Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty 1 sem. - OŹEiGO - Gospodarka Odpadami, st. II-go stopnia (mgr) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez DZIEKAN WYDZIAŁU PRZYRODNICZO TECHNOLOGICZNEGO)

Jednostka: DZIEKAN WYDZIAŁU PRZYRODNICZO TECHNOLOGICZNEGO Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty 1 sem. - OŹEiGO - Gospodarka Odpadami, st. II-go stopnia (mgr)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2016/17-Z - Semestr zimowy 2016/17
2016/17-L - Semestr letni 2016/17
2017/18-L - Semestr letni 2017/18
2018/19-L - Semestr letni 2018/19
2019/20-L - Semestr letni 2019/20
2020/21-L - Semestr letni 2020/21
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2016/17-Z 2016/17-L 2017/18-L 2018/19-L 2019/20-L 2020/21-L
POZ/GO-SM>GIS
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia projektowe - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawy wiedzy geodezyjnej i kartograficznej. Układy współrzędnych. Systemy informatyczne GIS. Istota map numerycznych. Obiekty map wektorowych. Bazy danych w aplikacjach GIS. Gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych w Polsce. Gromadzenie i wykorzystanie danych o środowisku na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym. Możliwości wykorzystania baz danych GIS w zarządzaniu. Geoportale. Gromadzone bazy danych przestrzennych.

Strona przedmiotu
POZ/GO-SM>INB brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zagadnienia formalno-prawne, zasady oraz materiały w zakresie budownictwa niskoemisyjnego. Systemy niskoemisyjne w budownictwie energooszczędnym. Wymiana ciepła przez przegrody i bilans cieplny budynku. Wentylacja, rekuperacja, wymienniki ciepła i ogrzewanie niskoemisyjne. Projektowanie domów niskoemisyjnych. Automatyka w inteligentnym budynku niskoemisyjnym. Aspekty ekonomiczne i środowiskowe w budownictwie niskoemisyjnym.

Strona przedmiotu
POZ/GO-SM>KWP3D brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia projektowe - 30 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia projektowe - 30 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia projektowe - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia projektowe - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie nowoczesnych metod projektowania oraz wytwarzania z wykorzystaniem oprogramowania CAD/CAM.

Strona przedmiotu
POZ/GO-SM>metod brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Opracowanie sposobu pomiaru zachodzących zjawisk, zbiór reguł dotyczących tego jak badać, kogo badać, czym badać, gdzie badać.

Strona przedmiotu
POZ/GO-SM>MM brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia audytoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładów i ćwiczeń jest uzyskanie wiedzy z teoretycznych i praktycznych podstaw modelowania matematycznego na bazie wybranych zagadnień związanych z odnawialnymi źródłami energii oraz przepływem ciepła, cieczy i zanieczyszczeń chemicznych w ośrodkach porowatych. Podstawą tych modeli są równania różniczkowe cząstkowe lub ich układy, których przybliżone rozwiązania są otrzymywane przy pomocy systemu FlexPDE.

Strona przedmiotu
POZ/GO-SM>MiD brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Prawne aspekty monitoringu urządzeń i instalacji przetwarzania odpadów, ewidencja odpadów, monitoring właściwości odpadów, monitoring procesów biologicznej stabilizacji odpadów, monitoring instalacji termicznego przetwarzania odpadów, monitoring składowisk odpadów, monitoring uciążliwości odorowej, innowacyjnych procedur diagnostycznych przyczyn powstawania problemów.

Strona przedmiotu
POZ/GO-SM>OPT brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawy optymalizacji procesów, identyfikacja parametrów procesu metodami: „white box, black box grey box”, innowacyjne narzędzia optymalizacyjne i rozwiązywania problemów: TRIZ - Teoria Rozwiązywania Innowacyjnych Zagadnień, optymalizacja pracy reaktora do biostabilizacji odpadów, optymalizacja technologiczna, ekonomiczna, procesowa instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów.

Strona przedmiotu
POZ/GO-SM>REK brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia laboratoryjne - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Budowa, rodzaje i zasada działania rekuperatorów. Układy wentylacyjno-grzewcze z rekuperatorem Zasady doboru rekuperatorów. Budowa, działanie różnych typów magazynów ciepła. Obliczanie magazynu energii mechanicznej i elektrycznej. Algorytm obliczeń magazynu ciepła przy wykorzystaniu ciepła jawnego lub utajonego wsadu.

Strona przedmiotu
POZ/GO-SM>SM1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2016/17
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach seminarium realizowane są treści dotyczące aspektów formalnych, prawnych i merytorycznych przygotowania, realizacji i pisania prac magisterskich. W ramach seminarium zwracana jest uwaga na właściwe relacje pomiędzy magistrantem a promotorem pracy, a także na umiejętność referowania danych literaturowych i wyników badań przez studentów. Na seminarium przedstawiane są referaty prac magisterskich studentów - dyplomantów

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)