyka - godzin
Semestr letni 2018/19
 • Praktyka - godzin
Semestr letni 2019/20
 • Praktyka - godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Praktyka - godzin
Semestr letni 2020/21
 • Praktyka - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zasady organizacji pracy i realizacji procesów technologicznych w zakresie pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.

Strona przedmiotu
POZ-SI>PI1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia projektowe - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia projektowe - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia projektowe - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia projektowe - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia projektowe - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia projektowe - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia projektowe - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie się z podstawowymi zasadami projektowania prostych części maszyn, sposobami obliczeń kinematycznych i wytrzymałościowych poszczególnych elementów oraz zasadami wykonywania projektów elementów maszyn. Na ćwiczeniach samodzielne wykonanie dwóch projektów podstawowych elementów maszyn stosowanych w produkcji energii elektrycznej i przetwórstwa odpadów. Projekty zawierają obliczenia wytrzymałościowe i kinematyczne oraz rysunki złożeniowe i wykonawcze poszczególnych części wykonane w programie AutoCad lub przy wykorzystaniu innej techniki.

Strona przedmiotu
POZ-SI>SOZO brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie kursu realizowane są treści dotyczące podstawowych problemów związanych z funkcjonowaniem człowieka w środowisku i oddziaływania antroposfery na stan środowiska jako spójnej całości. Omawiane są podstawowe problemy dotyczące zanieczyszczenia poszczególnych elementów środowiska, metod przeciwdziałania im; ogólne zasady dotyczące korzystania ze środowiska oraz jego ochrony; podstaw ekologii i funkcjonowania przyrody.

Strona przedmiotu
POZ-SI>TECH1 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Historia rozwoju techniki. Maszyny i urządzenia. Techniki wytwarzania. Eksploatacja maszyn i urządzeń. Elementy hydrauliczne. Sieci wodociągowe. Pompy. Silniki spalinowe. Elementy inżynierii lądowej. Procedury budowlane. Transport: kołowy, wodny, lotniczy. Transport materiałów niebezpiecznych. Transport wewnętrzny. Przenośniki. Magazyny. Wentylacja naturalna i mechaniczna. Maszyny do prac ziemnych. Urządzenia rozdrabniające. Technika w kształtowaniu terenów zieleni.

Strona przedmiotu
POZ-SI>TKBIO brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu realizowane są zagadnienia dotyczące biopaliw ciekłych i gazowych, jako wyodrębnionej grupy nośników energii wchodzących w zakresie biomasy. Szczególny nacisk położony jest na charakterystykę, pozyskiwanie i wykorzystanie energetyczne biodiesla, bioetanolu i biogazu, ich zasoby, możliwości konwersji do energii.

Strona przedmiotu
POZ-SI>TD2 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Materiał jest z zakresu pary wodnej, wymiany ciepła konwekcyjnej, radiacyjnej, obliczenia spalania różnych paliw stałych, przepływów teoretycznych i rzeczywistych, powietrza wilgotnego, , podstaw teoretycznych w suszarnictwie i chłodnictwie. Bilans obiegów parowych.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)