Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty 1 sem. - OŹEiGO - Odnawialne Źródła Energii, st. II-go stopnia (mgr) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez DZIEKAN WYDZIAŁU PRZYRODNICZO TECHNOLOGICZNEGO)

Jednostka: DZIEKAN WYDZIAŁU PRZYRODNICZO TECHNOLOGICZNEGO Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty 1 sem. - OŹEiGO - Odnawialne Źródła Energii, st. II-go stopnia (mgr)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2016/17-L - Semestr letni 2016/17
2017/18-L - Semestr letni 2017/18
2018/19-L - Semestr letni 2018/19
2019/20-L - Semestr letni 2019/20
2020/21-L - Semestr letni 2020/21
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2016/17-L 2017/18-L 2018/19-L 2019/20-L 2020/21-L
POZ/OZE-SM>GIS
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawy wiedzy geodezyjnej i kartograficznej. Układy współrzędnych. Systemy informatyczne GIS. Istota map numerycznych. Obiekty map wektorowych. Bazy danych w aplikacjach GIS. Gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych w Polsce. Gromadzenie i wykorzystanie danych o środowisku na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym. Możliwości wykorzystania baz danych GIS w zarządzaniu. Geoportale. Gromadzone bazy danych przestrzennych.

Strona przedmiotu
POZ/OZE-SM>INB
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zagadnienia formalno-prawne, zasady oraz materiały w zakresie budownictwa niskoemisyjnego. Systemy niskoemisyjne w budownictwie energooszczędnym. Wymiana ciepła przez przegrody i bilans cieplny budynku. Wentylacja, rekuperacja, wymienniki ciepła i ogrzewanie niskoemisyjne. Projektowanie domów niskoemisyjnych. Automatyka w inteligentnym budynku niskoemisyjnym. Aspekty ekonomiczne i środowiskowe w budownictwie niskoemisyjnym.

Strona przedmiotu
POZ/OZE-SM>KWP3D
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia projektowe - 30 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia projektowe - 30 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia projektowe - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia projektowe - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie nowoczesnych metod projektowania oraz wytwarzania z wykorzystaniem oprogramowania CAD/CAM.

Strona przedmiotu
POZ/OZE-SM>metod
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Opracowanie sposobu pomiaru zachodzących zjawisk, zbiór reguł dotyczących tego jak badać, kogo badać, czym badać, gdzie badać.

Strona przedmiotu
POZ/OZE-SM>MM
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładów i ćwiczeń jest uzyskanie wiedzy z teoretycznych i praktycznych podstaw modelowania matematycznego na bazie wybranych zagadnień związanych z odnawialnymi źródłami energii oraz przepływem ciepła, cieczy i zanieczyszczeń chemicznych w ośrodkach porowatych. Podstawą tych modeli są równania różniczkowe cząstkowe lub ich układy, których przybliżone rozwiązania są otrzymywane przy pomocy systemu FlexPDE.

Strona przedmiotu
POZ/OZE-SM>MiD
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Prawne aspekty monitoringu urządzeń i instalacji energetycznych, Diagnostyka techniczna. Modele diagnostyczne. Monitoring Pola Elektromagnetycznego. Jakość energii elektrycznej. Monitoring i diagnostyka OZE.

Strona przedmiotu
POZ/OZE-SM>OPT
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zagadnienia formalno-prawne, zasady oraz algorytmy w zakresie optymalizacji pracy urządzeń w energetyce. Systemy niskoemisyjne w urządzeniach grzewczych. Wymiana ciepła przez przegrody i bilans cieplny budynku. Optymalizacja grubości i rodzaju izolacji. Optymalizacja urządzeń energetycznych: wentylatory, pompy, promienniki, rekuperatory, wymienniki ciepła, kotły, piece, itd. Automatyka w optymalizacji. Aspekty ekonomiczne i środowiskowe przy optymalizacji.

Strona przedmiotu
POZ/OZE-SM>REK
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Budowa, rodzaje i zasada działania rekuperatorów. Układy wentylacyjno-grzewcze z rekuperatorem Zasady doboru rekuperatorów. Budowa, działanie różnych typów magazynów ciepła. Obliczanie magazynu energii mechanicznej i elektrycznej. Algorytm obliczeń magazynu ciepła przy wykorzystaniu ciepła jawnego lub utajonego wsadu.

Strona przedmiotu
POZ/OZE-SM>SM1
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach seminarium realizowane są treści dotyczące aspektów formalnych, prawnych i merytorycznych przygotowania, realizacji i pisania prac magisterskich. W ramach seminarium zwracana jest uwaga na właściwe relacje pomiędzy magistrantem a promotorem pracy, a także na umiejętność referowania danych literaturowych i wyników badań przez studentów. Na seminarium przedstawiane są referaty prac magisterskich studentów - dyplomantów

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)